خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی فرودگاه

کاملترین رساله طراحی فرودگاه

کاملترین رساله طراحی فرودگاه

عنوان رساله : رساله طراحی فرودگاه

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۶۱ صفحه

حجم فایل:  ۱۳٫۹  MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله طراحی فرودگاه در قالب ورد و در ۲۶۱ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به اهمیت فرودگاه به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

در دنیای امروز که هر روزه به سرعت زندگی افزوده می شود حل مسائل مربوط حمل و نقل سریع و بی دغدغه را می توان کانون توجه همه اشخاص مرتبط با این سرعت دانست. حال فرودگاهها که نقش اساسی در همه ابعاد حمل و نقل دارند وظایف سنگینی را بر دوش دارند تا بتوانند به بهترین نحوه کالاها و اشخاص را در پرتو حضور هواپیما به مقاصد مورد نظر برساند.
مسافر، فرودگاه و هواپیما هر سه نیازمند یکدیگرند تا بتوانند چرخه ای مطلوب که رسیدن به هدف نهایی یعنی حمل و نقل ایمن و سریع است دست یابند.
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگر این نقش هستند.برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد . برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .
برنامه ریزی و طراحی تسهیلات بار باید همانند پایانه مسافری مبتنی بر اصول برنامه ریزی جریان باشد . در مورد بار اعمال الگوی جریان برنامه ریزی ساده تر است چون اکثراً بار به صورت بی جان است . البته در مورد بارهای زنده ملاحظات مربوط به عوامل زیستی و محیطی اهمیت دارد تا از سلامتی و آسایش آنها اطمینان حاصل شود .
ارائه استانداردهای یکنواخت برای طراحی تسهیلات بار هوایی عملاً امکان پذیر نیست زیرا این ضوابط وابسته به نیازهای شرکت های باربری هوایی ، تناسب میان حجم بارهای داخلی و بین المللی و همچنین نیازهای هواپیماهای باربری است .

فهرست مطالب :

