خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی
پایان نامه ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

رساله ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

رساله ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

عنوان رساله :  طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۷۰  صفحه

حجم فایل:  ۳٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی  در قالب ورد و در  ۷۰ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به فرهنگ ورزشی به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

فرهنگ کلمه ای است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی برای روش کلی زندگی مردم بکار می رود. در گفتگو های روزمره کلمه ” فرهنگ” اشاره به فعالیتهایی در زمینه هایی چون هنر، ادبیات و موسیقی دارد. اما از نظر دانشمندان علوم اجتماعی فرهنگ افراد شامل تمام ایده ها، اشیاء و روش های انجام کارهایی است که توسط گروهی بوجود می آیند. کلمه ” تمدن” شبیه به فرهنگ است. اما غالبا به روش پیشرفته تر زندگی اطلاق می شود. فرهنگ روش پیچیده و یا ساده زندگی است.
فرهنگ بیشتر شامل روش های یاد گرفته شده ی عملکرد احساس یا فکر است تا روشهای معین زیست شناسی. انسان شناس بریتانیایی سر ادوارد تیلور، فرهنگ را اینگونه تعریف می کند:

” فرهنگ مجموعه پیچیده ای است از دانش، اعتقادات، هنر، اصول اخلاقی، قوانین، آداب و رسوم و هر نوع توانایی ها وعادات کسب شده توسط بشر بعنوان عضو جامعه می باشد.”

تعریف تیلور شامل سه مهمترین ویژگی های فرهنگ است.

  1. فرهنگ توسط افراد کسب می شود.
  2. افراد بعنوان عضو جامعه فرهنگ را کسب می نمایند.
  3. فرهنگ کلیتی پیچیده است.

فرهنگ توسط افراد فرا گرفته می شود چون بیشتر شامل الگو های فراگیر رفتاری است تا الگو های زیست شناسی تعیین شده، که آن را غریزه می نامیم. فرهنگ تمامیتی پیچیده است که دانشمندان علوم اجتماعی می توانند آن را به بخش های ساده ای تقسیم کنند که مشخصه های فرهنگی نامیده می شوند. این مشخصه ها می توانند آداب و رسوم مثل مراسم دفن مردگان، ابراز همچون شخم، یا اشاره و حرکاتی چون دست دادن، یا ایده و نظریه ای مانند دمکراسی باشند. تمامی فرهنگها شامل ویژگی هایی هستند که ناشی از احتیاجات اصلی مشترک تمام افراد است. هر فرهنگی روش هایی برای بدست آوردن غذا و سرپناه دارد. هر فرهنگی روش هایی برای حمایت و محافظت علیه مهاجمین خود می تواند داشته باشد. هر فرهنگی شامل روابط ثابتی است که نشانگر شکلهای ازدواج و ترتیبات خویشاوندی است. یک فرهنگ دارای اعتقادات مذهبی و مجموعه ای از عملکرد این نوع اعتقادات است. تمامی جوامع شکلهایی از توصیفات هنری، همچون قلم زنی، نقاشی و موسیقی را دارا هستند. همه فرهنگ ها انواع گوناگون دانش و اطلاعات علمی را دارند. این اطلاعات ممکن است عقاید و رسوم افسانه های باستانی درمورد گیاهانی باشد که مردم می خورند، حیواناتی که شکار می کنند یا گونه ای از دانش بسیار پیشرفته باشد. چگونه فرهنگ ها با یکدیگر متفاوتند؟ جزئیات فرهنگ ها از مکانی به مکان دیگر در دنیا متفاوتند. برای مثال خوردن نیازی بیولوژیکی است، اما آنچه مردم می خورند و زمان و چگونگی خوردن آنها، شکل آماده کردن غذا از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است.

