خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی
پایانامه ارشد معماری طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

پایانامه ارشد معماری طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

عنوان رساله : طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۲۶ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۴۵ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  پایانامه ارشد معماری طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی  در قالب ورد و در ۱۲۶ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله , به معماری مدارس به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

     هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس، ‌باید در برابر خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی بتواند شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی فراهم آورد. عوامل اقلیمی در شکلگیری فضای کالبدی مدارس همواره تاثیری قاطع و یک جانبه نداشته اند. یکی از مهمترین عناصر فضایی یک مدرسه، ‌حجره‌های آن است که مهمترین نقش را در تکوین شکل نهایی فضای کالبدی آن برعهده دارد. قرار گرفتن حجره ها در چهار جهت بنا، موجب تکوین سیمایی خاص گردیده است. عناصر فضایی- کارکردی مدارس عبارتند از حجره، مدرس، ‌کتابخانه، ‌مسجد، ‌اتاقهای خادم و چراغدار و آبکش و سرویسهای بهداشتی. خلاقیت و نوآوری معماران موجب شده است که فضای معماری مدارس از تنوع بسیار زیادی برخوردار شود. نحوه قرار گیری عناصر فضایی-کارکردی مدارس اغلب به این ترتیب است که در چهار جهت پیرامون حیاط مرکزی قرار گرفته ان. شکل حیاطها به صورت مستقیل کشیده یا نزدیک به مربع (با گوشه‌های قائمه یا پخ)‌ است. ورودی مدرسه در یک سوی محوری که از وسط دو ضلع و مرکز مستطیل می‌گذرد، قرار دارد. فضایی که از سوی دیگر محور مذکور، یعنی روبروی فضای ورودی قرار می‌گرفته، به کارکردی غیر از حجره- مانند گنبد خانه و مسجد و مدرسه، مدرس، کتابخانه یا ایوانی بزرگ که به عنوان مسجد یا مدرس مورد استفاده قرار می‌گرفت- اختصاص می‌یافته است.به طور کلی می‌توان گفت فضای معماری مدارس همزمان با تحولی که در معماری مساجد در دوره سلجوقیان به وقوع پیوست، دگرگون شد و به شکل چهار ایوانی درآمد. داخل مدرسه حیاطی سرسبز با حجره ها و ایوان هایی در اطراف داشته است. جای سمینارها در ایوان‌های مدارس بوده. ایوان چه‌های جلوی حجره ها نیز محل بحث بوده است. حجره ها یا اتاق معمولا دارای یک ایوانچه و پستو بوده است، ‌که محلی برای استراحت و مطالعه و آشپزخانه داشته است. در بیشتر مدارس ایوانچه‌های جلوی حجره‌های طبقه اول به راهرو تبدیل شده در جلوی حجره ها راهرو و در پشت آنها نیز پستوها قرار گرفته اند. استاد در مدرس درس می‌داده است. غیر از اینها، هر مدرسه یک مسجد، نمازخانه و کتابخانه‌‌ای داشته است. قدیمی ترین مدرسه، مدرسه فخریه سبزوار است. مدارس زیبای متعددی در ایران بجای مانده است. یکی از آنها مدرسه غیاثیه خرگرد است. خرگرد بین خواف و جام است. این کار توسط قوام الدین شیرازی و بعد او پسرش غیاث الدین ساخته شده است. این مدرسه به نام غیاث الدین پیر احمد خافی وزیر شاهرخ نام گذاری شده و در میان مدارس ایران در دقت و تنوع در کار و پلان و نیز تنوع در آمود، ‌کامل ترین نمونه است. (بزاز ، ۱۳۸۲ : ۲۵ )

