خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله خانه سالمندان

کاملترین رساله خانه سالمندان

کاملترین رساله خانه سالمندان

عنوان پروژه : رساله خانه سالمندان

فایل ذخیره شده: در قالب ورد  و در ۲۸۶ صفحه

حجم فایل: ۹٫۱  MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن رساله خانه سالمندان در قالب ورد و در ۲۸۶ صفحه نموده ایم، لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم.

اصولا ” خانه سالمندان ” مفهومي است که در ساليان اخير در فرهنگ ما مطرح است ، قبلا در نگرش هاي ارزشي و اجتماعي مردم ايران ، لزوم توجه به چنين مبحثي نبوده است . ظاهرا به دليل ظهور شرايط جديد در تمامي زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در چند دهه ي اخير ، اجبارا بايد براي حداقل بخشي از جمعيت سالمند ايران، به فکر برنامه ريزي هاي مناسب به منظور ساخت اين گونه فضاهاي سکونتي ويژه در ايران بود .

با توجه به دلايلي که در زير آمده است انتظار مي رود که به زودي در شهرهايمان با يک نياز آشکار براي ورود سالمندان به خانه هاي سالمندي رو به رو شويم ، نيازي که هم اکنون به صورت پنهان وجود دارد .

  • افزايش طول عمر و بالا رفتن نسبت سالمندان در جمعيت .
  • کوچک شدن خانواده و تغيير آن از حالت سنتي به مدرن و در نتيجه کاهش ميزان جذب و پذيرش سالمندان در خانواده هاي جديد .
  • گسترش آپارتمان نشيني و تغيير فضاي زيستي براي خانداده ها .
  • کوچک شدن آپارتمان ها به سطوح زير ۷۰ متر مربع و محدوديت جا براي خانواده هاي داراي سالمند .

فهرست مطالب :

فصل اول : معرفي شناخت مسأله-

اهميت و ضرورت مسأله-
اهداف و انتظارات –
روش انجام تحقيق-

فصل دوم : مباني نظري

۲-۱٫ سالمند و سالمندي. . 
۲-۱-۱٫ 
مقدمه.-
۲-۱-۲٫ 
پيري.-
۲-۱-۲-۱٫ 
مفهوم پيري. –
۲-۱-۲-۲٫ 
مراحل پيري –
۲-۱-۲-۳٫ 
نشانه هاي پيري –
۲-۱-۳٫ 
سالمندي فصل کمال شخصيت. –
۲-۱-۴٫ 
ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان –
۲-۱-۴-۱٫ 
سالمندان در قرآن.   –
۲-۱-۴-۲٫ 
سالمندان در احاديث و روايات –
۲-۱-۵٫ 
ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان.   –
۲-۱-۵-۱٫ 
سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني –
۲-۱-۵-۲٫ 
سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران.   –
۲-۱-۵-۳٫ 
نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده.   
۲-۲٫ 
خانه هاي سالمندان.   –
۲-۲-۱٫ 
جايگاه سالمندان در اجتماع. 
۲-۲-۱-۱٫ 
جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته 
۲-۲-۱-۲٫ 
جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز. 
۲-۲-۲٫ 
معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها 
۲-۲-۲-۱٫ 
اختلاف پير و جوان   
۲-۲-۲-۲٫ 
دخالت –
۲-۲-۲-۳٫ 
سلب قدرت و استقلال از سالمندان –
۲-۲-۲-۴٫ 
سوء رفتار با سالمندان –
۲-۲-۲-۵٫ 
تغيير نقش ها در خانواده-
۲-۲-۳٫ 
دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان-

۲-۲-۳-۱٫ دلايل خانوادگي. –
۲-۲-۳-۲٫ 
دلايل اقتصادي. –
۲-۲-۳-۳٫ 
دلايل اجتماعي فرهنگي –
۲-۲-۴٫ 
مزايا و معايب خانه هاي سالمندان –
۲-۲-۵٫ 
ويژگي هاي جمعيتي –
۲-۲-۵-۱٫ 
بررسي جمعيت سالمندان در جهان –
۲-۲-۵-۲٫ 
بررسي جمعيت سالمندان در ايران.-

فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد.-

۳-۱٫ خصوصيات شاخص شهر مشهد.-
۳-۱-۱٫ 
اهميت مشهد از نظر تاريخي.-
۳-۱-۲٫ 
اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي –
۳-۱-۳٫ 
اهميت بين المللي مشهد. –
۳-۱-۴٫ 
کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد. –
۳-۲٫ 
مطالعات جمعيتي شهر مشهد. –
۳-۲-۱٫ 
جمعيت کنوني شهر مشهد. –
۳-۲-۲٫ 
جمعيت آينده شهر مشهد –
۳-۲-۳٫ 
بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن . –
۳-۲-۴٫ 
اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد –
۳-۳٫ 
مطالعات کالبدي ۳-
۳-۳-۱٫ 
موقعيت جغرافيايي-

۳-۳-۲٫ وضعيت توپوگرافي. –
۳-۳-۳٫ 
وضعيت زلزله خيزي. –
۳-۳-۴٫ 
نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد-
۳-۳-۵٫ 
نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده –
۳-۴٫ 
مطالعات اقليمي –
۳-۴-۱٫ 
عوامل اقليمي شهر مشهد. –
۳-۴-۲٫ 
تأثير عوامل اقليمي بر بنا. –
۳-۴-۲-۱٫ 
جهت استقرار ساختمان. –
۳-۴-۲-۲٫ 
تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه. –
۳-۴-۲-۳٫ 
تهويه.-
۳-۴-۲-۴٫ 
کيفيت رنگ و سطح مورد تابش –
۳-۴-۲-۵٫ 
تأثير نوع و شکل پنجره-

