خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر
رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر

رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر

رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر

عنوان پروژه :رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر

فایل ذخیره شده : word و در ۲۰۸ صفحه

حجم فایل : ۶٫۲۶ MB
 رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن کاملترین رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر در قالب Word و در ۲۰۸ صفحه نموده ایم، لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم.

دریافت های نوین در مورد محیط تعلیم و تربیت بیانگر این نکته بسیار مهم است که «معماری مدارس» باید همواره در تأثیر متقابل با «نظام و محتوای آموزش» مورد توجه قرار گیرد.به بیان دیگر کیفیت فضایی مدرسه در هماهنگی و سازگاری اش با برنامه آموزشی و روش های تعلیم قابل ارزیابی است.

بنابراین تجزیه و تحلیل مدارس نمی تواند بدون تفسیر نظام آموزشی صورت پذیرد. این نکته را به صورت دیگر و با نگاه به سیر تطور تاریخی مدارس کشور نیز می توان فهمید.

در طول تاریخ، تحولات مدارس همواره در پاسخ به دگرگونی های نظام و محتوای آموزش به وقوع پیوسته است. در این رساله به بررسی طراحی مدرسه با رویکرد بومی پرداخته شده است .

فهرست مطالب:

 • چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

 •  مقدمه
 •  بیان مساله و ضرورت طراحی
 •  بیان اهداف
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 •  روش تحقیق
 • ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری

 • پایداری از نظر لغوی
 •  تعریف پایداری
 •  تعاریفی از معماری پایدار
 •  الگوهای معماری پایدار
 • توسعه
 •  توسعه پایدار
 •  اهمیت و ضرورت توسعه پایدار
 • اهداف توسعه پایدار
 •  توسعه پایدار و معماری
 •  مولفه های توسعه پایدار
 •   انسان
 •  کودکان و  نوجوانان
 •  زنان
 •  محیط زیست
 •   فرهنگ
 •  آموزش
 •  پیشینه معماری پایدار
 •  علم
 •  مشارکت
 •  تاریخ
 •  نحوه و نوع استفاده از محیط
 •  نظم
 •  فرهنگ
 •  تعاریف فرهنگ
 •  کودک و فرهنگ
 •  تأثیر فرهنگ در طراحی محیط‌های کودکان
 •  فرهنگ مدرسه
 •  وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
 •  معماری و اقلیم
 •  تاثیراقلیم بر معماری
 •  سیر تحول تاریخی مدارس
 •   معماری و مدرسه
 •   شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی
 •  همسازی با اقلیم منطقه
 •   فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی
 •   ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا
 •  ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت
 •  شکل کلی فضای معماری
 •   مدرسه سازی و بحران هویت
 •  پیشینه مدارس در ایران
 •  پیش از اسلام
 •   ابتدای دوران اسلامی
 •  عصر صفویان
 •  دوران معاصر
 •  مدارس خارجیان
 •  روانشناسی کودک
 •  پیدایش و تحول مهارت‌های حرکتی
 •  فعالیت‌های ذهنی و مهارت پردازش اطلاعات
 • نظریات پیاژه در مورد رشد هوش و قوای ذهنی
 •  تحول زبان در دوره سوم کودکی
 •   رشد اجتماعی و شخصیتی در دوره سوم کودکی
 •  نفوذ خانواده در دوره سوم کودکی
 •  تأثیر طبقات اجتماعی در رشد شخصیت کودک
 •  تأثیر برادران و خواهران در شخصیت کودک
 •  گروه‌بندی جنسی و همانندسازی نقش جنسی
 •  رشد معیارهای نقش‌های جنسی
 •  رشد وجدان و معیارهای اخلاقی (فراخود)
 •  سازگاری با محیط مدرسه
 •  آمادگی برای ورود به مدرسه
 •  اهداف آموزش و پرورش دبستان
 •  پسرها ، دختر ها و تجربه مدرسه
 •  نقش معلم در دوران سوم کودکی
 •  رابطه با گروه همسالان
 • فرهنگ گروهی در دوره سوم کودکی
 •  هماهنگی با گروه همسالان
 •  اواسط کودکی در یک نگاه کلی
 •  مطالعات تطبیقی
 •  دبستان جراردو مولینا

