خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله موزه نجوم و کیهان شناسی
کاملترین رساله موزه نجوم و کیهان شناسی

کاملترین رساله موزه نجوم و کیهان شناسی

کاملترین رساله موزه نجوم و کیهان شناسی

عنوان پروژه : کاملترین رساله موزه نجوم و کیهان شناسی

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۱۰۸ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۱ MB

کاملترین رساله موزه نجوم و کیهان شناسی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن کاملترین رساله موزه نجوم و کیهان شناسی در قالب ورد و در ۱۰۸ صفحه نموده ایم،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به علم نجوم به صورت مختصروار اشاره می کنیم.

علم نجوم ، اخترشناسی یا ستاره شناسی بخشی از دانش فیزیک است که به بررسی و روشنگری درباره رویدادهای بیرون از کره زمین و جو آن می پردازد . این دانش به مطالعه خاستگاه ، فرگشت (تکامل) و ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی پیکره هایی که در آسمان رصد می شوند و فرای زمین قرار دارند پرداخته وفرآیندهایی که به آنها پیوند دارند را می پژوهد.”
کلمۀ نجوم از دو واژۀ یونانی، «آسترون» به معنای «ستاره» و «نوموس» به معنا ی «قانون» گرفته شده است .  علم نجوم در واقع مطالعۀ حرکات ، ساختار ، تکامل و سرنوشت اجرام آسمانی است . علم نجوم در مسیر تحول خود به کشف بسیاری از قوانین حاکم بر اجرام آسمانی نایل آمده است . ولی باید گفت که کار تحقیق و پژوهش در این باره هرگز پایان پذیر نیست . زیرا با پیشرفت تکنولوژی، در هر زمان به اسرار تازه ای از جهان آفرینش دست می یابیم.

علم نجوم عبارت است از مطالعه وشناخت تکامل طبیعی و مادی اجرام و اجسام آسمانی در هر زمان و مکان معین . و بازیافتی سرشت جهان آفرینش ، کشف و پیدایی قوانین ارتباط و ماهیت مادی آنها ست، که به این ترتیب نجوم با مباحث علوم نظری و فلسفی پیوند عمیق پیدا می کند .

فهرست مطالب:

 • درآمدی بر نجوم و کیهان‌شناسی-

فصل اول: سر آغاز نجوم و کیهان شناسی-

 • ۲٫ علم نجوم-
 • ۳٫ تقسیمات علم نجوم-
 • ۴٫ علم کیهان شناسی(Cosmology)-
 • ۴٫ ۱٫ فرضیه های پیدایش جهان-
 • ۴٫ ۱٫ ۱٫ فرضیه جهان استاتیکStatique-
 • ۴٫ ۱٫ ۲٫ فرضیه انفجار بزرگ-
 • ۴٫ ۱٫ ۳٫ فرضیه جهان نوسانی-
 • ۵٫ نجوم و کیهان شناسی در مغرب زمین-
 • ۶٫ نجوم و کیهان شناسی در ایران باستان-
 • ۶٫ ۱٫ نقش های سفالینه های پیش از تاریخ و زایش دانش ستاره شناسی-
 • ۶٫ ۲٫ مهرها و نقش های نجومی-
 • ۶٫ ۳٫ روحانیت و علم نجوم-
 • ۶٫ ۴٫ آئین مهر و نشانه های نجومی-
 • ۶٫ ۵٫ سقف هلالی مهرابه ها و تصویرهای حاشیه آنها –
 • ۶٫ ۶٫ زیگوراتها-
 • ۶٫ ۷٫ زرتشت و نجوم-
 • ۶٫ ۸٫ دانش ستاره شناسی در ایران دوران هخامنشیان-
 • ۶٫ ۹٫ اختر شناسی و نجوم در عهد ساسانی-
 • ۷٫ نجوم و کیهان شناسی بعد از اسلام-
 • ۷٫ ۱٫ نقش اسلام در ایجاد فضای مناسب برای پژوهش های نجومی-
 • ۷٫ ۲٫ دانشمند و ستاره شناس نامدار عبدالرحمن صوفی-
 • ۷٫ ۳٫ عصر بیرونی و فعالیت های نجومی وی-
 • ۸٫ نجوم و کیهان شناسی در دنیای امروز-

فصل دو : موزه

 • ۱٫موزه-
 • ۲٫ معانی و تعاریف موزه-
 • ۲٫ ۱٫ معنی لغوی موزه-
 • ۲٫ ۲٫ تعاریف موزه-
 • ۳٫ تاریخچه موزه-
 • ۳٫ ۱٫ تاریخچه موزه در جهان-
 • ۳٫ ۲٫ تاریخچه موزه در ایران-
 • ۴٫ طبقه بندی انواع موزه-
 • ۴٫ ۱٫ طبقه بندی بر اساس نوع و موضوع مجموعه ها-
 • ۴٫ ۲٫ طبقه بندی هویتی-
 • ۴٫ ۳٫ طبقه بندی عملکردی-
 • ۴٫ ۴٫ طبقه بندی جغرافیایی-
 • ۴٫ ۵٫ طبقه بندی براساس ایکوم-
 • ۴٫ ۵٫ ۱٫ موزه های هنری-
 • ۴٫ ۵٫ ۲٫ موزه های تاریخی-
 • ۴٫ ۵٫ ۳٫ موزه های تخصصی-
 • ۴٫ ۵٫ ۴٫ موزه های علمی-
 • ۴٫ ۵٫ ۵٫ موزه های فنی و صنعتی-
 • ۴٫ ۶٫ انواع موزه در ایران-
 • ۴٫ ۶٫ ۱٫ موزه تاریخی و باستان شناسی-
 • ۴٫ ۶٫ ۲٫ موزه فضای باز
 • ۴٫ ۶٫ ۳٫ موزه های مردم شناسی-
 • ۴٫ ۶٫ ۴٫ کاخ موزه ها-
 • ۴٫ ۶٫ ۵٫ موزه های هنری
 • ۴٫ ۶٫ ۶٫ موزه علوم و تاریخ طبیعی-
 • ۴٫ ۶٫ ۷٫ موزه های محلی یا منطقه ای:-
 • ۴٫ ۶٫ ۸٫ موزه های سیار-
 • ۴٫ ۶٫ ۹٫ پارک موزه ها-
 • ۴٫ ۶٫ ۱۰٫ موزه های نظامی-
 • ۴٫ ۶٫ ۱۱٫ موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان )-
 • ۵٫ نقش موزه ها-
 • ۵٫ ۱٫ نقش اجتماعی-
 • ۵٫ ۲٫ نقش فرهنگی-
 • ۵٫ ۳٫ نقش آموزشی-
 • ۵٫ ۴٫ نقش اقتصادی و گردشگری-

