خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله و مطالعات طراحی هنرستان معماری

رساله و مطالعات طراحی هنرستان معماری

رساله و مطالعات طراحی هنرستان معماری

عنوان رساله : رساله و مطالعات طراحی هنرستان معماری

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۱۲ صفحه

حجم فایل:  ۱۸٫۸  MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله و مطالعات طراحی هنرستان معماری در قالب ورد و در ۲۱۲ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به ضرورت و اهمیت موضوع  چکیده ای در رابطه با هنرستان معماری  به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

از دیرباز نقش مهم بالا بودن سواد معماران در طراحی هاي معمارانه طی دهه آینده موضوعی انکارناپذیر بوده و محصولات خوب معماري از کلاس هاي سطح بالا به دست می آید. ظاهر و درون شهرهاي آینده به مناسب بودن فضاهاي آموزش ارتباط دارد. اغلب نبودن فضاهاي مناسب آموزشی هم از جهت استانداردهاي فضایی و از جهت نداشتن برنامه ریزي آموزشی در فضاهاي علمی و تداخل عملکردي در برنامه هاي عملی باعث افت کیفیت و جایگزین شدن روش هاي کم کیفیت آموزشی به جاي روش هاي نوین در تدریس معماري شده است.

آنچه که باعث ایجاد تفاوت در طراحی یک دبیرستان با هنرستان معماري می شود نوع عملکرد آن و فضاهاي مورد نیاز و خاص تر در هنرستان هاي معماري است، نبودن فضاهاي کافی براي آتلیه ها، نبودن استاندارد هاي مورد نیاز و جایگزینی طراحی کامپیوتري به جاي استفاده از روش هاي اصولی تر ایرادي است که به کار طراحان در بازار کار وارد خواهد شد.

