خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / طرح ارشد معماری طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی
پایان نامه ارشد معماری طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

طرح ارشد معماری طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

طرح ارشد معماری طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

عنوان رساله : طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۳۰ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۹ MB

پایان نامه ارشد معماری طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  طرح ارشد معماری طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی در قالب ورد و در  ۱۳۰ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به مقدمه این رساله به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

     در گذشته موزه عبارت بود از یک خزانه ی آثار و اشیاء جهت بهره وری خواص، ولی اکنون موزه پاسخگوی نیازهای عامه مردم است. باید آموزش بدهد و در جهت گسترش دانش عمل کند و نقش آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی را به عهده بگیرد، به گونه ای که برای تماشاگر نیز جذابیتی داشته باشد. اشیای ارزشمند و نفیس گردآوری شده در موزه، هر یک به عنوان مدرک تاریخی می تواند روشنگر بسیاری از پیچیدگی های تاریخ گذشته بشر باشد. امروز داشتن موزه های معتبر با گنجینه و آثار ارزشمند تاریخی، موجب اعتبار هر کشور است و می تواند جهانگردان بسیاری را به سوی خود بکشاند. امروزه تاسیس و فعال نمودن موزه به عنوان نهادی که نقش آموزش جامعه را بر عهده دارد، یکی از مهمترین دستاوردهای فرهنگی و ساده ترین و سازنده ترین روش نشر فرهنگ عمومی است. به هر رو موزه اکنون در جهان معاصر نظام پیچیده ای از انواع تشکیلات، سازمان ها، نهادها، فعالیت ها، تخصص ها، تکنیک ها، راهکارها، دانش ها و شاخه های موزه ای است با کوهی از ادبیات، مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات خاص خود و صور نوینی از موزه های تخصصی و مردمی تر مانند باغ- موزه ها، کاخ- موزه ها، پارک- موزه ها، زیست- موزه ها است. موزه، یک واقعیت چند منظوره ای نیز در جهان ما است. به این معنا که شامل فعالیت های پیچیده و چندجانبه ای می شود که مهمترین محورهای آن گردآوری، نمایش، حراست، حفاظت، مرمت، آموزش، پژوهش، معرفی و مهمتر از همه آن که تلاش برای ایجاد نوعی ارتباط بین بشر امروز و دیروز، نوعی رابطه دیالوژیک بین احساس، اندیشه و خرد و خیال انسانی که در محیط و فضای موزه با آثار مواجه می شود، می باشد.  ( احمدی ، ۱۳۹۴ )

هنرهای سنتی، مجموعه هنرهای،اصیل ،بومی و مردمی هر کشور است که ریشه های عمیق و استوار در اعتقادات و باورداشت ها ، آداب ، عادات، رسوم ، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه دارد.
هنرهای سنتی ایران گروهی از هنرهای پر پیشینه کشورمان نظیر صنایع دستی ، خط و خوشنویسی ، معماری سنتی ، موسیقی سنتی ، نمایش های سنتی (منجمله تعزیه) ، لباسهای سنتی ، و … را شامل می شود که هریک برای خود جایگاه خاص و ویژه ای داشته و دارد و در طول تاریخ با تحولات و فراز و فرودهای متعددی روبه رو بوده و در حال حاضر هم تبلور عینی فرهنگ و هنر اصیل و پر مایه ایران اسلامی است.
بدون شک صنایع دستی شاخص ترین هنر سنتی ایران است ولی هر یک از دیگر هنرهای سنتی نیز به سهم خود دارای ارزش و اعتبار خاص و ویژه ای بوده که اطلاع و آگاهی از دقایق و ظرایف آن برای همگان و به ویژه پویندگان راه هنر و فرهنگ کشورمان ضروری است.  بر اساس آخرین تعریفی که از هنرهای سنتی ، توسط فرهنگستان هنر به عمل آمده است : (هنرهای سنتی ) ، هنرها و صنایع بدیعی است که جوهر آن برگرفته از مبدإ و حیاتی بوده و دارای صورتی متناسب با آن گوهر است و تاسیس آن به نحوی به اولیاء دین و یا تجلیات باطنی هنرمندان مربوط می شود و طی قرون متمادی از طریق هنر مندان و هنروران با حفظ آداب معنوی ، سینه به سینه به عنوان میراثی گرانقدر به ما رسیده است هنرهایی که افزون بر اصول ثابت ، دارای فروغ متغیری است که سبب تطبیق آن با شرایط هر دوره شده است.  ( دلیر ، ۱۳۸۳ )

فهرست مطالب :

همراه با پروپوزال پروژه

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- ادبيات يا پيشينه تحقيق

۱-۴- اهداف علمی

۱-۵- اهداف کاربردی

۱-۶- ضرورتهای خاص انجام تحقیق

۱-۷- نوع روش تحقيق

۱-۸- ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: پایداری اجتماعی

۲-۱-۱- مبانی نگرش فرهنگي – اجتماعي

۲-۱-۲-  تفاوت هاي و شباهت نگرش فرهنگي -اجتماعي و  معنا گرا(سنت گرا)

