خانه / پلان/ رساله / رساله مرکز توریست درمانی خلیج فارس

رساله مرکز توریست درمانی خلیج فارس

رساله مرکز توریست درمانی خلیج فارس

عنوان رساله : رساله مرکز توریست درمانی خلیج فارس

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۳۳۶ صفحه

حجم فایل:  ۳٫۶۶ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله مرکز توریست درمانی خلیج فارس در قالب ورد و در ۳۳۶ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به ضرورت و اهمیت موضوع  تعريف توريست يا گردشگری به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

در شناخت توريست يا گردشگر تعاريف مختلفي از سوي سازمانها و افراد مختلف ارائه شده است که ذيلاً به بخشي از آن اشاره مي گردد:
واژه توريسم به مجموعه مسافرتهايي گفته مي شود كه بين مبدأ و مقصدي با انگيزه هاي استراحتي، تفريحي، تفرجي، ورزشي، ديداري، تجاري، فرهنگي و يا گذران اوقات فراغت انجام مي گيرد و در آن شخص توريست در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد.
در سال ۱۹۲۵ کميته مخصوص آمارگيري مجمع ملل افراد زير را توريست شناخت:
کساني که براي تفريح و دلايل شخصي با مقاصد پزشکي و درماني سفر مي کنند.
کساني که براي شرکت در کنفرانسها، نمايشگاهها، مراسمات مذهبي، مسابقات ورزشي و از اين قبيل به کشورهاي ديگر سفر ميکنند.
کساني که به منظور بازار يابي و امور بازرگاني مسافرت مي کنند.
افرادي که با کشتي مسافرت مي کنند و در بندري در مسير راه تا ۲۴ ساعت اقامت مي نمايند.
طبقه بندي انواع توريسم:
توريسم داراي انواع مختلفي بوده که بر اساس عوامل متعدد مي توان تقسيم بندي هايي را براي آن قائل شد. مهمترين عواملي که مي توان بر اساس آن انواع مختلفي از توريسم را تعريف و طبقه بندي نمود عبارتند از :
از نظر زماني : فعاليتهاي گردشگري را بشكل كوتاه مدت (كمتر از يك روز) ، ميان مدت ( يك تا سه روز) و دراز مدت ( بيش از سه روز) از يكديگر تفكيك مي كند.
از نظر مكاني : گردشگري را بصورت فعاليتهاي گردشگري در حوزه نزديك، حوزه مياني و حوزه خارج يا دور تقسيم بندي مي كند.
از نظر تابعيت : گردشگران به دو گروه گردشگران خارجي و بين المللي و گردشگران داخلي تقسيم مي گردد.
از لحاظ  انگيزه  سفر :بر اساس آن گردشگري با انگيزهاي استراحتي، تفريحي، درماني، زيارتي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي و … از يكديگر تفكيك مي شوند.
از نظر فصل گردشگري :موسم گردشگري را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندي مـي گردد. در اين طبقه بندي دو فصل تابستان و زمستان از اهميت بالاتري نسبت به فصول بهار و پائيز مي يابند.
از نظر شكل و سازمان دهي سفر : مانند سفرهاي انفرادي، گروهي، خانوادگي و … كه تركيب گردشگري را تعيين مي كند.

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱بیان مسئله

۱-۱-۱گردشگری تندرستی

۱-۱-۲ گردشگری درمانی

۱-۱-۳ گردشگری پزشکی

۱-۳ سوال های اصلی تحقیق

۱-۴ اهداف

۱-۵ روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱معنای لغوی توریست

۲-۲  توریسم و انواع آن

۲-۳ تعريف توريست

۲-۵  انواع توریسم

۲-۵-۱ توریسم تندرستی (توریسم سلامت)

۲-۵-۲ توریسم درمانی (توریسم سلامت)

۲-۵-۳ توریسم پزشکی (توریسم سلامت)