چکيده: ۹

اهمیت فرودگاه ۹

پیشگفتار: ۱۱

حرکت ناشی از نیروهای محیطی: ۱۳

عوامل ایجاد حرکت.. ۱۵

بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت.. ۱۷

انتظار. ۱۷

بحران. ۱۹

فصل دوم اقلیم : معرفی استان آذربایجان غربی. ۲۰

۱-۱ موقعیت جغرافیایی،حدود،وسعت: ۲۱

۱-۲ موقعیت تاریخی: ۲۴

کرانه غربی شهرستان ارومیه. ۲۸

۱-۳ ویژگی های انسانی: ۳۵

۱-۳-۱ نژاد ۳۵

۱-۳-۲ نژاد مادها ۳۵

۱-۳-۳ مهاجرت نژاد آريايی. ۳۶

۱-۳-۴ ماد کوچک و آتروپات.. ۳۷

۱-۴ پوشش گياهي (استان آذربايجان غربي) ۳۸

۱-۴-۱ گياهان : ۳۹

۱-۴-۲ جنگل ها ۴۲

الف) جنگل هاي طبيعي. ۴۲

ب) جنگل هاي مصنوعي. ۴۳

۱-۵ آب وهوا ۴۳

۱-۵-۱ الف) توده هواي سرد شمالي. ۴۴

۱-۵-۲ ب) توده هواي قطبي سيبري.. ۴۴

۱-۵-۳ ج) توده هواي قطبي بحري.. ۴۴

۱-۵-۴ د) توده هواي حاره بحري.. ۴۵

۱-۵-۵ میزان بارندگی در استان. ۴۵

۱-۵-۵-۱ الف ) حوزه مغرب درياچه اروميه. ۴۶

۱-۵-۵-۲ ب) حوزه شمالي درياچه اروميه تا رود ارس.. ۴۶

۱-۵-۵-۳ ج) حوزه جنوب درياچه اروميه. ۴۶

۱-۵-۶ بادها : ۴۷

۱-۷ آب هاي زيرزميني. ۴۷

۱-۷-۱ آبهاي معدني. ۴۸

چشمه زنبيل. ۵۱

فصل سوم : فرودگاه ها ۵۲

۲-۱ فرودگاه ها ۵۳

ویژگی های ترمینال های مدرن. ۵۴

طرح با پذیرش تغییر داخلی و رشد خارجی. ۵۵

فرودگاه بین المللی. ۵۵

۲-۲-۱ . نقشه آرایش دیاگرامی رابطه بین ترمینال ، باند ، جاده ۵۷

۲-۲-۲- تأسیسات ترمینال. ۵۹

۲-۲-۳ نقش اصلی ساختمان ترمینال. ۶۰

پردازش مسافر در ساختمان ترمینال. ۶۱

عملکرد خط هوایی. ۶۱

عملکرد فرودگاه ۶۱

عملکرد دولتی. ۶۱

۲-۲-۴ نقشه ترمینال. ۶۳

۲-۲-۴-۱ نقشه آرایش ترمینال. ۶۵

۲-۲-۴-۲ طراحی مقطع. ۶۶

۲-۴-۲-۳ طراحی “جتی”. ۶۸

۲-۲-۵ عوامل محیطی. ۶۸

۲-۲-۵- برج های کنترل ترافیک هوایی. ۶۹

فصل چهارم : برنامه ریزی و طراحی پایانه بار. ۷۱

۳-۱-عناصر پايانه‌هاي مسافري بين‌المللي. ۷۳

۳-۱-۱ بخش مسافران خروجی. ۷۳

۳-۱-۱  سالن گمرك. ۷۳

۳-۱-۲سالن عمومي خروجي. ۷۴

۳-۱-۳ محوطه انتظار عمومی. ۷۵

۳-۱-۴  جلوخان. ۷۷

۳-۱-۴-۱- اجزاء اصلی جلو خان عبارتند از : ۷۸

ب) سکوی پیاده رو. ۸۰

پ) علائم جهت یابی و شناسایی. ۸۱

ت) محل های پذیرش توشه در جلوخان. ۸۱

ث) درهای ساختمان پایانه. ۸۲

ج) گذرگاههای عرضی عابران پیاده ۸۳

۳-۱-۵ انواع الگوي پايانه در ارتفاع. ۸۳

ب) پايانه يك طبقه و نيم ۸۴

پ) پايانه در دو طبقه يا بيشتر. ۸۴

۳-۱-۶ انواع الگوهای پایانه در سطح. ۸۵

الف – الگوی ساده ۸۵

ب – الگوی خطی. ۸۶

پ- الگوي شاخه‌اي/ انگشتي. ۸۷

ت- الگوي اقماري.. ۸۷

ث- الگوي پايانه دور از جايگاه ۸۸

۳-۱-۷- الگوی پایانه. ۸۹

۳-۱-۷-۱ مشخصه های پروازی شرکت های هواپیمایی. ۹۱

۳-۱-۷-۲-مشخصه فیزیکی. ۹۱

۳-۱-۷-۳- شرایط آب و هوایی. ۹۱

الف – میزان فعالیت فرودگاه ۹۲

ب – فواصل پیاده روی مسافران. ۹۳

۳-۱-۸- محاسبه حجم مستقبلين و مشايعين. ۹۵

۳-۱-۹- ويژگي هاي ترافيكي و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج. ۹۷

۳-۱-۹-۱ ويژگي هاي ترافيكي. ۹۷

اصول جريان مسافر. ۱۰۱

اهداف.. ۱۰۵

ويژگي مسافران. ۱۰۶

تاثیر اقلیم بر روند طراحی. ۱۰۸

درجه حرارت.. ۱۰۹

باد سطحی در فرودگاه ۱۱۰

طبقه بندی فرودگاهها ۱۱۱

طبقه بندی سازمان ایکائو. ۱۱۴

-۲-۲- ویژگی های بار. ۱۱۸

۳-۲-۲-۱- انواع بار. ۱۱۸

۳-۲-۲-۲- تقاضای بار. ۱۱۹

۳-۲-۲-۳- اصول جریان بار. ۱۲۰

شکل ۳-۱- نمونه تغییرات جریان بار هوایی. ۱۲۱

۳-۲-۲-۴- اصول باربری.. ۱۲۳

۳-۲-۲-۵- انواع وسایل حمل بار. ۱۲۴

۳-۲-۴- الگوی پایانه بار. ۱۲۸

طول. ۱۲۹

شکل. ۱۳۰

عرض… ۱۳۰

ارتفاع آزاد ۱۳۰

۳-۳-۱- محوطه پذیرش بار. ۱۳۱

۳-۳-۶- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی. ۱۳۳

۳-۳-۸- محوطه کارهای اداری و مالی و مراجعین. ۱۳۴

۳-۴-۷- محوطه گمرک ورودی.. ۱۳۵

۳-۴-۸- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی. ۱۳۶

۳-۴-۱۰- محوطه تحویل بار. ۱۳۶

۳-۴-۱۱- محوطه توقفگاه و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه. ۱۳۶

