خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار
کاملترین پایان نامه ارشد معماری طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

عنوان رساله : طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۲۰ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۸۵ MB

کاملترین پایان نامه ارشد معماری طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار در قالب ورد و در ۱۲۰ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به دندانپزشکی در ایران باستان اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

بوزید حنین فرزند اسحاق عبادی که یکی از دانش آموختگان و پرورش یافتگان دانشگاه جندی‌شاپور بود؛ کتابی با عنوان: مقاله فی حفظ الاسنان و استصلاحها نوشت که در آن بطور اختصاصی به دانش دندانپزشکی و بویژه شاخه‌ای از آن که امروزه پریودنتولوژی نامیده می‌شود، پرداخت. بخش نخست این کتاب به بهداشت بافت‌های نرم و سخت دهان پرداخته و به شیوه‌های گوناگون مراقبت از دندان‌ها و پایش آنها اشاره دارد و از مواردی همچون تأثیرات انواع مواد غذایی و حتی زمان و نحوه مصرف آنها بر سلامت دندانها صحبت کرده‌است. چگونگی استفاده از مسواک و خلال دندان و همینطور طرز کاربرد دهان‌شویه‌ها و دندان‌شویه‌ها از دیگر موارد مورد بحث در بخش نخست کتاب اوست. به لحاظ تاریخی، خارج نمودن و کشیدن دندان برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده واقع شده‌است. در طول قرون وسطی و همینطور در سرتاسر قرن نوزدهم، دندانپزشکی به خودیِ خود، به صورتِ یک حرفهٔ مستقل شناخته نمی‌شد و اغلب درمان‌های دندانپزشکی توسط سلمانی‌ها (آرایشگران) و یا پزشکان عمومی انجام می‌گرفت. به طور معمول، فعالیت سلمانی‌ها محدود به کشیدن و خارج ساختن دندان بود و در این ارتباط آنها سعی می‌کردند تا درد و دیگر عوارض مرتبط با این فعالیت همچون عفونت مزمن دندان را کاهش بدهند.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

ﻣﻘﺪﻣﻪ

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۴- سوالات تحقیق

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق

۱-۶- تعریف مفاهیم

۱-۷- روش تحقیق

۱-۸- ساختار رساله

۱- ساختار رساله

فصل دوم :بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، مبانی نظری و ارایه نمونه های موردی

بخش اول : پایداری و معماری پایدار

۲-۱- مقدمه

۲-۲- پایداری از نظر لغوی

۲-۳- تعریف پایداری

۲-۴- تعاریفی از معماری پایدار

۲-۵- معماري پایدار چیست؟

۲-۶-  تاثیر پذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی

۲-۷-   هماهنگی و سازگاري با طبیعت و محیط زیست

۲-۸-  صرفه جویی در مصرف انرژي

۲-۹- پاسخ درست به نیاز هاي عملکردي

۲-۱۰-  خوانایی و دور از ابهام

۲-۱۱- الگو برداري از معماري بومی اما به صورت امروزي

۲-۱۲- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصري و هم از لحاظ زیست محیطی