۲-۵-۴ توريسم ورزشى

۲-۵-۶ توریسم کشاورزی

۲-۵-۷ توریسم مجازی

۲-۵-۸ توریسم زیست محیطی

۲-۵-۹ توریسم فروشگاه کتاب

۲-۵-۱۰ توریسم آموزشی

۲-۵-۱۱ توریسم آثار باستانی

۲-۵-۱۲ توریسم تفننی

۲-۵-۱۳ توریسم فراگیر

۲-۵-۱۴ توریسم دائمی

۲-۵-۱۵ توریسم سفری

۲-۵-۱۶ توریسم فضایی

۲-۵-۱۷ توریسم فرهنگی

۲-۵-۱۸ توریسم ویرانه ها

۲-۵-۱۹ توريسم نیاشناسی

۲-۵-۲۰ توريسم سیاه

۲-۵-۲۱ توريسم افیونی

۲-۵-۲۲ طبیعت گردی

۲-۵-۲۳ توريسم سخت

۲-۵-۲۴ توريسم قمار

۲-۵-۲۵ توريسم باغبانی

۲-۵-۲۶ توريسم میراث فرهنگی

۲-۵-۲۷ توريسم تفریحی

۲-۵-۲۸ توريسم خاص

۲-۵-۲۹ توريسم فرهنگ عامه

۲-۵-۳۰ توريسم پیوسته

۲-۵-۳۱  توريسم زیارتی

۲-۵-۳۲  توريسم تنها

۲-۵-۳۳  توريسم آبهای معدنی و چشمه ها

۲-۵-۳۴  توريسم مناطق کویری

۲-۵-۳۵  توريسم چمدانی

۲-۵-۳۶  توريسم کار و تجارت

۲-۵-۳۷  توريسم مناسبتها و وقایع خاص

۲-۵-۳۸  توريسم شکار

۲-۵-۳۹  توريسم حادثه جو

۲-۵-۴۰ توريسم تشویقی

۲-۶ توریسم درمانی چیست؟

۲-۶-۱گردشگری تندرستی

۲-۶-۲ گردشگری درمانی

۲-۷  تاریخچه

۲-۸ توریسم درمانی در جهان

۲-۸-۱ فیلیپین

۲-۸-۲هندوستان

۲-۸-۳سنگاپور

۲-۸-۴ تایلند

۲-۹ بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان

۲-۱۰ گردشگری در ایران

۲-۱۱جهانگردی

۲-۱۱-۱ رشد فزاینده گردشگری

۲-۱۲ ارکان صنعت جهانگردی

۲-۱۲-۱ منابع طبیعی

۲-۱۲-۲ عوامل زیر بنایی

۲-۱۲-۳ تجهیزات حمل و نقل

۲-۱۳ صنعت توریسم

۲-۱۴ جهانگردی و عمران منطقه ای

۲-۱۵ تاثیر توریسم بر سیاحت داخلی

۲-۱۶ صنعت توریسم و اثرات فرهنگی – اجتماعی

۲-۱۷ نگرش ایران به توریسم

۲-۱۷-۱ – سیاست های کلی

۲-۱۷-۲ – سیاست های اجرایی

۲-۱۸ اثرات زیست محیطی گردشگری

۲-۱۸-۱ آب

۲-۱۸-۲ خاک

۲-۱۸-۳ هوا

۲-۱۹ منابع اطلاعاتی گردشگری

۲-۲۱ نگاهی به آینده

۲-۲۲مفهوم و مبانی  اکوتوریسم

۲-۲۳ جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم

۲-۲۴ منشور جهانگردی

۲-۲۵ آسیب به محیط زیست

۲-۲۶ گردشگری – محیط زیست

۲-۲۶-۱ مناطق حفاظت شده

۲-۲۶-۲  استراتژی جهانی حفاظت

۲-۲۶-۳ ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده

۲-۲۷ توریسم درمانی در ایران

۲-۲۸ درمان

۲-۲۹ تاریخچه احداث مراکز درمانی

۲-۳۰ بیمارستان ها در ایران

۲-۳۱ طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی

۲-۳۱-۱- طرح مراکز درمانی تخصصی

۲-۳۲ وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن

۲-۳۳ بخش اداری

۲-۳۳-۱ ورودی

۲-۳۳-۲ حوزه ریاست ، حوزه مدیریت

۲-۳۳-۳ بایگانی

۲-۳۴ بخش های رفاهی جنبی

۲-۳۴-۱ اقامتگاه برای همراهان بیمار

۲-۳۴-۲ مهد کودک

۲-۳۶ بخش تشخیصی – درمانی