۲-۱-۳-  ظرف مكاني ،فرهنگ و روابط اجتماعي

۲-۱-۴- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی

۲-۱-۴-۱- انسان شناسی شهری

۲-۱-۴-۲- شهر فضا

۲-۱-۵- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی

۲-۱-۶- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری

۲-۱-۷- پایداری اجتماعی

۲-۱-۸-  ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی

۲-۱-۸-۱- مفهوم توسعه اجتماعی

۲-۱-۸-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی

۲-۱-۸-۳- شاخصهای آموزش و سوادآموزی

۲-۱-۸-۴- شاخصهای کار و عدم اشتغال

۲-۱-۸-۵- شاخصهای مصرف

بخش دوم : شناخت موزه

۲-۲-۱- تعریف میراث فرهنگی

۲-۲-۲- طبقه بندی میراث فرهنگی

۲-۲-۳- میراث فرهنگی معنوی

۲-۲-۴- میراث طبیعی

۲-۲-۵- تاريخچه پيدايش موزه

۲-۲-۵- تاريخچه پيدايش موزه

۲-۲-۵-۱- تعريف موزه

۲-۲-۵-۲- موزه در بینش اسلامی

۲-۲-۵-۳- شورای بین‌المللی موزه‌ها

۲-۲-۵-۴-  معرفی ایكوم ICOM

۲-۲-۶- تاريخچه موزه در جهان

۲-۲-۷- نهادينه شدن موزه ها

۲-۲-۸- تاريخچه موزه در ايران

۲-۲-۹- انواع موزه

۲-۲-۹-۱- موزه‌های تاریخی

۲-۲-۹-۲- موزه‌های علمی

۲-۲-۹-۳- موزه‌های تخصصی

۲-۲-۹-۴- موزه‌های منطقه‌ای

۲-۲-۹-۵- موزه‌های فضای  آزاد

۲-۲-۹-۶-  بناهای تبدیل شده به موزه

۲-۲-۹-۸- موزه‌های جدید

۲-۲-۱۰-  خاستگاه موزه‌ها و چگونگی  ورود به ایران

۲-۲-۱۱- طبقه‌بندی موزه‌های ایران

۲-۲-۱۱-۱-  موزه‌های علوم و فنون

۲-۲-۱۱-۲-  موزه‌های تاریخی و باستانی

۲-۲-۱۱-۳- اكوموزه‌ها

۲-۲-۱۱-۴- موزه‌های هنری و نمایشی

۲-۲-۱۱-۵-  موزه‌های مردم‌شناسی

۲-۲-۱۱-۶- موزه‌های اندیشمندان (خانه هنرمندان)

بخش سوم :  مطالعات تطبیقی  ؛ معروف ترين موزه هاي جهان

۲-۳-۱- موزه آکروپولیس

۲-۳-۲- موزه اورسی

۲-۳-۳- مادام توسو

۳-۲-۴- موزه آرمیتاژ

۲-۳-۵- موزه لوور پاریس

۲-۳-۶- موزه پرادوی مادرید

۲-۳-۷- موزه اسمیت سونیان واشنگتن

۲-۳-۸-  موزه هنر میلواکی

۲-۳-۹- موزه پارس

۱۰-۲۹-۲ موزه هنرهای معاصر تهران

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

۳-۲- جغرافیای تاریخی استان

۳-۳- وجه تسمیه اهواز

۳-۴- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان

۳-۵- ویژگی های طبیعی شهر اهواز

۳-۶- جمعيت و نرخ رشد آن درشهر اهواز

۳-۷- گونه های گیاهی خوزستان

۳-۸- وضعیت آب وهوایی

۳-۸-۱- نمودار آب و هوا

۳-۸-۲- نمودار دما

۳-۸-۳- جدول آب و هوا

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۴-۱- عرصه بندی موزه ها

۴-۱-۱- عرصه معرفی

۴-۱-۲- عرصه اداری

۴-۱-۳-عرصه پژوهشی

۴-۱-۴- عرصه آموزشی

۴-۱-۵-  عرصه خدمات رفاهی و عمومی

۴-۱-۶- عرصه خدمات پشتیبانی

۴-۲- استاندارد های طراحی موزه ها

۴-۲-۱- ارتباطات و دسترسی ها

۴-۲-۲-  سیرکلاسیون فضاهای نمایش

۴-۲-۳- مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری)

۴-۲-۳-۱- طرح زنجیره ای

۴-۲-۳-۲- طرح ستاره ای

۴-۲-۳-۳- طرح بادبزنی

۴-۲-۳-۴- مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری)

۴-۳- نورپردازی در موزه ها

۴-۳-۱- نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی

۴-۳-۲- نور پردازی مصنوعی

۴-۳-۲- پنجره ی دیواری

۴-۳-۳- پنجره ی سقفی

۴-۳-۴- کلرستوریها

۴-۴- اندازه در موزه ها

۴-۴-۱- تناسبات انسانی

۴-۴-۲- ارتفاع مناسب برای دیدن

۴-۴-۳- اندازه ها و فضای نمایش

۴-۵- نمایش در موزه ها

۴-۶- تاسیسات در موزه ها

۴-۶-۱- سیستم های حرارتی و برودتی

۴-۶-۲- سیستم برق

۴-۶-۳- تجهیزات نظافت

۴-۷- حفاظت و امنیت

۴-۷-۱- مقابله با سرقت

۴-۷-۲- ایمنی در مقابل آتش

۴-۷-۳- نور

۴-۸- آب و هوا

۴-۹- حشرات

۴-۱۰- فضاها و دياگرام روابط فضا ها

۴-۱۰-۱- تالار ورودي

۴-۱۰-۲- گالري ها يا تالار نمايش آثار

۴-۱۱- کف موزه

۴-۱۲- مصالح پیشنهادی برای مفروش کردن فضاها

۴-۱۳- کلیات معماری موزه ها

۴-۱۴- نکاتی در باب معماری موزه

 فهرست شکل ها

فهرست تصاویر 

فهرست جداول

منابع و مآخذ

همراه با پروپوزال پروژه

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایان نامه ارشد معماری طراحی موزه صنایه دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

نمونه شیت لایه باز (فتوشاپ_ psd)

نمونه شیت لایه باز (فتوشاپ_ psd)

نمونه شیت لایه باز (فتوشاپ_ psd) عنوان محصول : شیت لایه باز فایل ذخیره شده : …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com