خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی
پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

عنوان رساله :پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۳۲ صفحه

حجم فایل:  ۱۸٫۱ MB

پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی در قالب ورد و در ۱۳۲ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به ضرورت فرهنگسرا به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

تشکیل فرهنگسرا یک ضرورت تاریخی برای هنر کشور ماست.واقعیت این است که در دیار ما مرکز یا نهادی که درباره هنر پرسش کند و به هنر،هنرمند و اثر هنری بپردازد،گذشته را بررسی و جمع بندی کند،حال را ارزیابی نماید و دورنمای آینده را مشخص کند،کمتر دیده می شود.این کمبود و نقصان و خلاء فرهنگی خصوصاً در شهرستان های کشور بیشتر مشاهده می گردد و ضرورت احداث چنین مجموعه هایی بیشتر نمایان می شود.با توجه به رابطه نزدیک و متقابل فرهنگ و معماری و توجه به این نکته اساسی که معماری هر منطقه نماد فرهنگ،اقلیم،آداب و رسوم،جهان بینی و… مردمان آن منطقه است،در احداث چنین مجموعه های بوم گرایی حرف نخست را می زند.

ذکر این نکته الزامی است که بوم گرایی و بومی گرایی دو مقوله جدا از هم می باشند.بومی گرایی همان سنت گرایی است در حالی که بوم گرایی دارای حیطه تعریف وسیعی است من جمله:توجه به مشخصه های اقلیمی،فرهنگی،اجتماعی و… توجه به این نکته که یک بوم گرا،بومی گرا نیز هست اما بومی گرا الزاماً بوم گرا نیست نیز حائز اهمیت می باشد.با توجه به مسائل مطرح شده هدف از این پروژه طراحی مجموعه ای است فرهنگی با تأکید بر فرهنگ بومی و هنر و هنرمندان بومی.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بيان مسئله

۱-۳- روش اجراي طرح

۱-۴- اهداف اصلي طرح

۱-۵- ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری و شناخت پروژه

بخش اول : شناخت

۲-۱- معماری زمینه گرا

۲-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا

۲-۲- نوستالژی هویت گم شده

۲-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز

۲-۲-۲- تأثیرات باستان گرایی در معماری

۲-۲-۳- تأثیرات نظامی گرایی در معماری

۲-۲-۴- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری

۲-۲-۵- تأثیرات مدرن گرایی در معماری

۲-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران

۲-۳-۱- الگوواره نوگرایی

۲-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت

۲-۳-۳- الگوواره سنت گرایی

۲-۴- چهار روایت معماری ایران

۲-۴-۱-  روایت اول: شفافیت

۲-۴-۲- روایت دوم: سلسله مراتب

۲-۴-۳- روایت سوم: محرمیت

۲-۴-۴-  روایت چهارم: محور

۲-۵- مفهوم و اهمیت زیبایی

بخش دوم : معماري اسلامي وسنتي ايران

۲-۶- معماری اسلامی چیست؟

۲-۶-۱- معماری مقدس (مذهبی)

۲-۶-۲- زیبایی معماری اسلامی

۲-۶-۳- معماری دوران اسلامی

۲-۷- مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری اسلامی

۲-۸- تاریخچه ای معماری اسلامی

۲-۸-۱- تاریخچه معماری در کشور های اسلامی

۲-۸-۱-۱-  معماری در کشور سوریه

۲-۸-۱-۲- معماری در کشور عراق

۲-۸-۱-۳- معماری در کشور مصر

۲-۸-۱-۴- معماری در کشور اسپانیا

۲-۸-۱-۵- معماری درکشور ترکیه

۲-۸-۱-۶- معماری در کشور افغانستان

۲-۸-۱-۷- معماری در آسیای میانه(بخارا وسمرقند)

