خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملتریتن رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی
کاملتریتن رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی

کاملتریتن رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی

کاملتریتن رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی

عنوان رساله :

 • رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی
 • همراه با رندر و نقشه های نهایی

فایل ذخیره شده :  ورد و در ۱۶۰ صفحه(word)

حجم فایل :  ۶٫۹۸ MB

کاملتریتن رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، یکی از کاملتریتن رساله و مطالعات طراحی مدرسه ابتدایی در ۱۶۰ صفحه و ذخیره شده در ورد همراه با رندر و نقشه های نهایی در اختیار شما دوستان قرار می دهیم .لذا قبل از بیان فهرست رساله به اهداف پروژه به صورت مختصروار اشاره می کنیم. با ما همراه باشید.

 

یکی از مهمترین اهدافی که در طراحی ساختمان ها از جمله ساختمان مدارس باید مدنظر قرار داد مسئله اقلیم و آسایش دانش آموزان است. معیارهای طراحی مدارس،توجه به فرهنگ مردم ،توجه به تمهیداتی که در گذشته در ساختمان ها ملحوظ می شده و … از جمله نکاتی هستند که در هنگام طراحی و ارائه الگوهای معماری مدارس با توجه به اقلیم های گوناگون در نظر داشت.تحقیق حاضر تحت عنوان الگوسازی مدارس دوره ابتدایی و راهنمایی برای اقلیم گرم و مرطوب و اقلیم سرد در این زمینه تدوین گردیده است.از مهمترین اهدافی که این پژوهش دنبال می کند عبارتند از:

 1. -تعیین اصول و ضوابط طراحی و در نهایت ارائه الگوهای مناسب طراحی فضاهای آموزشی در اقلیم های گوناگون؛
 2. -تعیین ضوابط موثر در انتخاب نوع سازماندهی فضایی مدرسه با عنوان یک مجموعه فرهنگی-آموزشی؛
 3. -توجه به معماری با هویت مناطق و سعی در ایجاد روحیه و هویت محلی در مدرسه؛
 4. -ارائه اصول و ظوابط ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در مدارس؛
 5. -شناسایی ضوابط و ویژگی های کالبدی فضاهای مدرسه؛
 6. -ارائه اصول و ضوابط مربوط به تراکم جمعیت مدرسه و کلاس درس با تاکید بر مدارس دوره های ابتدایی و راهنمایی؛
 7. -امکان ایجاد فضاهایی برای ارتباط همه جانبه (بین معلمین،شاگرد،مدیر و مشاور)؛
 8. -ارائه اصول و ضوابط تنظیم عرصه ها،حریم های عملکردی و فرهنگی مدارس با توجه به اقلیم های گوناگون؛
 9. -تبیین اصول و مبانی طراحی معماری مدارس با توجه به ویژگی های اقلیمی،موقعیت زمین و نوع نیازهای مدرسه در مناطق مختلف.

فهرست مطالب :

فصل اول : بیان موضوع

 • ۱-عنوان و مقدمه-
  بيان مساله و ضرورت طراحي-۲-
  ساختار تحقیق -۳-
 • اهداف طراحی -۴-

