خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ
پایانامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ

رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ

رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ

عنوان رساله : طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۴۰ صفحه

حجم فایل:  ۱۸٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ در قالب ورد و در ۱۴۰ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به چکیده ای از رساله به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

قدرت ونفوذ بالای فرهنگ درتمامی وجوه تمدن بشری به عنوان بخش مهمی ازشکل گیری و تکامل جوامع انسانی به روشنی قابل مشاهده میباشد و معماری به عنوان یکی ازمهمترین دستاوردهای تمدن بشری این جنبه ازفرهنگ را به خوبی درخود منعکس می نماید که دردوران معاصر با تقلید بدون شناخت ازفرهنگ معماری گذشته و عدم انطباق با اصول به کاررفته نادیده گرفته شده است.

با توجه به اهداف و اهمیت پایداری هویت فرهنگی و تأثیر آن در زمینه های گوناگون جامعه و ضرورت نیاز شهر به پایداری هویت فرهنگی و از آن جایی که فرهنگسرا به عنوان عنصریست که می تواند در پایداری و حفظ هویت فرهنگی هر شهر و جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد

محیط و عرصه زندگی انسان و دست ساخته های او ویژگی هایی را به انسان القا می کنند. اصول و ارزش های جهان بینی و فرهنگی جامعه انسانی شکل دهندی محیط است. در حقیقت محیط مصنوع با تناسبات و سمبل ها و نشانه ها وشکل و رنگ و دیگر ویژگی هایش هم بیانگر جهان بینی و فرهنگی است که در حقیقت باعث شکل گرفتن آن شده است. فرهنگ و محیط تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. تأثیر محیط به طور کلی بر شخصیت و رفتارهای انان از گذشته های دور از نظر بسیاری از متفکران مورد توجه قرار گرفته و در عصر حاضر نیز متفکران را در عرصه های مختلف به خود جلب کرده است.

این مقاله درروشی توصیفی تحلیلی فرهنگ را تعریف کرده ازمفهوم فراغت و لزوم مکانی جهت گذران اوقات فراغت با محوریت اموزشی فرهنگی سخن گفته شده است و تلاش درجهت طراحی فرهنگسرای هنر با رویکرد پایداری محیط با توجه به معماری ایرانی را امری ضروری درانتقال و اموزش فرهنگ جامعه بیان می کند . مفاهیم بنیادی درمعماری ایرانی ـ اسلامی را واکاوی کرده و سعی کرده است که تبیینی درجهت لزوم به کارگیری این مفاهیم درمعماری عصرحاضر جهت نگهداشت فرهنگ گذشته این سرزمین داشته باشد

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱- اهداف آرمانی

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۶- فرضیه های تحقیق

۱-۷-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۸-ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری و شناخت پروژه

