خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله معماری سرای دوستی مرکز نگهداری کودکان خیابانی

رساله معماری سرای دوستی مرکز نگهداری کودکان خیابانی

رساله معماری سرای دوستی_مرکز نگهداری کودکان خیابانی

عنوان رساله : رساله معماری سرای دوستی_مرکز نگهداری کودکان خیابانی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۷۷ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۴۹ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله معماری سرای دوستی_مرکز نگهداری کودکان خیابانی در قالب ورد و در ۱۷۷ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به موضوع تعريف كودكان خياباني  به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

در ساده‌ترين تعريف مي‌توان گفت: كودكان خياباني، كودكاني هستند كه از طبيعي‌ترين حقوق خود بي بهره‌اند. راب بلسيلي (۱۹۹۹) مي نويسد: كودكان خياباني بخشي از جمعيت عظيم كودكان هستند كه در فقر شديدي بسر مي‌برند، آنها در تمام دنيا در معرض آسيب قرار دارند و حقوقشان تضييع مي‌گردد
دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعي دولت فيليپين، تعريف زير را براي كودك خياباني استفاده مي‌كنند:
آنها كساني هستند كه در خيابان زندگي مي‌كنند، يا بخش عمده‌اي از وقت خود را در خيابانها سپري مي‌نمايند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند،‌ آنها توسط فرد بزرگسالي مراقبت و سرپرستي نمي‌شوند. (همينويي ۱۹۹۶). يا در تعريف ديگري آمده است: مجموع كودكاني كه به دليل كمبود يا فقدان نظارت والدين علاقمندي به تحصيل و گذراندن اوقات در منزل ندارند ولاجرم در خيابانها كار و يا زندگي مي‌كنند. (اسفنجاري ۱۳۸۱)
يونيسف (۱۳۸۱) بر اساس تعريف ديگري اين كودكان را به دو گروه اصلي زير تقسيم مي‌كند:

۱- كودكان خياباني (Children “on” the street)
اين كودكان در واقع كودكان شاغل در خيابان هستند كه براي كسب درآمد براي خانواده در خيابان كار مي‌كنند. ميزان ارتباط اين كودكان با خانواده متفاوت است و ممكن است اين ارتباط روزانه يا در حد چند بار در سال باشد. اما به هر حال احساس تعلق به خانواده در اين كودكان وجود دارد.

۲- كودكان خياباني (children “of” the street)
اين كودكان گروه كوچكتري از كودكان خياباني را تشكيل مي‌دهند اما مشكلات پيچيده‌تري دارند. براي اين كودكان خيابان به منزله خانه است و آنها در پي سرپناه و غذا هستند و ديگر افراد خياباني براي آنها حكم خانواده را پيدا كرده‌اند. اين كودكان يا سرپرستي ندارند و يا در صورت داشتن خانواده به دليل مسائل مختلف زندگي در خيابان برايشان امن‌تر از زندگي در خانه است. كودكان رها يا طرد شده و كودكان فراري نيز گاه به عنوان گروهي مجزا مطرح مي‌شوند اما نظر به اينكه در خيلي از موارد راه بازگشتي ندارند و در مدت كوتاهي به كودكان خيابان مبدل مي‌شوند،‌ در بعضي تقسيم‌بندي‌ها جزو گروه كودكان خيابان محسوب و منظور مي‌شوند.

لاسك (۱۹۹۲) معتقد است چهار گروه كودك خياباني وجود دارد:

  • كودكاني كه در خيابان كار مي‌كنند ولي از سوي خانواده حمايت مي‌شوند. احتمالاً آنها مدرسه مي‌روند،‌ رفتارهاي مجرمانه محدودي دارند و برخي از آنها نيز مواد مخدر مصرف مي‌كنند.
  • كودكاني كه ارتباط كمتري با خانواده‌شان دارند و در خيابانها كار مي‌كنند.
  • كودكان خياباني كه هيچگونه ارتباطي با خانواده‌شان ندارند (آنها اغلب فرار كرده‌اند، يتيم هستند و يا طرد شده‌اند) اين كودكان با مؤسسات اجتماعي نظير مدرسه بيگانه‌اند و ممكن است به صورت غيرقانوني زندگي كنند. به طوري كه حتي قرباني خيابان و آزار جنسي شوند.
  • كودكان خانواده‌هاي خياباني كه خانواده آنها نيز در خيابان كار و يا زندگي مي‌كنند.» (به نقل از همينوي، ۱۹۹۶)