۲-۳۶-۱ بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی

۲-۳۷ بخش خدماتی

۲-۳۸ بخش بستری داخلی / جراحی

۲-۳۸-۱ شرایط مناسب محیط بیمار

۲-۳۸-۱-۱ مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود

۲-۳۸-۱-۱-۱ نور طبیعی،  منظره و تهویه طبیعی

۲-۳۸-۱-۱-۲   ابعاد پنجره

۲-۳۸-۱-۱-۳  مکان پنجره ها

۲-۳۸-۱-۱-۴  جلوگیری از تابش آفتاب

۲-۳۸-۱-۱-۵   نوع بازشوی پنجره ها

۲-۳۸-۱-۱-۶  نور مصنوعی

۲-۳۸-۱-۱-۷   نور مصنوعی در اتاق های بستری

۲-۳۸-۱-۱-۸  چراغ مطالعه

۲-۳۸-۱-۱-۹   چراغ عمومی اتاق

۲-۳۸-۱-۱-۱۰  چراغ خواب

۲-۳۸-۱-۱-۱۱   چراغ راهروها

۲-۳۸-۱-۱-۱۲  تهویه مکانیکی

۲-۳۹ صدای مطلوب و نامطلوب

۲-۳۹-۱ تعریف

۲-۳۹-۲ صدای نامطلوب

۲-۳۹-۳ محل استقرار ساختمان بیمارستان

۲-۳۹-۴ پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان

۲-۳۹-۵ انعکاس صدا و مصالح نازک کاری

۲-۳۸-۲ اتاق روز بیماران

۲-۳۸-۳ نشیمن بیماران

۲-۳۸-۴ فضای معماری

۲-۳۸-۴-۱ کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری

۲-۴۰ عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری

۲-۴۰-۱ پیشخوان

۲-۴۰-۲  محل منشی بخش

۲-۴۰-۳  اتاق سرپرستار بخش

۲-۴۰-۴ فضای کافی در اطراف تخت بیمار

۲- ۴۰-۵ فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی

۲-۴۰-۶ فضاهای پشتیبانی

۲-۴۰-۷ توالت و دستشویی کارکنان

۲-۴۱ تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان

۲-۴۱-۱ فضای اطراف تخت بیمار

۲-۴۱-۲ اتاق معاینه و درمان

۲-۴۱-۳ گزارش نویسی پزشکان

۲-۴۱ ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی

۲-۴۱-۱ جهت نور گیری بخش های بستری

۲-۴۱-۲ گسترش آینده

۲-۴۱-۳ شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل

۲-۴۱-۴ داروخانه مرکزی

۲-۴۱-۵ آشپزخانه مرکزی

۲-۴۱-۶ انبار مرکزی

۲-۴۱-۷ مرکز جمع آوری و دفع زباله

۲-۴۱-۸ حمل جسد بیمار فوت شده

۲-۴۱-۹ مکان ایستگاه پرستاری

۲-۴۱-۱۰ مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری

۲-۴۲ مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری

۲-۴۲-۱ اتاق دارو و کار تمیز

۲-۴۲-۲ اتاق کار کثیف

۲-۴۲-۳ اتاق معاینه و درمان

۲-۴۲-۴ اتاق جمع آوری کثیف

۲-۴۲-۵ اتاق نظافت

۲-۴۲-۶ برانکار و صندلی چرخدار

۲-۴۲-۷ ترولی اورژانس

۲-۴۲-۸ آبدارخانه

۲-۴۲-۹ ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور

۲-۴۳ اتاق بستری یک تختخوابی

۲-۴۷ اتاق نظافت

۲-۵۰-۱ مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود

۲-۵۰-۱-۱ نور مصنوعی

۲-۵۰-۱-۲ جلوگیری از صدای نا مطلوب

۲-۵۰-۱-۳ رنگ و فضای معماری

۲-۵۰-۱ -۴ نور طبیعی

