خانه / پاورپوینت / دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( ۲۵۷ صفحه )
دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( 257 صفحه )

دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( ۲۵۷ صفحه )

دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( ۲۵۷ صفحه )

عنوان پروژه : دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( ۲۵۷ صفحه )

فایل ذخیره شده پاورپوینت _ ۲۵۷ اسلاید

حجم فایل : ۶٫۸۳ MB
دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( 257 صفحه )

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) به تحلیل و برسی اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی در قالب پاورپوینت و در ۲۵۷ اسلاید می پردازیم ، لذا قبل از بیان سرفصل ها به توضیح مختصروار آن اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

آب که ارزشمندترین ماده در زندگی انسان است، از دیرباز نقش مهم و بی بدیلی در زندگی انسان داشته است. انسان در تاریخ حیات خود ضمن آشنایی با آب خواص آن را نیز شناسایی کرده است. با رشد روزافزون جمعیت دنیا و صنایع، انواع فاضلاب های خطرناک شهری و صنعتی وارد آب رودخانه ها و دریاها شد و زندگی موجودات زنده را به خطر انداخت. امروزه میزان آلودگی رودخانه‌ ها و دریاها تا حدود زیادی بیش از توان خودپالایی طبیعت شده است که این امر انسان را به این فکر واداشته است که باید فاضلاب را پیش از ورود به طبیعت تصفیه کرد تا از زیان و آلودگی آن کاسته شود. هدف از ارائه این فرادرس، معرفی فرایند تصفیه آب و فاضلاب و مباحث لازم آن با تاکید بر اصول اساسی و طراحی مفهومی سیستم های تصفیه فاضلاب شهری، صنعتی و آب آشامیدنی است.

 

فهرست مطالب:

۱-فصل اول

 • ۱-۱- مقدمه
 • ۲-۱- منابع آب در طبیعت
 • ۱-۲-۱ ویژگیهای آب های زیر زمینی
 • ۲-۲-۱- ویژگی های آبهای سطحی
 • ۳-۲-۱- ویژگیهای آبهای شور
 • ۳-۱- ناخالصی های آب
 • ۱-۳-۱- ناخالصی های یونی
 • ۱-۱-۳-۱- کاتیون ها
 • ۲-۱-۳-۱- آنیون ها
 • ۲-۳-۱- ناخالصی های  گازی
 • ۴-۱- شیمی آب
 • ۵-۱- مصارف عمده آب
 • ۱-۵-۱- کشاورزی
 • ۲-۵-۱- صنعت
 • ۱-۲-۵-۱- تصفیه آبهای صنعتی
 • ۳-۵-۱- آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی
 • ۶-۱- مشکلات ناشی از ناخالصی های آب
 • ۷-۱- لزوم تصفیه آب
 • ۸-۱- بعضی از موارد مصرف آب در صنعت

۲-فصل دوم

 • ۱-۱-۲- محاسن بیان غلظت ها بر حسب معادل کربناتی
 • ۲-۲- شاخص های مهم آب پارامترهای اصلی تعیین کننده کیفیت آب
 • ۱-۲-۲- شاخص های املاح محلول آب
 • ۲-۲-۲- شاخص های مواد معلق آب
 • ۳-۲-۲- شاخص های آلودگیهای آلی آب
 • ۱-۲-۲- شاخص های املاح محلول آب
 • ۱-۱-۲-۲- هدایت الکتریکی آب (EC)
 • ۲-۱-۲-۲-PH آب
 • ۳-۱-۲-۲- کل مواد جامد محلول (TDS) یا غلظت املاح محلول
 • ۳-۱-۲-۲- روش اندازه گیری TDS آب
 • ۴-۱-۲-۲- سختی آب (H)
 • ۴-۱-۲-۲- روش تعیین سختی کل
 • ۵-۱-۲-۲- قلیائیت آب
 • ۱-۵-۱-۲-۲- اندازه گیری مقدار قلیائیت
 • ۲-۵-۱-۲-۲-رابطه قلیائیت و PH
 • ۲-۲-۲- شاخص هاي مواى معلق أب
 • ۱-۲-۲-۲-Tss
 • ۲-۲-۲-۲- کدریت آب
 • ۱-۲-۲-۲-۲- روش و واحدهای اندازه گیری کدریت آب
 • ۳-۲-۲-۲- رنگ آب
 • ۳-۲-۲- شاخص های آلودگی به مواد آلی
 • ۱-۳-۲-۲- BOD و روش تعیین آن
 • ۲-۳-۲-۲- COD و روش تعیین آن
 • ۴-۲-۲- شاخص بهداشتی بودن آب

