خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / استانداردهای مورد نیاز برای احداث گاوداری
استانداردهای مورد نیاز برای احداث گاوداری

استانداردهای مورد نیاز برای احداث گاوداری

استانداردهای مورد نیاز برای احداث گاوداری

رعایت استانداردهای لازم برای احداث جایگاه گاو به دلیل تاثیری که بر محیط زیست انسان و سایر حیوانات دارد و همچنین استفاده از حداقل زمین مورد نیاز برای پرورش حداکثر تعداد گاو بسیار حائز اهمیت می باشد.

۱)  ظرفیت گاوداری : منظور تعداد گاو شیرده مولدی که می­تواند زایمان کند. مثلا  اگر واحد گاوداری ۲۰۰راسی گفته می­شود منظور ۲۰۰راس گاو شیرده مولد است. بطور متوسط در یک گاوداری ۴۹ درصد جمعیت دامی مربوط به گاوهای شیرده و خشک، ۵/۱۵ درصد مربوط به تلیسه­ها، ۵/۳۴ درصد مربوط به گوساله­های نر و ماده، ۱ درصد مربوط به گاوهای نر تخمی است. ظرفیت گاوداری جدید  نباید از ۲۰راس کمتر باشد. که بر این اساس واحدهای گاوداری به چند دسته تقسیم می شوند:

–        واحدهای کوچک : که ظرفیت پرورش ۲۰تا ۵۰ راس گاو مادر را داشته باشند.

–        واحدهای متوسط : که ظرفیت پرورش ۵۰تا ۲۵۰ راس گاو مادر را داشته باشند.

–        واحدهای بزرگ : که ظرفیت پرورش ۲۵۰ تا ۵۰۰ راس گاو مادر را داشته باشند.

–        واحدهای خیلی بزرگ : که ظرفیت بیش از ۵۰۰راس گاو مادر را داشته باشند.

۲)  حداقل زمین : حداقل زمین مورد برای برای هر راس گاو شیری و نتاج آن (نتاج یک راس گاو شیری شامل : یک راس تلیسه بالای یک سال، یک راس گوساله نر یا ماده زیر یک سال و یک راس گوساله شیرخوار یک یا سه ماهه می­باشد) حدود  نیم هکتار یا ۵۰۰۰ متر مربع زمین آبی قابل کشت در نظر گرفته می­شود تا بتواند حداقل یک سوم کل مواد غذایی مورد نیاز واحد دامپروری را تامین کند و بقیه نیاز توسط منابع غذایی دیگر تامین شود.

۳)  نقشه­های تیپ : نقشه­هایی برای ظرفیت­های و اقلیم­های مختلف (معتدل، بارانی، سردسیر و گرمسیر ) تهیه شده­اند که به آنها نقشه­های تیپ می­گویند.

۴)  رعایت فواصل از دیگر تاسیسات دامپروری :  که کمک زیادی به بهداشت و جلوگیری از اشاعه بیماری­ها به واحد و واحدهای دیگر دامپروری می­کند.

مساحت و زیر بنای لازم برای تاسیسات مسقف و بهاربند به ازای هر یک راس گاو مولد

به ازای هر گاو زنده مولد در هر واحد گاوداری بطور کلی ۵/۱۹ متر مربع جایگاه مسقف و ۳۲ مترمربع بهاربند یا جایگاه بدون سقف در نظر گرفته می­شود.

مساحت و زیر بنای تاسیسات مختلف گاوداری به ازای هر راس گاو ماده مولد

نوع تاسیسات

مساحت مورد نیاز(متر مربع)

مسقف

غیر مسقف

جایگاه گاوهای شیری و خشک

۶

۱۲

جایگاه تلیسه های ۶ماه به بالا

۷/۱

۶/۳

زایشگاه و محل گوساله های شیر خوار

۵/۱

۴/۱

گوساله نر ۶ماه به بالا

۲/۱

۴/۲

گوساله ۶-۳ ماهه

۸/۰

۶/۱

ساختمان شیردوشی (سالن شیر دوشی، شیردوش، شیر سرد کن)