بخش اول : شناخت 

۲-۱- معماری زمینه گرا

۲-۲- نوستالژی هویت گم شده

۲-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز

۲-۲-۲- تأثیرات باستان گرایی در معماری

۲-۲-۳-تأثیرات نظامی گرایی در معماری

۲-۲-۴- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری

۲-۲-۵- تأثیرات مدرن گرایی در معماری

۲-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران

۲-۳-۱- الگوواره نوگرایی

۲-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت

۲-۳-۳- الگوواره سنت گرایی

۲-۴- چهار روایت معماری ایران

۲-۴-۱-  روایت اول: شفافیت

۲-۴-۲- روایت دوم: سلسله مراتب

۲-۴-۳- روایت سوم: محرمیت

۲-۴-۴-  روایت چهارم: محور

۲-۵- مفهوم و اهمیت زیبایی

بخش دوم : معماري اسلامي و سنتي ايران

۲-۶- معماری اسلامی چیست؟

۲-۷- ویژگی‌های معماری ایرانی

۲-۷-۱- ضرورت پیمون در معماری ایرانی

۲-۷-۲- زیبایی معماری اسلامی ایرانی

۲-۷-۳- معماری دوران اسلامی ایران

۲-۸- مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری ایرانی

۲-۹- تاریخچه ای معماری اسلامی

۲-۹-۱- معانی درونگرایی

۲-۹-۲- خصوصیات معماری درونگرا

۲-۹-۳- امنیت

۲-۹-۴- محرمیت

۲-۱۰-سبک‌های معماری ایرانی

۲-۱۰-۱- معماری پیش از پارسی

۲-۱۰-۲- معماری پارسی

۲-۱۰-۳- معماری پارتی

۲-۱۰-۴- سبک خراسانی

۲-۱۰-۵- سبک رازی

۲-۱۰-۶- ویژگی‌های سبک رازی

۲-۱۰-۷- سبک آذری

۲-۱۰-۸-  سبک اصفهانی

۲-۱۱- ویژگی های معماری ایرانی

۲-۱۱-۱- هندسه

۲-۱۱-۲- شفافيت و تداوم

۲-۱۱-۳- راز و ابهام

۲-۱۱-۴- گرایش اجتماعی و معماری

۲-۱۱-۵- فرهنگ اصول حاکم و پویا

۲-۱۱-۶- اصل نظم و وحدت

۲-۱۱-۷- اصول ورودیها

۲-۱۱-۸- اصل طبیعت

۲-۱۱-۹- طراحي شهري

۲-۱۱-۱۰- مسقف كردن پياده روها

۲-۱۱-۱۱- درختان سبز در حياط هاي مركزي

۲-۱۱-۱۲- ضلع جنوبي خانه ها

۲-۱۱-۱۳- سرداب در خانه هاي ايراني

۲-۱۱-۱۴- فروزرفتگي و بر آمدگي در نماها

۲-۱۱-۱۵- شوادان

۲-۱۱-۱۶- ضخامت ديوارها در خانه هاي نواحي گرم

۲-۱۱-۱۷-  استفاده از طاق‌ها و گنبدها

۲-۱۱-۱۸- سقف‌هاي دوپوسته

۲-۱۱-۱۹- انتخاب مصالح مناسب

۲-۱۲- نگاهي گذراء بر اصول معماري ايراني

۲-۱۲-۱- درونگرايي

۲-۱۲-۲- پرهيز از بيهودگي

۲-۱۲-۳-  مردم واري

۲-۱۲-۴- خودبسندگي

۲-۱۲-۵-  نيارش

بخش سوم : فرهنگسرا

۲-۱۳- مفاهیم فرهنگ

۲-۱۳-۱- فرهنگ و هنر

۲-۱۳-۲- حفظ ارزشهای فرهنگی

۲-۱۳-۳- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران

۲-۱۴- فرهنگسرا

۲-۱۴-۱- ضرورت فرهنگسرا

۲-۱۴-۲- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ

۲-۱۵- سیر تحول فضاهای فرهنگی

۲-۱۵-۱- مراکز فرهنگ امروز

۲-۱۵-۲- سیاست فرهنگ در ایران

۲-۱۶- هنر و توسعه

بخش چهارم :  بررسي ويژگي هاي نمونه هائي از فرهنگسراهاي ايراني و خارجي 

۲-۱۷- مرکز فرهنگي-سينمايي دزفول

۲-۱۷-۱- سايت مجموعه

۲-۱۷-۲- گردشي در مرکز فرهنگي- سينمايي دزفول

۲-۱۷-۳- معرفي پلاني مجموعه

۲-۱۷-۴-  تحليل فرم

۲-۱۷-۵- فرم کلی پلان

۲-۱۸- مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا(ع) مشهد

۲-۱۹- موزه هنر مدرن اثر کیشوکوروکاوا

۲-۲۰- موزه ملّی ایران باستان اثر آندره گدار

۲-۲۱- نتیجه گیری

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- شرایط اقلیمی و آب و هوایی مازندران

۳-۱-۱-توده هواهاي موثر بر آب و هواي مازندران

۳-۱-۲- اقليم استان مازندران

۳-۲- ریشه یابی نام ساری

۳-۳- پیشینه تاریخی شهر ساری

۳-۴- تاریخچه شهر ساری

۳-۵- شهرستان ساري

۳-۶- مشخصات جغرافيايي

۳-۷- وجه تسميه و پيشينه تاريخي

۳-۸- در باره شهرستان ساری

۳-۸-۱- جمعیت

۳-۹- سابقه تاریخی و جاذبه های جهانگردی

۳-۱۰- وضعبت آب و هوایی ساری

۳-۱۰-۱- نمودار آب و هوا

۳-۱۰-۲- جدول آب و هوا

۳-۱۰-۳- نمودار دما

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی استانداردها و برنامه فيزيکي

۴-۱- معرفي فضاها

۴-۲- آمفی تائتر

۴-۲-۱- ساختار عمومي فضاهاي نمايشي

۴-۲-۲- ورودي و خروجي آمفي تئاتر

۴-۲-۳-  چيدمان صندلي ها وفاصله انها

۴-۲-۴-  اتاق اپراتور

۴-۲-۵- آکوستيک در آمفي تئاتر

۴-۳- موزه وگالري آثار هنري

۴-۳-۱-  نورپردازي گالري‌ها

۴-۳-۲-حركت و دسترسي گالري‌ها

۴-۴- فضاهاي آموزشي

۴-۴-۱- کلاس هاي درس

۴-۴-۲- تالارهاي درس و سخنراني

۴-۴-۳-  کارگاهها

۴-۴-۴- کارگاه طراحي و نقاشي

۴-۴-۵- کارگاه خوشنويسي

۴-۴-۶- کارگاه چوب

۴-۴-۷- کارگاه سفال

۴-۵- کتابخانه

۴-۵-۱- ميز امانت

۴-۵-۲- سالن مطالعه

۴-۵-۳- فضاي اداري

۴-۶-  اشکال استاندارهای طراحی

۴-۷- فضاهای ورزشی در فرهنگسراها

۴-۸- نماز خانه

۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی فرهنگسرا

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

کاملترین رساله طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ عنوان فایل : کاملترین رساله طراحی موزه جنگ فایل ذخیره …

2 دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید
    من دو تا رساله تو سایتتون دیدم ولی نمیدونم چطور باید دانلود یا خریداری کنم

    پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ
    پایان نامه ارشد معماری طراحی مركز هنر صحنه ای با رويكرد بوم گرايی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com