خانه / دانشجویی / نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )
نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

عنوان پروژه : نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

فایل ذخیره شده : نقشه پارک طراحی شده با اتوکد (dwg)

حجم فایل :  ۱۵٫۲۴۲ MB
 نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )  طراحی شده با نرم افزار Auto cad با فرمت (dwg) در اختیار شما دوستان قرار می دهیم . در ادامه همین پست به بیان ریزفضاها و لیست نقشه ها موجود در فایل همراه با نمونه عکس های آورده شده است. با ما همراه باشید.

در این پست از سایت تخصصی معماری  به ارائه نقشه های طراحی  پارک با ذکر جزئیات اجرایی و ریز فضاها می پردازیم.  نقشه های پارک پیش رو با فرمت اتوکد و در ۲۰ شیت معماری ارائه شده که نمونه کامل طراحی معماری پارک می باشد. پروژه پیش روی شما شامل  تمامی ریز فضاها و استاندارد های که برای طراحی پارک شهری نیاز است می باشد همچنین شامل طرح سه بعدی سردر ورودی پارک می باشد. لذا قبل از دانلود پلان کامل پارک dwg  لازم است اطلاعاتی در مورد این نقشه های داشته باشید در ادامه به ذکر اطلاعات بیشتری در رابطه با آن می پردازیم.

فهرست مطالب :

 • سایت پلان پارک مقیاس (۱/۱۰۰۰)

پلان های سرویس بهداشتی

 • پلان اندازه گذاری سرویس بهداشتی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان سرویس بهداشتی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۲ مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان های سرایداری

 • پلان اندازه گذاری سرایداری مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان سرایداری مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۲ مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان های نگهبانی

 • پلان اندازه گذاری نگهبانی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان نگهبانی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان های ترسیمی رستوران

 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان اندازه گذاری طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۲ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نما ۳ مقیاس (۱/۱۰۰)

نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

پلان های مدیریت پیست

 • پلان اندازه گذاری مدیریت پیست مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان مدیریت پیست مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان های اتاق پمپاژ:

 • پلان اندازه گذاری اتاق پمپاژ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان های رختکن پارک آبی :

 • پلان اندازه گذاری رختکن پارک آبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان رختکن پارک آبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان های مدیریت پارک

 • پلان اندازه گذاری اتاق مدیریت پارک مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان اتاق مدیریت پارک مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)

نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

پلان های ترسیمی نمازخانه:

 • پلان طبقه اندازه گذاری طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه اندازه گذاری طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه مبلمان طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای شرقی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای جنوبی مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان های سردر ورودی :

 • پلان اندازه گذاری سردر ورودی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای اصلی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان سقف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای جنوبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مطقع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مطقع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مطقع C-C مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پرسپکتیو سردر ورودی

نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

فضاهای ترسیمی در پلان پارک آبشار امیدیه :

 • ورودی اصلی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پارکینگ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پست پاساژ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمازخانه مقیاس (۱/۱۰۰)
 • کتابخانه مقیاس (۱/۱۰۰)
 • انبوه درختان جنگلی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • کمپینگ خانوادگی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پیست دوچرخه سواری مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مدیریت پیست دوچرخه سواری مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سرویس بهداشتی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • انبار مقیاس (۱/۱۰۰)
 • زمین بسکتبال مقیاس (۱/۱۰۰)
 • زمین والیبال مقیاس (۱/۱۰۰)
 • زمین بدمینتون مقیاس (۱/۱۰۰)
 • باغ گل مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مدیریت پارک مقیاس (۱/۱۰۰)
 • شهر بازی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • قطار برقی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • ورودی شهر بازی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • چرخ و فلک مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سرسره آبشار مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پارک آبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سرسره آبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • استخر شنا مقیاس (۱/۱۰۰)
 • اتاق های پمپاژ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • جزیره خاکی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • اسکله قایق ها مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پل عابر مقیاس (۱/۱۰۰)
 • رستوران مقیاس (۱/۱۰۰)
 • آبشار مصنوعی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • ورودی فرعی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • کانال مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سرایداری مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نگهبانی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • دریاچه مقیاس (۱/۱۰۰۰)

دانلـــود نقشه

نگارخانه:

بعد قبل
نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )
نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )
نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )
نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )
نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )
نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

 

بعد قبل

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com