خانه / پلان/ رساله / رساله مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز

رساله مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز

رساله مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز

عنوان رساله : مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۳۹ صفحه

حجم فایل:  ۱۹٫۳ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز در قالب ورد و در ۲۳۹ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به چکیده آن به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه کودکان مسئله ای قابل انکار نیست، محیط­هایی از این دست نیازمند تدابیر خاص برای طراحی می باشند. چرا که خلق فضایی مناسب می­تواند در بازده و نتیجه­ی درمان و کاهش استرس در محیط های درمانی مؤثر باشد، فضاهای درمانی حاضر در داخل کشور بطور عمده نیازهای روحی و جسمی کودکان را در طراحی در بر نگرفته اند زیرا مطابق با استانداردهای پیشین بوده و فقط چند نمونه بازسازی نسبتا مناسب از آنها موجود می باشد.
ارتباط تنگاتنگ ذات و درونی انسان با محیط طبیعی موضوعی است اثبات شده که در وجود کودکان این موضوع بسیار تأثیرگذار است؛ ایجاد فضاهای سبز و ارضای نیازهای روحی ،حرکتی و اجتماعی کودکان، در این پروژه از اصول پایه بوده خلق فضاهای مورد علاقه کودکان شامل فعالیت هایی نظیر بازی، نقاشی، موسیقی و… و توجه به ذهن خلاق و بدون مرز و آزادی و حضور در فضاهای گوناگون از نکات مورد توجه در طراحی این پروژه است. کودکان سرمایه های جامعه هستند که باید پرورش استعدادها و ظرفیت های درونی آنان برای شکل گیری شخصیت آنها مورد توجه قرار گیرد، در این کنار مقوله ای پایدار که صرفاً مقوله ای مادی نبوده و به ابعاد روانی و معنوی انسان و جامعه مربوط می باشد باید از ابتدا در نهاد کودکان نهادینه شود. از همین رو استفاده از معماری سبز در این پروژه مورد نظر بوده است.
این پروژه در فصول مختلف به بررسی این موارد پرداخته است: ابتدا به کلیات و شناخت موضوع و چهارچوب های پژوهش پرداخته شده. در فصل دوم پیشینه­ی موضوع چه از لحاظ درمانی و چه رویکرد سبز مورد بررسی قرار گرفته، در فصل سوم به ویژگی های معماری متناسب برای کودک پرداخته شده، در فصل چهارم به موضوعاتی در قالب معرفی سرطان و انواع سرطان در کودکان و روش های درمانی مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. تا با این موضوع و پروسه درمانی که در این پروژه رخ خواهد داد آشنای لازم و کافی بوجود آید. در فصل پنجم به معماری سبز و پایدار و اهداف آن و ارتباط آن با فضای درمانی و کودکان و بررسی تأثیرات متقابل آنها پرداخته شده است. در فصل ششم به مصادیق و نمونه ها پرداخنه شده است،  در فصل هفتم عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی و برنامه­ریزی معماری مربوطه از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب :

فصل اول معرفی وکلیات

۱-۱٫ مقدمه.

۱-۲٫ بیان مساله

۱-۳٫ ضرورت و اهمیت مساله

۱-۴٫ تعریف واژه ها

فصل دوم شناخت و پیشینه موضوع

۲-۱٫ تاریخچه فضاهای درمانی

۲-۲٫ تاریخچه طب کودکان

۲-۳٫ تاریخچه مراکز درمانی و درمانی کودکان در ایران

۳-۳٫ پیشینه معماری سبز و پایدار

فصل سوم معماری برای کودکان

۳-۱٫ کودک و معماری

۳-۱-۱٫ حس دریافتی کودک از فضا

۳-۱-۲٫ تملک فضا توسط کودکان

۳-۱-۳٫ معیارهای فضاهای مطلوب کودکان از نظر کیفی

۳-۱-۴٫ طراحی برای کودکان

۳-۲٫ روانشناس کودکان.

۳-۲-۱٫ عوامل تأثیر گذار بر رشد کودک

۳-۲-۲٫ نظریه های رشد.

۳-۲-۳٫ خصوصیات کلی کودکان

۳-۳٫ بستری شدن و کودکان

۳-۳-۱٫ برخورد و نگاه به بستری شدن

۳-۳-۲٫ آماده سازی کودک

فصل چهارم سرطان و کودکان

۴-۱٫ سرطان

۴ -۲٫ معرفی مشکل سرطان

۴ -۳ . انواع سرطان‌ها

۴ -۴  .سبب شناسی سرطان.