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بيان مسأله

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

۱-۳- اهداف

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱-۵- فرضيه‏هاي تحقیق

۱-۶- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول : شناخت 

۲-۱-۱- معماری زمینه گرا

۲-۱-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا

۲-۱-۲- نوستالژی هویت گم شده

۲-۱-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز

۲-۱-۲-۲- تأثیرات باستان گرایی در معماری

۲-۱-۲-۳- تأثیرات نظامی گرایی در معماری

۲-۱-۲-۴- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری

۲-۱-۲-۵- تأثیرات مدرن گرایی در معماری

۲-۱-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران

۲-۱-۳-۱- الگوواره نوگرایی

۲-۱-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت

۲-۱-۳-۳- الگوواره سنت گرایی

۲-۱-۴- چهار روایت معماری ایران

۲-۱-۴-۱- روایت اول: شفافیت

۲-۱-۴-۲- روایت دوم: سلسله مراتب

۲-۱-۴-۳- روایت سوم: محرمیت

۲-۱-۴-۴- روایت چهارم: محور

۲-۱-۵- مفهوم و اهمیت زیبایی

بخش دوم : معماري اسلامي و سنتي ايران

۲-۲-۱- معماری اسلامی چیست؟

۲-۲-۲- ویژگی‌های معماری ایرانی

۲-۲-۳- ضرورت پیمون در معماری ایرانی

۲-۲-۴- زیبایی معماری اسلامی ایرانی

۲-۲-۵- معماری دوران اسلامی ایران

۲-۲-۶- مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری ایرانی

۲-۲-۷- تاریخچه ای معماری اسلامی

۲-۲-۷-۱-  معانی درونگرایی

۲-۲-۷-۲- خصوصیات معماری درونگرا

۲-۲-۷-۳- امنیت

۲-۲-۷-۴- محرمیت

۲-۲-۸- سبک‌های معماری ایرانی

۲-۲-۸-۱- معماری پیش از پارسی

۲-۲-۸-۲- معماری پارسی

۲-۲-۸-۳- معماری پارتی

۲-۲-۸-۴- سبک خراسانی

۲-۲-۸-۵- سبک رازی

۲-۲-۸-۶- سبک آذری

۲-۲-۸-۷-  سبک اصفهانی

۲-۲-۹- ویژگی معماری ایرانی

۲-۲-۹-۱- هندسه

۲-۲-۹-۲- شفافيت و تداوم

۲-۲-۹-۳- راز و ابهام

۲-۲-۹-۳- گرایش اجتماعی و معماری

۲-۲-۹-۴- فرهنگ اصول حاکم و پویا

۲-۲-۹-۵- اصل نظم و وحدت

۲-۲-۹-۶- اصول ورودیها

۲-۲-۹-۷- طراحي شهري

۲-۲-۹-۸- مسقف كردن پياده روها

۲-۲-۹-۹- درختان سبز در حياط هاي مركزي

۲-۲-۹-۱۰- ضلع جنوبي خانه ها

۲-۲-۹-۱۱-  فرو رفتگي و بر آمدگي در نماها

۲-۲-۹-۱۲- ضخامت ديوارها در خانه هاي نواحي گرم

۲-۲-۹-۱۳- استفاده از طاق‌ها و گنبدها

۲-۲-۹-۱۴- سقف‌هاي دوپوسته

۲-۲-۹-۱۵- انتخاب مصالح مناسب

۲-۲-۱۰- نگاهي گذراء بر اصول معماري ايراني

۲-۲-۱۰-۱- درونگرايي

۲-۲-۱۰-۲- پرهيز از بيهودگي

۲-۲-۱۰-۳-  مردم واري

۲-۲-۱۰-۴- خودبسندگي

۲-۲-۱۰-۵-  نيارش

بخش سوم  : معماری مدارس 

۲-۳-۱- مقدمه

۲-۳-۲- معماری مدارس

۲-۳-۳- ارکان عمومی فضاهای آموزشی

۲-۳-۳-۱- انتخاب استقرار واحد آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی

