خانه / دانشجویی / کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک (word _ صفحه ۲۶۳)
کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک

کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک (word _ صفحه ۲۶۳)

کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک (word _ صفحه ۲۶۳)

عنوان پروژه : کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک (word_ صفحه ۲۶۳)

فایل ذخیره شده :  word و در ۲۶۳ صفحه

حجم فایل : ۴۸ MB
 کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک (word)

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) به برسی کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک  در قالب word  می پردازیم ، لذا قبل از بیان سرفصل ها به توضیح مختصروار آن اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

رشد روز افزون جمعيت شهري به همراه ايجاد مراكز جمعيتي جديد، فقدان و يا ضعف سياستگذاري و ارزيابي عملكردها و فعاليتهاي گوناگون شهري بر اساس برنامه جامع و كلان ملي (آمايش سرزمين) و تداوم تخليه انواع زايدات و فاضلابها به محيط زيست از جمله عوامل بحران زايي است كه محيط زيست طبيعي و كيفيت بهداشت و سلامتي آنها و به ويژه شهرنشينان را در معرض خطرات و زيانهاي گوناگون قرارداده است. بي ترديد ايجاد و توليد مواد زايد موضوعي گريز ناپذير است.

فهرست مطالب:

مقدمه

گام اول: پروپزال

 • بيان مساله
 • اهداف
 • منابع و پيشينه
 • مباني نظري عام
 • چكيده تحقيق
 • نحوه اجرا

گام دوم : شناخت

فصل اول : مطالعات پايه

بخش يك: صنعت و معماري

 • ۱ـ۱ـ تاريخچه  صنعت
 •     ۱ـ۱ـ۱ـ تولد صنعت
 •     ۱ـ۱ـ۲ـ مهمترين عامل انقلاب صنعتي
 •     ۱ـ۱ـ۳ـ صنعت در قرن ۱۹
 • ۱ـ۲ـ معماري صنعتي
 •     ۱ـ۲ـ۱ـ تاريخ معماري صنعتي
 •     ۱ـ۲ـ۲ـ گونه شناسي معماري صنعتي
 •     ۱ـ۲ـ۳ـ معماري صنعتي امروز
 •     ۱ـ۲ـ۴ـ معماري صنعتي ايران
 •     ۱ـ۲ـ۵ـ صنعت بومي و سنتي ايران
 •     ۱ـ۲ـ۶ـ گونه شناسي معماري صنعتي ايران
 •     ۱ـ۲ـ۷ـ بررسي صنعت در استان خراسان
 • ۱ـ۳ـ كارخانه
 •     ۱ـ۳ـ۱ـ انواع ساختمان براي كارخانه
 •     ۱ـ۳ـ۲ـ طراحي كارخانه
 •     ۱ـ۳ـ۳ـ اهميت طراحي كارخانه
 •     ۱ـ۳ـ۴ـ اهداف طراحي كارخانه
 •     ۱ـ۳ـ۵ـ روند طراحي كارخانه

بخش دو: صنعت بازيافت

 • ۲ـ۱ـ بازيافت
 •     ۲ـ۱ـ۱ـ تعريف بازيافت
 •     ۲ـ۱ـ۲ـ تاريخچه بازيافت
 •     ۲ـ۱ـ۳ـ بازيافت و استفاده مجدد
 •     ۲ـ۱ـ۴ـ پردازش و بازيافت مواد زائد جامد
 •     ۲ـ۱ـ۵ـ پتانسيل بازيافت
 •     ۲ـ۱ـ۶ـ توان بازيافت
 • ۲ـ۲ـ بازيافت مواد از زباله در ايران
 •     ۲ـ۲ـ۱ـ تعيين توان بازيافت در شهرهاي بزرگ كشور
 •     ۲ـ۲ـ۲ـ روشها و صنايع بازيافتي در كشور
 •     ۲ـ۲ـ۳ـ تاريخچه سازمان بازيافت
 •     ۲ـ۲ـ۴ـ بازيافت مواد از زباله در شهر مشهد
 •     ۲ـ۲ـ۵ـ طرح تفكيك از مبدا
 • ۲ـ۳ـ مطالعه و بررسي مواد قابل بازيافت
 •      ۲ـ۳ـ۱ـ منابع مواد زائد جامد
 •     ۲ـ۳ـ۲ـ انواع مواد زائد جامد
 •     ۲ـ۳ـ۳ـ تركيبات مواد زائد جامد
 • ۲ـ۴ـ ساختار فيزيكي و شيميايي كاغذ، پلاستيك ، شيشه و فلز
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ ساختار شيميايي و فيزيكي كاغذ
 •     ۲ـ۴ـ۲ـ ساختار شيميايي و فيزيكي پلاستيك
 •     ۲ـ۴ـ۳ـ  ساختار شيميايي و فيزيكي شيشه
 •     ۲ـ۴ـ۴ـ  ساختار شيميايي و فيزيكي فلز
 • ۲ـ۵ـ روشها و صنايع بازيافتي
 •     ۲ـ۵ـ۱ـ بازيافت و دفع در كشورهاي رو به توسعه
 •     ۲ـ۵ـ۲ـ مديريت مواد زائد جامد
 •     ۲ـ۵ـ۳ـ دسته بندي و تركيب مواد زايد جامد
 •     ۲ـ۵ـ۴ـ رابطه بين زايدات و فن آوري مناسب
 •     ۲ـ۵ـ۵ـ رابطه بين استقرار شهري و فن آوري مناسب
 •     ۲ـ۵ـ۶ـ توجيهات زيست محيطي
 • ۲ـ۶ـ شناخت وضع موجود كارگاه ها و صنايع تبديلي و  مطالعات پراكندگي
 •      ۲ـ۶ـ۱ـ غير مجاز بودن فعاليت ها
 •      ۲ـ۶ـ۲ـ آلودگي زيست محيطي
 •     ۲ـ۶ـ۳ـ فضاي مورد نياز جهت استقرار
 •     ۲ـ۶ـ۴ـ دسترسي ها و شبكه ارتباطي
 • ۲ـ۷ـ مزاياي تجميع كارگاه ها و ايجاد شهرك صنعتي
 •     ۲ـ۷ـ۱ـ توجيهات فني مجتمع صنعتي
 •     ۲ـ۷ـ۲ـ توجيهات اقتصادي مجتمع صنعتي
 •     ۲ـ۷ـ۳ـ توجيهات اجتماعي مجتمع صنعتي