۳-۶-۲- اطلاع رسانی. ۱۳۷

۴-۱- کلیات سیستم دسترسی. ۱۳۸

۴-۲-۳-۱- مدل های کلان. ۱۴۱

۴-۳-۱- دسترسی جاده ای.. ۱۴۴

۴-۳-۱-۱- خودروی شخصی. ۱۴۴

۴-۳-۱-۲- تاکسی. ۱۴۵

۴-۳-۱-۳- اتوبوس شهری.. ۱۴۶

۴-۳-۱-۴- اتوبوس دربستی. ۱۴۶

۴-۳-۱-۵- اتوبوس یا مینی بوس ویژه ۱۴۷

۴-۳-۲- دسترسی ریلی. ۱۴۸

۴-۳-۲-۱- راه آهن سراسری.. ۱۴۸

۴-۳-۲-۲- مترو. ۱۴۹

۴-۳-۲-۳- سیستم های ریلی ویژه ۱۵۰

۴-۳-۳- دسترسی عمود پرواز. ۱۵۱

۴-۳-۴- دسترسی آبی. ۱۵۲

۴-۵-۳- توقفگاه وسایل نقلیه عمومی. ۱۵۳

۴-۵-۴- محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه ۱۵۷

۴-۵-۵- توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه. ۱۵۹

۴-۵-۷- محوطه توقفگاه پایانه بار هوایی. ۱۶۰

۴-۵-۸- توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی. ۱۶۱

۶-۲-۲- ارتفاع برح مراقبت.. ۱۶۱

انواع فرودگاه: ۱۶۴

الف- فرودگاه درجه یک… ۱۶۴

۶-۳-۱- ساختمان VIP. 166

۶-۳-۲- ساختمان CIP. 168

تسهیلات پایانه داخلی. ۱۷۱

فضای مورد نیاز به ازای هر مسافر ساعت اوج ( متر مربع ) ۱۷۱

معیارهای طرح ترمینال. ۱۷۶

نقش اصلی ساختمان ترمینال. ۱۷۶

ساختمان ترمینال. ۱۷۷

نواحی محیطی فرودگاه ۱۷۷

معیارهای کنترل مؤثر بار. ۱۷۸

( مسیر توشه های ورودی ) ۱۸۳

ترمینال با پایه. ۱۸۳

ترمینال طولی. ۱۸۴

ترمینال با ستلایت.. ۱۸۴

فصل پنجم : بررسی نمونه های موردی.. ۱۸۶

۷-۱ فرودگاه بین المللی کوالالامپور. ۱۸۷

معمار : کیشوکوروکاوا و همکاران، اکیتک جورا راسنگ (مالزیایی) ۱۸۷

مالزی ۱۹۹۸ – ۱۹۹۲٫ ۱۸۷

۷-۲ فرودگاه سوندیکا، بیلبائو، اسپانیا ۲۰۴

فرودگاه کانزای :  ۷-۳٫ ۲۱۳

۷-۳-۱ فرودگاه ساحلی : ۲۱۴

۷-۳-۲ جزیره مصنوعی : ۲۱۵

۷-۳-۳ جزیره مصنوعی چگونه ساخته شد ؟. ۲۱۶

۷-۳-۴ طرح پرنده : ۲۱۷

شبکه حمل و نقل :    ۷-۳-۵٫ ۲۱۸

۷-۴ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۲۲۴

۷-۴-۱- تاریخچه طرح. ۲۲۴

۷-۴-۲ مشخصات ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی. ۲۲۶

۷-۴-۳ مشخصات فنی و کلی طرح. ۲۳۱

۷-۵ جدیدترین فرودگاه آسیا در تایلند قرار دارد ۲۳۷

اجزاء اصلی جلو خان. ۲۴۵

فصل ششم : برنامه فیزیکی. ۲۵۷

اهداف کلی مراقبت پرواز بر اساس اسناد ایکایو. ۲۶۰

منابع و ماخذ. ۲۶۰

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com