بلنك مدل« آشكار- پنهان» را در مورد كودكان خياباني مطرح مي‌كند: كودكان خياباني آشكار به كودكاني اشاره دارد كه به سادگي قابل مشاهده هستند. آنها در خيابانها در قالب اقتصاد غير رسمي كار مي‌كنند در حالي كه گروه پنهان كودكاني هستند كه مورد استثمار قرار مي‌گيرند. براي مثال به عنوان كارگر خانگي،‌ كارگران كارخانه و ساير كارهاي كودكان مشغول هستند يا به فحشا و يا ديگر تجارتهاي غيرقانوني مجبور مي‌شوند. هر چند كودكان خياباني بيشتر پسر هستند،‌ نوع دوم كودكان خياباني پنهان را دختران تشكيل مي‌دهند. (همينوي،‌ ۱۹۹۶)

فهرست مطالب :

فصل ۱: ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

۱-۱- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران

۱-۱-۱- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران

۲-۱-۱- ساختار جمعيتي شهر تهران

۲-۱- موقعيت جغرافيايي

۳-۱- موقعيت طبيعي

۴-۱- پهنه‌بندي خطر زمين لرزه در تهران

۵-۱- ويژگيهاي اقليمي

۱-۵-۱- دما

۲-۵-۱- ميزان بارش

۳-۵-۱- رطوبت نسبي

۴-۵-۱- روزهاي يخبندان

۵-۵-۱- روزهاي باراني

۶-۵-۱- باد

۷-۵-۱- تاثير جهات وزش باد در ساختمان

۸-۵-۱- تاثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان

۹-۵-۱- ارتفاع بناها

۶-۱- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيايي و اقليمي منطقه

۷-۱- احكام و ضوابط طراحي معماري

منابع و مآخذ فصل ۱

فصل ۲: تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع

۱-۲- تعريف و تبيين موضوع

۲-۲- تعريف كودك

۱-۲-۲- تعريف كودكان خياباني

۳-۲- تاريخچة كودكان خياباني

۴-۲- وضعيت كودكان خياباني در جهان

۱-۴-۲- وضعيت كودكان خياباني در ايران

۵-۲- كودك در خيابان و كودك خيابان

۶-۲- عوامل مؤثر بر خياباني شدن كودكان

۱-۶-۲- عوامل بيروني (اجتماعي)

۲-۶-۲- عوامل دروني (خانوادگي)

۷-۲- بزهكاري و بزه‌ ديدگي كودكان خياباني

۸-۲- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني

۹-۲- وضعيت رواني – اجتماعي كودكان خياباني

۱-۹-۲- مدرسه (اجتماعي)

۲-۹-۲- وضعيت رواني

۳-۹-۲- مشكلات رفتاري (رواني)

۱-۱۰-۲- سازمان بهزيستي

۲-۱۰-۲- شهرداري

۳-۱۰-۲- بين المللي

۱۱-۲- آمار كودكان خياباني

۱۳-۲- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن توسط سازمان بهزيستي كشور

۱۴-۲- مقالات برخي از جرايد در مورد وضعيت نابسمان كودكان خياباني

۱-۱۲-۲- كودكان در سايه‌ روشن‌هاي شهر- همشهري ارديبهشت ۱۳۸۲

۲-۱۴-۲- ۳۵ ميليون كودك آواره در جهان – همشري ، ارديبهشت ۱۳۸۲

۳-۱۴-۲- چرا بيرون خانه را ترجيح مي دهند؟ همشهري – مرداد – ۱۳۸۲

۴-۱۴-۲- كودكان خياباني در حال افزايش‌ اند – همشهري – خرداد – ۱۳۸۲

۵-۱۴-۲- افزايش شمار كودكان خياباني در تجريش – همشهري – خرداد – ۱۳۸۲

۶-۱۴-۲- ۱۵۰ ميليون كودك خياباني در جهان وجود دارد – همشهري – خرداد – ۱۳۸۲

۷-۱۴-۲- كودكان كار بي‌پناهان جامعه- همشهري – ارديبهشت – ۱۳۸۲

۸-۱۴-۲-كودكان خياباني اولين قربانيان آلودگي هوا – همشهري – خرداد-۱۳۸۲

منابع و مأخذ فصل ۲

فصل ۳: مباحث عمومي مرتبط با پروژه

۱-۳- مصاحبه با آقاي دكتر، اقليما و عضو هيئت علمي دانشكدة بهزيستي و توانبخشي كشور

۲-۳- مصاحبه ما خانم كاووسي: كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران

۳-۳- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان)

۴-۳- مفاد پيمان نامة جهاني حقوق كودك

۵-۳- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان خياباني

۶-۳- روانشناسي دوران نوجواني

۱-۶-۳- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان

۲-۶-۳- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان

۷-۳- كودك،‌ معماري و فضا

۱-۷-۳- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري

۸-۳- معماري براي كودكان

۹-۳- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و نوجوانان

منابع و مأخذ فصل ۳

فصل ۴: بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي

۱-۴- مراكز خارجي

۱-۱-۴- مركز كودكان خياباني در تركيه

۲-۱-۴- كنيا

۳-۱-۴- برزيل (شهر مارينگا)

۴-۱-۴- پروة ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال ۱۹۸۶ تاكنون)