۲-۱۳- الگوهای معماری پایدار

۲-۱۴- توسعه

۲-۱۵- توسعه پایدار

۲-۱۶- اهمیت و ضرورت توسعه پایدار

۲-۱۷- اهداف توسعه پایدار

۲-۱۸- توسعه پایدار و معماری

۲-۱۹- شرح وظایف مدارس پایدار

۲-۲۰-  مولفه های توسعه پایدار

۲-۲۰-۱- انسان

۲-۲۰-۲- محیط زیست

۲-۲۰-۳- فرهنگ

۲-۲۰-۴- آموزش

۲-۲۱- پیشینه معماری پایدار

۲-۲۲- مشارکت

۲-۲۳- نحوه و نوع استفاده از محيط

۲-۲۴- نظم

بخش دوم : معماری و اقلیم

۲-۲۵-۱- تاثیراقلیم بر معماری

۲-۲۶- دندانپزشکی در تمدن دره سند

۲-۲۶-۱- قدمت باورهای مربوط به کرم خوردگی دندان

۲-۲۶-۲- دندانپزشکی در بین النهرین باستان

۲-۲۶-۳- دندانپزشکی در یونان باستان

۲-۲۶-۴- دندانپزشکی در مصر باستان

۲-۲۶-۵- دندانپزشکی در ایران باستان

۲-۲۶-۷- تحولات در ابزارهای دندانپزشکی

۲-۲۷- نخستین کتابهای دندانپزشکی

۲-۲۸- متداول شدن دندانپزشکی به شیوه امروز

۲-۲۹- وسایل و تجهیزات دندان پزشکی

۲-۳۰- تاریخچه دندانپزشکی در ایران

۲-۳۱- تاریخ معاصر دندان پزشکی ایران

۲-۳۲- نگاهی به گذشته و حال و آینده دندان پزشکی

بخش سوم : نمونه تطبیقی

۲-۳۳- دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

۲-۳۳-۱-درباره دانشکده

۲-۳۴- دانشکده دندان پزشکی شیراز

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- پیشینه تاریخی خراسان

۳-۱-۱- واژه شناسی خراسان

۳-۲- پیشینه تاریخی و نحوه شکل گیری بجنورد

۳-۲-۱- وجه تسميه بجنورد

۳-۲-۲- جغرافیای منطقه

۳-۲-۳- موقعيت جغرافيايي شهرستان بجنورد

۲-۳۶-۴- آب و هوا

۲-۳۶-۵- اقتصاد

۲-۳۶-۶- بهداشت

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۴-۱- انتخاب محل و موقعیت

۴-۱-۱- مکانهای ارحج

۴-۱-۲- محوطه، موقعیت

۴-۱-۲-۱- توپوگرافی و ابعاد زمین

۴-۱-۲-۲- خدمات عمومی

۴-۱-۲-۳- حمل و نقل و پارکینگ

۴-۲- ارتباطات فضاها

۴-۲-۱-کلینیک ها

۴-۲-۲- علوم پایه و آزمایشگاههای پاراکلینیکی

۴-۳- استقرار فیزیکی

۴-۳-۱- طرح سازه

۴-۴- طراحی آزمایشگاه و قسمتهای اداری

۴-۵- تاسیسات علوم پایه – نظر اجمالی

۴-۵-۱- تاسیسات اداری

۴-۶- آزمایشگاهها

۴-۶-۱- تجهیزات آزمایشگاه علوم پایه

۴-۷- مقررات نیمکت های کوتاه

۴-۷-۱- آزمایشگاه های آموزشی

۴-۷-۲- ترتیب قرار گرفتن نیمکت های آزمایشگاه

۴-۷-۳- محل کار در نیمکت

۴-۷-۴- رویه نیمکت ها

۴-۸- محلهای کار سرپائی

۴-۹- دمونستراسیون

۴-۱۰- وسایل ثابت

۴-۱۱- تاسیسات فرعی

۴-۱۲- وسایل مخصوص

۴-۱۳- مقررات نیمکت های بلند

۴-۱۳-۱- آزمایشگاه آموزشی

۴-۱۳-۲- نیمکت های آزمایشگاه و ترتیب آنها

۴-۱۳-۳- جایگاه جلوی نیمکت

