خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی
پایان نامه ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

رساله ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

رساله ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

عنوان رساله : طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۵۵ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۱ MB

پایان نامه ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی در قالب ورد و در ۱۵۵ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به هدف مطالعه به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

زندگي شهري و مسائل ناشي از آن در طول زمان باعث خستگي شديد روح و روان انسان ميشود. لذا ايجاد مکان هايي جهت استراحت و آرامش روحي، تفريحي-تفرجي در دل طبيعت در شهرهاي بزرگ دنيا از اهميت بسياري برخوردار بوده و حفظ و حراست از محيط زيست طبيعي شهرها از مسئله ي مهم روز دنيا بشمار مي روند. در اين رابطه با توجه به كمبود فضاهاي باز و آرامش بخش مورد نياز زائرین شهر چوپار در كنار وضع  اقليم گرم و  خشک موجود اوضاع جغرافيايي و عوارض طبيعي آن براي رسيدن به درصد معقولي از فضاي مناسب ضرورت حفظ و حراست محيط زيست اطراف شهر و بازسازي بخشي از طبيعت در فضاي شهري به عنوان فضاهاي شهري و پارک هاي عمومي اهميتي حياتي  دارد. بدين ترتيب با بررسي وضعيت اقليمي پستي و بلنديهاي نامناسب (از نظر اكوسيستم) و نبود استعداد و امکانات لازم و كافي براي رشد  فضاهاي متنوع با ويژگيهاي حياتي خوب در داخل شهر كه بتوانند استمرار حيات شهر و شهروندان وابسته به آن را تأمين نمايد. حفظ و توسعه  اكوسيستمها و فضاهاي سبز طبيعي اطراف شهر به عنوان بخشي از برنامه هاي تآمين نياز هاي زيست محيطي چوپار در درجه اول اهميت قرار ميگيرند.

براي اين منظور طراحي شهري به عنوان ابزاري جهت ارتقا سطح ميتواند نقش تعيين كننده و مؤثري را در اين رابطه ايفا نمايد. كيفي و بهره وري محيطي كه متوجه به فضا فرم و فعاليت مي باشد شهر چوپار نيز بر اساس پتانسيل بالايي فراغتی – مذهبی و محيطي ويژگي فعاليت تفرجگري و گردشگري را نيز براي شهروندان دارا مي باشد. لذا لزوم بازنگري بر فرم و فضا جهت بهبود مطلوبيت در اين محدوده به خوبي مشهود است. توجه به شهر چوپار  و محدوده اطراف آن داراي پتانسيل كاربرد گردشگري- مذهبی باعث جذب هرچه بیشتر گردشگري مي باشد كه در صورت رسيدگي و طراحي مناسب مي تواند به عنوان فضاي توريستي شور و تکاپوي  اجتماع در كنار محيط طبيعي وجود مکانهاي ، بيشتر گردشگران و بهره گيري مناسب آنان از محيط شود. سرزندگي آرامش بخش و فارغ از هياهوهاي شهري را مي طلبد كه به واسطه اين تحرک و جذابيت طبيعي  مي تواند به سطح عالي مقصد گردشگري مبدل شود. بنابراين اين با طراحي مناسب محدوده شاهد رشد تفرجگاهي آن خواهيم بود. (پیتر، ۲۰۰۵)

فهرست مطالب:

بخش اول

فصل اول : مقدمه ( کلیات تحقیق )

۱-۱-۱- مقدمه

۱-۱-۲- بیان مسئله

۱-۱-۳- طرح مساله

۱-۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۱-۵- گزاره های تحقیق

۱-۱-۵-۱- سوالات تحقیق

۱-۱-۵-۲- فرضیه تحقیق

۱-۱-۵-۳- اهداف تحقیق

۱-۱-۶- روش تحقیق

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع ( پیشینه تحقیق )   

۱-۲-۱- مروری بر ادبیات موضوع

۱-۲-۲- نتايج مطالعات پيشينه تحقيق

۱-۲-۳- تدوین چهارچوب نظری تحقیق

۱-۲-۴- معرفی متغیرها و شاخص­ها

۱-۲-۵- مبانی و ادبیات نظری تحقیق –

۱-۲-۶- هدف مطالعه

فصل سوم : روش انجام تحقیق

۱-۳-۱- روش کلی مطالعه

۱-۳-۲- روش توصیفی  – تحلیلی

۱-۳-۳-روش تحلیلی  – مقایسه ایی

۱-۳-۴- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها

۱-۳-۵- روش تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و استخراج یافته های پژوهشی

۱-۴-۱- طرح مسئله

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  

بخش دوم : مطالعات و برنامه ریزی کالبدی

فصل اول : مقدمه ( شناخت موضوع و مسئله یابی )   

