خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان
پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

رساله ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

رساله ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

عنوان رساله : طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۹۲ صفحه

حجم فایل:  ۱۲٫۹ MB

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان در قالب ورد و در  ۹۲ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به ضرورت فرهنگسرا به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

تشکیل فرهنگسرا یک ضرورت تاریخی برای هنر کشور ماست.واقعیت این است که در دیار مامرکز یا نهادی که درباره هنر پرسش کند و به هنر،هنرمند و اثر هنری بپردازد،گذشته را بررسی و جمع بندی کند،حال را ارزیابی نماید و دورنمای آینده را مشخص کند،کمتر دیده می شود.این کمبود و نقصان و خلاء فرهنگی خصوصاً در شهرستان های کشور بیشتر مشاهده می گردد و ضرورت احداث چنین مجموعه هایی بیشتر نمایان می شود.با توجه به رابطه نزدیک و متقابل فرهنگ و معماری و توجه به این نکته اساسی که معماری هر منطقه نماد فرهنگ،اقلیم،آداب و رسوم،جهان بینی و… مردمان آن منطقه است،در احداث چنین مجموعه های بوم گرایی حرف نخست را می زند.ذکر این نکته الزامی است که بوم گرایی و بومی گرایی دو مقوله جدا از هم می باشند.بومی گرایی همان سنت گرایی است در حالی که بوم گرایی دارای حیطه تعریف وسیعی است من جمله:توجه به مشخصه های اقلیمی،فرهنگی،اجتماعی و… توجه به این نکته که یک بوم گرا،بومی گرا نیز هست اما بومی گرا الزاماً بوم گرا نیست نیز حائز اهمیت می باشد.با توجه به مسائل مطرح شده هدف از این پروژه طراحی مجموعه ای است فرهنگی با تأکید بر فرهنگ بومی و هنر و هنرمندان بومی. (طوفانی, ۱۳۹۴ )

 فضاهای فرهنگی :شاخص های فرهنگ

فضاهای فرهنگی صرفاً فضاهایی مختص رویداد فعالیت های فرهنگی نیستند،بلکه شاخص های فرهنگ به شمار می آیند که شأن و منزلت طراحی و معماری را منعکس می کنند.ساختمان هایی که روزگاری چیزی نبودند جز ملک مطلق طبقات ممتاز جامعه و خبرگان فرهنگ،اکنون برای جلب توجه عموم گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند،و نیروی محرک شان،هم از درون و هم از خارج خود هنرها تولید می شود.یک کار موفق در طراحی فرهنگسراها ترکیبی است از هنر و عملکرد صحیح.کارهای معماری مجموعه های فرهنگی در جهان با تفکر بیشتر و زورآزمایی فکر و اندیشه انجام می گیرد،تا مفاهیم فرهنگی را در دل مردم زنده نگاه دارد.در این صورت است که حتی با وجود شدیدترین تهاجمات سیاسی و نظامی این مفاهیم به حیات خود ادامه می دهند،گو اینکه ناگزیر از اختیار کردن صورتی جدید باشند.

فهرست مطالب: 