۸/۱

حمام ، دستشوئی و موتور خانه

۵/۰

داروخانه وبیمارستان

۷/۰

محوطه عملیات دامپزشکی

۶/۰

انبار کنسانتره

۲۵/۱

انبار علوفه

۲

سیلو

۱۰

جایگاه گاونر

۲/۰

۴/۰

دفتر سرپرستی، مدیر ، منازل کارگری

۱

مجموع

۵/۱۹متر مربع

۳۲ مترمربع

استانداردهای مورد نیاز برای احداث جایگاه گوسفند

به ازای هر راس میش مادر حدود ۶/۲ متر مربع جایگاه مسقف و ۵/۴ متر مربع بهار بند (غیر مسقف) در نظر می­گیرند که بر اساس ترکیب گله به شرح جدول زیر می­باشد:

نوع تاسیسات

مساحت مسقف(متر مربع)

مساحت بهار بند (متر مربع)

جایگاه میش مادر

۲/۱

۵/۲

جایگاه شیشک(میش جایگزین)

۴/۰

۸/۰

جایگاه قوچ

۱۵/۰

۳/۰

زایشگاه( میش تازه زا و بره نوزاد)

۵/۰

انبار کسانتره

۱۵/۰

انبار علوفه

۵/۰

درمانگاه

۲/۰

حمام ضد کنه

۴/۰

جمع

۶/۲

۵/۴

جدول: ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاوشیری صنعتی (اصیل) به ازاء هر راس دام مولد

ردیف

ترکیب گله و تاسیسات مورد نیاز

مساحت مورد نیاز (متر مربع)

مسقف

غیر مسقف

۱

گاو شیرده و خشک

۷/۵

۴/۱۱

۲

تلیسه آبستن

۰۴/۱

۰۸/۲

۳

تلیسه کل خورده و پای کل

۸۴/۰

۶۸/۱

۴

گوساله نر و ماده ۶ تا ۱۲ ماهه

۰۵/۱

۱۰/۲

۵

گوساله نر و ماده ۳ تا ۶ ماهه

۳۲/۰

۶۴/۰

۶

گوساله نر و ماده زیر ۳ ماه

۱۷/۰

۱۹/۰

۷

محل انتظار زایش و زایشگاه

۷۷/۰

۸۴/۰

۸

گوساله نر پرواری

۴۰/۰

۸۰/۰

۹

جوانه نر داشتی

۱۶/۰

۳۲/۰

۱۰

شیردوشی، نگهداری شیر و انتظار دوشش

۳۶/۱

۱

۱۱

درمانگاه

۴۸/۰

۱۲

انبار کنسانتره

۲

۱۳

هانگار علوفه

۷/۲

۱۴

سیلو

۶/۳

۱۵

هانگار ماشین آلات

۴/۰

۱۶

دفتر مدیریت

۳/۰

۱۷

خانه کارگری

۲/۱

۱۸

اتاق نگهبانی

۰۹/۰

جمع کل زیر بنا(متر مربع)

۹۸/۱۸

۶۵/۲۴

جدول: ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی  گوساله صنعتی (اصیل) و نیمه صنعتی(آمیخته) به ازاء هر راس گوساله پرواری

ردیف

تاسیسات مورد نیاز

واحد صنعتی(اصیل)

واحد نیمه صنعتی(آمیخته)

مسقف

غیر مسقف

مسقف

غیر مسقف

۱

جایگاه گوساله نر

۳

۵/۴

۲

۳

۲

انبار کنسانتره

۸/۰

۵/۰

۳

هانگار علوفه

۳/۰

۲/۰

۴

سیلو

۸/۱

۲/۱

۵

خانه کارگری

۴/۰

۳/۰

جمع کل زیر بنا(متر مربع)

۵/۴

۳/۶

۳

۲/۴

میزان آب مصرفی انواع دام

میزان آب مصرفی واحدهای مرغداری صنعتی

ردیف

نوع طیور

آب مورد نیاز به ازاء هر قطعه جهت ۲۴ ساعت (لیتر)

۱

نیمچه گوشتی

۶/۰

۲

مرغ تخمگذار تجارتی

۷/۰

۳

مرغ مادرگوشتی و تخمگذار

۱

۴

مرغ اجداد

۱ (در ازاء هر قطعه از چهار خط)

۵

هر ۱۰۰ عدد تخم مرغ جوجه کشی

۱

 

جدول : میزان آب مورد نیاز دام ها در یک شبانه روز

ردیف

نوع دام

میزان آب مورد نیاز در شبانه روز(لیتر)

