خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
پایانامه ارشد معماری اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

رساله ارشد معماری اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

رساله ارشد معماری اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

عنوان رساله : اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۴۷ صفحه

حجم فایل:  ۱٫۴۵ MB

پایانامه ارشد معماری اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله ارشد معماری اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان در قالب ورد و در ۱۴۷ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله , به ساختار این رساله اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

این رساله شامل دو بخش شناخت و طراحی است :
در بخش شناخت،
فصل اول در مورد طرح تحقیق تمام فصول بحث شده است.
پس از آن در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق ، تعیین مولفه ها و تعاریف مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در موضوع فصل سوم روش شناسایی تحقیق و روش های آماری و انجام پژوهش های انجام گرفته ،  می‏باشد.
در بخش دوم؛ بخش طراحی از ۵ فصل روند طراحی و معرفی طرح شکل گرفته است
در فصل اول مطالعات موضوع ، فصل دوم استانداردهای مربوط به طرح ، فصل سوم برنامه فیزیکی ارائه شده ، فصل چهارم مطالعات تطبیقی مربوط به پروژه ، فصل پنجم معرفی بستر طرح و در آخر در فصل ششم تحلیل سایت مورد بررسی قرار می گیرد .

فهرست مطالب :

بخش اول

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ پیشگفتار

۲-۱ مقدمه

۳-۱ بیان مسئله تحقيق

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقيق

۵-۱ اهداف پژوهش

۶-۱ فرضيه هاي  تحقيق

۸-۱ پیشینه تحقیق

۹-۱ قلمرو و محدودیت های تحقیق

۱۰-۱ نوع و روش تحقیق

۱۱-۱ تعاریف اصطلاحات و متغييرها

۱۲-۱ ساختار رساله

فصل دوم: مباني نظري وادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه

۲-۲ معنا و مفهوم خلاقيت

۳-۲ تعريف خلاقيت

۴-۲ نظریه های خلاقیت

۵-۲ تفاوت خلاقيت با نوآوري

۶-۲ ارتباط خلاقیت با هوش

۷-۲ خلاقيت و عملكرد نيمكره هاي مغز

۸-۲ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق

۹-۲ تخيل بسترخلاقيت

۱۰-۲ خلاقیت در موج سوم

۱۱-۲  به عنوان فرآیند

۱۲-۲ خلاقیت استعدادی برای تمام عمر

۱۳-۲ تاثيرات فرهنگ و محيط برخلاقيت

۱۴-۲ سبكهاي فرزند پروری  و خلاقیت

۱۵-۲ سن مناسب پرورش خلاقيت در کودکان

۱۶-۲ تفکر خلاق

۱۷-۲    ۵ سالگي، اوج تفکر خلاق

۱۸-۲ تخيل و خلاقيت

۱۹-۲ حل تعارض با تفکر خلاق

۲۰-۲ زمينه هاي پرورش تفکر خلاق

۲۱-۲ سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان

۲۲-۲ مفهوم کودک و دوران کودکی

۲۳-۲ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی

۲۴-۲ مراحل رشد کودک

۱-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۳ ساله

۲-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۵-۴ ساله

۳-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۶ ساله

۲۵-۲ کاردانی کودک

بخش دوم

فصل اول : مطالعات موضوع

۱-۱ مقیاس

۲-۱ فرایند توسعه

۳-۱ استقرار و موقعیت

۴-۱ نظام حرکتی

۵-۱ نظام کالبدی

۶-۱ حجم , میزان و نقش فضای باز و توده

۷-۱ یکپارچگی طرح

۸-۱ استقلال فضایی

۹-۱ انعطاف پذیری و روانی

۱۰-۱ عملکرد

۱۱-۱ تعریف بازی

۱۲-۱ تاریخچه ی  بازی

۱۳-۱ اهمیت و نقش بازی در تربیت کودک

۱۴-۱ نقش های بازی

۱-۱۴-۱ نقش بازی در رشد جسمانی

۲-۱۴-۱ نقش بازی در رشد عقلانی و اعتماد به نفس

۳-۱۴-۱ نقش بازی در رشد عواطف

۴-۱۴-۱ نقش بازی در رشد اجتماعی و ارتباط با همسالان

۵-۱۴-۱ نقش بازی در رشد خلاقیت

۶-۱۴-۱ نقش بازی در رشد استقلال فردی

۷-۱۴-۱ نقش بازی دربهداشت روانی کودک

۸-۱۴-۱ نقش بازی در رشد ذهنی و هوشی

۹-۱۴-۱ نقش های اخلاقی بازی

۱۰-۱۴-۱ نقش های آموزشی و تربیتی بازی

۱۱-۱۴-۱ نقش درمانی بازی

۱۵-۱ نتایج بازی برای کودکان خردسال

۱۶-۱عوامل مؤثر در بازی

۱۷-۱ بازی ها از نظر اجراء

۱-۱۷-۱  بازی های فردی

۲-۱۷-۱ بازی های گروهی

۱۸-۱ انواع بازی

۱-۱۸-۱بازی های جسمی

۲-۱۸-۱ بازی های تقلیدی

۳-۱۸-۱ بازی های تخیلی

۴-۱۸-۱ بازی های نمایشی

۵-۱۸-۱ بازی های نمادی

۶-۱۸-۱ بازی های قانونمند

۱۹-۱ جایگاه و وظایف والدین در مورد بازی کودک

۲۰-۱ ضرورت آموزش بازی به کودکان

فصل دوم : استاندارد های مربوط به طراحی پارک   

۱-۲ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

۲-۲ فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)