۴ – ۵ . روشهای اصلی درمان سرطان

۴-۵-۱٫ شیمی درمانی

۴-۵-۲٫ پرتو درمانی

۴-۵-۳٫ جراحی

۴-۵-۴٫ ژن درمانی

۴-۵-۶ . آنتی‌انجیوجنسیس

۴-۵-۷ .  تفکر مثبت

۴-۵-۸ .  هایپرترمیا

۴-۵-۹ . درمان بیولوژیکی یا ایمونولوژیک

۴-۵-۱۰ .درمان فوتودینامیک (بکارگیری رنگ و نور)

۴ – ۶٫ بخش کودکان سرطاني

۴-۶-۱٫ کودکان و فضاي مناسب براي تجمع آنها

۴-۶-۲٫ شناسايي کودکان سرطاني و عمده ترين سرطانهاي شايع کودکان

۴-۶-۳٫ کودکان سرطاني

۴-۶-۴٫ شناسايي بيماري کودکان

اقدامات مفيد جهت بهبود کودکان سرطاني

۴ – ۷ . درمانهاي تکميلي يا جانبي  (Complementary therapy)

۴-۷-۱٫ بيوفيدبک یا پس خوراندن زيستي  (Biofeedback)

۴-۷-۲٫ منحرف کردن فکر ( Distraction )

۴-۷-۳٫ هيپنوتيزم.

۴-۷-۴٫ تصوير سازي ذهني Imagery

۴-۷-۵ . ماساژدرماني

۴-۷-۶ . عبادت و دعا Meditation and Prayer

۴-۷-۷ .کشش ونرمش عضلات

۴-۷-۸ . ورزشهاي فيزيکي

۴-۷-۹٫ تنفس منظم

۴-۸ . روش های نوین درمان کودکان

۴-۸-۱٫ هنر درمانی

۴-۸-۲٫ تعریف رشته های هنردرمانی

۴-۸-۳٫ فواید درمانی هنر درمانی

۴-۸-۴٫ هنر درمانی و بستری شدن کودک

۴-۸-۵ . هنر درمانی و تئوری کنترل (LOC)

۴-۸-۶ . بکارگیری تصویرسازی در هنردرمانی

۴-۸-۷ . مطالعات صورت گرفته در مورد نقش نقاشی در درمان

۴-۸-۸ . روشهای هنر درمانی

۴-۸-۹ . راهکارهای هنر درمانی برای کودکان

۴-۹ .  موسیقی درمانی.

۴-۹-۱ . نتایج درمانی موسیقی درمانی

۴-۹-۲ . مزیتهای موسیقی درمانی برای کودکان

۴-۹-۳ . اجرای موسیقی درمانی

۴-۱۰ . بازی درمانی

۴-۱۰-۱٫ سیر تکامل بازیها

۴-۱۰-۲ .  رابطه افزایش سن و تعداد بازیهای کودکان

۴-۱۰-۳ . تقسیم بندی بازیها

۴-۱۰-۴ . انواع بازی درمانی

۴-۱۰-۵ .  رویکرد کودک محور به بازی درمانی

۴-۱۰-۶ .  اصول پایه بازی درمانی کودک محور

۴-۱۰-۷ . نتایج درمانی بازی درمانی

فصل پنجم معماری سبز

۵-۱٫ مبانی معماری پایدار و معماری سبز

۵-۱-۱ . ویژگی ساختمان های سبز

۵-۱-۲ .  تفاوت معماری سبز و معماری پایدار

۵-۱-۳ .  دیدگاه های معماری پایدار

۵-۱-۴ .  معماری سبز و ارتباط با موضوع

۵-۲ .   اصول معماری سبز

۵-۳ .  معماری اکوتک

۵-۳-۱ . ویژگی های بناهای ساخته شده به سبک اکوتک

۵-۳-۲ . نگاه به معماری اکوتک

۵-۳-۳ . اکوتک و رابطه آن با طبیعت

۵-۳-۴ . اهداف معماری اکوتک

۵-۴ .  اصول طراحی سبز

۵-۴-۱ .  صرفه جویی در مصرف منابع( Economy of Resources )

۵-۴-۲ .  طراحي بر اساس چرخه حيات  (Life cycle design )