۲-۸-۱-۹- معماری در کشور هند

۲-۸-۱-۱۰- معماری در کشور پاکستان

۲-۸-۲- سبک‌های معماری اسلامی

۲-۸-۲-۱- سبک خراسانی

۲-۸-۲-۲- سبک رازی

۲-۸-۲-۳- ویژگی‌های سبک رازی

۸-۲-۳-۴- سبک آذری

۲-۸-۳-۵-  سبک اصفهانی

۲-۹- ویژگیهای هنر معماری اسلامی

۲-۱۰- اصول معماری اسلام

۲-۱۰-۱- توحید

۲-۱۰-۲ اخلاص

۲-۱۰-۳- علم

۲-۱۰-۴- حیا یا حجاب

۲-۱۰-۵- اقتصاد

۲-۱۰-۶- عبادت، احترام

۲-۱۱- طرح هاي مناطق گرم و خشك

۲-۱۱-۱- طراحي شهري

۲-۱۱-۱- مسقف كردن پياده روها

۲-۱۱-۲- مسقف كردن پياده روها

۲-۱۱-۳- درختان سبز در حياط هاي مركزي

۲-۱۱-۴- ضلع جنوبي خانه ها

۲-۱۱-۵- سرداب در خانه هاي ايراني

۲-۱۱-۶- فروزرفتگي و بر آمدگي در نماها

۲-۱۱-۷- شوادان

۲-۱۱-۸- ضخامت ديوارها در خانه هاي نواحي گرم

۲-۱۱-۹-  استفاده از طاق‌ها و گنبدها

۲-۱۱-۱۰- سقف‌هاي دوپوسته

۲-۱۱-۱۱- انتخاب مصالح مناسب

۲-۱۲- نگاهي گذراء بر اصول معماري ايراني

۲-۱۲-۱- درونگرايي

۲-۱۲-۲- پرهيز از بيهودگي

۲-۱۲-۳-  مردم واري

۲-۱۲-۴- خودبسندگي

۲-۱۲-۵-  نيارش

بخش سوم : فرهنگسرا 

۲-۱۳- مفاهیم فرهنگ

۲-۱۳-۱- فرهنگ و هنر

۲-۱۳-۲- حفظ ارزشهای فرهنگی

۲-۱۳-۳- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران

۲-۱۴- فرهنگسرا

۲-۱۴-۱- ضرورت فرهنگسرا

۲-۱۴-۲- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ

۲-۱۵- سیر تحول فضاهای فرهنگی

۲-۱۵-۱- مراکز فرهنگ امروز

۲-۱۵-۲- سیاست فرهنگ در ایران

۲-۱۶- هنر و توسعه

بخش چهارم :  بررسي ويژگي هاي نمونه هائي از فرهنگسراهاي ايراني و خارجي  

۲-۱۷- مرکز فرهنگي-سينمايي دزفول

۲-۱۷-۱- سايت مجموعه

۲-۱۷-۲- گردشي در مرکز فرهنگي- سينمايي دزفول

۲-۱۷-۳- معرفي پلاني مجموعه

۲-۱۷-۴-  تحليل فرم

۲-۱۷-۵- فرم کلی پلان

۲-۱۸- مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا(ع) مشهد

۲-۱۹- موزه هنر مدرن اثر کیشوکوروکاوا

۲-۲۰- موزه ملّی ایران باستان اثر آندره گدار

۲-۲۱- نتیجه گیری

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- موقعیت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان اصفهان

۳-۲- جغرافياى طبيعى و اقليم استان

۳-۳- جغرافياى تاريخى استان

۳-۴- وجه تسمیه

۳-۵- وضعيت اقتصادي استان اصفهان

۳-۶- وضعيت صنايع دستي استان اصفهان

۳-۷- مهمترين فرصت ها و قابليت هاي استان

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی استانداردها و برنامه فيزيکي

۴-۱- معرفي فضاها

۴-۲- آمفی تائتر

۴-۲-۱- ساختار عمومي فضاهاي نمايشي

۴-۲-۲- ورودي و خروجي آمفي تئاتر

۴-۲-۳-  چيدمان صندلي ها وفاصله انها

۴-۲-۴-  اتاق اپراتور

۴-۲-۵- آکوستيک در آمفي تئاتر

۴-۳- موزه وگالري آثار هنري

۴-۳-۱-  نورپردازي گالري‌ها

۴-۳-۲-حركت و دسترسي گالري‌ها

۴-۴- فضاهاي آموزشي

۴-۴-۱- کلاس هاي درس

۴-۴-۲- تالارهاي درس و سخنراني

۴-۴-۳-  کارگاهها

۴-۴-۴- کارگاه طراحي و نقاشي

۴-۴-۵- کارگاه خوشنويسي

۴-۴-۶- کارگاه چوب

۴-۴-۷- کارگاه سفال

۴-۵- کتابخانه

۴-۵-۱- ميز امانت

۴-۵-۲- سالن مطالعه

۴-۵-۳- فضاي اداري

۴-۶- فضاهای ورزشی در فرهنگسراها

۴-۷- نماز خانه

۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی فرهنگسرا

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com