۲-۱-۱- مقدمه

۲-۱-۲- مبانی گردشگری

۲-۱-۳- پدیده شناسی و گردشگری

۲-۱-۴- رابطه گردشگری با مفاهیمی چون فراغت و تفریح

۲-۱-۵- گردشگری و فضای شهری

۲-۱-۶- تفرج در طبيعت و محيط هاي طبيعي

۲-۱-۷- شهر و گردشگری

۲-۱-۷-۱- کاربری های گردشگری شهری

۲-۱-۷-۲- گردشگری شهری و فضای شهری

۲-۱-۷-۳- عناصر و فرصت های گردشگری شهری

۲-۱-۷-۴- فرهنگ و گردشگری شهری

۲-۱-۸- عوامل و اجزای موثر بر تجربه گردشگری

۲-۱-۹- پایداری

۲-۱-۱۰- گردشگری پایدار

۲-۱-۱۰-۱- اهداف گردشگری پایدار

۲-۱-۱۱- گردشگری و سرمایه

۲-۱-۱۲- گردشگری فرهنگی

۲-۱-۱۳- گردشگری شهری

۲-۱-۱۴- گردشگری روستایی

۲-۱-۱۵- طراحی شهری با توجه کیفیت محیطی

۲-۱-۱۵-۱- خوانایی

۲-۱-۱۵-۲- سرزندگی

۲-۱-۱۵-۳- هویت

۲-۱-۱۵-۴- زیبایی

۲-۱-۱۵-۵- مقیاس و تناسب

۲-۱-۱۵-۶- غنای حسی

۲-۱-۱۵-۷-نفوذپذیری

۲-۱-۱۵-۸- تنوع

۲-۱-۱۵-۹- انعطاف پذیری

۲-۱-۱۵-۱۰- ماندگاری

۲-۱-۱۶- نقش مذهب در معماری

۲-۱-۱۷- گردشگری مذهبی ، تعامل معنویت با اقتصاد

۲-۱-۱۸- گردشگری مذهبی و دینی

۲-۱-۱۸-۱-گردشگری مذهبی و دینی در ایران

فصل دوم : معرفی نمونه های شاخص

۲-۲-۱- سیستم گردشگری کلان شهر مشهد

۲-۲-۱-۱- روند سيستم گردشگري شهر مشهد در سده اخیر

۲-۲-۲- امامزاده شهید (ع) فراشبند

۲-۳-۲-۱- یافته های تحقیق

۲-۳-۲-۲- روند شکل گیری و توسعه امامزاده شهید (ع)

۲-۳-۲-۳- نقش امامزاده شهید (ع) در رونق اقتصادی منطقه

۲-۳-۲-۴- جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده شهید (ع) فراشبند

۲-۳-۲-۵- نتیجه

۳-۲-۶- پیشنهادها

۲-۲-۳- نقش آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم طبس

۲-۲-۳-۱- بررسی سیمای مذهبی و توسعه شهری طبس

۲-۲-۳-۲- نقش آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم  بر سیمای مذهبی و توسعه شهری

۲-۲-۳-۳- اثرات اجتماعی و فرهنگی

۲-۲-۳-۴-  اثرات اقتصادی

۲-۲-۳-۵- نتیجه

۲-۲-۴- امام زاده جعفر (ع) در شهر یزد

۲-۲-۴-۱- تحلیل یافته‌ها

۲-۲-۴-۲- مطالعات جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده جعفر (ع)

۲-۲-۴-۳- نتیجه گیری

۲-۲-۴-۴- پیشنهادها

فصل سوم : استانداردها و شناخت اجزای کالبدی

۲-۳- ۱-گردشگري به عنوان يک سيستم

۲-۳-۲- عناصر گردشگری وانواع گردشگری

۲-۳-۳- مهمترین انواع گردشگری

۲-۳-۴- مباحث نظري

۲-۳-۵- دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری

۲-۳-۵-۱- ديدگاه سازمان جهانی گردشگری

۲-۳-۵-۲- ديدگاه ليپر

۲-۳-۵-۳-  ديدگاه گان

۲-۳-۵-۴- ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس

۲-۳-۵-۵- ديدگاه کاسپار

۲-۳-۵-۶- ديدگاه هولدن

۲-۳-۶- تعاريف و مفاهيم استاندارد بخش گردشگری و میراث فرهنگی

۲-۳-۷- اقامتگاه عمومي گردشگري

۲-۳-۸- گردشگر

۲-۳-۹- موزه

۲-۳-۱۰- نمايشگاه

۲-۳-۱۱- هتل

۲-۳-۱۲- استراتژي قطب رشد گردشگری

۲-۳-۱۳- استاندارد های فضایی -مجموعه ابعاد انسانی

۲-۳-۱۴- اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

۲-۳-۱۴-۱-  فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)

۲-۳-۱۴-۲- تشکیلات اداری در پارکهای عمومی

۲-۳-۱۴-۳- مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها

۲-۳-۱۴-۴- تشکیلات تزئیناتی

۲-۳-۱۴-۵- تشکیلات رفاهی و تفریحی

۲-۳-۱۴-۶- فضاهای سبز غیر فعال

۲-۳-۱۴-۷- ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

۲-۳-۱۴-۸- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو

۲-۳-۱۴-۹- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو

۲-۳-۱۴-۱۰- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو

۲-۳-۱۴-۱۱- ضوابط اجرایی کمربند سبز

۲-۳-۱۴-۱۲-ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها

۲-۳-۱۴-۱۳- ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

فصل چهارم : مطالعه و بستر طراحی

۲-۴-۱- موقعیت سنجی و شرایط اقلیمی

۲-۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان کرمان

۲-۴-۱-۲- وضعیت توپوگرافی استان کرمان

۲-۴-۱-۳- ویژگی های اقلیمی استان کرمان

۲-۴-۱-۴- بادهای استان کرمان

۲-۴-۱-۵- پوشش گیاهی استان کرمان

۲-۴-۱-۶- زبان در استان کرمان

۲-۴-۲- شهر ماهان

۲-۴-۳- شهر جوپار

۲-۴-۳-۱- پیشینه شهر جوپار

۲-۴-۳-۲- جاهاي ديدني شهرجوپار

۲-۴-۳-۳- جوپار در تاریخ

۲-۴-۳-۴- منطقه حفاظت شده کوه جوپار

۲-۴-۳-۵- پوشش گیاهی

۲-۴-۳-۶- تعارضات و تهدیدهای منطقه

۲-۴-۳-۶- آب و هوای جوپار

فصل پنجم :  نتیجه گیری

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایان نامه ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com