خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین مطالعات معماری طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز )
کاملترین مطالعات معماری طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز )

کاملترین مطالعات معماری طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز )

پایانامه ارشد معماری طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز ) با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی و استفاده از تکنولوژی های روز

عنوان رساله : طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز ) با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی و استفاده از تکنولوژی های روز

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۳۵ صفحه

حجم فایل:  ۶٫۳۵ MB

کاملترین مطالعات معماری طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز )

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  پایانامه ارشد معماری طراحی طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز ) با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی و استفاده از تکنولوژی های روز در قالب ورد و در ۱۳۵ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله , بهساختار رساله به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

این رساله در ۴ فصل تدوین شده است :
فصل اول شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و سؤالات پژوهش، فرضیه های پژوهش است.
فصل دوم به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، مبانی نظری و ارایه نمونه های موردی از گذشته  و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر در این حوزه انجام پذیرفته است برای طرح نهایی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد
فصل سوم مروری بر مطالعات بستر طرح و شناسایی اقلیمی منطقه  بحث کلی و تحلیلی از آنچه در این زمینه صورت گرفته است .
فصل چهارم مطالعات موضوعی و شرح تعاریف مربوط به پروژه و برنامه های فیزیکی و ویژگی های کمی و کیفی پروژه و مطالعات پرسشنامه ای پرداخته ایم .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بيان مسئله

۱-۳- فرضيه ها

۱-۴-  اهداف تحقيق

۱-۵- ضرورت انجام تحقیق

۱-۶-  ضرورت بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر

۱-۷- روش تحقيق

۱-۸- ساختار رساله

بخش اول : پایداری 

۲-۱-۱- پایداری از نظر لغوی

۲-۱-۲- تعریف پایداری

۲-۱-۳- تعاریفی از معماری پایدار

۲-۱-۴- الگوهای معماری پایدار

۲-۱-۵- پایداری؛ مفاهیم و مضامین

۲-۱-۶- توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی

۲-۱-۷- معماری پایدار

۲-۱-۸-  توسعه

۲-۱-۹- توسعه پایدار

۲-۱-۱۰- اهمیت و ضرورت توسعه پایدار

۲-۱-۱۱- اهداف توسعه پایدار

۲-۱-۱۲- توسعه پایدار و معماری

۲-۱-۱۳- مولفه های توسعه پایدار

۲-۱-۱۳-۱- انسان

۲-۱-۱۳-۲- کودکان و  نوجوانان

۲-۱-۱۳-۳- زنان

۲-۱-۱۳-۴- محیط زیست

۲-۱-۱۳-۵- فرهنگ

۲-۱-۱۳-۶- آموزش

۲-۱-۱۴- پیشینه معماری پایدار

۲-۱-۱۵- معماری فرهنگ گرا

۲-۱-۱۶- فضا

۲-۱-۱۷-  فضاهای معماری

۲-۱-۱۷-۱- فضاهای خارجی

۲-۱-۱۷-۲- فضای داخلی

۲-۱-۱۷-۳- فضاهای ساختاری

۲-۱-۱۷-۴- طراحی داخلی

۲-۱-۱۸- فرم فضایی

۲-۱-۱۹- ابعاد فضایی

۲-۱-۲۰- گذار فضایی

بخش دوم  : آانرژی های نو

۲-۲-۱- نقش انرژی های نو در معماری ساختمان

۲-۲-۲- ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی

۲-۲-۳- چرخه هزینه های عملیاتی ساختمان در طی ۴۰ سال

۲-۲-۴- از جمله مزایای سیستم هوشمند

۲-۲-۵- ساخت و ساز پایدار

۲-۲-۶- سیستمهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هوشمند ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۲-۲-۷- انرژي

۲-۲-۷-۱- انرژي هاي تجديد ناپذير

۲-۲-۷-۲-  انرژي هاي تجديدپذير

۲-۲-۷-۲-۱- انرژي  خورشيدي ( Solar Energy)