فصل سه : موزه نجوم و کیهان شناسی-

 • ۱٫ تعریف موزه نجوم وکیهان شناسی-
 • ۲٫ اهداف و کارکردهای موزه نجوم و کیهان شناسی-
 • ۳٫ موزه یا پارک موزه نجوم و کیهان شناسی-
 • ۳٫ ۴٫ ابزار های نجوم و کیهان شناسی-
 • ۴٫ ۱٫ تلسکوپ-
 • ۴٫ ۱٫ ۱٫ تاریخچه تلسکوپ
 • ۴٫ ۱٫ ۲٫ تلسکوپ گالیله-
 • ۴٫ ۱٫ ۳٫ مشخصات تلسکوپ
 • ۴٫ ۱٫ ۴٫ کاربردهای تلسکوپ-
 • ۴٫ ۱٫ ۵٫ انواع تلسکوپ-
 • ۴٫ ۱٫ ۵٫ ۱٫ تلسکوپ شکستی
 • ۴٫ ۱٫ ۵٫ ۲٫ لسکوپ بازتابی-
 • ۴٫ ۱٫ ۵٫ ۳٫ تلسکوپ رادیویی
 • ۴٫ ۱٫ ۵٫ ۴٫ تلسکوپ اشعه ایکس-
 • ۴٫ ۱٫ ۶٫ تلسکوپ در ایران-
 • ۴٫ ۲٫ رصد خانه-
 • ۴٫ ۲٫ ۱٫ شرایط یک رصدخانه-
 • ۴٫ ۲٫ ۲٫ رصدخانه های مهم جهان-
 • ۴٫ ۲٫ ۳٫ رصدخانه های مهم ایران-
 • ۴٫ ۳٫ پلانتاریوم یا آسمان نما-
 • ۴٫ ۳٫ ۱٫ تاریخچه آسمان نما-
 • ۴٫ ۳٫ ۲٫ مباحث ساختاری پلانتاریوم-
 • ۶٫ بررسی مصادیق و نمونه ها-
 • ۶٫ ۱٫ موزه کیهان و پلانتاریوم «آدلر»-
 • ۶٫ ۱٫ ۱٫ معرفی ریز فضاهای موزه فضا و پلانتاریوم«آدلر»-
 • ۶٫ ۲٫ موزه کیهان هنگ کنگ-
 • ۶٫ ۳٫ موزه نجوم و کیهان شناسی شیراز-
 • ۶٫ ۳٫ ۱٫ برنامه ریزی فیزیکی موزه نجوم و کیهان شناسی شیراز-

فصل چهار : اصول و معیارهای طراحی موزه-

 • ۱٫ عرصه بندی موزه-
 • ۱٫ ۱٫ عرصه معرفی-
 • ۱٫ ۲٫ عرصه اداری-
 • ۱٫ ۳٫ عرصه پژوهشی-
 • ۱٫ ۴٫ عرصه آموزشی-
 • ۱٫ ۵٫ عرصه خدمات رفاهی و عمومی-
 • ۱٫ ۶٫ عرصه خدمات پشتیبانی-

فصل پنج : اصول طراحی فضاهای موزه-

 • ۲٫ ۱٫ تالار ورودی-
 • ۲٫ ۲٫ گالریها یا تالار نمایش آثار-
 • ۲٫ ۲٫ ۱٫ حرکت در گالریهای موزه-
 • ۲٫ ۲٫ ۱٫ ۱٫ مسیرهای بازدید-
 • ۲٫ ۲٫ ۲٫ نورپردازی در گالریهای موزه-
 • ۲٫ ۲٫ ۳٫ ابعاد در گالریهای موزه-
 • ۲٫ ۳٫ آمفی تئاتر-
 • ۲٫ ۴٫ کتابخانه-
 • ۲٫ ۵٫ اداری-
 • ۲٫ ۶٫ پژوهشی-
 • ۲٫ ۷٫ آموزشی-
 • ۲٫ ۸٫ انبار-
 • ۲٫ ۹٫ تاسیسات-
 • ۲٫ ۱۰ پارکینگ-
 • ۴٫ ۳٫ نکاتی در باب معماری موزه-

منابع-

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

دانلـــود رساله

مطلب پیشنهادی

رساله جامع مجتمع آموزش فنی وحرفه اي (word)

رساله جامع مجتمع آموزش فنی وحرفه اي (word)

رساله جامع مجتمع آموزش فنی وحرفه اي (word) عنوان پروژه :رساله جامع مجتمع آموزش فنی وحرفه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com