۱

گاو شیری اصیل

۱۲۵

۲

گاوشیری دورگ

۵/۹۷

۳

گاو شیری بومی

۲/۷۲

۴

گاو گوشتی (پرواری)

۶۶

۵

گاو میش

۷۲

۶

گوسفند داشتی

۱۰

۷

گوسفند پرواری

۱۰

۸

بز داشتی

۶/۹

۹

بزپرواری

۵/۸

۱۰

اسب

۷۰

۱۱

شتر

۴۰

ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاومیش به شیوه صنعتی به ازاء هر راس گاومیش مولد(اکوتیپ های بزرگ جثه)

ردیف

ترکیب گله و تاسیسات مورد نیاز

مساحت مورد نیاز (متر مربع)

مسقف

غیر مسقف

۱

گاومیش شیرده و خشک

۵

۱۰

۲

تلیسه های آبستن سنگین

۳/۰

۶/۰

۳

تلیسه های آبستن سبک

۶۶/۰

۳۲/۱

۴

تلیسه های کل خورده و پای کل

۷/۰

۴/۱

۵

گوساله های نر و ماده ۶ تا ۱۲ ماهه

۶۸/۰

۳۶/۱

۶

گوساله های نر و ماده ۳ تا ۶ ماهه

۲۶/۰

۵۲/۰

۷

گوساله های نر و ماده ۱ تا ۳ ماهه

۱۵/۰

۳/۰

۸

گوساله های نر و ماده شیرخوار

۱۲/۰

۱۳/۰

۹

کلچه های نر

۳/۰

۶/۰

۱۰

شیردوشی، انتظار دوشش و نگهداری شیر

۱

۱

۱۱

زایشگاه

۳۵/۰

۱۲

درمانگاه

۳۲/۰

۱۳

انبار کنسانتره

۱

۱۴

هانگار علوفه

۶/۱

۱۵

سیلو

۳/۲

۱۶

دفتر مدیریت

۲/۰

۱۷

خانه کارگری

۸/۰

جمع کل زیر بنا(متر مربع)

۴۴/۱۳

۵۳/۲۰

جدول : زیر بنای مسقف و غیر مسقف مورد نیاز میش بر اساس ترکیب گله (متر مربع)

ردیف

ترکیب گله و تاسیسات

مسقف

غیر مسقف

۱

میش مادر

۱

۲

۲

زایشگاه و جایگاه بره

۴/۰

۳

ماده جایگزین

۲۵/۰

۳۵/۰

۴

قوچ

۱/۰

۳/۰

۵

انبار کنسانتره

۱۲/۰

۶

محل نگهداری علوفه

۳۵/۰

۷

درمانگاه و امور بهداشتی

۰۸/۰

جمع کل (متر مربع)

۳/۲

۶۵/۲

جدول : زیر بنای مسقف و غیر مسقف مورد نیاز بز بر اساس ترکیب گله (متر مربع)

ردیف

ترکیب گله و تاسیسات

مسقف

غیر مسقف

۱

بزمولد

۷/۰

۷۵/۱

۲

بزماده جایگزین

۱۷/۰

۳۵/۰

۳

زایشگاه و جایگاه بزغاله

۲۸/۰

۴

بز نر

۰۷/۰

۲۱/۰

۵

انبار کنسانتره

۰۸/۰

۶

محل نگهداری علوفه

۲۵/۰

جمع کل(متر مربع)

۵۵/۱

۳۱/۲

جدول : زیر بنای مسقف و غیر مسقف مورد نیاز اسب بر اساس ترکیب گله (متر مربع)

ردیف

ترکیب گله و تاسیسات

مسقف

غیر مسقف

۱

جایگاه مادیان

۱۵

۳۰

۲

کره ماده و نر یکساله

۲

۴

۳

کره ماده و نر دو ساله

۳

۶

۴

ماده سه ساله

۶

۱۲

۵

زایشگاه

۲

۶

راهرو تغذیه

۶

۷

مسکونی

۲

۸

انبار علوفه

۶

۹

 انبار کنسانتره

۵/۱

۱۰

قرنطینه

۵/۲

جمع کل

۴۶

۵۲

مطالب مشابه :

کامل ترین نقشه های طراحی گاوداری (dwg)

نقشه های معماری گاوداری(dwg)

ارسال به دوستان در تلگرام

مطلب پیشنهادی

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad)

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad)

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad) عنوان پروژه : جدول زمان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com