خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشه

رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشه

 رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشه

عنوان رساله : رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشه

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۳۱ صفحه

حجم فایل:  ۱۹٫۸ MB

رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشه

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشه در قالب ورد و در ۲۳۱ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به بیان مقدمه ای در مورد طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

تا کنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملاً این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذران جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
برای نیل به این هدف در دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای ابزارهایی مورد توجه قرار می گیرد که ضمن سامان بخشی به تأسیسات بین راهی، این تأسیسات را به عنوان عامل مکملی در جهت رشد و توسعه منطقه ای مطرح سازد. بدین منظور با اتکا به روش شناسی برنامه ریزی شهری، ابتدا معیارهایی در جهت مکان یابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ارائه می گردد و سپس عناصر خدماتی مستقر در این مجتمع ها با تأکید بر نقش منطقه ای آنها بر شمرده می شود.
تعریف موضوع:
ارائه خدمات رفاهی درجاده های بین شهری درقالب مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی ، ازجمله نیازهایی است که ازابعاد مختلف کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی قابل بررسی است. دراین زمینه چندسالی است که طرح جامع مکانیابی مجتمع های خدماتی –رفاهی بین راهی درایران تدوین شده وبراساس آن نزدیک به ۵۰۰ مکان برای تأسیس این مجتمع ها درنظرگرفته شده است. دراین مسیر، مقصود ازمجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی ، جایگاهی است که درحاشیه جاده ها به منظور ارایه خدمات مورد نیاز رهگذران تعبیه می شود .
سعی این مقاله برآن است که جایگاه مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی را ازدیدگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، مورد بررسی قراردهد. بدین منظور در ابتدا با استعانت ازمبانی برنامه ریزی شهری ومنطقه ای ، نقش این مجتمع ها مورد بررسی قرارمی گیرد و دو پیشنهاد ارایه خواهد شد که یکی به ضوابط واصولی که معیارهای کاربری زمین و طراحی برای مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی و دوم به پیشنهاد عناصر جدیدی که حضوراین مجتمع ها را تقویت کند، بازمی گردد.

فهرست مطالب :

چکیده

پیشگفتار

فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری )

۱-۱- تعریف موضوع

۲-۱- طرح مسأله

۳-۱ سایت مورد نظر طراحی

۴-۱ ضرورت واهمیت

۵-۱ اهداف کلی

۲-۱ سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی

۱-۲-۱ سوابق تاریخی

۲-۲-۱ سوابق جهانی

۳-۱ بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی

۱-۱۱-۳ نگرش تاریخی – تکاملی

۱-۱۱-۴ نگرش فضاگرا

فصل دوم: مطالعات معماری

۱- ۲مطالعات تاریخی

۱: پست های نظامی و توقفگاه های مسافران

۲:رباط ها

۳: چایخانه وقهوه خانه

۴: چاپارخانه

۵: اصطبل ها

۶: میل ها

۷: ساباط

۸: کاربات

۹: کاروانسراها

۱۰: خان

۱۱: آب انبارها

۱۲: حوض ،برکه،پایاب ،چاه

مطالعات بستر طرح

۲-۲ موقعیت بستر طرح

۳-۲ معرفی استان قم

۴-۲ اقلیم استان قم

۱-۴-۲ دما

۲-۴-۲ تابش خورشيد

۳-۴-۲ باد

۵-۲ بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی

۱-۵-۲ بررسی نمونه های داخلی

۱-۱-۵-۲ مجتمع خدماتی رفاهی ” شهر آفتاب ” جاده ی قم – اصفهان

۲-۱-۵-۲ مجتمع بین راهی مهتاب

۲-۵-۲ بررسی نمونه های مشابه خارجی

۱-۲-۵-۲مجتمع خدماتی رفاهیRasthause Gruibingen

۱-۲-۵-۲  بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه

برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی

۱-۳-۳اصول معمول در برنامه ریزی فضا

ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه

الف : تسهيلات مربوط به مسافرين

رستوران

سرويس بهداشتي

تأسيسات و نگهداري

نمازخانه

محوطه بازي پيک نيک

متل و کمپ

ب : تسهيلات مربوط به وسائط نقليه

شبکه دسترسي در مجموعه

محوطه پارکينگ

ضوابط طراحي

تسهيلات مربوط به اهالي شهر

اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها

تأسيسات سوختگيري

تعميرگاه وسائط نقليه

دفع زباله

د) تأسيسات جانبي راه

پمپ بنزين تعميرگاه خودرو

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

یزد شناسی

ویژگی های کلی استان

مشخصات کلی شهرستان یزد

نام گذاری

ویژگی های تاریخی شهر یزد

وجه تسمیه

پیدایش شهر

گسترش شهر

ویژگی های جغرافیایی شهر یزد

زمین شناسی

تکتونیک و لرزه خیزی

بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی

معیارهای تعیین آسایش

دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک

۱- جلو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه

۲- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال

معیار اول:درجه حرارت

معیار دوم: رطوبت نسبی

معیار سوم:باد

سنجش آسایش زیست اقلیمی

تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش اولگی

تعیین آسایش حرارتی ساختمانی با روش گیونی

جدول ميزان کارآئى ساختمان در تنظيم حرارت داخل ساختمان

طراحی ساختمان بر اساس معیارهای ماهانی

فصل چهارم : طرح مسئله

مقدمه

طرح مسأله

اهداف کلی

سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی

سوابق تاریخی

سوابق جهانی

بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی

نگرش تاریخی – تکاملی

نگرش فضاگرا 

فصل پنجم : بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی

بررسي نقش هاي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

نقش اقتصادي

نقش بازرگاني

نقش اجتماعي

نقش سياسي و اداري

نقش فرهنگي

نقش دفاعي

نقش بصري

نقش زيست محيطي

تجزيه و تحليل احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

مشوق ها و حمایت ها ی قانونی از سرمایه گذاری در مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

تأسيسات گردشگري و مصاديق آن

ارائه معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی

در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها

واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست

واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی

واحدهای خدماتی رفاهی

واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی

جمع بندی

دست آوردهای رفت و آمدی

دست آوردهای اقتصادی

فصل ششم : بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی

بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی

بررسی نمونه های داخلی

مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب جاده ی قم – اصفهان

مجتمع بین راهی مهتاب

بررسی نمونه های مشابه خارجی

نمونه موردی خارجی

بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه

نحوه طراحی مجتمع های خدماتی – رفاهی ترکیه

تیر پارک ها

تیر پارک سوشهری

تیر پارک مرزیفون

تیر پارک ارزوم (جمیل)

تیر پارک دوباتزید

فصل هفتم : ضوابط نظام عملکردی مجتمع های بین راهی

ضوابط نظام عملکردی مجتمع های بین راهی

ضوابط موارد خاص

تقاطع ها

فاصله بین این مجموعه با مجموعه های دیگر از لحاظ زمان و مکان

گذرگاه ها و سنگ فرش ها

در محور اردکان _میبد

محوطه بازی کودکان

فروشگاه ها

تعميرگاه وسائل نقليه

محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری

فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها

سطح و نظام عملكرد مجتمع هاي خدماتي رفاهي

نمایشگاه ها و تعمیر گاه های اتومبیل

تعمیر گاه های اتومبیل

ابعاد وسایل نقلیه

سکوی پهلو گیری موازی با جداره بنای ترمینال

فضای پارکینگ

ابعاد حداقل در پارکینگ های آزاد

ابعاد وسیله نقلیه و دایره گردش کامیون ها و اتوبوس ها

ابعاد لازم جهت پارکینگ اتوبوس: دور زدن و پارک کردن

پمپ بنزین ها

جایگاه سوخت گیری

ایستگاه های پمپ بنزين و تعميرگاه خودرو

دفع زباله

تأسيسات جانبي راه

اصول معمول در برنامه ریزی فضا

ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه

تسهيلات مربوط به مسافرين

سرويس بهداشتي

تأسيسات و نگهداري

نمازخانه

متل و کمپ

محوطه پارکينگ

ضوابط طراحي

تسهيلات مربوط به اهالي شهر

اختصاص قسمت هايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها

تأسيسات سوختگيري

جدول ۸ : عرض شانه برحسب مشخصات راه

جدول ریز فضاها

جدول ۹ : الگوی برنامه ریزی طرح مجتمع های خدمات رفاهی ( برنامه فیزیکی )

تحلیل سایت

تصویر ۴۹: گزینه و لکه گذاری اولیه اجزاء اصلی سایت بعد از رسیدن به برنامه فیزیکی نهایی

تصویر ۵۰: دیاگرام فضاهای رستوران

تصویر ۵۱ : دیاگرام فضاهای خدمات خودروئی

نقشه ها و سایر مدارک طرح

 ( روند طراحی )

لکه گذاری اولیه

دیاگرام ها

اسکیس

نقشه ها و سایر مدارک طرح

منابع و ماخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشهرساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به همراه نقشه

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com