۲-۵۰-۱ -۵  ابعاد پنجره ها

۲-۵۰-۱ -۶  مکان پنجره ها

۲-۵۰-۱ -۷ نوع بازشوی پنجره ها

۲-۲۵۰-۱ -۸  جلوگیری از تابش آفتاب

۲-۵۰-۱ -۹   نور مصنوعی

۲-۵۰-۱ -۱۰ جلوگیری از صدای نامطلوب

۲-۵۰-۱ -۱۱ فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند

۲-۵۰-۱ -۱۲  فضای معماری

۲-۵۰-۲ ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان

۲-۵۰-۳ ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند

۲-۵۰-۴ ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی

۲-۵۰-۵ ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه

۲-۵۰-۶ ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان

۲-۵۰-۷ ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری

۲-۵۰-۷-۱ پیش ورودی و خروجی بخش

۲-۵۰-۷-۲ مکان فضاهای اداری و پشتیبانی

۲-۵۰-۷-۳ فضاهای خارج بخش

۲-۵۰-۷-۴ کارگاه تعمیر تجهیزات

۲-۵۰-۷-۵ پیش ورودی بخش

۲-۵۰-۷-۶ فضای بستری بیماران

۲-۵۰-۷-۷ فضاهای پشتیبانی

۲-۵۰-۷-۸ فضاهای اداری و کارکنان

۲-۵۰-۷-۹ فضاهای خارج از بخش

۲-۵۰-۷-۱۰ پیش ورودی بخش

۲-۵۰-۷-۱۱ رختکن کارکنان

۲-۵۰-۷-۱۲ سرویس های بهداشتی کارکنان

۲-۵۰-۷-۱۳ اتاق نظافت

۲-۵۰-۷-۶ فضای بستری بیماران

۲-۵۰-۷-۶-۱ فضای بستری باز

۲-۵۰-۷-۶-۲  اتاق های ایزوله

۲-۵۰-۷-۶-۳ اتاق بستری بیمار

۲-۵۰-۷-۶-۴  پیش ورودی اتاق ایزوله

۲-۵۰-۷-۶-۵ ایستگاه پرستاری

۲-۵۰-۷-۱۱فضاهای اداری و کارکنان

۲-۵۰-۷-۱۱-۱ اتاق استراحت کارکنان

۲-۵۰-۷-۱۱-۲ اتاق مدیر بخش

۲-۵۰-۷-۱۱-۳ اتاق منشی بخش

۲-۵۰-۷-۱۱-۴ اتاق سرپرستار بخش

۲-۵۰-۸ فضاهای خارج بخش

۲-۵۰-۸-۱ اتاق های انتظار همراهان

۲-۵۰-۸-۲ ایستگاه پرستاری

۲-۵۰-۸-۳ اتاق دارو و کار تمیز

۲-۵۰-۸-۵  اتاق ایزوله

۲-۵۰-۸-۷ اتاق درمان

۲-۵۰-۸-۸ اتاق کار کثیف

۲-۵۰-۸-۹ آزمایشگاه

۲-۵۱ خدمات پیشگیری و درمان

۲-۵۱-۱  طب نوین

۲-۵۱-۱-۱  آب درمانی

۲-۵۱-۱-۲  کار درمانی

۲-۵۱-۱-۳  گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان

۲-۵۱-۱-۴  فیزیوتراپی

۲-۵۱- ۲  طب اسلامی و سنتی

۲-۵۱-۲-۱ تعریف طب اسلامی و سنتی

۲-۵۱-۲-۲  مبدا طب اسلامی و تاریخ آن

۲-۵۱-۲-۳  تاریخچه طب سنتی

۲-۵۱-۲-۳-۱ – دوران هخامنشی

۲-۵۱-۲-۳-۲  – دوران ساسانی

۲-۵۱-۲-۳-۳ – دوران اسلامی

۲-۵۱-۲-۳-۱ دوران هخامنشی

۲-۵۱-۲-۳-۲  دوران ساسانیان

۲-۵۱-۲-۳-۳ دوران اسلامی

۲-۵۱-۲-۴تفاوت طب اسلامی با طب مدرن

۲-۵۱-۲-۵ اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی

۲-۵۱-۲-۶ کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی

۲-۵۱-۲-۶-۱  – درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه )

