خانه / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن
کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

عنوان رساله : طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۰۰ صفحه

حجم فایل:  ۹٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن در قالب ورد و در  ۱۰۰ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به تعریف سکونت و مسکن به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

سكونت را مي توان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست. سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي باشد كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است بدين ترتيب، انسان زماني بر خود وقوف مي يابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در جهان را تثبيت كرده باشد.( نوربري، ۱۳۸۱)

از نظر هايدگر طرز و طريق بودن انسانها بر روي زمين، سكونت كردنشان است. او در مقاله “ساختنت، سكونت گزيدن، انديشيدن” با ريشه كلمه آلماني Bauen (ساختن) دلالتهاي قديمي و پهنه مفاهيمي را از نو مي گشايد تا غذاي وجود را بيان كند و سكونت را به بودن با چيزها تعبير مي كند: همچنان كه در وجود و زمان نيز از سكونت ذات انسان در حقيقت خود وجود بحث مي كند. او در گفتار خود اصرار مي ورزد كه انديشيدن و شعر لازمه سكونت است. او سكونت را اساسي ترين ويژگي وجود مطابق آنچه فانيان اند فرض مي كند. در پايان اين مقاله چنين آمده است: “در حال حاضر همه از كمبود مسكن سخن مي گويند: اما كسي به مصيبت واقعي سكونت نمي انديشد. بي خانماني بشر از آن است كه كسي بحران واقعي مسكن را به مثابه مصيبت درك نمي كند.” پاسخ هايدگر در پرسش از راه حل مسئله چنين است:“ فانيان سكونت را به سوي تماميت ماهيت خود سوق دهند؛ و اين مشروط بدان است كه بر مبناي سكونت كردن بنا كنند و براي سكون كردن فكر كنند.”( طهوري، ۱۳۸۱)

۲-۱-۲- تعريف مسكن

مسكن اسم مكان است بر وزن مفعل به معناي محل آرامش و سكونت كه از ماده سكن به معني آرامش مي آيد و در اصطلاح به مكاني مي گويند كه انسان در آن زندگي مي كند.در لغت نامه دهخدا مسكن چنين معني شده: جاي باشش و خانه، منزل و بيت، جاي سكونت و مقام، جاي آرام… (دهخدا، ۱۳۷۷) در دومين اجلاس اسكان بشر(۱۹۹۶) كه در استانبول برگزار شد مسكن مناسب چنين تعريف شده است:“ سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يك سقف بالاي سر هر شخص نيست. سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب، فضاي مناسب، دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب، امنيت مالكيت، پايداري و دوام سازه أي. روشنايي، تهويه، سيستم گرمايي مناسب، زيرساختهاي اوليه از قبيل آبرساني مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، كيفيت مناسب زيست محيطي عوامل بهداشتي مناسب، مكان مناسب و قابل دسترس از نظر كار و تسهيلات اوليه كه همه اين موارد بايد با توجه به استطاعات مردم تامين شود.”( دلال پور،۱۳۷۹