۳-۲ فضاهای سبز غیر فعال

۴-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

۵-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو

۶-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو

۷-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو

۸-۲ ضوابط اجرایی کمربند سبز

۹-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها

۱۰-۲ ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

۱-۱۰-۲ نیمکت ها و صندلی ها

۲-۱۰-۲ موانع

۳-۱۰-۲ سکوها، تیرکها، نرده ها

۴-۱۰-۲ کیوسکها

۱۱-۲ تجهیزات شهری قابل ترکیب

۱-۱۱-۲ تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری

۱۲-۲ بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی، وسایل بازی، زمینهای بازی و مجسمه ها و … در بهبود کیفی فضای سبز

۱۳-۲ تعریف تاسیسات

۱۴-۲زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در حفظ ، نگهداری و توسعه ی انواع فضاهای سبز شهری

۱۵-۲ اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز

۱-۱۵-۲ استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها

۲-۱۵-۲ کفپوش

۳-۱۵-۲مبلمان

۴-۱۵-۲ سایه دهی

۵-۱۵-۲ پارکینگ

۶-۱۵-۲ جداول

۷-۱۵-۲ پله

۸-۱۵-۲  روشنایی

۹-۱۵-۲ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۱۶-۲ انسانی کردن فضا

۱۷-۲تاثیر شرایط محیطی

۱۸-۲ فضاهای طراحی برای کودکان

فصل سوم : برنامه فیزیکی

۱-۳ سایر امکانات مورد نیاز در احداث پارکها

۲-۳ وسایل و زمینهای بازی

۳-۳ تشکیلات اداری در پارکهای عمومی

۴-۳ مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها

۱-۴-۳  دسترسیها

۲-۴-۳  دربهای ورودی و خروجی

۳-۴-۳  پارکینگها

۴-۴-۳ موزه ها

۵-۴-۳ گلخانه ها و گرمخانه ها

۶-۴-۳  آکواریم

۵-۳ تشکیلات تزئیناتی

۱-۵-۳  آب نماها

۲-۵-۳ استخر و برکه های طبیعی

۳-۵-۳  دریاچه ی مصنوعی

۴-۵-۳  جنگلکاری

۵-۵-۳  گلکاری و چمن کاری

۶-۳ تشکیلات رفاهی و تفریحی

۱-۶-۳ رستورانها

۲-۶-۳  سالنهای سینما و تاتر

۳-۶-۳ جایگاه موزیک

۴-۶-۳ دستشوئی و توالت

۵-۶-۳  باغ وحش

۶-۶-۳ نیمکت

۷-۶-۳ وسایل بازی کودکان

۸-۶-۳ زمینهای ورزشی

۹-۶-۳ زمینهای بازی کودکان

فصل  چهارم : مطالعات موردی

۱-۴  بررسی پارک فرهنگی کودکان قاهره

۲-۴ بروملبی (Brumleby)، کوپنهاگ، دانمارک

۳-۴ پارک بلکس‌لند ریورساید (Blaxland Riverside)، سیدنی، استرالیا

۴-۴ پارک نیشی روکوگو (Nishi Rokugo)، توکیو، ژاپن

۵-۴ پارک گالیور، والنسیا، اسپانیا

۶-۴ پارک کلمی‌جونتری (Clemyjountri)،‌ ویرجینیا، آمریکا

۷-۴ زمین بازی پارک بلویل (Belleville)، پاریس، فرانسه

فصل پنجم : معرفی بستر طرح

۱-۵ مطالعات اقلیمی استان قم

۲-۵ وجه تسمیه استان قم

۳-۵ موقعیت جغرافیایی

۴-۵ موقعیت تاریخی

۵-۵ ویژگی‌های اقلیمی استان قم

۶-۵ اقلیم شهرستان

۷-۵ ویژگی‌های جمعیتی استان قم

۸-۵ میزان بارندگی

۹-۵ وزش باد

۱۰-۵ وضعیت توپوگرافی استان قم

۱۱-۵ پوشش گیاهی استان قم

۱۲-۵ زبان در استان قم

۱۳-۵ دین و مذهب در استان قم

۱۴-۵ ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی استان قم

فصل ششم : تحلیل سایت

فهرست تصاویر

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایانامه ارشد معماری اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ عنوان فایل : کاملترین رساله طراحی موزه جنگ فایل ذخیره …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com