۳-۴-۲-۶٫ تأثير آلودگي صوتي –
۳-۴-۲-۷٫ 
تأثير آلودگي هوا. —
۳-۴-۲-۸٫ 
ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح-

فصل چهارم : بررسي نمونه هاي مشابه.-

۴-۱٫ نمونه هاي داخلي –
۴-۱-۱٫ 
آسايشگاه کهريزک –
۴-۱-۲٫ 
سراي سلامتي مشهد . –
۴-۲٫ 
نمونه هاي خارجي. –
۴-۲-۱٫ Guild house. 54-
۴-۲-۲٫ 
مجتمع مسکوني hough56-

فصل پنجم : برنامه فيزيکي.  –

۵-۱٫ ظرفيت سنجي مجموعه. –
۵-۱-۱٫ 
ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه.-
۵-۱-۲٫ 
ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي.-
۵-۱-۳٫ 
ظرفيت سنجي ساير فضاها –
۵-۲٫ 
استانداردها. –
۵-۲-۱٫ 
فضاي نگهداري . –
۵-۲-۱-۱٫ 
فضاي نگهداري روزانه-
۵-۲-۱-۲٫ 
فضاهاي نگهداري هفتگي-
۵-۲-۲٫ 
فضاهاي اجتماعي.-
۵-۲-۲-۱٫ 
فضاهاي آموزشي –
۵-۲-۲-۲٫ 
فضاهاي فرهنگي – مذهبي.-
۵-۲-۲-۳٫ 
فضاهاي ورزشي-
۵-۲-۲-۴٫ 
فضاهاي فراغتي.-
۵-۲-۳٫ 
فضاهاي رفاهي.-
۵-۲-۳-۱٫ 
تريا-
۵-۲-۳-۲٫ 
رستوران-
۵-۲-۴٫ 
فضاهاي اداري-
۵-۲-۴-۱٫
فضاهاي اداري – مديريتي  – 
۵-۲-۴-۲٫ 
فضاهاي اداري – دفتري.-
۵-۲-۴-۳٫ 
فضاهاي اداري – عمومي   –
۵-۲-۵٫ 
فضاهاي خدماتي.   –
۵-۲-۵-۱٫ 
رخشويخانه.   –
۵-۲-۵-۲٫ 
انبارها.   –
۵-۲-۵-۳٫ 
تأسيسات. –
۵-۲-۶٫ 
فضاهاي ارتباطي-   
۵-۲-۶-۱٫ 
ارتباطات افقي ( راهروها ) –  
۵-۲-۶-۲٫ 
ارتباطات عمودي.-
۵-۲-۷٫ 
فضاهاي باز.-
۵-۲-۷-۱٫ 
فضاهاي باز عمومي-
۵-۲-۷-۲٫ 
فضاهاي باز باغباني. –  
۵-۲-۷-۳٫ 
فضاهاي باز ورزشي-. 
۵-۲-۷-۴٫ 
فضاهاي باز فرهنگي-  
۵-۲-۷-۵٫ 
فضاهاي باز خدماتي   –
۵-۳٫ 
توصيه هاي کلي در طراحي-  
۵-۳-۱٫ 
نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان-   
۵-۳-۲٫ 
رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان. –
۵-۳-۳٫ 
شرايط آسايش- 
۵-۳-۴٫
کفپوش هاي مناسب-.
۵-۳-۵- 
مبلمان و اثاثيه ثابت-.
۵-۳-۶٫ 
ايمني.-
۵-۳-۷٫ 
مسيرها در فضاي باز-   
۵-۳-۸٫ 
سطوح پياده روي در فضاي باز-   
۵-۳-۹٫ 
امنيت در فضاي باز –  
۵-۴٫ 
جدول ريز فضاها-
۵-۵٫ 
دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي ) – 

فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي).-  

۶-۱٫ نتايج فصل اول و دوم-
۶-۲٫ 
نتايج فصل چهارم. —
۶-۲-۱٫ 
عوامل اقليمي شهر مشهد –
۶-۲-۲٫ 
تأثير عوامل اقليمي بر بنا   –
۶-۳٫ 
آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي   –
۶-۳-۱٫ 
ابعاد زمين.   –
۶-۳-۲٫ 
گذرهاي اطراف سايت –  
۶-۳-۳٫ 
کاربري هاي مجاور سايت.-  
۶-۳-۴٫ 
ديد و منظر –  
۶-۳-۵٫ 
آلودگي صوتي –
۶-۳-۶٫ 
عوامل اقليمي مؤثر در سايت –  
۶-۴٫ 
ديدهاي اطراف سايت –  
۶-۵٫ 
جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه –
۶-۵-۱ . 
حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه –
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی.-
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.-
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه.   –
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری اداری-
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی-   
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری خدماتی-.   
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان-
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی-.
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی-
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری فضای باز.-   
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی-
۶-۵-۲٫ 
حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ-
۶-۶٫ 
لکه گذاري .-

مراجع  –

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

دانلـــود رساله

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com