خانه / دانشجویی / ۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )
12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

عنوان پروژه : ۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو

فایل ذخیره شده : نقشه هنرستان و مدرسه طراحی شده با اتوکد (dwg)

حجم فایل :  ۴۱٫۵۱ MB
 12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، ۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو با نرم افزار Auto cad با فرمت (dwg) در اختیار شما دوستان قرار می دهیم . در ادامه همین پست به بیان ریزفضاها و لیست نقشه ها موجود در فایل همراه با نمونه عکس های آورده شده است. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب :

پلان های ترسیمی هنرستان (اول) :

 • پلان طبقه زیرزمین مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان پارکینگ
 • نما جنوبی
 • برش A-A
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • پلان طبقه سوم
 • پلان پشت بام
 • پلان تیر ریزی سقف اول
 • پلان تیر ریزی سقف دوم
 • پلان تیر ریزی سقف سوم
 • پلان تیر ریزی سقف چهارم
 • پلان شیب بندی
 • پلان ستون بندی
 • دتایل و جزئیات ستون
 • دتایل و جزئیات تیر ها
 • برش B-B

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (دوم) :

پلان های ترسیمی هنرستان (سوم) :

 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • برش A-A
 • برش B-B
 • نمای شمال
 • نمای جنوبی
 • نمای شرقی
 • نمای غربی
 • سایت پلان

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (چهارم) :

 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-C
 • برش D-D
 • نمای شمال
 • نمای جنوبی
 • نمای شرقی
 • نمای غربی
 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان تاسیسات طبقه اول
 • پلان تاسیسات طبقه همکف
 • شیب بندی
 • اندازه و جانمای درب و پنجره
 • جدول نازک کاری

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (پنجم) :

 • پلان مبلمان طبقه زیرزمین مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه دوم مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان اندازه گذاری طبقه زیرزمین
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه دوم
 • پلان سقف کاذب سقف اول
 • پلان سقف کاذب سقف دوم
 • پلان سقف کاذب سقف سوم
 • تیر ریزی سقف زیرزمین
 • تیر ریزی سقف طبقه اول
 • تیر ریزی سقف طبقه دوم
 • پلان فنداسیون
 • اکس بند
 • دیوار برشی
 • جزئیات باد بند
 • جزئیات ساختمان
 • نمای جنوبی
 • نمای ورود اصلی
 • برش A-A
 • برش B-B
 • نمای غربی
 • نمای شرقی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

نمونه پرسپکتیو های داخلی از هنرستان :

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (هفتم) :

 • جزیئات تیر و ستون ها
 • مقاطع فنداسیون
 • تیر ریزی طبقه همکف
 • تیر ریزی طبقه اول
 • تیر ریزی خرپشت
 • پلان همکف
 • پلان طبقه اول
 • مقطع تیر
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • جزئیات سقف و تیر ها
 • تیپ درب و پنجره
 • آکس بندی
 • پلان اندازه گذاری فنداسیون
 • نمای شمالی
 • نمای جنوبی
 • جزئیات کف
 • پلان نعل درگاه همکف و اول
 • جزئیات اجرای ساختمان
 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-C

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (هشتم) :

 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 • برش A-A
 • برش B-B
 • سایت پلان ۱/۵۰۰

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (نهم) :

 • تحلیل سایت
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 • برش A-A
 • برش B-B
 • پرسپکتیو محوطه
 • پرسپکتیو کلاس
 • طرح اولیه
 • سایت پلان

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (دهم) :

 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • برش B-B
 • برش A-A
 • سایت پلان
 • نمای جنوبی
 • نمای شرقی
 • چهار پرسپکتیو حجم ساختمان

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (یازدهم) :

 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • برش A-A
 • برش B-B
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (دوازده هم) :

 • سایت پلان
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه همکف اول
 • پلان خوابگاه
 • دو نمای خوابگاه
 • شیب بندی خوابگاه
 • پلان بوفه
 • نمای بوفه
 • پلان مسجد
 • نمای مسجد
 • پلان سرویس بهداشتی
 • نمای سرویس بهداشتی
 • پلان سلف سرویس
 • نمای سلف سرویس
 • پلان سالن ورزشی با شیب بندی
 • نمای سالن ورزشی
 • پلان شیب بندی سالن ورزشی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (سیزدهم) :

 • سایت پلان
 • پلان شیب بندی
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 •  برش A-A
 •  برش B-B

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (چهاردهم) :

 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-c
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 • پلان اکس بندی
 • ستون بندی
 • سایت پلان
 • شیب بندی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

دانلـــود نقشه

نگارخانه:

بعد قبل

 

بعد قبل

مطلب پیشنهادی

کاملترین مطالعات طراحی معماری مسجد 200 صفحه (word) استانداردهای طراحی مسجد word رساله آماده مسجد word رساله مسجد پایان نامه طراحی مسجد رساله معماری مسجد

کاملترین مطالعات طراحی معماری مسجد ۲۰۰ صفحه (word)

کاملترین مطالعات طراحی معماری مسجد ۲۰۰ صفحه (word) عنوان فایل : کاملترین مطالعات طراحی معماری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com