خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

عنوان رساله : رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۳۸۳ صفحه

حجم فایل:  ۱۱٫۴ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی آن، باغ و پردیس در قالب ورد و در ۳۸۳ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به ضرورت و اهمیت موضوع اهداف احداث باغ‌هاي گياه شناسي  به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

در تأسيس هر باغ گياه شناسي اهداف زير مورد توجه است :‌
۱- تحقيق و بررسي : انجام تحقيقات و بررسي هاي علمي‌ پيرامون گونه‌هاي گياهي كاشته شده از نظر درجه سازش با محيط به اين منظورها انجام مي‌شود :‌
انتخاب و معرفي بهترين گونه‌ها جهت احياء و اصلاح جنگل ها ومراتع.
وارد نمودن گونه‌هاي مرغوب تر و اقتصادي به جاي گونه‌هاي كم محصول و با درجه مرغوبيت پايين.
مطالعات مربوط به كشت و اهلي كردن گياهان دارويي و زينتي وحشي و اصلاح آنها از طريق مطالعات ژنتيك و استفاده از هورمون ها ي مختلف درباغ هاي گياه شناسي.
ايجاد تنوع بيشتر درگونه‌هاي مناسب فضاي سبز براي مناطق شهري كه داراي تشابهات آب وهوايي و رويشگاه هاي طبيعي باشند از اهميت به‌سزايي برخوردار است.
۲- آموزش :‌تدريس علوم گياهي درسطوح مختلف تحصيلي و در مقاطع مقدماتي و متوسطه تا سطوح تخصصي و دانشگاهي حجم قابل توجهي از مطالب دروس زيست شناسي، ‌گياه شناسي، ‌كشاورزي، ‌باغباني، منابع طبيعي، ‌اكولوژي و ژنتيك و محيط زيست را  به خود اختصاص مي‌دهد.
۳- گردش و سياحت : ‌از آنجا كه يكي از دلايل عمده و اصلي در تخريب پوشش گياهي درطبيعت و فضاي سبز شهري استفاده نابجا و بي‌رويه از منابع آب و خاك و بهره برداري وسيع از پوشش بنايي به ويژه در كشورهاي جهان سوم، پايين بودن سطح دانش و آگاهي هاي اجتماعي است، ‌به همين دليل يكي از رسالت هاي سنگين باغ هاي گياه شناسي جلب نظر و توجه مردم به اينگونه مراكز با ايجاد انگيزه هاي مختلف توريستي و تفرجي و آموزش ضمني ايشان است تا با ارزش هاي پوشش سبز و اهميت آن در زندگي فردي و اجتماعي آشنا شوند.
۴- اقتصادي : هر چند كه باغ هاي گياه شناسي در وهله نخست و به طور مستقيم دراين رابطه نقش مهمي ايفا نمي‌كنند. ‌ولي با توجه به اثرات ناشي از افزايش آگاهي هاي اجتماعي و بررسي ومطالعه و شناسايي و معرفي گياهان دارويي، ‌صنعتي، ‌زينتي و انجام مطالعات به نژادي و اهلي كردن در مقياسي وسيع مي‌توانند در‌آمد عظيمي را براي كشور فراهم نمايند.

فهرست مطالب : 

پيشگفتار

مقدمه

بيان مسئله

فصل اول : شناخت

بخش اول : باغ

۱-۱ تعريف باغ و پرديس

۱-۲ تاريخچه با هنر باغ سازي در جهان

۱-۲-۱ توسعه باغ سازي كهن

۱- بابل

۲- يونان

۳- امپراطوري رم

۱-۲-۲ توسعه باغ سازي در قرون وسطي

۱- باغ هاي اروپا

۲- باغ هاي اسلامي‌ در اسپانيا

۱-۲-۳ توسعه باغ سازي در زمان رنسانس يا عصر طلايي تا امروز

۱- ايتاليا

۲- فرانسه

۳- انگلستان

۱-۳ باغ هاي رسمي و هندسي

۲-۳ طبيعي و سبك آزاد

۴- خاور دور

۱-۳ سابقه تاريخي پرديس درايران زمين

۱-۳-۱ باغ هاي تيموري

۱-۳-۲ باغ هاي صفوي

۱-۳-۳ باغ هاي قاجاري

۱-۳-۴ باغ هاي پهلوي

۱-۴ عناصر باغ ايراني

۱-۵ انواع پارك ها

۱-۵-۱ طبقه بندي پارك ها

۱-۶ تعريف گياه شناسي به عنوان يك دانش

۱-۷ تاريخچه گياه شناسي

۱-۸ تعريف باغ گياه شناسي

۱-۹ تاريخچه ايجاد باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۰ وظايف باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۱ لزوم احداث باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۲ اهداف احداث باغ هاي گياه شناسي

