خانه / پلان/ رساله / رساله طراحی ساختمان پزشکان

رساله طراحی ساختمان پزشکان

رساله طراحی ساختمان پزشکان

عنوان رساله : رساله طراحی ساختمان پزشکان

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۷۷ صفحه

حجم فایل:  ۲۰٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله طراحی ساختمان پزشکان در قالب ورد و در ۲۷۷ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به بیان مقدمه ای در مورد طراحی ساختمان پزشکان  به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

با مطالعه تاريخ جوامع مختلف مشاهده مي کنيم که انسانها در دوران هاي مختلف همواره متوجه ساخت بناهايي بمنظور مداواي بيماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعيتي ساختمانهايي باعنوان ساختمان پزشکان  احداث مي شده است . امروزه با پيشرفت علم پزشکي نياز به فضاهاي درماني به مراتب بيشتر شده و در همه شهرها ساختمانهايي تحت عنوان ساختمان پزشکان  ساخته مي شوند که به فعاليتهاي پزشکي مي پردازند .
ساختمان پزشکان  نيز بايد بتوانند جوابگوي نيازهاي مردم باشند و به اين دليل بايد مطالعات آماري صورت گرفته و سرانه نياز به تخت ساختمان پزشکان در شهر ها و جوامع انساني مشخص شود که البته چنين مطالعاتي انجام پذيرفته است . عليرغم اين مسئله پيشرفت تکنولوژي پزشکي مسبب آن است که فضاهاي ساختمان پزشکان بايد خود را با اين پيشرفتها هماهنگ کنند بنابراين هر زماني که تصميمي براي طراحي و ساخت يک ساختمان پزشکان  اتخاذ مي شود مي بايستي که مطالعاتي راجع به نيازمنديهاي فضايي آن ساختمان پزشکان  انجام پذيرد تا ساختمانهاي جديد بتوانند جوابگوي تکنولوژي جديد باشند .
تعريف ساختمان پزشکان:
ساختمان يا مجتمع پزشکان به مجموعه اي از مطب هاي پزشکي اطلاق مي گرددکه هر پزشک بطورمستقل به معاينه و مداواي بيماران مي پردازد. ساختمان پزشکان موسسه پزشکي محسوب نمي گردد. (تبصره ۲  از ماده ۲ خدمات بهداشتي و درماني)
تبصره ۳:بکاربردن عناويني مانند درمانگاه کلينيک ،پلي کلينيک ،موسسه پزشکي براي ساختمان و مجتمع پزشکان ممنوع مي باشد
تبصره ۴:تابلوي کليه پزشکان شاغل در اين گونه مجموعه ها بايد برابر ضوابط سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي در محل مناسب و در معرض ديد نصب گردد.

فهرست مطالب :

 مقدمه

تعريف ساختمان پزشکان

مباني نظري ساختمان پزشکان

مراقبت هاي پزشكي به طرق مختلف

عوامل اقتصادي و اجتماعي

ظرفيت پرسنل ساختمان پزشکان

مطالعات طراحي

مطالعات فيزيکي و شناخت فضاهاي مورد استفاده در طراحي ساختمان پزشکان

مقررات بهداشتي

تجهيزات

آشنايي با عملکرد آزمايشگاه در ساختمان پزشکان

وسايل و تجهيزات

پروانه اشتغال به کار و عضويت در انجمنهاي علمي و تخصصي

مدارک دکترا در رشته مربوطه

فضاي فيزيکي آزمايشگاه

نيازهاي فيزيکي و روحي و رواني کارکنان

آزمايشگاه هاي طبي آزمايشات متعددي امر تشخيص را ياري مي دهند که عبارتند از:

آزمايشات باکتري شناسي

آزمايشات خون شناسي

اجزاي مورد استفاده در اتاق

آزمايشات انگل شناسي

آزمايشات بافت شناسي

آزمايشات آسيب شناسي

اجزاي مورد استفاده در اتاق

فضاهاي مختلف آزمايشگاهي

عناصر و فضاهاي تشکيل دهنده آزمايشگاه

انواع سيرکولاسيون در آزمايشگاه

دياگرام ارتباطي فضاها

تعريف کلي ساختمان پزشکان

الزامات کلي مجموعه ساختمان پزشکان هاي تخصصي

اجزاي فضايي

صندوق

انتظار

رهنمود طراحي

پذيرش

رهنمود طراحي

آبدارخانه

سرويس هاي بهداشتي

استراحت و رختکن پرسنل

مجموعه قلب

اتاق اکو کارديو گرافي

اتاق الکترو ميو گرافي ( نوار قلب)