۳- فصل سوم کاهش املاح محلول آب

 • ۱-۳- سختی آب چیست؟
 • ۱-۱-۳- کاهش سختی موقت
 • ۲-۱-۳- كاهش سختی دائم آب
 • ۱-۲-۱-۳- ارزیابی فرایند آهک و سودازنی
 • ۲-۲-۱-۳-محاسبه مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز در فرایند آهک و سودازنی
 • ۲- سودای مورد نیاز برای فرایند آهک و سودازنی
 • ۳-۲-۱-۳- بهبود راندمان آهک زنی
 • ۴-۲-۱-۳-استفاده از سود سوزآور جهت کاهش سختی آب
 • ۲-۱-۳- مزایای استفاده از سود:
 • ۳-۱-۳- آهن و منگنز در آب
 • ۱-۳-۱-۳-انواع روشهای حذف آهن و منگنز در آب
 • ۴-۱-۳- سیلیکا و ویژگیهای آن
 • ۱-۴-۱-۳- مشکلات ناشی از حضور سیلیکا در آب
 • ۲-۴-۱-۳- روشهای حذف سیلیکا
 • ۱-۲-۴-۱-۳ عوامل مؤثر بر حذف سیلیکا بوسیله ترکیبات منیزیم
 • ۳-۴-۱-۳  حذف سیلیکا با رزین های آنیونی

۴- فصل چهارم روش های حذف ذرات معلق از آب و فاضلاب

 • ۱-۴ اساس جداسازی ذرات معلق
 • ۱-۱-۴  ته نشینی یا شناور سازی ذرات معلق
 • ۲-۱-۴- فیلتراسیون (استفاده از صافی های مختلف)
 • ۱-۲-۱-۴- انواع فیلتر (صافی) ها
 • ۲-۲-۱-۴- انواع فیلترها بر حسب نوع عامل فیلتراسیون
 • ۲-۲-۱-۴- شستشوی فیلترهای عمقی
 • ۳-۲-۱-۴- ویژگی های فیلترهای فشاری
 • ۴-۲-۱-۴- ویژگیهای بسترهای مختلط فیلترها
 • ۵-۲-۱-۴- محاسبه اندازه ذرات یک بستر مختلط
 • ۶-۲-۱-۴- پارامترهای تعیین کننده اندازه ذرات بستر فیلترها
 • ۱-۶-۲-۱-۴ بهترین اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی ذرات بستر
 • ۷-۲-۱-۴- فیلترهای ثقلی
 • ۸-۲-۱-۴- مقایسه فیلترهای فشاری و ثقلی
 • ۹-۱-۲-۴- کارتریج فیلترها
 • ۱۰-۲-۱-۴ شاخصهای ارزیابی عملکرد فیلترها
 • ۱۱-۲-۱-۴- علل عملکرد نامطلوب فیلتر
 • ۲-۴ انعقاد و لخته گذاری Coagulation @ Flocculation
 • ۱-۲-۴- ویژگی های ذرات ریز معلق
 • ۱-۲-۴- مواد منعقد کننده متداول و مکانیسم عمل آنها
 • ۲-۲-۴- مکانیسم عمل منعقد کننده ها:
 • ۳-۲-۴-عوارض ناشی از افزایش بعضی از منعقد کننده ها
 • ۴-۲-۴- عوامل مؤثر بر عملکرد منعقد کننده ها
 • ۵-۲-۴ قانون شولز – هاردی یا قانون توان شش
 • ۶-۲-۴- ویژگیهای بعضی از منعقد کننده ها
 • ۲-۶-۲-۴- کلرید آهن (III)
 • ۲-۶-۲-۴- کمک منعقد کننده ها
 • ۶-۲-۴-  ادامه کمک منعقد کننده ها
 • ۷-۲-۴- جارتست
 • ۱-۷-۲-۴- روش انجام آزمایش جار
 • ۸-۲-۴- دستگاههای مورد نیاز انعقاد سازی

 ۵-فصل پنجم روش های حذف گازها از آب و فاضلاب

 • ۱-۵- قانون حاکم بر ناخالصی های گازی آب قانون هنری Henry’s Law
 • ۲-۵- روشهای حذف گازها
 • ۱-۲-۵ روش های فیزیکی حذف گازها
 • ۱-۱-۲-۵- دی گازاتور و اصول کار آن
 • ۲-۱-۲-۵- کاربرد دی  گازاتور و نحوه افزایش کارایی آن
 • ۲-۱-۲-۵- هوازدایی سرد
 • ۳-۱-۲-۵- هوازدایی گرم
 •  ۲-۲-۵ – روش های شیمیایی حذف  گازها
 • ۲-۲-۲-۵- حذف کلر