۲-۵۱-۲-۶-۲ – درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه )

۲-۵۱-۲-۶-۳– درمانهای دستی ( تدبیر بالید )

۲-۵۱-۲-۷ گیاه درمانی

۲-۵۱-۲-۸ مزاج شناسی

۲-۵۱-۲-۹ غذا درمانی

۲-۵۱-۳   طب خاص

۲-۵۱-۳-۱  دریا درمانی ( تالاسوتراپی )

۲-۵۱-۳-۲ نمک درمانی

۲-۵۱-۳-۳- رنگ درمانی

۲-۵۱-۳- ۴ گشتالت درمانی

۲-۵۱-۳-۵ آبمیوه درمانی

۲-۵۱-۳-۶ سنگ درمانی

۲-۵۱-۳-۷ خواب درمانی

۳-۲۳-۳-۹ آفتاب درمانی

۳-۲۳-۳-۱۰ رایحه درمانی

۲-۵۱-۳-۱۱هنر درمانی

۲-۵۱-۳-۱۲ موسیقی درمانی

۲-۵۱-۳-۱۳- کایروپرکتیک درمانی

۲-۵۱-۳-۱۴- نور درمانی

۲-۵۱-۳-۱۵- مغناطیس درمانی

۲-۵۱-۳-۱۶- دعا درمانی

۲-۵۱-۳-۱۸-  آب درمانی

۲-۵۱-۳-۱۹-  آب درمانی در ارتوپدی

۲-۵۱-۳-۱۹ گل درمانی

۲-۵۱-۳-۲۰-   سرما درمانی

۲-۵۱-۳-۲۱- بازتاب درمانی

۲-۵۱-۳-۲۲- ویتامین درمانی

۲-۵۱-۳-۲۳- هیپنوتیزم درمانی

۲-۵۱-۳-۲۴-  انرژی درمانی

۲-۵۱-۳-۲۵-  طبیعت درمانی

فصل سوم: شناخت بستر طرح

۳- ۱ اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا

۳-۷ بهترین فرم ساختمان های درمانی  بر اساس اقلیم

۳-۸ تحلیل سایت

۳-۸-۱- شناخت بستر طرح

۳-۹ چشم اندازي بر آثارو بناهاي تاريخي هرمزگان

۳-۹-۱ اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان

لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان

۱-  حمام گله داری

۲ – مسجر گله داری

۳ – معبد هندوها

۴- مسجر جامع دلگشا

۵- امامزاده شاه محمد تقی

۶- صید مشتا – سواحل بندر عباس

۷- برکه های باران

۸- امامزاده سید محمد

۹ – حمام باستانی گپ

۱۰- محله باستانی سورو

۱۱- کلاه فرنگی

۱۲- موزه بزرگ بندر عباس

۱۳-قلعه فین

۱۴- پل لاتیدان

۱۵ – مجموعه توریستی گنو

جاذبه های گردشگری کیش

۱ –  کشتی یونانی کیش

۲- شهر زیر زمینی کاریز کیش

۳- شهر تاریخی حریره

۴- پارک دلفین های کیش

۵- پارک ساحلی مرجان

۶- اسکله بزرگ تفریحی کیش

۷ – درخت سبز کیش

۸- آب انبار سنتی کیش

۹ – پلاژ بانوان و آقایان

۱۰- روستای باغو کیش

جاذبه های گردشگری قشم

۱- دره ستاره ها

۲- تنگه چاه کوه

۳- جنگل های حرا

۴- تنگه پرتغالیها

۵- غارهای خربس

۶- غار نمکدان

۷- روستای توریان

۸ – سد تاریخی گوران

۹ – چاه های لافت

۱۰- کاسه سلخ

۱۱- بام قشم

۲۱۳۳-۱۰ مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس  و حوزه خلیج فارس

