خانه / پلان/ رساله / رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

عنوان رساله : رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۳۸۳ صفحه

حجم فایل:  ۱۱٫۴ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس در قالب ورد و در ۳۸۳ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به ضرورت و اهمیت موضوع اهداف احداث باغ‌هاي گياه شناسي  به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

در تأسيس هر باغ گياه شناسي اهداف زير مورد توجه است :‌
۱- تحقيق و بررسي : انجام تحقيقات و بررسي هاي علمي‌ پيرامون گونه‌هاي گياهي كاشته شده از نظر درجه سازش با محيط به اين منظورها انجام مي‌شود :‌
انتخاب و معرفي بهترين گونه‌ها جهت احياء و اصلاح جنگل ها ومراتع.
وارد نمودن گونه‌هاي مرغوب تر و اقتصادي به جاي گونه‌هاي كم محصول و با درجه مرغوبيت پايين.
مطالعات مربوط به كشت و اهلي كردن گياهان دارويي و زينتي وحشي و اصلاح آنها از طريق مطالعات ژنتيك و استفاده از هورمون ها ي مختلف درباغ هاي گياه شناسي.
ايجاد تنوع بيشتر درگونه‌هاي مناسب فضاي سبز براي مناطق شهري كه داراي تشابهات آب وهوايي و رويشگاه هاي طبيعي باشند از اهميت به‌سزايي برخوردار است.
۲- آموزش :‌تدريس علوم گياهي درسطوح مختلف تحصيلي و در مقاطع مقدماتي و متوسطه تا سطوح تخصصي و دانشگاهي حجم قابل توجهي از مطالب دروس زيست شناسي، ‌گياه شناسي، ‌كشاورزي، ‌باغباني، منابع طبيعي، ‌اكولوژي و ژنتيك و محيط زيست را  به خود اختصاص مي‌دهد.
۳- گردش و سياحت : ‌از آنجا كه يكي از دلايل عمده و اصلي در تخريب پوشش گياهي درطبيعت و فضاي سبز شهري استفاده نابجا و بي‌رويه از منابع آب و خاك و بهره برداري وسيع از پوشش بنايي به ويژه در كشورهاي جهان سوم، پايين بودن سطح دانش و آگاهي هاي اجتماعي است، ‌به همين دليل يكي از رسالت هاي سنگين باغ هاي گياه شناسي جلب نظر و توجه مردم به اينگونه مراكز با ايجاد انگيزه هاي مختلف توريستي و تفرجي و آموزش ضمني ايشان است تا با ارزش هاي پوشش سبز و اهميت آن در زندگي فردي و اجتماعي آشنا شوند.
۴- اقتصادي : هر چند كه باغ هاي گياه شناسي در وهله نخست و به طور مستقيم دراين رابطه نقش مهمي ايفا نمي‌كنند. ‌ولي با توجه به اثرات ناشي از افزايش آگاهي هاي اجتماعي و بررسي ومطالعه و شناسايي و معرفي گياهان دارويي، ‌صنعتي، ‌زينتي و انجام مطالعات به نژادي و اهلي كردن در مقياسي وسيع مي‌توانند در‌آمد عظيمي را براي كشور فراهم نمايند.

فهرست مطالب : 

پيشگفتار

مقدمه

بيان مسئله

فصل اول : شناخت

بخش اول : باغ

۱-۱ تعريف باغ و پرديس

۱-۲ تاريخچه با هنر باغ سازي در جهان

۱-۲-۱ توسعه باغ سازي كهن

۱- بابل

۲- يونان

۳- امپراطوري رم

۱-۲-۲ توسعه باغ سازي در قرون وسطي

۱- باغ هاي اروپا

۲- باغ هاي اسلامي‌ در اسپانيا

۱-۲-۳ توسعه باغ سازي در زمان رنسانس يا عصر طلايي تا امروز

۱- ايتاليا

۲- فرانسه

۳- انگلستان

۱-۳ باغ هاي رسمي و هندسي

۲-۳ طبيعي و سبك آزاد

۴- خاور دور

۱-۳ سابقه تاريخي پرديس درايران زمين

۱-۳-۱ باغ هاي تيموري

۱-۳-۲ باغ هاي صفوي

۱-۳-۳ باغ هاي قاجاري

۱-۳-۴ باغ هاي پهلوي

۱-۴ عناصر باغ ايراني

۱-۵ انواع پارك ها

۱-۵-۱ طبقه بندي پارك ها

۱-۶ تعريف گياه شناسي به عنوان يك دانش

۱-۷ تاريخچه گياه شناسي

۱-۸ تعريف باغ گياه شناسي

۱-۹ تاريخچه ايجاد باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۰ وظايف باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۱ لزوم احداث باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۲ اهداف احداث باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۳ طرح توسعه باغ هاي گياه شناسي در كشور