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- سوابق مربوط

۱-۴- فرضیه ها

۱-۵- اهداف

۱-۵-۱- اهداف علمی

۱-۵-۲-اهداف کاربردی

۱-۶- پرسش تحقیق

۱-۷- ضروریات خاص انجام تحقیق

۱-۸- نوع روش تحقیق

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده 

بخش اول : فرهنگ

۲-۱-۱- فرهنگ به عنوان یک نیاز ضروری جامعه

۲-۱-۲- تعریف فرهنگ

۲-۱-۳- ویژگی های فرهنگ

۲-۱-۴- جامعه شناسی فرهنگ

۲-۱-۵-  تغییرات فرهنگ

۲-۱-۶- عناصر فرهنگ

۲-۱-۷- عوامل انتقال فرهنگی

۲-۱-۸- فرهنگ و ارتباط

۲-۱-۸-۱- معنی ارتباط

۲-۱-۸-۲- ارتباط یعنی فرهنگ

۲-۱-۸-۳- عناصر روند ارتباطی

۲-۱-۹-مطالعات فرهنگی

۲-۱-۱۰- چند فرهنگ گرایی

۲-۱-۱۰-۱- مفهوم چند فرهنگ گرایی

۲-۱-۱۱- فرهنگ ورزشی

۲-۱-۱۲-ورزش‌ پدیده‌ای‌ فرهنگی، اجتماعی‌ سیاسی‌ و یا اقتصادی

‌    ۲-۱-۱۳- تأثیر متقابل‌ فرهنگ‌ و ورزش

۲-۱-۱۴- ورزش و مسئولیت اخلاقی و فرهنگی

۲-۱-۱۵- چیرگی تجارت در فرهنگ ورزش

بخش دوم : ورزش باستانی 

۲-۲-۱- تاریخ ورزش باستانی و زورخانه در ایران

۲-۲-۲- واژه زورخانه و بررسی ساختمان آن

۲-۲-۳- ریشه ها و بنیادهاى تاریخى ورزش هاى زورخانه اى

۲-۲-۴-شباهت معمارى زورخانه ها با معابد مهرى

۲-۲-۵- آیا این ورزش در طى تاریخ رواج داشته است؟

۲-۲-۶- آداب ورزش زورخانه ای

۲-۲-۷- اصطلاحات زورخانه

۲-۲-۸- ورزش باستانى در دوران تمدن اسلامى

۲-۲-۹- لنگرگاه از دوره سلجوقیان تا مغولان

بخش سوم : نمونه موردی 

۲-۳-۱- مجتمع ورزش باستانی  آستان قدس رضوی

۲-۳-۲- زورخانه حکیم ابوالقاسم فردوسی دوشنبه، تاجیکستان

۲-۳-۳- زورخانه رستم دستان و مجموعه ورزشی حکیم ابولقاسم فردوسی کابل

۲-۳-۴- زورخانه حضرت عباس ابن علی (ع)، شهر مقدس کربلاء

فصل سوم :  شناخت بستر طرح 

۳-۱- پیشینه تاریخی

۳-۲- موقعيت جغرافيايي

۳-۳- جمعیت

۳-۴- تاريخ و فرهنگ

۳-۵- نژاد

۳-۶- زبان

۳-۷- مذهب

۳-۸- صنعت

۳-۹- تاریخچه هواشناسی استان یزد

۳-۹-۱- بررسی تغییرات دمایی

۳-۹-۲- بررسی میزان رطوبت هوا

۳-۹-۳- بررسی باد های غالب و جهت وزش بادها

۳-۹-۴- تبخیر

۳-۹-۵- بارش

فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی

۴-۱- ارکان اصلی ساختمان زورخانه

۴-۱-۱- گود

۴-۱-۲-سردم

۴-۱-۳-زنگ

۴-۱-۴- جایگاه تماشاگران

۴-۲- کلیاتی که در بنای زورخانه باید توجه شود

۴-۲-۱- طرح زمین

۴-۲-۲- طرح بنا

۴-۲-۳- تجهیزات داخلی و سرویس های بهداشتی

۴-۲-۴- تهویه

۴-۳- زورخانه و وسایل ورزش های زورخانه ای

۴-۳-۱- دعا کردن

۴-۳-۲- سردم؛ جایگاه مرشد

۴-۳-۳- ضرب

۴-۳-۴- میاندار

۴-۳-۵- میل

۴-۳-۶-میل بازی

۴-۳-۶-۱- میل سنگین میل باز  تیم عراق –

۴-۳-۷- کباده

۴-۳-۸- سنگ

۴-۳-۹-تخته شنا

۴-۳-۱۰-پوشاک مرشد

۴-۳-۱۱- شلوار باستانى (نطعى)

۴-۴- استاندارد وزن و ابعاد وسایل ورزشی زورخانه

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایان نامه ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com