خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه
پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

عنوان رساله : طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۷۱ صفحه

حجم فایل:  ۷٫۱ MB

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه در قالب ورد و در  ۱۷۱ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به هدف از طراحی مجتمع تجاری- تفریحی به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

     با توجه به عدم وجود یک مجتمع تجاری- تفریحی مناسب در محدوده سایت و وضعیت موجود فضاهای تجاری منطقه، در نظر است تا این مجتمع تجاری تفریحی پاسخگوی نیازهای مردم منطقه در سطحی که در خور یک مجتمع تجاری – تفریحی به روز می باشد درآید.

  • فضایی با تنوع کارکردی ، جذابیتهای فضایی و چند وجهی که اجازه همه رفتارهایی که یک فضای جمعی را برای افراد دلپذیر می کند، می دهد.
  • فضایی با عوامل بصری بیرونی کاملا جذاب شامل حجم، نمای خارجی و ورودیها و همگام با تکنولوژی روز دنیا.
  • فضایی با عوامل بصری درونی جذاب، چرا که نمای خارجی آغازگر اقدام مشتری برای خرید و نمای داخلی تداوم دهنده این حرکت است.
  • فضایی با عوامل غیر بصری جذاب مانند ارائه مناسب خدمات به مشتری، تسهیلاتی نظیر تفکیک انواع ترافیکها وعوامل محیطی جذاب مانند موسیقی وتهویه مطبوع.
  • فضایی پویا و سرزنده و محیطی جهت پاسخگویی به نیازهای همه سنین.
  • فضایی با ویژگیهای معمارانه و استفاده از المانهای مختلف در تعریف فضاها.
  • فضایی با کالبد منعطف ، بنحوی که از فضاهای باز و بسته شکل گرفته باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

۲-۱ هدف از طراحی مجتمع تجاری- تفریحی

۳-۱ هدف از انتخاب موضوع

۴-۱ شناخت موضوع

۱ ضرورت انجام موضوع

۶-۱ فرضیات تحقیق

۷-۱  پرسش های محوری

فصل دوم : مبانی نظری 

۲-۱ حرکت در معماری

۲-۲ نظریات برنارد چومی

۳-۲  فرم های پویا – دفرمه شدن – نیروهای محیطی-کشش

۴-۲ کلیات و سیر تحول

۵-۲ زمان

۶-۲ ریتم در معماری

۷-۲ ریتم وسکون

۸-۲ ریتم در طراحی

۹-۲  ریتم موسیقی فضا

۱۰-۲  تعادل

۱۱-۲ شکل و معماری

۱۲-۲  تکرار در معماری

۱۳-۲ بررسی فضا در معماری

۱۴-۲ وحدت بیرون و درون

۱۵-۲ مسیرها و مکان ها

۱۶-۲  هماهنگی فرم و عملکرد

۱۷-۲ نور و حرکت

۱۸-۲ کل و جزء

۱۹-۲  ایستایی و پویایی فضا

۲۰-۲  کمپوزیسیون

۲۱-۲  مقیاس و تناسبات

۲۲-۲  محصور کردن فضا

۲۳-۲  فضاهای متباین –

۲۴-۲ رنگ

۲۵-۲ معماری سبز –

۲۶-۲  تعریف معماری سبز

۲۷-۲ نیاز بشر کنونی به معماری پایدار

۲۸-۲  علل پیدایش معماری پایدار

۲۹-۲  تعاریف ساخت و ساز پایدار

۳۰-۲  معيارهاي سنجش ساختمان‌هاي سبز

۳۱-۲ اصول توسعه ساخت و ساز پایدار

۱-۳۱-۲  استفاده پایدار از منابع زیستی

۲-۳۱-۲  استفاده از منابع تجدید ناپذیر

۳-۳۱-۲ حفاظت از تنوع زیستی

۳۲-۲ آشنایی با اصول معماری سبز در شهر

۳۳-۲ نقش اثر گذاری طبیعت در آثار معماری

۳۴-۲ نقش سمبل های طبیعت و جهان هستی در نگاه فرمال معماران

۳۵-۲ معماری ، رابطه انسان با طبیعت

۱-۳۵-۲ ارتباط انسان با طبیعت(از جنبه عملکردی)

۲-۳۵-۲ ارتباط انسان با طبیعت( از جنبه شکلی)

