خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله و مطالعات مجتمع آموزش علوم اسلامی

رساله و مطالعات مجتمع آموزش علوم اسلامی

رساله و مطالعات مجتمع آموزش علوم اسلامی

عنوان رساله :   مجتمع آموزش علوم اسلامی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۷۵ صفحه

حجم فایل:  ۴٫۸۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  مجتمع آموزش علوم اسلامی در قالب ورد و در ۲۷۵ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به تصور اسلامی از  علم به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

یکی از ویژگی های امت اسلامی عالم بودن است . در قرآن کریم و سنت اسلامی مسلمانان دعوت به کسب علم شده اند و فضائل زیادی برای علما ذکر شده است . ما بعضی از آیات و احادیثی را که در این مورد وارد شده است ضمن بحث مان خواهیم آورد ، اما در اینجا بحث را از حدیث معروف :
«طلب العلم فریضه علی کل مسلم »     (فرا گرفتن دانش بر هر مسلمانی واجب است .)
در اینکه فرا گرفتن چه علمی بر یک مسلمان واجب عینی است عقاید گونا گونی ذکر شده است .
غزالی وارد بحث در باره علومی که واجب کفائی هستند می شود و برای این منظور علوم را به دو بخش شرعی و غیر شرعی تقسیم می کند .منظور او از علوم شرعی دانشهایی است که از طریق پیامبران به ما رسیده و غیر از ان را وی علوم غیر شرعی می نامند .او سپس علوم غیر شرعی را به محمود و مذموم و مباح تقسیم می کند و تاریخ را از نوع مباح و سحر و شعبده و طلسمات را از نوع علوم مذموم می داند و از علوم غیر شرعی محمود آنچه را که از دانستن آنها برای امور گریزی نیست واجب کفائی و بقیه را واجد فضیلت می داند .در نظر او طب و حساب و فنون مورد نیاز جامعه ، مثالهای از نوع اول و تعمق در دقایق حساب و حقایق طب نمونه هایی از نوع دوم هستند .

فهرست مطالب :

فصل اول:بیان مسئله و معرفی اجمالی

۱-۱-تصور اسلامی علم

۱-۲-بعد علمی قرآن

۱-۳-پیدایش علوم قرآنی

۱-۴-آموزش علوم قرآنی

۱-۵-هدف از تأسيس دانشكده

۱-۶-وظايف دانشكده

۱-۷-موضوع اين رشته تحصيلي

۱-۸-حوزه علمیه

۱-۹-حوزه در لغت و اصطلاح

۱-۱۰-تاریخچه حوزه علمیه

۱-۱۱-مقایسه اجمالی نظام آموزشی حوزه و دانشگاه علوم قرآنی

۱-۱۲-نظام آموزشی دانشگاه

۱-۱۳-سرچشمه های روحانی هنر و معماری اسلامی

۱-۱۴-هنر سنتی : سرچشمه ی معرفت و رحمت

۱-۱۵-اصول معماری اسلامی از قرآن سرچشمه گرفته است

۱-۱۶-اصل وحدت و معماری قدسی

۱-۱۷-روح هنر اسلامي

۱-۱۸-فرهنگ و نمادها در معماری ایران

منابع فصل اول

فصل دوم :مطالعات پایه

۲-۱-آموزش در ایران باستان

۲-۲-آموزش عالی در ایران

۲-۳-آموزش در دوران قاجار

۲-۴-بنیان‌گذاری دارالفنون

۲-۵-تربیت معلم

۲-۶-اولین دانشگاه جامع ایران

۲-۷-تاریخچه آموزش معماری

۲-۷-۱-تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان

۲-۸-اولین آرشیتکت تحصیل کرده ایرانی

۲-۹-بررسی سیستمها و اهداف آموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور

۲-۹-۱-دانشگاه برکلی امریکا

۲-۹-۲-دانشگاه معماری A.A

۲-۹-۳-دانشکده MIT

۲-۹-۴-انستیتو شاهزاده ویلز

۲-۹-۵-دانشگاه اورگن

۲-۱۰-نتیجه اهداف دانشگاه

۲-۱۱-نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر و معماری در گذشته و حال در ایران