فصل دوم : مطالعات پایه

 • ۱-تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی-
 • ۲-اهداف آموزش و پرورش  دوره ابتدایی-
 • ۳-آموزش و پرورش در دوره باستان-
 • ۴-آموزش و پرورش در دوره معاصر ایران-
 • ۵-اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی-
 • ۶-تاریخ آموزش در اسلام-
 • ۷-مدرسه در دوره اسلام-
 • ۸-آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ-
 • ۹-موضوع های اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش-
 • ۱۰-آموزش و اهداف آن-
 • ۱۱-مراحل آموزش-
 • ۱-۱۱روش گفتاری-
 • ۲-۱۱بحث گروهی-
 • ۳-۱۱روش نمایشی-
 • ۴-۱۱روش آزمایشگاهی-
 • ۵-۱۱آموزش گروهی-
 • ۶-۱۱روش آموزش انفرادی-
 • ۱۲-بررسی دوره آموزش ابتدایی در ۵ کشور :-
 • ۱-۱۲ژاپن-
 • ۲-۱۲هنوستان-
 • ۳-۱۲ترکیه-
 • ۴-امریکا-
 • ۵-۱۲مالزی-
 • ۱۳-سیر تحول مدارس در چهار فصل تاریخی ایران:-
 • ۱-۱۳پیش از اسلام-
 • ۱-۱-۱۳آیین زرتشت-
 • ۲-۱-۱۳نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی-
 • ۳-۱-۱۳ظهور ونفوذ مسیحیت در ایران-
 • ۲-۱۳ابتدای دوران اسلامی(سلجوقیان تا تیموریان)-
 • ۱-۲-۱۳روش تدریس حلقه-
 • ۳-۱۳عصر صفویان-
 • ۱-۳-۱۳سازماندهی آموزش-
 • ۲-۳-۱۳مدارس صفوی(بررسی کالبدی)-
 • ۴-۱۳دوران معاصر-
 • ۱-۴-۱۳مقطع و برنامه آموزشی-
 • ۲-۴-۱۳اهداف و مقاطع آموزش-
 • ۳-۴-۱۳محتوای آموزش-
 • ۴-۴-۱۳منظور و انگیزه های آموزش
 • ۱۴-مدارس سنتی-
 • ۱۵مدارس وزارتخانه ها-
 • ۱۶مدارس خارجیان-
 • ۱۷-مدارس دخترانه و تاریخچه آن:-
 • ۱-۱۷مدرسه دوشیزگان-
 • ۲-۱۷مدرسه ناموس-
 • ۳-۱۷مدرسه پرورش-
 • ۱۸مدارس دخترانه و ویژگی های خاص آن-
 • ۱۹-روانشناسی در معماری مدارس-
 • ۱-۱۹ایمنی روانی در مدارس-
 • ۱-۱-۱۹توجه به اصول روانشناسی در معماری-
 • ۲-۱-۱۹امنیت در فضای آموزشی-
 • ۲۰-مناسب سازی ساختمانهای مدرسه-
 • ۲۱-ویژگیهای معماری مدارس-
 • ۱-۲۱ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس-
 • ۱-۱-۲۱آیین نامه ها-
 • ۲-۱-۲۱عوامل آسیب زا در مدارس-
 • ۳-۱-۲۱ضوابط و طراحی فضای آموزشی-
 • ۴-۱-۲۱روش ها ی نوین در طراحی مدارس-
 • ۵-۱-۲۲روشنایی در مدارس-
 • ۲۲-مفهوم وکارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید-
 • ۱-۲۲نگره کلاسیک و الگوی آموزش تجربی در فضای باز-
 • ۲-۲۲نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز-
 • ۳-۲۲نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی اسلامی-
 • ۲۳-ضرورت ایجاد فضای باز در مدارس-
 • ۱-۲۳استانداردهای فضای سبز در مدارس-
 • ۲-۲۳مکان یابی و طراحی فضای بازی برای کودکان
 • ۳-۲۳عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان
 • ۴-۲۳اصول طراحی زمین های بازی کودکان-
 • ۲۴-بهداشت در مدارس-
 • ۲۵-تأثیر اقلیم های چهارگانه بر معماری مدارس-
 • ۱-۲۵اقلیم سرد-
 • ۱-۱-۲۵ویژگی اقلیمی-
 • ۲-۱-۲۵نیازهای حرارتی-
 • ۳-۱-۲۵راهبردهای طراحی-
 • ۴-۱-۲۵اندازه سایبان و پنجره ها-
 • ۵-۱-۲۵مصالح و ساختمان-
 • ۶-۱-۲۵رنگ سطوح خارجی-
 • ۲-۲۵اقلیم گرم و خشک-
 • ۳-۲۵اقلیم گرم و مرطوب-
 • ۴-۲۵اقلیم بارانی-

فصل سوم : کودک

 • ۱-پیمان نامه جهانی کودک-
 • ۲-نیازهای اساسی کودک-
 • ۳-مراحل رشد کودک-
 • ۴-بحث روانشناسی کودک-
 • ۵-کودک ورنگ-
 • ۶-آموزش یادگیری در کودکان-
 • ۷-مراحل یادگیری در کودکان-
 • ۸-کودک- معماری –فضا-
 • ۹-مکان مناسب برای کودک-

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی-

 • بررسي نمونه‌هاي داخلي  -۱-
  -مدرسه چهارباغ اصفهان۱-۱-
  مدرسه خان شیراز-۲-۱-
  بررسي نمونه‌هاي خارجي-۲-
  Chugach Optional Elementary School2-1-
 • Clearview Elementary School2-2-

فصل پنجم : مطالعات زمینه-

 • مطالعات زمينه-
  ۱-ویژگی جغرافیایی شهرستان بوکان-
 • ۱-۱حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی-
 • ۲-ویژگی سیاسی و اداری شهرستان بوکان-
  ۳-ویژگی جغرافیای طبیعی شهرستان بوکان-
 • ۱-۳موقعیت و حدود و وسعت شهرستان بوکان-
 • ۲-۳نقشه بررسی وضعیت توپوگرافی شهرستان بوکان-
 • ۳-۳کوههای شهرستان بوکان-
 • ۴-۳دشت های شهرستان بوکان-
 • ۵-۳دره های شهرستان بوکان-
 • ۶-۳غارهای شهرستان بوکان-
 • ۴-آبهای سطحی شهرستان بوکان-
 • ۵-زمین شناسی شهرستان بوکان-
 • ۱-۵لرزه خیزی-
 • ۲-۵خاک شناسی شهرستان بوکان-
 • ۶-پوشش گیاهی شهرستان بوکان-

فصل ششم : معرفی سایت پروژه-

 • ـ عوامل مهم و تأثير گذار در مكان يابي سايت آموزشي۱-
 • سایت معرفي -۲-
  وضعيت فيزيكي زمين  اندازه‌هاي سايت۲-۱–
  موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف۲-۲-
  دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن۲-۳-

فصل هفتم : مبانی طراحی معماری پروژه

 • -مباني نظري خاص طرح۱-
  روند طراحي -۲-
  لكه هاي پيشنهادي-۳-
  احجام پيشنهادي-۴-
  دياگرام توجيه طرح پروژه -۵-

هشتم : مباني طراحي معماري پروژه-

 • -مباني نظري خاص طرح۱-
 • روند طراحي -۲-
 • لكه هاي پيشنهادي-۳-
 • احجام پيشنهادي-۴-
 • دياگرام توجيه طرح پروژه -۵-

فصل نهم : مدارك و نقشه هاي طرح-

مدارك و نقشه هاي طرح-

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

دانلـــود رساله

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com