۵-۱-۴- هندوستان

۶-۱-۴- آفريقاي جنوبي

۷-۱-۴- كانادا

۲-۴- مراكز داخلي

۱-۲-۴- مجتمع رفاهي- بهزيستي سبزوار

۱-۱-۲-۴- موقعيت

۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح

۳-۱-۲-۴- معرفي كم و كيف معماري طرح

۲-۲-۴- بازديد از مركز كودكان خياباني (قرنطينة) ياسر

۱-۲-۲-۴- مصاحبه با يك مددكار اجتماعي در مركز كودكان خياباني (قرنطينة) ياسر

۳-۲-۴: در بازديد از مراكزي ديگر چون بعثت (پسران ۱۲-۸ سال) و شبانه‌روزي عاصف (دختران ۱۸-۱۲ سال) و مصاحبه با مربيان و كودكان

۴-۲-۴- بازديد از مركز كودكان خيابان اسماعيل محمدي

۱-۴-۲-۴- ساختمان اداري

منابع و مأخذ فصل ۴

فصل ۵: معرفي سايت پروژه

۱-۵- موقعيت شهري منطقه ۱۵ تهران

۱-۱-۵- بررسي وضعيت اجتماعي،‌ اقتصادي و فرهنگي خانوادهاي ساكن منطقة ۱۵ تهران

۲-۱-۵- توقف اتوبوسهاي شركت واحد

۳-۱-۵- آلودگي

۴-۱-۵- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي

۲-۵- كاربردي پيشنهادي در طرح تفضيلي

۳-۵- زمين پروژه و قابليتهاي آن

۱-۳-۵- جنسيت خاك سايت

۲-۳-۵- آب در منطقة سايت

۲-۳-۵- كوههاي متصرف اطراف منطقة طرح

۴-۳-۵- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقة طرح

۴-۵- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا

۵-۵- دسترسيهاي سايت

۶-۵- چكيده

منابع و مأخذ فصل ۵

فصل ۶: بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه ريزي فيزيكي

۱-۶- تعيين برنامه ريزي كالبدي و سايت

۱-۱-۶- ساختمان اداري

۲-۱-۶-ساختمان خوابگاه

۱-۲-۱-۶- بخش خوابگاهها

۲-۲-۱-۶- آشپزخانه

۳-۲-۱-۶- محل ذخيره مواد و سردخانه

۴-۲-۱-۶- محل تهيه غذا

۵-۲-۱-۶- محل طبخ

۷-۲-۱-۶- رختكن و سرويسها

۸-۲-۱-۶- محل پارك ماشين و بارانداز

۶-۲-۱-۶- غذاخوري

۱-۶-۲-۱-۶- سرو غذا

۲-۶-۲-۱-۶- سرويسها

۹-۲-۱-۶- رختشويخانه

۱-۹-۲-۱-۶- منطقه يا قسمت آماده سازي

۲-۹-۲-۱-۶- قسمت شستشو

۳-۹-۲-۱-۶- قسمت خشك كن

۴-۹-۲-۱-۶- محل اتوكشي

۳-۱-۶- ساختمان اجتماعات

۱-۳-۱-۶-  سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي‌تئاتر سرپوشيده)

۲-۳-۱-۶-نمازخانه

۳-۳-۱-۶- كتابخانه

۱-۳-۳-۱-۶- جا براي گذاشتن وسائل

۲-۳-۳-۱-۶- مخزن كتاب

۳-۳-۳-۱-۶- سالن مطالعه

۴-۱-۶- ساختمان آموزشي

۱-۴-۱-۶- گالري

۲-۴-۱-۶- كلاسهاي آموزشي

۳-۴-۱-۶- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)

۴-۴-۱-۶- بخش سمعي و بصري

۵-۱-۶- كارگاههاي تخصصي

۱-۵-۱-۶- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها

۱-۱-۵-۱-۶- محوطه انبار و نگهداري

۲-۱-۵-۱-۶- محوطه تدريس

۳-۱-۵-۱-۶- ماشين‌آلات

۶-۱-۶- غرفه‌هاي فروش و تريا

۷-۱-۶- فضاهاي سبز و ورزشي

۸-۱-۶- نگهباني

۲-۶- سازه

۳-۶- تاسيسات

۱-۳-۶- گرمايش

۲-۳-۶- حرارت مركزي

۳-۳-۶- تهويه

۴-۳-۶- خنك سازي مكانيكي

۵-۳-۶- تهويه مطبوع

منابع و ماخذ فصل ۶

فصل ۷: توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

مطالعات اقلیمی شهرستان ورامین (word)

مطالعات اقلیمی شهرستان ورامین (word)

مطالعات اقلیمی شهرستان ورامین (word) عنوان پروژه :مطالعات اقلیمی شهرستان ورامین (word) فایل ذخیره شده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com