۲-۳-۳-۲- مکانیابی فضاهای آموزشی

۲-۳-۳-۳-  دسترسی

۲-۳-۳-۴- نور

۲-۳-۳-۵- مقدار انعکاس سطوح

۲-۳-۳-۶-نور مصنوعی

۲-۳-۳-۷- صوت

۲-۳-۳-۸- شرایط اقلیمی

۲-۳-۴- ایمنی

۲-۳-۵- خصوصیات فیزیکی مدرسه

۲-۳-۵-۱- تراکم دانش آموزان

۲-۳-۵-۲- رنگ فضاها

۲-۳-۵-۳- سازماندهی و ساختار کلاس

۲-۳-۵-۴- تزئینات کلاس

۲-۳-۵-۵- انواع چیدمان در کلاس

۲-۳-۶- فضاهای آموزشی انعطاف‌پذیر

۲-۳-۶-۱- هدف

۲-۳-۶-۲- انعطاف‌پذیری

۲-۳-۶-۳- ارائه‌ی چند راه کار

۲-۳-۷-  تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان

۲-۳-۷-۱- زواره

۲-۳-۷-۲- شکل بنا و نور و روشنایی

۲-۳-۷-۳- استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران

۲-۳-۷-۴-نور در معماری  مدرن

۲-۳-۷-۵- شکل بنا و تعادل حرارتی

۲-۳-۷-۶- شکل بنا و برف و باران

۲-۳-۷-۷- شکل بنا و باد

۲-۳-۸- نقش رنگ فضای مدرسه در بهداشت روانی دانش آموزان

۲-۳-۹- پیشینه معماری مدرسه در ایران

۲-۳-۱۰- پيشينه‎ی آموزش و پرورش در ايران زمين

بخش چهارم  : شناخت پارک و باغ 

۲-۴-۱- انواع فضاهای سبز

۲-۴-۲- فضاهاي سبز عمومي

۲-۴-۳- فضاهاي سبز نيمه عمومي

۲-۴-۴- آرامش وآسایش چیست؟

۲-۴-۴-۱- معناي آرامش و آسايش

۲-۴-۴-۲- فرق بين آرامش و آسايش

۲-۴-۵- اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی

۲-۴-۶- عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری

۲-۴-۶-۱- روابط اجتماعی

۲-۴-۷- فضاي سبز در مذهب، تاريخ و ادبيات ايران

۲-۴-۸- تاريخچه بررسي پارکها و فضاي سبز در ايران

۲-۴-۸-۱- تاريخچه پارک سازي در ايران

۲-۴-۹- فضای سبز خصوصی

۲-۴-۱۰- نکاتی برای تاسیس باغ مدرسه

بخش پنجم : نمونه مدرسه

۲-۵-۱- مدرسه باهاوس

۲-۵-۲- مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

۲-۵-۳- معماری پایدار در مدرسه ویبینگ

۲-۵-۴- معماری مدرسه عالی مدیریت

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان اصفهان

۳-۲- جغرافياى تاريخى استان

۳-۳- وجه تسمیه

۳-۴- وضعيت اقتصادي استان اصفهان

۳-۵- وضعيت صنايع دستي استان اصفهان

۳-۶- مهمترين فرصت ها و قابليت هاي استان

۳-۷- جغرافياى طبيعى و اقليم استان

۳-۸- بررسی اقلیم شهر اصفهان

۳-۸-۱- بررسي عناصر اقليمي

۳-۸-۲- موقعيت جغرافيايي-اقلیمی اصفهان

۳-۸-۳- ارتفاع اصفهان

۳-۸-۴-  شيب اصفهان

۳-۸-۵- خاك اصفهان

۳-۸-۶-  بارندگي اصفهان

۳-۸-۷-  بادهاي اصفهان

۳-۸-۸-  تابش آقتاب- موقعيت خورشيد

۳-۸-۹- ساعات آفتابي و ابري آسمان

۳-۸-۱۰- روزهاي يخبندان

۳-۸-۱۱- دما( درجه حرارت)

۵-۲-۱۲- رطوبت نسبي

۳-۹- اصول کلی طراحی ساختمان در نواحی گرم و خشک

۳-۱۰- فرم ساختمان در رابطه با اقليم

۳-۱۱- انتخاب جهت استقرار ساختمان

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۴-۱-  تراكم ساختماني در كاربري آموزشي

۴-۱-۱- مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي

۴-۱-۲- پاركينگ در كاربري آموزشي

۴-۲-  انواع سازماندهي مدارس

۴-۲-۱-  سازماندهي مرکزي

۴-۲-۲-  سازماندهي خطي

۴-۲-۳- سازماندهي شعاعي

۴-۲-۴-سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي

۴-۳- خصوصيات فيزيكي مدرسه

۴-۳-۱- ظرفيت مدارس

۴-۳-۲- تعداد طبقات مدارس

۴-۴-  مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز

۴-۵-  ظرفيت و  سرانه فضاها

۴-۶-  سازمان دهي و ساخت كلاس

۴-۶-۱- سازمان اجتماعي كلاس

۴-۶-۲-  سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس)

۴-۷- خصوصيات محيط درس

۴-۷-۱-نورگيري كلاس‌ها

۴-۷-۲-  استفاده از نور طبيعي

۴-۷-۳- استفاده از نور مصنوعي

۴-۷-۴-  شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي

۴-۷-۵-  سرعت تهويه جهت تجديد هوا

۴-۸- خروجي‌هاي مدارس

۴-۹- راهروهاي پله

۴-۱۰-  راهرو ها

۴-۱۱-  نرده‌هاي حفاظ پله

۴-۱۲- درها

۴-۱۳-  فضاهاي واحد آموزشی

۴-۱۳-۱-  فضاهاي بسته يا سرپوشيده

۴-۱۳-۲-  فضاهاي باز و محوطه آموزشی

۴-۱۴- نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي

۴-۱۵- امنیت

۴-۱۶- بررسي متر مربع  لازم  براي ميز و صندلي دانش آموزان

۴-۱۷- موقعيت يك كلاس نسبت  به فضاي  باز مجاور آن

۴-۱۸ –  اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و ماخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایانامه ارشد معماری طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com