رهنمود طراحي مجموعه

مجموعه چشم پزشکي

اتاق معاينه

متخصص اطفال

متخصص گوش و حلق و بيني

سازماندهي فضاها

رهنمودهاي طراحي مجموعه

فيزوتراپي

بخش شنوايي سنجي

ضوابط طراحي

آزمايش

ضوابط طراحي

آزمايش

بخش زنان

رهنمودهاي طراحي

اتاق کولپوسکوپي و کرايو

رهنمودهاي طراحي بخش

بخش ارتوپدي

مبلمان فضايي

بخش تشخيصي

راديولوژي

فلوئوروپي

راديوگرافي

ماموگرافي تشخيصي

هدف ماموگرافي تشخيصي

سونوگرافي

جراح مغز و اعصاب

دستگاه سي تي ان

بخش راديولوژي

اصول تاريكخانه

تاريخچه

سايز فيلم ها

نگهداري و انبار كردن فيلم ها

دپارتمان هاي راديولوژي

پرتو درماني

داروي هسته اي

فضاها و سرانه راديولوژي

راديولوژي و سونو گرافي

شرايط محيطي

فضاي فيزيکي

ارتوپد

جراح و ارتوپد

اتاق گچ گيري

متخصص کودک

ريز فضاهاي عمومي ساختمان پزشکان دندانپزشکي

تويضيح زير فضاها

بخش دندان پزشکي

ضوابط و مقررات محيط دندانپزشکي

بهداشت محيط

استریل کردن وسايل دندانپزشکي

مطب دندانپزشکي

مشخصات استریل کردن توسط حرارت خشک

رنگ

پذيرش

اجزاي مبلمان

نكاتي كه در طراحي بايد رعايت شود

هال و سراي انتظار

نكات طراحي

صندوق

محاسبه مساحت صندوق

داروخانه ساختمان پزشکان

بخش اداري

بايگاني

امور مالي

حراست

نحوه ارايه خدمات

سالن كنفرانس و تشكيل جلسات ساختمان پزشکان

اتاق استراحت پرسنل

رختكن پرسنل

رختشويخانه

غذاخوري پرسنل

آشپزخانه

آبدارخانه

انبارها

نمازخانه

سرويس هاي بهداشتي

سرويسهاي بهداشتي مراجعين

سرويس هاي بهداشتي كادر

اتاق نظافت

سرايدار

پاركينگ

پاركينگ زاويه دار

نمونه هاي موردي

ساختمان پزشکان ياسوج

ساختمان پزشکان سعد آباد

خدمات اين ساختمان پزشکان

ساختمان پزشكان واقع در بابل

ساختمان پزشکان (تخصص کودک) سنت پير

ساختمان پزشکان آگاتاريه

ساختمان پزشکان ويل اورر

تاسيسات ساختمان پزشکان

دستگاه هاي هوا ساز

فرآيند هاي داخل دستگاه هاي هواساز

کنترل رطوبت

مناطق متفاوت

اجزاء داخل هواساز و نحوه قرارگيري آنها

چيلر

محل نصب

نکاتي در مورد موتور خانه

وسايل توليد سرما ( برودت )

روش کار ايرواشر

وسايل توليد سرما

صافي

روش هاي ساختار و سيستم ساختماني

سيستم لوله كشي

گازهاي پزشكي

درها

لوله كشي

سيستم ارتباطي

سيستم مكانيكي

كابينت چوبي

روشنايي

الكتريك

اقليم و شرايط محيطي

موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي تهران

مختصات جغرافيايي تهران

موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي کرج

مختصات جغرافيايي کرج

تقسيم بندي استان تهران از نظر پستي و بلندي

کوهستاني

پايکوهي

دشت ها

تراکم جمعيت استان

عوامل طبيعي

عوامل انساني

عوامل اداري-سياسي

عوامل صنعتي

جمعيت تهران

مهاجرت

مطالعات اقليمي استان تهران

شرايط آب و هوايي و اقليمي استان تهران

دما، بارندگي، يخبندان، باد

گسلهاي شهر تهران

گسلهاي باختر تهران

گسلهاي مرکز تهران

گسلهاي شمال تهران

گسلهاي خاور تهران

گسلهاي پيشوا و ابردژ

گسلهاي منطقه آوج

گسل ايپک

زلزله و وضعيت گسلها

پيشينه تاريخي استان تهران

ري

ورامين

دماوند

كرج

تهران

نژاد

مذهب

پيشينه تاريخي تهران

تهران دوره صفويه

تهران در دوره تسلط افغان ‌ها

تهران دوره افشاريه

تهران دوره زنديه

تهران دوره قاجاريه

تهران دوره پهلوي

منابع

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com