خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما
رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما

رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما

پایان نامه ارشد معماری طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما

عنوان رساله : طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۱۲ صفحه

حجم فایل:  ۱٫۲۱ MB

رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایان نامه ارشد معماری طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما در قالب ورد و در ۱۱۲ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله , به تعریفی از عنوان رساله به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

هنرهای نمایشی یکی ازپرسابقه ترین هنرها میان اقوام مختلف بشربوده است بطوریکه مردم هراقلیم و سرزمین براساس افسانه ها و اساطیر میهن خویش و از همه مهمتر برطبق آداب و سنن خود سعی دراجرای این هنرها داشته اند در جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه هنرهای نمایشی از ارکان اصلی و تحول آفرین نهاد اجتماعی محسوب میگردد این نهاد اجتماعی در راستای رفع نیازهای انسانی و اجتماعی ضمن تعاملات با ساختارها و هنجارهای جمعی با هنرخلق آفرینی و خلق آثارنمایشی به تجلی زیبای حقایق و بیان جذاب انگیزه ها و احساسات مردم می پردازد و کارکرد فراگستر خود را به عنوان الگوی زندگی اجتماعی بروز می دهد همچنین هنر نمایش  در اعصار مختلف ابزار مناسبی برای برقراری تعاملات فرهنگی- اجتماعی و ملموس ترین قالب برای طرح مضامین عقیدتی- انسانی وفلسفی بوده است و همواره تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت پایداری اجتماعی داشته است، به گونه ای که بسیاری از انواع آئین های نمایشی بدون وجود معماری مناسب دیگر امکان وقوع نخواهند داشت. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان با بهرگیری از معماری، از طریق معنا و فضا سازی بصری (کالبدی)، فضاهای تازه ای را برای اجرای نمایش های آئینی بر مبنای ارتقاء تعاملات اجتماعی خلق کرد؟ پژوهش حاضر که با مطالعات میدانی و با روش ترکیبی به بررسی انواع هنرهای نمایشی درایران پرداخته و اطلاعات بدست امده را با روشی توصیفی تحلیلی و همچنین با استفاده از مدارک و اسناد به گردآوری اطلاعات می پردازد باتوجه به قابلیتهای موجود در ایران و قومیت های مختلف درآن همچنین بستر مناسب برای طراحی و ساخت مرکز هنرهای نمایشی که به موجب آن بتوان درجهت ارتقا تعاملات اجتماعی و فرهنگی گام برداشت و بدون شک درراستای بالا بردن سطح کیفیت زندگی مردم منطقه میتوان اثرگذار واقع شد و نیز بوسیله الگویی مناسب جهت ایجاد فضاهای نمایش به رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه از پیش رونق داد .

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- ضرورت تحقیق

۱-۴- فرضيه ها

۱-۵- اهداف تحقيق

۱-۶- ساختار رساله

فصل دوم : مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

۲-۱-۱- اصول مبانی نظری

۲-۱-۲- مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح

۲-۱-۳- مبانی نظری طراحی معماری

۲-۱-۴- گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی

۲-۱-۴- فضا و زمان

۲-۱-۵- معماری همگام با زمان

۲-۱-۶- انسان فضا معماری

۲-۱-۷-  کل و جزء

۲-۱-۸- خصوصی عمومی

۲-۱-۹- ایستایی و پویایی فضا

۲-۱-۱۰- کمپوزیسیون

۲-۱-۱۱- مقیاس و تناسبات

۲-۱-۱۲- محصور کردن فضا

۲-۱-۱۳- کانسپت

بخش دوم : پایداری اجتماعی

۲-۲-۱- مبانی نگرش فرهنگي – اجتماعي

۲-۲-۲-  تفاوت هاي و شباهت نگرش فرهنگي -اجتماعي و  معنا گرا

۲-۲-۳-  ظرف مكاني ،فرهنگ و روابط اجتماعي

۲-۲-۴- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی

۲-۲-۴-۱- انسان شناسی شهری

۲-۲-۴-۲- شهر فضا

۲-۲-۵- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی

۲-۲-۶- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری

۲-۲-۷- پایداری اجتماعی

۲-۲-۸-  ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی

۲-۲-۸-۱- مفهوم توسعه اجتماعی

۲-۲-۸-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی

۲-۲-۸-۳- شاخصهای آموزش و سوادآموزی

۲-۲-۸-۴- شاخصهای کار و عدم اشتغال

۲-۲-۸-۵- شاخصهای مصرف

بخش سوم : هنرهای نمایشی

۲-۳-۱- آیین نمایشی در شهر

۲-۳-۲- فضای نمایش

۲-۳-۳- صحنه؛ آشکارترین نشانه تئاتر

۲-۳-۴- انواع نمایش در گستره تاریخ

۲-۳-۴-۱-۱- تاريخچه نمايش در ايران

۲-۳-۴-۱-۲-  نمايش‌هاى پيش از اسلام

۲-۳-۴-۱-۳-  نمايش‌هاي پس از اسلام

۲-۳-۵- نمايش معاصر

۲-۳-۵-۱-  نمايش‌هاي كارواني

۲-۳-۵-۲- داستان‌گويي‌هاي نمايشگرانه (نقالي)