يافته ها

بخش دوم : اوقات فراغت و باغ هاي گياه شناسي

۲-۱ تعريف واژه اي اوقات فراغت

۲-۲ فراغت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف

۲-۳ نقش و كاركردهاي اوقات فراغت

۲-۴ مواردي از آثار و نتايج اوقات فراغت

۲-۴-۱ اوقات فراغت و بهداشت رواني

۲-۴-۲ اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي

۲-۴-۳ اوقات فراغت و خلاقيت

۲-۴-۴ اوقات فراغت و تعالي شخصيت

۲-۴-۵ اوقات فراغت و آسيب پذيريهاي اجتماعي

۲-۴-۶ اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگي

۲-۵ اوقات فراغت در ايران

۲-۶ اوقات فراغت و باغ گياه شناسي

يافته ها

بخش سوم : باغ هاي گياه شناسي و آموزش

۳-۱ تعريف ها و مفهوم فرهنگ

۳-۱-۱ تعريف واژه

۳-۱-۲ تعريف فرهنگ از ديدگاه هاي مختلف

۳-۱-۳ تعريف فرهنگ از نظر مردم شناسان

۳-۲ ويژگي هاي مهم فرهنگ

۳-۲-۱ مشترك بودن

۳-۲-۲ اكتسابي بودن

۳-۲-۳ قابليت انتقال

۳-۳ كاركردهاي مهم فرهنگ

۳-۴ نقش فرهنگ در جامعه

۳-۵ فرهنگ سازي و آموزش

۳-۶ نقش آموزش درارتقاء دانش عمومي جامعه

۳-۷ راه حل هاي پيشنهادي آموزش درمسير فضاي سبز

۳-۸ كودك و فرهنگ

۳-۹ كودك و آموزش

۳-۱۰ كودك و ضرورت تماس با طبيعت

يافته ها

بخش چهارم : باغ گياه شناسي و تحقيقات 

۴-۱ ارزش هاي تحقيقاتي و آموزشي باغ هاي گياه شناسي

۴-۲ اهميت هرباريوم يا گنجينه گياهان

۴-۳ اهميت باغ هاي گياه شناسي در امر آموزش

۴-۴ اهميت باغ هاي گياه شناسي از نظر تحقيق و بررسي

۴-۵ فرضيه هاي عمده تحقيقاتي

فصل دوم : مطالعات تكميلي

بخش اول :‌گلخانه

۱-۱ تعريف گلخانه

۱-۲ نيازهاي اقليمي و مطلوبيت اقليمي

۱-۳ انواع سازه هاي گلخانه اي

۱-۴ تهويه ، خنك سازي ، گرمادهي و كنترل رطوبت

۱-۵ سكوها و بسترهاي كشت

بخش دوم : احداث باغهاي گياه شناسي در اقليم هاي متفاوت كشور

۲-۱ احداث باغ گياه شناسي در هفت نقطه در مراكز اصلي و اقليمي

مشخصات زمين مورد نياز براي باغ هاي گياه شناسي

پرسنل مورد نياز

فصل سوم : مطالعات تطبيقي

نمونه هاي خارجي

باغ سلطنتي گياه شناسي كيو در انگلستان

باغ گياه شناسي ادن

باغ گياه شناسي ادينبورگ

موزه ميوه – ياماناشي ژاپن

نمونه هاي داخلي

باغ گياه شناسي ملي ايران – تهران

باغ گياه شناسي دانشگاه تهران – كرج

باغ گياه شناسي ارم – شيراز

يافته ها

فصل چهارم : مطالعات زمينه

۴-۱ موقعيت شهر مشهد

ارتفاعات و دره ها

۴-۲ اقليم شهر مشهد

۴-۳ پوشش گياهي

۴-۴ جاذبه هاي طبيعي درون شهري مشهد

۴-۵ باغ ها و پارك هاي مهم شهر مشهد

۴-۶ نواحي ييلاقي مشهد

۴-۷ فضاهاي باز و عمومي‌شهر مشهد

۴-۸ مراكز فرهنگي – تفريحي شهر مشهد

معرفي سايت

دلايل انتخاب سايت

فصل پنجم : برنامه فيزيكي

دسته بندي فعاليت هاي پيشنهادي

تدوين برنامه فيزيكي

تدقيق برنامه فيزيكي

مباني نظري عام پروژه

فصل ششم : تحليل سايت (آناليز سايت)

آناليز سايت

ساختار پلان

نتيجه گيري

فصل هفتم : معرفي پروژه

مدارك طراحي

تأسيسات

سازه

آبياري

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com