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مساله

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن –

۱-۳- هدفهاي تحقیق

۱-۴- سوالات يا فرضيه هاي تحقيق

۱-۵- چهارچوب نظری  تحقيق

۱-۶- روش تحقیق –

۱-۷- پیشینه پژوهش

بخش اول : مبانی نظری 

۲-۱-۱- مفهوم سكونت

۲-۱-۲- تعريف مسكن

۲-۱-۳- محيط مسكوني

۲-۱-۴- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي

۲-۱-۵- مسكن مطلوب چيست

۲-۱-۶- عوامل كلي موثر بر مطلوبيت مسكن

۲-۱-۷- عوامل موثر در مطلوبيت فضاهاي خانه

۲-۱-۸- گونه شناسي مسكن

۲-۱-۸-۱- خانه‌هاي تك واحدي مستقل

۲-۱-۸-۲- خانه‌هاي حياط مركزي

۲-۱-۸-۳- خانه‌هاي شهري

۲-۱-۸-۴- مجموعه مسكوني اشتراكي

۲-۱-۸-۵- آپارتمان‌هاي بلند

۲-۱-۸-۶- برج هاي مسكونی

۲-۱-۸-۷- مجتمع هاي مسكوني با ارتفاع متوسط

۲-۱-۸-۸- ساختمان‌هاي چند عملكردي

۲-۱-۹- عملكرد و تجهيزات مسكن

۲-۱-۹-۱- عرصه مشترك

۲-۱-۹-۲- عرصه والدين

۲-۱-۹-۳- عرصه فرزندان

۲-۱-۹-۴- عرصه خويشاوند

۲-۱-۹-۵- عرصه مهمان

۲-۱-۹-۶- فضاهاي خدماتي

۲-۱-۹-۷- فضاي ورودي و خروجي

۲-۱-۱۰- تراكم و نظام سكونت

۲-۱-۱۰-۱- تراكم مسكوني

۲-۱-۱۰-۲- تراكم خانوار در واحد مسكوني

۲-۱-۱۱- سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز

۲-۱-۱۲- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی

بخش دوم : امنیت

۲-۲-۱- فضا

۲-۲-۲- فضاهای معماری

۲-۲-۳- فضاهای خارجی

۲-۲-۴- فضای داخلی

۲-۲-۵- فضاهای ساختاری

۲-۲-۶- طراحی داخلی

۲-۲-۷- فرم فضایی

۲-۲-۸- ابعاد فضایی

۲-۲-۹- گذار فضایی

۲-۲-۱۰- مفهوم امنيت و ابعاد آن

۲-۲-۱۱- ابعاد امنیت

۲-۲-۱۲- ویژگی های امنیت

۲-۲-۱۳- تحول امنيت

۲-۲-۱۴- امنیت اجتماعی واحساس امنیت

۲-۲-۱۵- ابعاد امنیت اجتماعی

۲-۲-۱۶- بعد عینی امنیت اجتماعی

۲-۲-۱۷- بعد ذهنی امنیت اجتماعی

۲-۲-۱۸- امنیت قابل قبول و احساس امنیت

۲-۲-۱۹- امنیت در ساختمانهای مسکونی

۲-۲-۲۰- انواع محافظت

۲-۲-۲۰-۱- محافظت فعال

۲-۲-۲۱- ویژکی های فضای قابل دفاع

۲-۲-۲۲- حریم و قلمرو سایت

۲-۲-۲۳- همسایگی و تقویت نظارت

۲-۲-۲۴- نقش محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت

۲-۲-۲۵- فضاهای داخلی

۲-۲-۲۶- ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت

بخش سوم : نمونه های مشابه داخلی و خارجی

۲-۳-۱- آپارتمان‌هاي مسكوني مارسي

۲-۳-۲-  آپارتمانهاي ليك شور درايو

۲-۵-۳- معماری برج جدید تل آویو

۲-۳-۴- مجموعه‌ مسكوني آتي‌ساز

۲-۳-۵- مجتمع مسکونی ایران زمین

۲-۳-۶- پروژه مسکونی آسمان تبریز

فصل سوم : مطالعات اقلیمی 

۳-۱- معرفی استان‌ گلستان‌

۳-۲-اقلیم استان گلستان

۳-۳ -جغرافیای طبیعی استان گلستان

۳-۳-۱- محیط زیست طبیعی

۳-۳-۲- آب و هوا استان گلستان

۳-۴- معرفی شهر گرگان

۳-۵-مردم

۳-۶- گویش

۳-۷- فرهنگ

۳-۸-  جغرافیا

۳-۹- وسعت شهر گرگان

۳-۱۰- جمعیت

۳-۱۱- کشاورزی

۳-۱۲- صنعت

۳-۱۳- پتانسیل ها و قابلیت های شهرستان گرگان

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی  و برنامه فیزیکی   

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت

۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت

۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشید

۴-۴ -نسبت سطح طبقه

۴-۵- زاویه مانع نور

۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت

۴-۶-۱- اثر ونتوری در باد

۴-۶-۲- پدیده مونرو

۴-۷-  تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی

۴-۸-  ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی

۴-۸-۱- ابعاد پذیرائی و نشیمن

۴-۸-۲- فضای خواب

۴-۸-۳- سرویس های بهداشتی

۴-۹- پارکینگ

۴-۱۰- مطالعات طراحی تجهیزات

۴-۱۱- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی

۴-۱۲- ایمنی در برابر حریق

۴-۱۲-۱- مکانیزم حرکت دود در ساختمان

۴-۱۲-۲- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی

۴-۱۳- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی

۴-۱۴- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی

۴-۱۵- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی

۴-۱۶- حياط

۴-۱۷- پخي

۴-۱۸- پيش آمدگي ساختماني در گذرها

۴-۱۹- رعايت محدوديت ارتفاع

۴-۲۰- رابطه همسايگی

۴-۲۰-۱- حريم

۴-۲۱- مسکن و اقليم

۴-۲۲- تأمين کيفيت محيط مسکونی

۴-۲۳- تأسيسات

۴-۲۴- ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني

۴-۲۴-۱- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي

۴-۲۵- نور

۴-۲۶- برنامه فيزيكي

۴-۲۶-۱- تيپ هاي تك خوابه

۴-۲۶-۲- برنامه فيزيكي تيپ هاي دو خوابه

۴-۲۶-۳- برنامه فيزيكي تيپ هاي سه خوابه

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی

رساله و مطالعات معماری موزه مردم شناسی

رساله و مطالعات معماری موزه مردم شناسی عنوان رساله : رساله و مطالعات معماری موزه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com