۲-۳-۵-۳- مذهبي

۲-۳-۵-۴-  نمايش عروسكي

۲-۳-۵-۵- نمایش های تعزیه

۲-۳-۵-۶-  نمايش‌هاي خنده‌دار (تقلید)

۲-۳-۵-۷- نمايش‌هاي باختری (به روش اروپایی- آمریکایی)

۲-۳-۶- تأثیر نمایشنامه های خارجی در ایران

۲-۳-۷- جشنواره های تئاتر در ایران پس از انقلاب اسلامی

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- استان البرز

۳-۲- پیشینه تا

۳-۳- موقعیت شهر کرج

۳-۴- ریشه‌یابی نام

۳-۵- مراحل گسترش تاریخی

۳-۶- موقعیت جغرافیایی

۳-۷-  ارتفاعات استان البرز

۳-۸- عرض جغرافیایی

۳-۹- منابع آبها(منابع رطوبتی)

۳-۱۰- توپوگرافی

۳-۱۰-۱- آب های زیرزمینی

۳-۱۱- اقلیم و آب و هوا

۳-۱۱-۱- رطوبت هوا

۳-۱۱-۲- دما

۳-۱۱-۳- بارندگی

۳-۱۱-۴- باد

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- استانداردها و ضوابط

۴-۲- طراحي تالار نمايش

۴-۲-۱- حجم تالار

۴-۲-۲- فرم متناسب براي تالار همايش

۴-۲-۳- محدوديت هاي آكوستيك در سالن

۴-۲-۴-  شيب کف سالن

۴-۲-۵- ورودي نمايشگران

۴-۲-۶- پيش صحنه

۴-۲-۷- دامنه ديد

۴-۲-۸- اندازه و فرم سالن

۴-۲-۹- خروجي ها و مفهوم فرار

۴-۲-۱۰- عرض خروجي ها

۴-۳- فضای پارکینگ

۴-۳-۱- انواع مختلف پاركينگ

۴-۴- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي طراحي گالری های هنری

۴-۴-۱-ساختار عمومی گالری‌ها

۴-۴-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء

۴-۴-۳-نورپردازی گالری‌ها

۴-۴-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها

۴-۴-۵- تنظیم شرایط محیطی

۴-۴-۶- تهویه مطبوع

۴-۴-۷- آکوستیک

۴-۴-۸- حریق

۴-۵- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي مرکز خرید محصولات  هنری

۴-۵-۱-بررسی بخش های مختلف

۴-۶-بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي رستوران

۴-۶-۱- بار غذاي مختصر

۴-۶-۲-كافه سرويس

۴-۶-۳-كافه ترياي سلف سرويس

۴-۶-۴- سرويس قهوه خانه

۴-۶-۵-آشپزخانه و محل شستشو

۴-۶-۶-رعايت نكاتي براي بهتر و ايده آل بودن رستوران

۴-۶-۷- نكاتي كه بايد در طراحي رستوران مد نظر باشد

۴-۶-۸-محل هاي ضروري ديگر

۴-۷- ضوابط واستانداردهاي طراحي

۴-۷-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های هنری ،گالری،مرکزخرید

۴-۷-۱-۱-سالن هنری

۴-۷-۱-۲-گالری ها

۴-۷-۱-۲-گالری ها

۴-۷-۲- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی

۴-۷-۳- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف

۴-۷-۴-مقررات ساختمانی در تجارت شهری

۴-۷-۵- احداث بالكن با تراس و پيش آمدگي بر روي معابر

۴-۷-۶- كنسول در قسمت راه پله

۴-۷-۷- تراس

۴-۷-۸-رعايت محدوديت ارتفاع

۴-۷-۹-مسيرهاي دسترسي(گذرگاهها)

۴-۷-۱۰- تخصيص فضا

۴-۷-۱۱-گذرگاه ها

۴-۷-۱۲-آسانسورها

۴-۷-۱۳- اتاق هاي فرعي

۴-۷-۱۴- سرويس بهداشتي كارمندان

۴-۷-۱۵-محل هاي ضروري ديگر

۴-۷-۱۶- پله برقي

۴-۷-۱۷- مشخصات فني پله برقي

۴-۷-۱۸- نقاله مسافرتی

۴-۷-۱۹سطح شيبدار

۴-۷-۲۰- مقررات ساختماني

۴-۷-۲۱- آتش سوزي

۴-۷-۲۲- دما وتهويه

۴-۷-۲۳- ورودي و خروجي ها

۴-۷-۲۴- ورودي ها و گذر گاهها

۴-۷-۲۵- درهاي اتوماتيك و درهاي برقي

۴-۷-۲۶-درب‏هاي خروجي

۴-۷-۲۷- پلكان ها

۴-۷-۲۸ سرما

۴-۷-دیاگرام های پیشنهادی مجموعه هنری

۴-۹-سرانه مجموعه هنری نمایشی

فهرست تصاویر و جداول

منابع و ماخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی و با الهام از پیشینه تاریخی هنر نما

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com