۳۶-۲ عناصر طبیعت، سمبل های معماری

۳۷-۲ طبیعت در آثار پیشینیان

۳۸-۲ طبیعت و معماری معاصر

۳۹-۲  ارتباط اجتماعي چيست؟

۴۰-۲  اشکال مختلف ایجاد ارتباط اجتماعی

۴۱-۲ تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده

۴۲-۲  ویژگی‌های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی

۴۳-۲ فضای اجتماع پذیر و اجتماع گذیر

۴۴-۲ کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی

فصل سوم : مطالعات پایه

۱-۳ فضاي عمومي چيست؟

۲-۳  ويژگي فضاي عمومي

۳-۳ شناخت فضاهاي تجاري گذشته در ايران و جهان

۱-۳-۳ بررسي هويت بازار در ايران

۲-۳-۳ نظام فضايي و كاركرد بازارهاي سنتي ايران

۳-۳-۳ فضاهاي مربوط به كاركرد مذهبي ـ فرهنگي

۴-۳-۳  فضاهاي مربوط به كاركردهاي خدماتي

۵-۳-۳  فضاهاي مربوط به كاركردهاي اجتماعي و ارتباطي

۴-۳ بررسي انواع بازار در گذشته

۱-۴-۳  انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ

۲-۴-۳  انواع بازار بر اساس اقليم

۳-۴-۳ انواع بازار بر اساس ريخت شناسي

۵-۳ بررسي فضاهاي تجاري گذشته در جهان

۶-۳ مقایسه بازارهای جدید و قدیمی

۷-۳ سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران

۱-۷-۳  مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان

۲-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان

۳-۷-۳  مراکز خرید در ایران در دوره ساسانیان

۴-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلجوقیان

۵-۷-۳   مراکز خرید در ایران در دوره ی صفویه

۶-۷-۳  مراکز خرید در ایران در دوره ی زندیه

۷-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی قاجار

۸-۳  انواع مراکز خرید

۱-۸-۳  انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ

۱-۱-۸-۳  مراکز خرید ناحیه ای

۲-۱-۸-۳ مراکز خرید محله ای

۳-۱-۸-۳  مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی

۴-۱-۸-۳   بازارهای دوره ای

۵-۱-۸-۳  بازارچه ها

۲-۸-۳  انواع مراکز خرید از نظر اقلیم

۱-۲-۸-۳  بازارهای مناطق گرم و خشک

۲-۲-۸-۳  بازارهای مناطق سرد و کوهستانی

۳-۲-۸-۳  بازارهای مناطق مرطوب و پرباران

۹-۳ انواع مراکز تجاری

۱-۹-۳  مراكز تجاري محله اي

۲-۹-۳  مراكز تجاري در جوار خيابانها

۳-۹-۳ پاساژها

۴-۹-۳ مجموعه‌هاي تجاري

۵-۹-۳  فروشگاههاي بزرگ

۶-۹-۳  فروشگاههاي زنجيره اي

۱۰-۳ تعریف پارک شهری

۱-۱۰-۳ پارك های منظم

۲-۱۰-۳ پاركهای غیر منظم

۳-۱۰-۳  پارك های مختلط

۴-۱۰-۳ پاركهای فانتزی

۱۱-۳ پارکهای عمومی

فصل چهارم : مطالعات تطبيقي

۱-۴ مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس

۲-۴ مجموعه عظیم تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس

۳-۴  مجتمع تجاری میلاد نور

۴-۴ مجتمع تجاری Galeries Lafayette

۵-۴  مجتمع تحاری تفریحی  Euralille centre commercial

۶-۴ مجتمع تجاری تفریحی   City Centre

فصل  پنجم : مطالعات اقلیمی

۱-۵ معرفی نهاوند

۲-۵ موقعیت جغرافیایی

۳-۵ موقیت شهری

۴-۵ وسعت

۵-۵ فاصله نهاوند تا شهرهای مجاور

۶-۵توپوگرافی زمین

۷-۵ کوه ها

۸-۵ آب ها

۹-۵ مشخصات کلی آب و هوا