 

فصل دوم: مطالعات تكميلي

بخش اول: مطالعات زيست محيطي

 • ۱ـ۱ـ مطالعه و برآورد آلايندگي هاي حاصل از فعاليتهاي كارگاههاي بازيافت
 •     ۱ـ۱ـ۱ـ كارگاه بازيافت كاغذ
 •     ۱ـ۱ـ۲ـ صنايع تبديلي كاغذ
 •     ۱ـ۱ـ۳ـ كارگاه بازيافت پلاستيك
 •     ۱ـ۱ـ۴ـ صنايع تبديلي پلاستيك
 •     ۱ـ۱ـ۵ـ كارگاه بازيافت شيشه
 •     ۱ـ۱ـ۶ـ صنايع تبديلي شيشه
 •     ۱ـ۱ـ۷ـ كارگاه بازيافت فلز
 •     ۱ـ۱ـ۸ـ صنايع تبديلي فلز

 

بخش دوم: اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي مجتمع صنعتي

 • ۲ـ۱ـ معيارهاي شهري و برنامه ريزي مجتمع صنعتي
 •     ۲ـ۱ـ۱ـ همسايگي
 •     ۲ـ۱ـ۲ـ تاسيسات زير بنايي
 •     ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ شبكه دسترسي مستقل
 •          ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ شبكه اگو
 •          ۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ چاه آب و شبكه آبرساني
 •          ۲-۱ـ۲ـ۴ـ شبكه مخابرات
 •         ۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ سيستم مصرف گاز

 

 • ۲ـ۲ـ مجتمع صنعتي از ديدگاه معماري و شهرسازي
 •     ۲ـ۲ـ۱ـ جاده هاي ارتباط
 •      ۲ـ۲ـ۲ـ ضوابط تعيين كاربري زمين
 •     ۲ـ۲ـ۳ـ ضوابط تفكيك زمين
 •     ۲ـ۲ـ۴ـ ضوابط استقرار و همجواري صنايع

 

 • ۲ـ۳ـ شناسايي اجزاء خصوصيات و ويژگي هاي كلي يك فضاي صنعتي
 •     ۲ـ۳ـ۱ـ بخش تحويل
 •     ۲ـ۳ـ۲ـ انبار مواد و محصول
 •     ۲ـ۳ـ۳ـ بارگيري و ارسال
 •     ۲ـ۳ـ۴ـ بخشهاي غير توليد

 

 • ۲ـ۴ـ مشخصات معماري
 • ۲ـ۴ـ۱ـ نحوه آرايش توده و فضا
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ مقياس
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ اقليم
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ زيبايي شناختي
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ۴ـ نوع سازه
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ۵ـ سوله
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ۶ـ نماي توده
 •     ۲ـ۴ـ۱ـ۷ـ آرايش فضاي باز

 

 • ۲ـ۵ـ ابعاد، اندازه ، استانداردها و ضوابط فضاهاي اصلي مجموعه
 •     ۲ـ۵ـ۱ـ عوامل محيطي
 •     ۲ـ۵ـ۲ـ نسبت قطعه زمين ساختماني به پوشش سايت
 •     ۲ـ۵ـ۳ـ استراتژي انتخاب
 •     ۲ـ۵ـ۴ـ فواصل بين ستونها
 •     ۲ـ۵ـ۵ـ راهروها
 •     ۲ـ۵ـ۶ـ پلكان
 •     ۲ـ۵ـ۷ـ فضاي اداري
 •     ۲ـ۵ـ۸ـ آزمايشگاه
 •     ۲ـ۵ـ۹ـ نمايشگاه
 •     ۲ـ۵ـ۱۰ـ سالن سخنراني
 •     ۲ـ۵ـ۱۱ـ فضاي رفاهي
 •     ۲ـ۵ـ۱۲ـ سرويسهاي بهداشتي
 •     ۲ـ۵ـ۱۳ـ انبارها
 •     ۲ـ۵ـ۱۴- پاركينگ
 •     ۲ـ۵ـ۱۵ـ فضاي سبز

