خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله و مطالعات مرکز ناشنوایان
کاملترین رساله و مطالعات مرکز ناشنوایان

کاملترین رساله و مطالعات مرکز ناشنوایان

کاملترین رساله و مطالعات مرکز ناشنوایان

عنوان رساله : کاملترین رساله و مطالعات مرکز ناشنوایان

فایل ذخیره شده :  ورد و در ۱۷۶ صفحه(word)

حجم فایل :  ۱۱٫۷۱ MB

کاملترین رساله و مطالعات مرکز ناشنوایان

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، یکی از کاملترین رساله و مطالعات مرکز ناشنوایان در ۱۷۶ صفحه در اختیار شما دوستان قرار می دهیم .لذا قبل از بیان فهرست رساله به تعریف ناشنوایی که قسمتی از مبانی نظری رساله می باشد به صورت مختصروار اشاره می کنیم. با ما همراه باشید.

تاکنون تعریف دقیق و جامع و مانع و قابل قبول برای کلیه مراجع ذیصلاح از ناشنوایی ارائه نگردیده است. علت فقدان چنین تعریفی از این بابت است که ناشنوایی تا حدود زیادی یک امر فردی است. به عبارت دیگر، سن وقوع ناشنوایی علت ناشنوایی، نوع ناشنوایی و میزان و درجه اختلال شنوایی از جمله عوامل بسیار مهمی در تعریف ناشنوایی و افراد ناشنوا محسوب گشته و نقش فوق العاده در برنامه ریزی صحیح و مناسب برای گروهی از دانش آموزان بخوبی فائق آئیم، لاجرم می بایست فردفرد آنان را به طور جداگانه و کامل مورد ارزیابی قرار دهیم.

به عنوان مثال دانش آموزی که از زمان تولد و یاقبل از سنین سخن گفتن ناشنواست و کمترین تجربه زبانی ندارد با دیگر دانش آموزی که پس از آنکه مدتها می گوید و می شنود و مهارت های زبانی را به طور طبیعی کسب می نماید و آنگاه دچار نقص شنوایی می گردد کاملاً با هم متفاوت بوده و این تفاوت در برنامه ریزی های آموزشی آنان فوق العاده دخیل است.اما به طور کلی میتوان گفت که افراد ناشنوا کسانی هستند که از حس شنوایی خود در زندگی بهره ای نمیگیرند و افراد نیمه شنوا کسانی هستند که با آنکه حس شنوایی آنان دارای اختلالاتی میباشد ولی در هر حال با سمعک و یا بدون سمعک تا حدودی می تواند از این حس استفاده کنند.

کودکان و دانش آموزان نیمه شنوا به دلیل آنکه نارسایی شنوایی آنان با درجات مختلفی (از خفیف تا شدید) میباشد معمولاً قادرند با استفاده و یا بدون استفاده از وسایل کمک شنوایی از زبان بهره مند گردند و از طریق شنوایی قادر به صحبت کردن هم باشند. اما در مقابل دانش آموزی که کاملاً ناشنواست با بهترین وسایل کمک شنوایی نیز قادر به توسعه زبان و مکالمه و صحبت کردن بطور همزمان نخواهد بود.

در هر حال افراد ناشنوا قادرند بیاموزند که صحبت کنند.

فهرست مطالب :

فصل اول : مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی

 • ۱-۱-محدوده جفرافیایی و موقعیت استان خوزستان و شهرستان اهواز-
 • ۱-۱-۱-موقعیت استان خوزستان-
 • ۱-۱-۲-موقعیت شهرستان اهواز-
 • ۱-۱-۳-مطالعات جغرافیایی-
 • ۱-۲-موقعیت طبیعی-
 • ۱-۲-۱-زمین شناسی-
 • ۱-۲-۲-سیل-
 • ۱-۲-۳-آبهای زیر زمینی-
 • ۱-۲-۴-جنس خاک-
 • ۱-۲-۵-پوشش گیاهی-
 • جمع بندی و نتیجه گیری-
 • ۱-۳-مطالعات اقلیمی-
 • ۱-۳-۱-زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی-
 • ۱-۳-۲-دما-
 • ۱-۳-۳-رطوبت نسبی-
 • ۱-۳-۴-باد-
 • ۱-۳-۵-جهت باد غالب-
 • ۱-۳-۶-بارندگی-
 • ۱-۳-۷-بارش های جوی-
 • ۱-۳-۸-درجه حرارت-
 • ۱-۳-۹-روزهای یخبندان-
 • ۱-۳-۱۰-فشار هوا-
 • ۱-۳-۱۱-میزان وضوح دید-
 • ۱-۴-اقلیم و انسان-
 • ۱-۴-۱-تعادل حرارتی بین انسان و محیط-
 • ۱-۴-۲-تأثیر دمای هوا بر انسان-
 • ۱-۴-۳-تأثیر رطوبت هوا بر انسان-
 • ۱-۴-۴-منطقه آسایش-
 • ۱-۵-اقلیم و ساختمان-
 • ۱-۵-۱-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم-
 • ۱-۵-۲-بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان-
 • ۱-۵-۳-کاهش تأثیر غبار بر ساختمان-
 • ۱-۵-۴-تابش آفتاب و تأثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف-
 • ۱-۵-۵-تأثیر رنگ در مقدار انرژی خورشیدی جذب شده-
 • ۱-۵-۶-تابش آفتاب بر پنجره-
 • ۱-۵-۷-تأثیر سایبان-
 • ۱-۵-۸-تأثیر باد بر ساختمان-
 • ۱-۵-۹-تأثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت و سرعت باد-
 • ۱-۵-۱۰-تأثیر دما-
 • نتیجه گیری-