۴-۱۳-۴- رویه نیمکتها

۴-۱۳-۵- فضای کار نشستنی

۴-۱۳-۶- فضای دمونستراسیون

۴-۱۳-۷- وسایل ثابت بهداشتی

۴-۱۳-۸- وسایل متحرک

۴-۱۳-۹- تجهیزات فرعی

۴-۱۳-۱۰- وسایل مخصوص

۴-۱۴- بخش آناتومی

۴-۱۴-۱- سالن تشریح

۴-۱۴-۲- تجهیزات فرعی

۴-۱۵- وسایل و تجهیزات پاراکلینیکی

۴-۱۵-۱- آزمایشگاه پاراکلینیکی

۴-۱۵-۲- نشستن

۴-۱۵-۳- تجهیزات فرعی

۴-۱۵-۴- تلویزیون مدار بسته درآزمایشگاه پاراکلینیکی

۴-۱۶- کلینیک ها (بخشهای درمانی) عملکرد و چرخه امور

۴-۱۶-۱- حرکت بیمار در بخش های درمانی

۴-۱۶-۲- محوطه پذیرش و محوطه محضور

۴-۱۶-۳- محصور کردن

۴-۱۷- آزمایش تشخیص و درمان

۴-۱۷-۱- طراحی فضا

۴-۱۷-۲- کلینیک تشخیص

۴-۱۸- کلینیک رادیولوژی

۴-۱۸-۱- محافظت از تشعشات (Shielding)

۴-۱۸-۲- ترتیب کلینیک (اجزا و عناصر)

۴-۱۸-۳- ظهور فیلم

۴-۱۸-۴- تجهیزات فرعی

۴-۱۹- فضاي معالجه

۴-۱۹-۱-  كلينيك عمومي

۴-۱۹-۲-  كلينيكهاي تخصصي

۴-۱۹-۳- نيازهاي تخصصي

۴-۱۹-۴- كلينيك جراحي دهان: يك مورد خاص

۴-۱۹-۵- تجهيزات فرعي

۴-۲۰- تاسيسات پشتيباني

۴-۲۰-۱- خدمات مركزي و سرويسهاي توزيعي

۴-۲۰-۲- آزمايشگاه هاي كلينيكی

۴-۲۱- كلينيك ها: توزيع فضاها و ارتباطات

۴-۲۱-۱-  طراحي كلينيكهاي اتاقك دار

۴-۲۱-۲- ابعاد اتاقكها

۴-۲۱-۳- تعيين تعداد جايگاههاي هر كلينيك

۴-۲۱-۴- تخمين نيازهاي فضائي

۴-۲۲- اتاقهاي مشاوره، فضاهاي مطالعه و وسايل كتابخانه

۴-۲۲-۱- سمينارها

۴-۲۲-۲- اتاقهاي سخنراني

۴-۲۲-۳- ترتيب

۴-۲۲-۴- مبلمان

۴-۲۲-۵- اوتيوريومها

۴-۲۳- فضاهاي مطالعه، رفرانس و تحقيق

۴-۲۳-۱- فضا

۴-۲۳-۲- تجهيزات كتابخانه

۴-۲۳-۳- مطالعه انفرادي

۴-۲۳-۴- ميكروفيلم

۴-۲۳-۵- قفسه هاي كتاب

۴-۲۳-۶- ساير تسهيلات

۴-۲۳-۷- تلويزيون آموزش و ساير وسايل تصويري

۴-۲۳-۸- دپارتمان سمعي و بصري

۴-۲۴- فتوگرافي (عكسبرداري)

۴-۲۵- توزيع و انبار وسايل تصويري

۴-۲۶- خدمات پشتيباني براي آزمايشگاهها و كلينيك ها

۴-۲۷- خدمات لازم براي تجهيزات دپارتماني و مركزي

۴-۲۷-۱- كارگاه هاي فني

۴-۲۷-۲- تجهيزات هيئت علمي

۴-۲۷-۲-۱- تجهيزات اداري

۴-۲۷-۲-۲- تجهيزات مديريت

۴-۲۷-۲-۳- دفاتر آموزشي

۴-۲۷-۲-۴- امور سرپرستی دانشجویان

۴-۲۷-۲-۵- مدیریت پرسنلی و مالی

۴-۲۸- تسهیلات دانشجوئی

۴-۲۸-۱- استراحتگاه دانشجویان

۴-۲۸-۲- رختکن ها

۴-۲۹- برنامه فیزیکی دانشکده دندان پزشکی

فهرست تصاویر

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)


_____________________________________________

مطالب مشابه:

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com