۳-۱۱ موقعیت جغرافیایی

۳-۱۲ ویژگیهای طبیعی

۳-۱۳ خلیج فارس

۳-۱۴ تنگه هرمز

۳-۱۵ آب و هوا

۳-۱۶ ویژگیهای اجتماعی

۳-۱۷ معرفی شهرستان های استان

۳-۱۸ سابقه تاریخی

۳-۱۹ مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی

۳-۲۰ نقش سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی

۳-۲۱ هویت

۳-۲۱- ۱ عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل

۳-۲۱-۲ هویت در قلمرو بومی یا محلی

۳-۲۱-۳ هویت در قلمرو ملی

۳-۲۱-۴ شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس

۳-۲۱-۵ هویت اقتصادی سواحل بندرعباس

۳-۲۱- ۶ هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس

۳-۲۱-۷ هویت گردشگری سواحل بندرعباس

۳-۲۲  مطالعات سیاسی

۳-۲۳ فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی

۳-۲۴″مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی

۳-۲۴-۱ ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان

۳-۲۴-۲) محل استقرار بیمارستان

۳-۲۴-۳) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان

۳-۲۴-۴) نیروی انسانی

۳-۲۵ طرح جامع ایمنی پزشکی توریسم

۳-۲۵-۱ سازمان جهانی توریسم

۳-۲۵-۲ قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی توریسم

۳-۲۵-۲-۱ ماده اول : تضمین  ایمنی

۳-۲۵-۲-۲ ماده دوم تدابیر پیشگیرانه

۳-۲۵-۲-۳ ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها

۳-۲۶ اجرای مفاد قطعنامه

۳-۲۵-۱– شناسایی خطر

۶-۵-۱-۱ – بیماری

۶-۵-۱-۲ – حادثه

۶-۵-۱-۳– تجاوز به حقوق و امنیت

۳-۲۷– تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر

۳-۲۷-۱ : استاندارد ها

۳-۲۷-۲ : رهنمود ها

۳-۲۷-۳– تامین خدمات کمک رسانی

۳-۲۷-۳-۱ کمک رسانی حقوقی

۳-۲۷-۳-۲ کمک رسانی پزشکی

۳-۲۸ دسترسی به شبکه

۳-۲۹ نظارت

۳-۲۹-۱ مزایای عمده این پوشش به شرح زیر است

۳-۳۱ رابطه خدمات کمک رسانی و بیمه

۳-۳۲ شرکت کمک رسان ایران

۳-۳۳ سایر بیمه ها

۳-۳۴ تاثیر توریسم بر اقتصاد

۳-۳۴-۱ کسب ارز خارجی

۳-۳۴-۲ تهیه مشاغل

۳-۳۴-۳ تنوع فعالیت های اقتصادی

۳-۳۵ اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی

۳-۳۵-۱ جهانگردی بین المللی

۳-۳۵-۲ جهانگردی درون مرزی

۳-۳۶ توریسم درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی )

۳-۳۷ معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

۳-۳۸ تاریخچه

۳-۳۹ اتوماسیون ساختمان چیست ؟

۳-۳۹-۱ تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان

نرم افزار پردازش و تحليل اطلاعات

۳-۴۰ هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی – بیمارستان هوشمند

۳-۴۱ وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها

۳-۴۲ امکانات بیمارستان هوشمند

۳-۴۲-۱ امکانات اتاق بیمار

۳-۴۲-۲ امکانات اتاق های عمل

۳-۴۲-۳ امکانات محیطی

۳-۴۳ نتيجه

فصل چهارم: جمع بندی

طراحی و مراحل طراحی

۴-۱ نمونه مشابه

۴-۲ نتیجه گیری

۴-۳ برنامه فیزیکی

فهرست منابع

فهرست جداول ، نمودارها ، نقشه ها و شکل ها

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com