فصل دوم : مطالعات تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی

 • ۲-۱-مطالعات تاریخی-
 • تاریخچه نام اهواز-
 • ۲-۱-۱-تاریخچه شهر پیش از اسلام-
 • ۲-۱-۲-تاریخچه شهر در درون اسلام-
 • ۲-۱-۳-وجه تسمیه-
 • ۲-۲-موقعیت اجتماعی-
 • ۲-۲-۱-زبان و گویش-
 • ۲-۲-۲-دین و مذهب-
 • جمع بندی و تنیجه گیری-

فصل سوم : مطالعات اقتصادی ، جمعیتی

 • ۳-۱-اقتصاد و منابع طبیعی-
 • ۳-۲-استان خوزستان-
 • ۳-۳-موقعیت شهر اهواز و جمعیت-
 • ۳-۳-۱-امکانات شهری-
 • ۳-۳-۲-آثار تاریخی اهواز-

فصل چهارم : مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

 • ۴-۱-مطالعات کالبدی-
 • ۴-۱-۱-موقعیت مراکزعلمی-آموزشی در شهر-
 • ۴-۱-۲-شبکه های ارتباط درون شهری-
 • ۴-۱-۳-کاربری های عمده شهری مرتبط با مراکزعلمی-آموزشی اهواز-
 • ۴-۱-۴-فضای سبز در شهر-
 • ۴-۲-فرم کلی شهر اهواز-
 • ۴-۲-۱-گسترش شهر اهواز-
 • ۴-۲-۲-ویژگی های معماری بومی منطقه-
 • ۴-۲-۳-عناصر تشکیل دهنده معماری سنتی ساختمان ها-
 • ۴-۳-شناخت رود کارون-
 • ۴-۴-شبکه ارتباط درون شهری-
 • ۴-۵-پتانسیل های توسعه در شهر-
 • ۴-۶-بررسی ویژگیهای مثبت و نقاط قوت شهر اهواز-
 • ۴-۷-بررسی ویژگی های منفی و نقاط ضعف شهر اهواز-
 • ۴-۸-بررسی فرصت های مناسب در شهر اهواز-
 • ۴-۹-بررسی نقاط تهدید در شهر اهواز-

فصل پنجم : تاریخچه موضوع طرح

 • ۵-۱-تاریخچه شکل گیری آموزش و پرورش استثنایی در ایران-
 • ۵-۱-۲-تاریخچه آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران-
 • ۵-۱-۳-تاریخچه زندگی ناشنوایان-
 • ۵-۲-آمار ناشنوایان-

فصل ششم : برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

 • ۶-۱-مبانی نظری-
 • ۶-۱-۱-آشنایی با کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا-
 • ۶-۱-۲-تعریف ناشنوایی-
 • ۶-۱-۳-علل و انواع ناشنوایی-
 • ۶-۱-۴-آسیب های شنوایی-
 • ۶-۱-۵-نشانه های اختلال شنوایی-
 • ۶-۱-۶-ویژگی ها و اختلالات افراد مبتلا به نقص شنوایی-
 • ۶-۱-۶-۱-میزان نقص شنوایی-
 • ۶-۱-۶-۲-ویژگی های زبانی-
 • ۶-۱-۶-۳-پیشرفت تحصیلی-
 • ۶-۱-۶-۴-ویژگی های اجتماعی و روانی-
 • ۶-۱-۷-روش های آموزش ناشنوایان-
 • ۶-۱-۸-روشهای ارتباطی ناشنوایان-
 • ۶-۲-شرح خدمات و شناخت ابعاد واستانداردها

فصل هفتم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

 • ۷-۱-بررسی نمونه های داخلی-
 • ۷-۲-بررسی نمونه های خارجی-

فصل هشتم : معماری و سازه

 • ۸-۱-سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی-
 • ۸-۱-۱-سازه سنتی (سازه های با مصالح بنایی)-
 • ۸-۱-۲-سازه بتنی-
 • ۸-۱-۳-سازه فلزی-
 • ۸-۲-تأسیسات-

منابع

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

دانلـــود رساله

مطلب پیشنهادی

طراحی مجموعه اقامتی تفریحی (Auoto cad+رندر و شیت بندی)

طراحی مجموعه اقامتی تفریحی (Auoto cad+رندر و شیت بندی)

طراحی مجموعه اقامتی تفریحی (Auoto cad+رندر و شیت بندی) عنوان پروژه : طراحی مجموعه اقامتی تفریحی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com