 

فصل سوم: مطالعات تطبيقي

 • ۳ـ۱ـ نمونه هاي داخلي
 •     ۳ـ۱ـ۱ـ كارخانه كمپوست مشهد
 •     ۳ـ۱ـ۲ـ كارخانه پلاستيك مشهد
 •     ۳ـ۱ـ۳ـ كارخانه سامان باطري
 • ۳ـ۲ـ نمونه هاي خارجي
 •     ۳ـ۲ـ۱ـ‌ كارخانه بازيافت افن باخ ـ‌ لانداو
 •     ۳ـ۲ـ۲ـ كارخانه ويترا
 •     ۳-۲ـ۳ـ چاپخانه اي . سي . ان
 •     ۳ـ۲ـ۴ـ فاضلاب مونيخ

 

فصل چهارم : مطالعات زمينه

بخش يك: شناخت شهر مشهد

 • ۱ـ۱ـ سابقه تاريخي شهر مشهد
 • ۱ـ۲ـ محورهاي شاخص شهر
 • ۱ـ۳ـ توسعه شهر در آينده
 • ۱ـ۴ـ بررسي هاي جمعيتي شهر مشهد
 • ۱ـ۵ـ بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد
 •     ۱ـ۵ـ۱ـ موقعيت جغرافيايي
 •     ۱ـ۵ـ۲ـ زلزله
 •     ۱ـ۵ـ۳ـ توپوگرافي و شيب
 •     ۱ـ۵ـ۴ـ وزش باد
 •     ۱ـ۵ـ۵ـ تابش آفتاب
 •     ۱ـ۵ـ۶ـ بارندگي

 

بخش دو: بررسي وضع موجود زباله خشك مشهد

 • ۲ـ۱ـ آناليز زباله خشك مشهد
 •     ۲ـ۱ـ۱ـ آناليز فيزيكي زباله
 •     ۲ـ۱ـ۲ـ چگالي زباله
 •     ۲ـ۱ـ۳ـ ميزان كل زباله خشك در ماههاي مختلف سال
 • ۲ـ۲ـ برآورد ميزان توليد

بخش سه: مراحل انتخاب سايت طراحي

 • ۳ـ۱ـ بررسي معيارهاي علمي لازم براي استقرار مجتمع صنعتي بازيافت در حاشيه شهر
 •      ۳ـ۱ـ۱ـ معيارهاي اقتصادي
 •      ۳ـ۱ـ۲ـ معيارهاي اجتماعي
 •     ۳ـ۱ـ۳ـ معيارهاي كالبدي
 •     ۳ـ۱ـ۴ـ معيارهاي صنعتي
 •     ۳ـ۱ـ۵ـ معيارهاي زيست محيطي
 •     ۳ـ۱ـ۶ـ معيارهاي اقليمي
 •     ۳ـ۱ـ۷ـ معيارهاي ترافيكي
 •     ۳ـ۱ـ۸ـ معيارهاي قانوني
 • ۳ـ۲ـ بررسي ميزان انطباق ويژگي ها با معيارهاي مكان يابي
 •     ۳ـ۲ـ۱ـ ايجاد انبارهاي دپو در سطح شهر
 • ۳ـ۳ـ معرفي گزينه نهايي

گام سوم: تحليل

بخش اول

 • ۱ـ۱ـ گردآوري نهايي اطلاعات و طبقه بندي مجدد
 • ۱ـ۲ـ تدقيق نهايي اهداف
 • ۱ـ۳ـ ارائه راهكارها

بخش دو: مباني طراحي معماري پروژه

بخش سه: برنامه فيزيكي

 • ۳ـ۱ـ جمعيت مخاطب
 • ۳ـ۲ـ ضوابط بالا دست
 • ۳ـ۳ـ ريز فضاها
 • قابليت سنجي اراضي
 • ايده ها

گام چهارم: طراحي

 • مدارك طراحي
 • تاسيسات و سازه
 • كتابنامه

منابع و مواخذ

دانلودمحصول

نگارخانه:

کاملترین رساله طراحی بازیافت زباله خشک (word)

 

مطالب مشابه :

دانلود کاملترین رساله طراحی باغ کتاب ( Word . صفحه ۷۵ )

جدیدترین رساله خانه خط و خوشنویسی (Word+پلان)

رساله موزه عناصر معماری با رویکرد طبیعت گرایانه (Word+پروپوزال)

جامع ترین رساله مرکز هنرهای نمایشی (Word)

ارسال به دوستان در تلگرام

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com