۱-۱۳ طرح توسعه باغ هاي گياه شناسي در كشور

يافته ها

بخش دوم : اوقات فراغت و باغ هاي گياه شناسي

۲-۱ تعريف واژه اي اوقات فراغت

۲-۲ فراغت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف

۲-۳ نقش و كاركردهاي اوقات فراغت

۲-۴ مواردي از آثار و نتايج اوقات فراغت

۲-۴-۱ اوقات فراغت و بهداشت رواني

۲-۴-۲ اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي

۲-۴-۳ اوقات فراغت و خلاقيت

۲-۴-۴ اوقات فراغت و تعالي شخصيت

۲-۴-۵ اوقات فراغت و آسيب پذيريهاي اجتماعي

۲-۴-۶ اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگي

۲-۵ اوقات فراغت در ايران

۲-۶ اوقات فراغت و باغ گياه شناسي

يافته ها

بخش سوم : باغ هاي گياه شناسي و آموزش

۳-۱ تعريف ها و مفهوم فرهنگ

۳-۱-۱ تعريف واژه

۳-۱-۲ تعريف فرهنگ از ديدگاه هاي مختلف

۳-۱-۳ تعريف فرهنگ از نظر مردم شناسان

۳-۲ ويژگي هاي مهم فرهنگ

۳-۲-۱ مشترك بودن

۳-۲-۲ اكتسابي بودن

۳-۲-۳ قابليت انتقال

۳-۳ كاركردهاي مهم فرهنگ

۳-۴ نقش فرهنگ در جامعه

۳-۵ فرهنگ سازي و آموزش

۳-۶ نقش آموزش درارتقاء دانش عمومي جامعه

۳-۷ راه حل هاي پيشنهادي آموزش درمسير فضاي سبز

۳-۸ كودك و فرهنگ

۳-۹ كودك و آموزش

۳-۱۰ كودك و ضرورت تماس با طبيعت

يافته ها

بخش چهارم : باغ گياه شناسي و تحقيقات 

۴-۱ ارزش هاي تحقيقاتي و آموزشي باغ هاي گياه شناسي

۴-۲ اهميت هرباريوم يا گنجينه گياهان

۴-۳ اهميت باغ هاي گياه شناسي در امر آموزش

۴-۴ اهميت باغ هاي گياه شناسي از نظر تحقيق و بررسي

۴-۵ فرضيه هاي عمده تحقيقاتي

فصل دوم : مطالعات تكميلي

بخش اول :‌گلخانه

۱-۱ تعريف گلخانه

۱-۲ نيازهاي اقليمي و مطلوبيت اقليمي

۱-۳ انواع سازه هاي گلخانه اي

۱-۴ تهويه ، خنك سازي ، گرمادهي و كنترل رطوبت

۱-۵ سكوها و بسترهاي كشت

بخش دوم : احداث باغهاي گياه شناسي در اقليم هاي متفاوت كشور

۲-۱ احداث باغ گياه شناسي در هفت نقطه در مراكز اصلي و اقليمي

مشخصات زمين مورد نياز براي باغ هاي گياه شناسي

پرسنل مورد نياز

فصل سوم : مطالعات تطبيقي

نمونه هاي خارجي

باغ سلطنتي گياه شناسي كيو در انگلستان

باغ گياه شناسي ادن

باغ گياه شناسي ادينبورگ

موزه ميوه – ياماناشي ژاپن

نمونه هاي داخلي

باغ گياه شناسي ملي ايران – تهران

باغ گياه شناسي دانشگاه تهران – كرج

باغ گياه شناسي ارم – شيراز

يافته ها

فصل چهارم : مطالعات زمينه

۴-۱ موقعيت شهر مشهد

ارتفاعات و دره ها

۴-۲ اقليم شهر مشهد

۴-۳ پوشش گياهي

۴-۴ جاذبه هاي طبيعي درون شهري مشهد

۴-۵ باغ ها و پارك هاي مهم شهر مشهد

۴-۶ نواحي ييلاقي مشهد

۴-۷ فضاهاي باز و عمومي‌شهر مشهد

۴-۸ مراكز فرهنگي – تفريحي شهر مشهد

معرفي سايت

دلايل انتخاب سايت

فصل پنجم : برنامه فيزيكي

دسته بندي فعاليت هاي پيشنهادي

تدوين برنامه فيزيكي

تدقيق برنامه فيزيكي

مباني نظري عام پروژه

فصل ششم : تحليل سايت (آناليز سايت)

آناليز سايت

ساختار پلان

نتيجه گيري

فصل هفتم : معرفي پروژه

مدارك طراحي

تأسيسات

سازه

آبياري

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com