۶ _ فصل ششم تصفیه فاضلاب و پساب

 • ۱-۶- فاضلاب شهری
 • ۱-۱-۶- تعریف فاضلاب شهری
 • ۲-۱-۶-هدف از تصفیه فاضلاب شهری
 • ۳-۱-۶- تفاوت فاضلاب شهری و پساب صنعتی
 • ۴-۱-۶- مراحل و واحدهای تصفیه فاضلاب شهری
 • ۲-۴-۱-۴- تصفیه ثانویه (بیولوژیکی)
 • ۲-۲-۴-۱-۶-روش فیلترهای چکنده
 • ۳-۲-۴-۱-۶- سیستم لجن فعال
 • ۳-۴-۱-۶- تصفیه پیشرفته
 • ۱-۳-۴-۱-۶- شیمی کلرزنی
 • ۲-۳-۴-۱-۶- نکات مهم در کلرزنی
 • ۳-۳-۴-۱-۶- فرمهای مختلف کلر در آب
 • ۴-۳-۴-۱-۶- سیستم جمع آوری و تصفیه لجن
 • ۵-۱-۶- دفع فاضلاب تصفیه شده به دریا و رودخانه
 • ۶-۱-۶- آیا می توان پساب صنعتی را وارد فاضلاب شهری کرد؟

۷ – فصل هفتم رسوب گذاري و خورندگي آب

 • ۱-۷-علل تشكيل رسوب (Scale)
 • ۲-۷- عوامل مؤثر روي كيفيت و كميت رسوب
 • ۳-۷- پيش‌بيني تشكيل رسوب به روش لانجلير
 • ۴-۷-انديس رايزنار
 • ۵-۷-عوامل مزاحم در پيش‌بيني انديس‌ها
 • ۶-۷- اصلاح مجدد رابطه انجلير
 • ۷-۷- خورندگي آب و عوامل مؤثر بر آن

۸ – فصل هشتم اسمز معكوس

 • ۱-۸- اساس كار اسمز معكوس
 • ۲-۸- تكنولژي اسمز معكوس
 • ۳-۸- مقايسه اسمز معكوس با فيلتراسيون معمولي
 • ۴-۸-اصطلاحات مهم در اسمز معكوس
 • ۸- ۵ – دبي آب تصفيه شده (دبي محصول) Qw در اسمز معكوس
 • ۶-۸- دبي نمك عبودي از غشا به داخل محفظه آب تصفيه شده
 • ۸-۸- ويژگي‌هاي عمومي غشاهاي اسمز معكوس
 •  ۷-۸- چگونه مي‌توان عملكرد غشاءها را افزايش داد
 • ۹-۸- نگهداري و مراقبت از غشا
 • ۱۰-۸- روش‌هاي كاهش يا جلوگيري از ايجاد رسوب روي غشا
 • ۱۱-۸- جنبه‌هاي اقتصادي اسمز معكوس
 • ۱۲-۸- موارد كاربرد اسمز معكوس در تصفيه آب

