خانه / دانشجویی / ۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )
12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

عنوان پروژه : ۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو

فایل ذخیره شده : نقشه هنرستان و مدرسه طراحی شده با اتوکد (dwg)

حجم فایل :  ۴۱٫۵۱ MB
 12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، ۱۲ نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو با نرم افزار Auto cad با فرمت (dwg) در اختیار شما دوستان قرار می دهیم . در ادامه همین پست به بیان ریزفضاها و لیست نقشه ها موجود در فایل همراه با نمونه عکس های آورده شده است. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب :

پلان های ترسیمی هنرستان (اول) :

 • پلان طبقه زیرزمین مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان پارکینگ
 • نما جنوبی
 • برش A-A
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • پلان طبقه سوم
 • پلان پشت بام
 • پلان تیر ریزی سقف اول
 • پلان تیر ریزی سقف دوم
 • پلان تیر ریزی سقف سوم
 • پلان تیر ریزی سقف چهارم
 • پلان شیب بندی
 • پلان ستون بندی
 • دتایل و جزئیات ستون
 • دتایل و جزئیات تیر ها
 • برش B-B

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (دوم) :

پلان های ترسیمی هنرستان (سوم) :

 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • برش A-A
 • برش B-B
 • نمای شمال
 • نمای جنوبی
 • نمای شرقی
 • نمای غربی
 • سایت پلان

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (چهارم) :

 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-C
 • برش D-D
 • نمای شمال
 • نمای جنوبی
 • نمای شرقی
 • نمای غربی
 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان تاسیسات طبقه اول
 • پلان تاسیسات طبقه همکف
 • شیب بندی
 • اندازه و جانمای درب و پنجره
 • جدول نازک کاری

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (پنجم) :

 • پلان مبلمان طبقه زیرزمین مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه دوم مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان اندازه گذاری طبقه زیرزمین
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه دوم
 • پلان سقف کاذب سقف اول
 • پلان سقف کاذب سقف دوم
 • پلان سقف کاذب سقف سوم
 • تیر ریزی سقف زیرزمین
 • تیر ریزی سقف طبقه اول
 • تیر ریزی سقف طبقه دوم
 • پلان فنداسیون
 • اکس بند
 • دیوار برشی
 • جزئیات باد بند
 • جزئیات ساختمان
 • نمای جنوبی
 • نمای ورود اصلی
 • برش A-A
 • برش B-B
 • نمای غربی
 • نمای شرقی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

نمونه پرسپکتیو های داخلی از هنرستان :

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (هفتم) :

 • جزیئات تیر و ستون ها
 • مقاطع فنداسیون
 • تیر ریزی طبقه همکف
 • تیر ریزی طبقه اول
 • تیر ریزی خرپشت
 • پلان همکف
 • پلان طبقه اول
 • مقطع تیر
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • جزئیات سقف و تیر ها
 • تیپ درب و پنجره
 • آکس بندی
 • پلان اندازه گذاری فنداسیون
 • نمای شمالی
 • نمای جنوبی
 • جزئیات کف
 • پلان نعل درگاه همکف و اول
 • جزئیات اجرای ساختمان
 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-C

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (هشتم) :

 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 • برش A-A
 • برش B-B
 • سایت پلان ۱/۵۰۰

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (نهم) :

 • تحلیل سایت
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 • برش A-A
 • برش B-B
 • پرسپکتیو محوطه
 • پرسپکتیو کلاس
 • طرح اولیه
 • سایت پلان

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (دهم) :

 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • برش B-B
 • برش A-A
 • سایت پلان
 • نمای جنوبی
 • نمای شرقی
 • چهار پرسپکتیو حجم ساختمان

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (یازدهم) :

 • پلان مبلمان طبقه همکف
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول
 • برش A-A
 • برش B-B
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (دوازده هم) :

 • سایت پلان
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه همکف اول
 • پلان خوابگاه
 • دو نمای خوابگاه
 • شیب بندی خوابگاه
 • پلان بوفه
 • نمای بوفه
 • پلان مسجد
 • نمای مسجد
 • پلان سرویس بهداشتی
 • نمای سرویس بهداشتی
 • پلان سلف سرویس
 • نمای سلف سرویس
 • پلان سالن ورزشی با شیب بندی
 • نمای سالن ورزشی
 • پلان شیب بندی سالن ورزشی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (سیزدهم) :

 • سایت پلان
 • پلان شیب بندی
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • نما شمالی
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 •  برش A-A
 •  برش B-B

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

پلان های ترسیمی هنرستان (چهاردهم) :

 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-c
 • نما جنوبی
 • نما شرقی
 • نما غربی
 • پلان اکس بندی
 • ستون بندی
 • سایت پلان
 • شیب بندی

12 نقشه هنرستان و مدرسه با جزئیات و پرسپکتیو ( Auto cad )

دانلـــود نقشه

نگارخانه:

بعد قبل

 

بعد قبل

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com