۲-۲-۷-۲-۱-۱- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی

۲-۲-۷-۲-۱-۲- انرژی خورشیدی

۲-۲-۷-۲-۱-۳- تاریخچه

۲-۲-۷-۲-۱-۴- کاربردهای انرژی خورشید

۲-۲-۷-۲-۱-۵- استفاده از انرژی حرارتی خورشید

۲-۲-۷-۲-۱-۶-  معماری پایدار خورشیدی

۲-۲-۷-۲-۱-۷- مزاياي نيروگاه هاي خورشيدي

۲-۲-۷-۲-۲- انرژی باد

۲-۲-۷-۲-۲-۱- تاريخچه

۲-۲-۷-۲-۲-۲- مزاياي بهره برداري از انرژي باد

۲-۲-۷-۲-۲-۳- پتانسيل باد در ايران

۲-۲-۷-۲-۳- انرژی زمین گرمایی

۲-۲-۷-۲-۳-۱- تاريخچه

۲-۲-۷-۲-۳-۲- مزيت هاي كاربرد انرژي زمين گرمايي

۲-۲-۷-۲-۳-۳- كاربرد هاي انرژي زمين گرمايي

۲-۲-۷-۲-۴- انرژی هیدروژنی و پیل سوختی

۲-۲-۷-۲-۴-۱- ويژگي هاي هيدروژن

۲-۲-۷-۲-۴-۲- كاربرد هيدروژن

۲-۲-۷-۲-۵- بیوگاز

۲-۲-۷-۲-۵-۱- تاريخچه

۲-۲-۷-۲-۵-۲- مزاياي استفاده از بيوگاز

۲-۲-۷-۲-۶- انرژی امواج

۲-۲-۷-۲-۶-۱- انرژي جزر و مد، درياها و اقيانوس ها

۲-۲-۷-۲-۶-۲- انرژي حرارتي در دريا ها و اقيانوس ها

بخش سوم : مسکن و سکونت

۲-۳-۱- مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟

۲-۳-۲- مسكن درايران

۲-۳-۳- مجتمع مسکونی

۲-۳-۴- علت ایجاد مجتمع های مسکونی

۲-۳-۵-  انواع مجتمع های مسکونی

۲-۳-۶- علل ایجاد مجتمع های پلکانی

۲-۳-۷- فرهنگ آپارتمان نشيني

۲-۳-۸- تعاریف و مفاهیم مسکن

۲-۳-۹-  سیر تاریخی اسکان انسان

۲-۳-۱۰-  واحد همسایگی چیست؟

۲-۳-۱۱- حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی

۲-۳-۱۲- حریم اجتماعی و خصوصی

۲-۳-۱۳- خدمات شهر

۲-۳-۱۴- هویت اجتماعی

۲-۳-۱۴-۱- ایجاد حس مالکیت نسبت به محله

۲-۳-۱۴-۲- انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی

۲-۳-۱۴-۳-هم صدایی و وحدت نظر و عقیده

۲-۳-۱۵- معرفي مجتمع مسكوني

۲-۳-۱۶- بررسي شاخص هاي اصلي مسكن اجتماعي

۲-۳-۱۷- تيپولوژي سايت در مسكن اجتماعي

۲-۳-۱۸- بررسي ضوابط و استانداردهاي مسكن اجتماعي

۲-۳-۱۹- ضريب پاركينگ

۲-۳-۲۰- كنترل مشرفيت در واحدهاي مسكوني

۲-۳-۲۱- تعاريف و مفاهيم مسکن

۲-۳-۲۲- بررسی نيازها و رفتارهای سکونت

بخش چهارم : نمونه موردی

۲-۴-۱- نمونه خارجی

۲-۴-۱-۱- برج باغی برای پاریس

۲-۴-۱-۲- طراحی برج باغ مسکونی در سوئیس

۲-۴-۲- نمونه داخلی

۲-۴-۲-۱- برج باغ زعفرانیه

۲-۴-۲-۲- معماری برج‌های مسکونی سبز کوثر

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایی مشهد

۳-۲- تقسيمات اقـليـمي

۳-۳- پیشینه باستانی و تاریخی مشهد

۳-۴- جمعیت

۳-۵- معماری و شهرسازی در مشهد

۳-۶- ویژگی های اقلیمی شهر مشهد

۳-۶-۱- دما و رطوبت هوا

۳-۶-۲- وزش باد

۳-۶-۳- تابش آفتاب

۳-۶-۴- بررسي وضعيت حرارتي هوا در شب و روز

۳-۶-۵- دماي هوا

۳-۶-۶- بارندگی

۳-۶-۷- جهت شیب و کانال ها

۳-۷- بررسی موقعیت شهر مشهد به لحاظ کیفیت خدمات

۳-۸- ويژگي هاي طبيعي شهر مشهد

۳-۹- زمين شناسي

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت

۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت

۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشی

۴-۴ نسبت سطح طبقه

۴-۵- زاویه مانع نور

۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت

۴-۷-اثر ونتوری در باد

۴-۸- پدیده مونرو

۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی

۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی

۴-۱۱-  ابعاد پذیرائی و نشیمن

۴-۱۲- فضای خواب

۴-۱۳- سرویس های بهداشتی

۴-۱۴- پارکینگ

۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات

۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی

۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق

۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان

۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی

۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم

۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی

۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی

۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی

۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی

۲۵-۴ حياط

۴-۲۶- پله فرار و آسانسور

۴-۲۷- پخي

۴-۲۸- پيش آمدگي ساختماني در گذرها

۴-۲۹- رعايت محدوديت ارتفاع

۴-۳۰- پارکينگ

۴-۳۱- سازمان خانه

۴-۳۲- سازمان فضايي خانه های تاريخی

۴-۳۳- سازمان فضايي خانه های معاصر

۴-۳۴- رابطه همسايگی

۴-۳۵-  حريم

۴-۳۶- مسکن و اقليم

۴-۳۷- عملکرد و تجهيزات خانه

۴-۳۸- تأمين کيفيت محيط مسکونی

۴-۳۹- تأسيسات

۴-۴۰- عملكرد و تجهيزات مسكن

۴-۴۰-۱- عرصه مشترك

۴-۴۰-۲- عرصه والدين

۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان

۴-۴۰-۴- عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده

۴-۴۰-۵- عرصه مهمان

۴-۴۰-۶-  فضاهاي بهداشتي

۴-۴۰-۷-  نگهداري وسايل اضافي

۴-۴۱-  شبكه دسترسي

۴-۴۲- ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني

۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي

۴-۴۴- نور

فهرست تصاویر 

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com