۹ – فصل نهم رزين‌هاي تعويض يوني

 • ۱-۹- تعريف و ويژگي كلي رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۲-۹- تاريخچه رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۳-۹- انواع رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۱-۳-۹- رزين‌هاي كاتيوني
 • ۲-۳-۹-رزين‌هاي آنيوني قوي
 • ۳-۳-۹- رزين‌هاي كاتيوني ضعيف
 • ۴-۳-۹- رزين‌هاي آنيوني ضعيف
 • ۵-۳-۹- ويژگي‌هاي شيميايي و فيزيكي رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۶-۳-۹- برگشت‌پذيري رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۷-۳-۹- حالت فيزيكي رزين‌هاي تعويض يون
 • ۸-۳-۹- گروه يوني ثابت در رزين‌هاي مختلف
 • ۹-۳-۹- ضريب گزينش رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۱۰-۳-۹- ترتيب علاقه‌مندي رزين‌ها به تعويض يون‌ها به صورت زير است:
 • ۱۱-۳-۹- ظرفيت رزين
 • ۱۲-۳-۹-روش تعيين ظرفيت جرمي رزين اسيدي قوي
 • ۱۳-۳-۹-تورم‌پذيري رزين‌ها
 • ۱۴-۳-۹-محدوده pH عملكرد رزين‌ها
 • ۱۵-۳-۹- پايداري شيميايي رزين‌ها
 • ۱۶-۳-۹- پايداري گرمايي رزين
 • ۱۷-۳-۹- ويژگي‌هاي فيزيكي مطلوب رزين‌ها
 • ۱۸-۳-۹- اقتصاد رزين‌ها
 • ۱۹-۳-۹- مقايسه رزين‌هاي ضعيف و قوي از نظر راندمان احيا
 • ۲۰-۳-۹-نشتي ناخالصي‌ها از رزين‌ها
 • ۲۱-۳-۹- چگونه مي‌توان پي به نشتي و نوع آن برد؟
 • ۲۲-۳-۹- دستگاه تعويض يوني (ظرف محتوي رزين)
 • ۲۳-۳-۹- انواع بسترها در دستگاه‌هاي تعويض يون
 • ۱-۲۳-۳-۹- در نوع ثابت:
 • ۲-۲۳-۳-۹- بستر شناور
 • ۲۴-۳-۹- احياي رزين‌ها
 • ۱-۲۴-۳-۹- احياي رزين‌هاي كاتيوني اسيدي قوي (R–H)
 • ۱-۱-۲۴-۳-۹- مشكلات احياي رزين با ۴SO2H
 • ۲-۲۴-۳-۹- احياي رزين‌هاي آنيوني
 • ۲۵-۳-۹- محاسبه حجم رزين لازم براي تصفيه آب
 • ۲۶-۳-۹- استفاده از چند فيلتر رزين جهت تصفيه آب
 • ۱-۲۶-۳-۹- استفاده از دو نوع رزين در يك فيلتر
 • ۲-۲۶-۳-۹- دستگاه تعويض يوني مختلط
 • ۳-۲۷-۳-۹- سيستم‌هاي تهيه آب مطلوب
 • ۲۷-۳-۹- رزين‌هاي تعويض يوني خالص
 • ۲۸-۳-۹- تصفيه مقدماتي آب ورودي به واحد تعويض يوني
 • ۲۹-۳-۹- عيب‌يابي واحد تعويض يوني

۱۰ _ فصل دهم الكترودياليز و تقطير

 • ۱-۱۰- ساختمان دستگاه الكتروليز
 • ۲-۱۰- نحوه كار دستگاه الكترودياليز
 • ۳-۱۰- پارامترهاي مهم در الكترودياليز
 • ۴-۱۰- دانسيته جريان و توان مصرفي در الكترودياليز
 • ۵-۱۰- كاربردها و محدوديت الكترودياليز
 • ۶-۱۰- اصول ويژگي ما در تصفيه آب به روش تقطير
 • ۷-۱۰- مصرف انرژي در تقطير

۱۱- فصل يازدهم

 • ۱-۱۱-مشكلات ناشي از مطلوب بودن آب بويلر
 • ۲-۱۱- تصفيه داخلي آب بويلر
 • ۱-۲-۱۱- كنترل pH آب بويلر
 • ۲-۲-۱۱- كنترل قليائيت آب بويلر
 • ۳-۲-۱۱- كنترل اكسيژن
 • ۴-۲-۱۱- كنترل سختي آب بويلر
 • ۵-۲-۱۱- كنترل املاح در بخار (آب بويلر)
 • ۶-۲-۱۱- كنترل يون كلريد در آب بويلر
 • ۷-۲-۱۱- كنترل سيليكا در آب بويلر
 • ۷-۲-۱۱- محاسبه مقدار آب بلودان بويلر
 • ۸-۲-۱۱- چگونگي نگهداري بويلرهاي خارج از سرويس

 

 

دانلودمحصول

نگارخانه:

 

دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( 257 صفحه )

 

مطالب مشابه :

مطالعات کامل مرکز آب درمانی (word + پلان + رندر)

جدیدترین تجربیات اجرایی احداث موجشکن سنگی درآب عمیق ( پاورپوینت _ ۵۵ اسلاید )

جامع ترین پروژه تصفیه آب و فاضلاب ( پاورپوینت _ ۱۵۸ اسلاید )

کاملترین رساله طراحی استخر سرپوشیده(Word _ صفحه ۲۲۳)

 

ارسال به دوستان در تلگرام

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان اتوکد گرمابه ( 2004_ Autocad )

نمونه پلان اتوکد گرمابه ( ۲۰۰۴_ Autocad )

نمونه پلان اتوکد گرمابه ( ۲۰۰۴_ Autocad ) عنوان پروژه : نمونه پلان اتوکد گرمابه …

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com