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

۱-۱-بیان مساله و سوال های تحقیق

طرح مساله

۲-۱-سابقه وظرورت انجام تحقيق

۳-۱ اهداف تحقيق

۴-۱-چه کاربردي از انجام اين تحقيق متصور است

۵-۱-روش تحقيق

فصل دوم 

تعاریف و مبانی نظری معماری مدارس

۱-۲-طراحي اصولي شکل کلي فضاي معماري

ارائه آموزش هاي غير مستقيم وگروهي با ايجاد کارگاه هاي جنبي

۳-۱-۲-محيط دلپذير

۴-۱-۲-وضوح و خوانايي

۵-۱-۲-تنوع

طراحي جزئيات فضاها با توجه به الگوهاي رفتاري دانش آموزان

۶-۱-۲-ايجاد حس کنجکاوي و خلاقيت

۷-۱-۲-رعايت عوامل زيباشناسي

۸-۱-۲-همسازي با اقليم

۳-۲- شکل گيري  محيط هاي آموزشي در فضاي بدون مرز

-۱-۳-۲-تعريف فضا

۲-۳-۲-فضاي بينابين

۳-۳-۲-فضاي بدون مرز

۴-۳-۲-بينابيني در فضاي معماري

۵-۳-۲-معماري بدون مرز

۶-۳-۲-محيط آموزشي

۷-۳-۲-قابليت هاي محيط آموزشي

۸-۳-۲-يادگيري

۹-۳-۲-آموزش

۱۰-۳-۲-انعطاف پذيري

سير تحول مدارس

مدارس رايج

مفهوم ديوار

مدرسه معلم محور

مدارس باز

مدارس بدون ديوار

ارزيابي مدارس باز و بدون ديوار

شاخصه هاي مدرسه بدون مرز در مدارس سنتي ايران

۲-۲-پویایی، حلقه ی گمشده فضاهای آموزشی

اهميت فضاهاي آموزشي

معماري و فضاي آموزشي

پويايي ، تعاريف و مفاهيم

پويايي در فضاهاي آموزشي سنتي

پويايي در نظام آموزشي معاصر

۳-۲-راهکارهاي کالبدي براي تحقق طرح مدرسه پويا

پويايي در حياط

پويايي در ديوار

پويايي در راهرو

پويايي در کلاس

درباره هنرستان

-شاخه تحصيلي

زمينه صنع : ۵۰

-۲-تاریخ تحولات مدارس در ایران –دکتر علیرضا سمیع آذر

۲-۲-۲-دوره سلجوقیان

۳-۲-۲-دوره صفویان

فصل سوم 

اقلیم و معماری پایدار

۱-۳-شرایط اقلیمی دریای خزر

۲-۳-شناخت الگوهای معماری پایدار

۳-۳-اصول معماری سبز

۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی

خصوصیات آب و هوایی این کناره به قرار زیر است

بافت شهری

خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی در این منطقه

خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه

نوع مصالح

نيازهاي حرارتي

راهبردهاي طراحي

اندازه پنجره ها و سايه بان

مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجي

۲-۳-تعریف معماری پایدار

۳-۳-اصول معماری سبز

بام سبز

۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی

راهکارهای بهینه سازی در ساختمان های آموزشی موجود

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آینده

فصل چهارم

نمونه های داخلی و خارجی

نمونه داخلی

۱-۴-هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

نمونه خارجی

۲-۴-دانشگاه زنان ایوا

۳-۴-مدرسه معماری مارنه

هنرستان هنرهاي زيبا

اطلاعات کلي

تاریخچه

گوشه ای از امکانات هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

شناخت کلی پروژه

دانشگاه زنان ایوا

اقلیم سئول

عکس هوایی

سیر کولاسیون

ورودی های بنا

ورودی ها و روابط مسیر و فضا

ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه اول

شکل افقی سیرکولاسیون طبقه اول

ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه دوم

طبقه دوم

ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه سوم

طبقه سوم

ورودی ها و روابط مسیر و فضا   طبقه چهارم

طبقه چهارم

ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه پنجم

طبقه پنجم

ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه ششم

طبقه ششم

تحلیل احجام و فرم

سلسله مراتب عملکردی

تنوع

سادگی

ارتباط پلان با نماها و یا مقاطع

تکرار

چگونگی های فضایی

فرم های برش یافته

فرم های الحاقی

تعریف فضا به وسیله عناصر افقی

سلسله مراتب دید

دیواره های جدا کننده

مصالح و بافت

رنگ

رنگ قهوه ای کف طبقات اول تا سوم

نورپردازی مصنوعی

نتیجه گیری

فصل پنجم

دید کلی طرح

برنامه طرح

پاسخگویی طرح

سازماندهی و برنامه ریزی

پاسخگویی به بافت منطقه

فضاهای ارتباطی

سیرکولاسیون

پاسخگویی به اقلیم

سلسله مراتب

نتایج حاصل از بررسی

استانداردها و برنامه فیزیکی

فضاهای بسته هنرستان های فنی و حرفه ای

رشته ها وکارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای(رشته های سبک)

مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی داخل یا کنار مراکز آموزشی

تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی

ميز و نيمكت مدارس

ميز وصندلي مدرس

میز و نیمکت دو نفره مدارس

صندلي دسته دار

ميز تحرير

ابعادصندلي هاي ميز تحرير

ميز نقشه كشي مدارس

تجهيزات ميز كامپيوتر

تجهيزات كتابخانه ها

ابعاد میز کتابخانه ها

قفسه کتاب مدارس

ويژگي هاي تجهيزات آزمايشگاهي

حداقل فواصل و ابعاد تجهيزات (ميز وصندلي)

چيدمان کلاس های مقاطع دبيرستان

چيدمان ساير فضاهای قابل استفاده در کليه مقاطع

اطلاعات موجود در زمينه مكانيابي

ضمیمه طراحی-ضوابط طراحي ساختمانهاي آموزشي

ضوابط فضاهاي آموزشي

عوامل آسيب زا در ساختمان مدارس

روشهاي نوين در طراحي مدارس و فضاهاي آموزشي

عوامل بنيادين در طراحي فضاي داخلي مدارس

اصول سازماندهي فضائي مدارس

اصول وضوابط طراحي مدارس

جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس

شيوه هاي اصلي ساماندهي شكلي توده ساختمان

فصل ششم

بررسی وتحلیل بستر و محیط پروژه

مختصري دربارة رويان

موقعیت سایت در وضع موجود

کاربری های حواشی سایت و امکان گسترش

دسترسی های موجود سایت و موقعیت ورودی ها

احکام

توپو گرافی ،خط زمین و خط افق

دید از داخل به خارج

دید از خارج به داخل

احکام

اقلیم

احکام

نور

آلودگی صوتی

تقسیم سایت به دو بخش آرام و شلوغ

فصل هفتم 

تجزیه وتحلیل طرح نهایی

آرایش عرصه ها

برنامه فیزیکی

بام سبز

فصل هشتم: مباني طراحي معماري پروژه

۱- مباني نظري خاص طرح

سرانجام

منابع

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com