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱-۴- پرسش اصلی تحقیق

۱-۵- فرضیه ها

۱-۶- اهداف تحقیق

۱-۶-۱- اهداف کاربردی

۱-۶-۲- اهداف علمی

۱-۶-۳- ضروریات خاص انجام تحقیق

۱-۷- ساختار رساله

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : شناخت

۲-۱-۱- معماری زمینه گرا

۲-۱-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا

۲-۱-۲- نوستالژی هویت گم شده

۲-۱-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز

۲-۱-۲-۲-تأثیرات نظامی گرایی در معماری

۲-۱-۲-۳- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری

۲-۱-۲-۴- تأثیرات مدرن گرایی در معماری

۲-۱-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران

۲-۱-۳-۱- الگوواره نوگرایی

۲-۱-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت

۲-۱-۳-۳- الگوواره سنت گرایی

بخش دوم : فرهنگسرا 

۲-۲-۱- مفاهیم فرهنگ

۲-۲-۲- فرهنگ و هنر

۲-۲-۳- حفظ ارزشهای فرهنگی

۲-۲-۴- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران

۲-۲-۵- فرهنگسرا

۲-۲-۵-۱- ضرورت فرهنگسرا

۲-۲-۵-۲- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ

۲-۲-۶- سیر تحول فضاهای فرهنگی

۲-۲-۶-۱- مراکز فرهنگ امروز

۲-۲-۶-۲- سیاست فرهنگ در ایران

۲-۲-۷- هنر و توسعه

بخش سوم : شناخت فرهنگ و آیین کردستان

۲-۳-۱- پیرامون گذشته و هویت تاریخی نژاد کردها

۲-۳-۲-کردهای آریایی پایه گذاران ایران کنونی هستند

۲-۳-۳-اشغال کردستان بزرگ ایران توسط تورکهای متجاوز عثمانی

۲-۳-۴-منابع طبیعی و ثرمایه های کردستان ایران

۲-۳-۵- کردها پیش از اسلام

۲-۳-۶- تاریخ کرد پس از اسلام

۲-۳-۷- شناخت شهرهای کهن کردستان

۲-۳-۸- میراث تاریخی و فرهنگی

۲-۳-۹-جاذبه‌های فرهنگی و آداب و رسوم

۲-۳-۱۰- موسیقی , رقص و حرکات موزون محلی کردی

۲-۳-۱۰-۱- موسیقی مقامی

۲-۳-۱۰-۲- موسیقی آوازی

۲-۳-۱۰-۳-موسیقی مذهبی

۲-۳-۱۰-۴- موسیقی حماسی

۲-۳-۱۱- ارزش والای تنبور در کردستان

۲-۳-۱۲- هوره

۲-۳-۱۲-۱- مقام های هوره

۲-۳-۱۲-۲- سرایندگان هوره

۲-۳-۱۳- رقص زیبای محلی کردستان

۲-۳-۱۳-۱- گریان‌

۲-۳-۱۳-۲- پشت‌ پا

۲-۳-۱۳-۳- هَلْگرتن‌

۲-۳-۱۳-۴- فتاح‌ پاشایی‌

۲-۳-۱۳-۵- لب‌ لان‌

۲-۳-۱۳-۶- چَپی‌

۲-۳-۱۳-۷- زَنگی‌ یا زندی‌ —

۲-۳-۱۳-۸- شَلایی‌

۲-۳-۱۳-۹- سه‌ جار

۲-۳-۱۳-۱۰- خان‌ امیری‌

۲-۳-۱۳-۱۱- سه پا

۲-۳-۱۴- مراسم های کردستان

۲-۳-۱۴-۱- مراسم پیر شهریار

۲-۳-۱۴-۲- مراسم دراویش قادریه کردستان

۲-۳-۱۵- صنایع دستی استان کردستان

۲-۳-۱۵-۱- استقبال از نوروز با رقص محلی ( هَل پَرکه) در کردستان ایران

۲-۳-۱۶-آشنایی با بازی های محلی کردستان

۲-۳-۱۶-۱- بیداربی (اشتان)

۲-۳-۱۶-۲- الان دولان (الک دولک)

۲-۳-۱۶-۳-سه قلا (سه قلعه)

۲-۳-۱۶-۴- قاچان

۲-۳-۱۶-۵- جوراب بازی

۲-۳-۱۶-۶-سُولُنجان و قولنجان (آفتاب و مهتاب)

۲-۳-۱۶-۷- توپان قار ( توپ بازی)

فصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۳-۱- مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان

۳-۱-۱- پیوند معماری و دنیای عرفان

۳-۲- مجموعه فرهنگی و هنری خاوران تهران

۳-۲-۱- تاریخچه

۳-۲-۲- امکانات و فعالیت‌ها

۳-۳- مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا(ع) مشهد

۳-۴- ساختمان فرهنگي نمايشي و اپراي چين – تايوان

۳-۵- مجموعه فرهنگي – هنري اولسان

۳-۶- مرکز فرهنگی آمریکایی- مکزیکی(  MACC  )

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی استانداردها و برنامه فيزيکي

۴-۱- معرفي فضاها

۴-۲- آمفی تائتر

۴-۲-۱- ساختار عمومي فضاهاي نمايشي

۴-۲-۲- ورودي و خروجي آمفي تئاتر

۴-۲-۳-  چيدمان صندلي ها وفاصله انها

۴-۲-۴-  اتاق اپراتور

۴-۲-۵- آکوستيک در آمفي تئاتر

۴-۳- موزه وگالري آثار هنري

۴-۳-۱-  نورپردازي گالري‌ها

۴-۳-۲-حركت و دسترسي گالري‌ها

۴-۴- فضاهاي آموزشي

۴-۴-۱- کلاس هاي درس

۴-۴-۲- تالارهاي درس و سخنراني

۴-۴-۳-  کارگاهها

۴-۴-۴- کارگاه طراحي و نقاشي

۴-۴-۵- کارگاه خوشنويسي

۴-۴-۶- کارگاه چوب

۴-۴-۷- کارگاه سفال

۴-۵- کتابخانه

۴-۵-۱- ميز امانت

۴-۵-۲- سالن مطالعه

۴-۵-۳- فضاي اداري

۴-۶-  اشکال استاندارهای طراحی

۴-۷- فضاهای ورزشی در فرهنگسراها

۴-۸- نماز خانه

۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی فرهنگسرا

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com