۵-۴-۳ .  طراحي انساني

۵-۵ .  سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار و سبز

۵-۵-۱ .  سامانه ارزیابی بری یم (انگلستان ۲۰۰۸)

۵-۵-۲ .  سامانه ارزیابی لید(ایالات متحده ۲۰۰۹)

۵-۵-۳ .  مقایسه سامانه های ارزیابی لید و بری یم

۵-۵-۴ . سامانه ارزیابی مروارید (امارات متحده ۲۰۰۹)

۵-۶ .  معماری سنتی ایرانی و پایداری

فصل ششم مصادیق و نمونه ها

۶-۱ . محک (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان)

۶-۲ . بیمارستان کودکان مفید تهران

۶-۳ . بیمارستان اِوِلینا

۶-۴ . بیمارستان کودکان دِل

۶-۵ . معماری بیمارستان کودکان فونیکس

فصل هفتم شناخت عوامل خارجی ومحیطی در بستر طرح

۷-۱ . شناخت کلی

۷-۱-۱ .  شناخت کلی استان گیلان

۷-۱-۲ .  بندر انزلی

۷-۱-۳  .  ویژگی های کلی معماری

۷-۱-۴ . بررسی شرایط محیطی حاکم بر معماری بومی گیلان

۷-۱-۵ . شرح اصول و الگوی شکل گیری معماری بومی

۷-۱-۶ . الگوی معماری  بومی

۷-۲ . مشخصات اقلیمی

۷-۲-۱ .  عوامل موثر بر آب و هوای بندرانزلی

۷-۲-۲ .  بررسی اقلیمی منطقه

۷-۲-۳ .  بارش

۷-۲-۴ . دمای هوا

۷-۲-۵ .  رطوبت

۷-۲-۶ .  ابرناکی

۷-۲-۷ .  روزهای یخبندان

۷-۲-۸ .  سرعت و جهت باد

۷-۲-۹ .  تابش آفتاب

۷-۲-۱۰ .  تحیلیل سایت از نظر ویژگی های اقلیمی

۷-۳ . تحلیل مکانی طرح

۷-۳-۱ . موقیت قرار گیری زمین مورد نظر

۷-۳-۲ . بررسی دسترسی ها و ورودی ها

۷-۳-۳ . صدا و تاثیرات آن بر طرح

۷-۴-۴ . دید و منظر

۷-۴-۵ . ارزیابی مکانیابی طرح

فصل هشتم مداخله و طراحی

۸-۱ . شناخت فضاها واستانداردها

۸-۱-۱ .  بخش تصویر برداری

۸-۱-۲ . بخش پزشکی هسته ای

۸-۱-۳ . بخش خدمات

۸-۱-۴ .  کلینیک های عمومی

۸-۱-۵ . بخش جراحی

۸-۱-۶ .  بخش مراقبت های ویژه

۸-۱-۷ .  بخش پیوند مغز و استخوان و بستری ایزوله

۸-۱-۹ .  بخش شیمی درمانی

۸-۱-۱۰ .  بخش آزمایشگاه

۸-۱-۱۱ .  بخش فیزیوتراپی

۸-۱-۱۲ .  بخش بستری کودکان

۸-۱-۱۳ .  بخش آموزش

۸-۱-۱۴ .  بخش مددکاری و مشاوره

۸-۱-۱۵ .  آشپزخانه.

۸-۱-۱۶ . سالن غذاخوری و بوفه

۸-۱-۱۷ . بخش اداری

۸-۱-۱۸ . بخش های هنر درمانی

۸-۱-۱۹ .  بخش استراحت

۸-۱-۲۰ . ادئون

۸-۱-۲۱ . تاسیسات اصلی و انبارها

۸-۱-۲۲ . فضاهای آب و آب درمانی

۸-۱-۲۳ .  فضاهای گالری های نمایش آثار و سالن همایش

۸-۲ . برنامه فیزیکی

۸-۳ . سازه

۸-۳-۱ . معرفی سیستم سقف های پیشنهادی

۸-۳-۲ . درزهای انبساطی (Expansion Joints)

۸-۳-۳ . سازه کابلی

۸-۴ . تاسیسات

۸-۴-۱ . تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و تهویه

۸-۴-۲ . شبکه فاضلاب بیمارستانی

۸-۴-۳ . تاسیسات الکتریکی

منابع 

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com