۲-۱۲-تنگناهای موجود در آموزش دروس نظری

منابع فصل دوم

فصل سوم:مبانی نظری

۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری

۳-۱-۱-کیفیت فضا

۳-۱-۲-ویژگیهای فضا

۳-۱-۳-معماری بر پایه فضا

۳-۱-۴-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان

۳-۱-۵-نظر اندیشمندان در مورد فضا

۳-۲-رابطه درون و بیرون در معماری

۳-۳-رنگ در معماری ایران

۳-۴-ایهام وتداعی

۳-۵-گوناگونی معماری در ایران

۳-۶-حجم در معماری ایران

منابع فصل سوم

فصل چهارم: برنامه فیزیکی و استانداردها

۴-۱-اركان عمومي فضاهاي آموزشي

۴-۲-بررسی عوامل موثر در برنامه فیزیکی

۴-۳-مشخصات فضاهای آموزشی

۴-۴-عملکردها

۴-۵-آموزشی-تئوری

۴-۶-عکس و اسلاید

۴-۷-اتاق کنفرانس

۴-۸- آموزشی-عملی

۴-۹-کارگاه ها

۴-۱۰-آزمايشكاه ها

۴-۱۱-امکانات مرکزی

۴-۱۲-کیفیت صوت و نور پردازی

۴-۱۳-کتابخانه ها

۴-۱۴-بخش فرهنگي-رفاهي

نماز خانه

۴-۱۵-سالن اجتماعات

۴-۱۶-اداري

۴-۱۷-مكانيابي فضاهاي آموزشي

۴-۱۸-ضوابط طراحی محیط هاي آموزشی

۴-۱۹-تراکم جمعیت کلاس

۴-۲۰-الگوي چیدمان در کلاس درس

۴-۲۱-ضوابط عمومی طراحی فضا

۴-۲۲-برنامه فيزيكي

۴-۲۲-۱-ريز فضاها

۴-۲۳ کمک آموزشی

۴-۲۴-سالن اجتماعات

۴-۲۵-فضاهاي اداري

۴-۲۶-فضاي تفریحی

۴-۲۷-فضاهاي ارتباطی

۴-۲۸-پارکینگ

منابع فصل چهارم

فصل پنجم:طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی

۵-۱-موقعیت جغرافیایی

۵-۲- موقعیت طبیعی

۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران

۵-۴-تاریخچه شهر تهران

۵-۵-ویژگی های اقلیمی

۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی

۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی

۵-۵-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران

۵-۶-اصول طراحی اقلیمی

۵-۶-۱-تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم

۵-۶-۲-تهويه طبيعی در رابطه بااقليم

۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقليم

۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی

۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران

۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران

۵-۹-کيفيت هوا در منطقه ۲۲ شهرداري تهران

۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداري تهران

۵-۱۱-ضرايب تعديل زيست محيطي و شهرسازي

۵-۱۲-ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸)

منابع فصل پنجم

فصل ششم: مطالعات تطبیقی

۶-۱-مدرسه بوزار

۶-۲-مدرسه باهاوس

۶-۳-دانشگاه هاروارد

۶-۴-دانشگاه آکسفورد

۶-۵-دانشگاه ییل آمریکا

۶-۶-پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

منابع فصل ششم

فصل هفتم :کانسپت و طراحی

۷-۱-طراحی

۷-۱-۱-كانسپت ها

۷-۱-۲- ايده و طرح نهايي

۷-۱-۳- طراحي معماري

۷-۲-ايده ها

۷-۳-سناريوهاي کانسپچوال ( مفهومي )

۷-۴-نظریه کوين روش مي گويد

۷-۵-نظریه :ادوارد لارابي بارنز مي گويد

۷-۶-سلسله مراتب کانسپت.

۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت

۷-۷-۱-کانسپت قياسي (Avalogies)

۷-۷-۲-استعارات و تشبيهات (کانسپت هاي استعاري) (Metaphores and Similes)

۷-۷-۳- (کانسپت هاي جوهري) Essences

۷-۷-۴-پاسخ مستقيم  و حل مساله (کانسپت هاي برنامه اي) Prigrammatic

۷-۷-۵-ايده آل ها (کانسپت هاي  ايده آل گرا)

۷-۸-کانسپت طرح

منابع و مآخذ

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com