۱۰-۵ بادها

فصل  ششم : استانداردها و ضوابط طراحی

۱-۶ استانداردهاي طراحي مجتمع‌هاي تجاري

۱-۱-۶ ارتفاع طبقات

۲-۱-۶ دربهاي ورودي-

۳-۱-۶ دربهاي خروج

۴-۱-۶ ظرفيت كريدور

۵-۱-۶ پلكانها

۶-۱-۶ پله برقي

۷-۱-۶ آسانسور

۸-۱-۶ سطح شيبدار

۲-۶ استانداردهاي مربوط به كاربريهاي مختلف

۳-۶   استانداردهاي فضا

۴-۶ مقرارت ساختماني در حوره تجارتي

۱-۴-۶ مقررات ساختمانهاي تجارتي در مركز محله و مركز ناحيه –

۲-۴-۶  مقررات ساختماني در تجارت شهري

۵-۶ مقررات تفكيك زمينهاي واقع در حوزه استفاده از زمينهاي تجارتي و دولتي و اداري

۶-۶ ضوابط و مقرراتي كه مالك ملزم به رعايت آنها مي باشد

۷-۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري

۸-۶ انتخاب مکان

۹-۶ یکپارچگی با محیط اجتماعی

۱۰-۶ نماهای خارجی

۱۱-۶  کنترل هوا

۱۲-۶ پارکینگ و ترافیک-

۱۳-۶  کاربرد رنگ و کار های هنری

۱۴-۶  پذیرایی- سرگرمی

۱۵-۶  طراحی داخلی و گزینش مبلمان

۱۶-۶  نورگیری در مراکز تجاری

۱۷-۶  طراحی ویترین در مراکز تجاری

۱۸-۶ فضای سبز در مراکز تجاری

۱۹-۶ ضوابط طراحی مراکز تجاری

۱-۱۹-۶ کاربری تجاری

۲-۱۹-۶  پاساژ و مجتمع تجاری

۳-۱۹-۶  ضوابط و مقررات عمومی کاربری تجاری

۲۰-۴  استاندارد ها

۱-۲۰-۶ رستوران ها

۲-۲۰-۶ خرده فروشی ها

۲۱-۶  جداسازی انواع ترافیک

۲۲-۶ انواع پله

۱-۲۲-۶ پله های صنعتی

۲-۲۲-۶  پله های خدماتی

۳-۲۲-۶  پله های فروشگاهی

۴-۲۲-۶ پله های معمارانه

۵-۲۲-۶  ابعاد و ویژگی های پله

۶-۲۲-۶ پله برقی

۲۳-۶  رامپ

۲۴-۶  تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری

۲۵-۶  بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی

۱-۲۵-۶ فضاهای فرهنگی ـ تفریحی

۲-۲۵-۶ فضاهای تفریحی

۳-۲۵-۶ فضاهای تجاری

۴-۲۵-۶  فضاهای سبز و پارک

۲۶-۶  تأسیسات مکانیکی و بهداشتی

۲۷-۶ استانداردهای فضای سبز و تعیین سرانه فضای سبز در ایران

۲۸-۶ مکان یابی فضای سبز

۲۹-۳ روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز

۳۰-۶ روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز

۳۱-۶  اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

۳۲-۶ فضاهای سبز غیر فعال

۳۳-۶ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

۱-۳۳-۶  نیمکت ها و صندلی ها

۲-۳۳-۶ موانع

۳-۳۳-۶ سکوها، تیرکها، نرده ها

۳۴-۶  تجهیزات شهری قابل ترکیب

۳۵-۶ بررسی نقش تاسیسات رفاهی و

۳۶-۶  زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی

۳۷-۶  استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها

۳۸-۶ کفپوش

۳۹-۶  مبلمان

۴۰-۶ سایه دهی

۴۱-۶ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۴۲-۶   انسانی کردن فضا

۴۳-۶ تاثیر شرایط محیطی

۴۴-۶  وسایل و زمینهای بازی

۴۵-۶ دسترسیها

۴۶-۶ تشکیلات تزئیناتی

۱-۴۶-۶  آب نماها

۲-۴۶-۶ استخر و برکه های طبیعی

۳-۴۶-۶  دریاچه ی مصنوعی

۴-۴۶-۶  جنگلکاری

۵-۴۶-۶  گلکاری و چمن کاری

۶-۴۶-۶ وسایل بازی کودکان

۷-۴۶-۶ زمینهای بازی کودکان

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com