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

 • اقلیم چیست
 •  اقلیم شناسی (Climatology) چیست
 •  تاریخچه اقلیم شناسی
 •  طبقه‌بندی اقلیمی
 • شناخت عوامل اقلیمی
 •  عوامل تغییر اقلیمی
 •  نوسانات درون اقلیم زمین
 •  مناطق اقلیمی جهان
 • اقلیم های آب و هوایی ایران
 •  اقلیم ایران
 •  ویژگی استان مازندران
 •  اقلیم استان مازندران
 •  خصوصیات آب و هوایی استان مازندران
 •  اقلیم و مشخصات شهرستان رامسر
 • پیشینه تاریخی رامسر
 •  ویژگی شهر رامسر
 •  موقعیت جغرافیایی شهر رامسر
 •  جمعیت شهر رامسر
 •  آب و هوا و اقلیم شهر رامسر
 •  جغرافیای طبیعی شهر رامسر
 • ویژگی دما در شهر رامسر
 •  میزان بارندگی در شهر رامسر
 •   ویژگی کلی فرم ابنیه در بافت قدیم شهر رامسر
 •  مصالح مورد استفاده در شهر رامسر
 •  موقعیت جغرافیایی شهرستان
 •  پوشش گیاهی شهر رامسر
 •  گونه های زیستی شهر رامسر
 •  جغرافیای طبیعی شهر رامسر

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

 • تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی
 •   مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی
 •  پارکینگ در کاربری آموزشی
 •  ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی
 •  مکان یابی فضای آموزشی
 •   قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر
 •  تحلیل و پیشنهادات همجواریها
 •  مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین
 •  شرایط محیطی
 •   اوضاع طبیعی زمین
 •   جهت یابی فضای آموزشی
 •  دسترسی به فضای آموزشی
 •  شعاع دسترسی
 •  عوامل کاهش شعاع دسترسی
 •  ایمنی واحدهای آموزشی
 •   ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
 •  ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی
 •  رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس
 •  ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه
 •  تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
 •  ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه
 •  خصوصیات فیزیکی مدارس
 •   انواع سازماندهی مدارس
 •   سازماندهی مرکزی
 •  سازماندهی خطی
 •   سازماندهی شعاعی
 •   سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی
 •   خصوصیات فیزیکی مدرسه
 •  ظرفیت مدارس
 •   تعداد طبقات مدارس
 •  مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز
 •  ظرفیت و  سرانه فضاها
 •   سازمان دهی و ساخت کلاس
 •  سازمان اجتماعی کلاس
 •   سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)
 •  خصوصیات محیط درس
 •   نورگیری کلاس‌ها
 •  اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی
 •  صوت
 •  شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
 •  خروجی‌های مدارس
 •  راهروهای پله
 •   راهرو ها
 •   نرده‌های حفاظ پله
 •  درها
 •  فضاهای واحد آموزشی
 •   نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی
 •  اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس
 •  امنیت

منابع و مآخذ

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

دانلـــود رساله

نگارخانه:

رساله ارشد مدرسه راهنمایی و ابتدایی با رویکرد بومی روستا و پایداری رامسر

مطالب مشابه :

۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

تحلیل مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان (پاورپوینت + پلان)(۶۱ اسلاید)

تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک(پاورپوینت+ نقشه)(۵۵ اسلاید)

نمونه پلان مدرسه معماری (dwg)

کاملتریتن رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی(۱۶۰ صفحه)

ارسال به دوستان در تلگرام

مطلب پیشنهادی

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad)

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad)

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad) عنوان پروژه : جدول زمان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com