نقشه-پارک-با-تمام-جزئیات-dwg

کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

تومان 37,700

توضیحات محصول

کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

عنوان پروژه : پروژه طراحی پارک

فایل ذخیره شده : نقشه های معماری پارک – اتوکد(dwg)

حجم فایل :  ۱۳٫۶۹ MB
.

فهرست مطالب :

۱-نقشه های طراحی پارک با نرم افزار اتوکد (dwg):

 • سایت پلان مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت مکان نما با پوشش گیاهی  مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت مکان نما با خطوط توپو گرافی مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت اندازه گذاری مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت مختصات مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت مکان نما فضای سبز مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت مکان نمای رنگی مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت مکان نمای آب مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • سایت مکان نمای راه ها مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • پلان سیستم آبرسانی پارک مقیاس (۱/۱۰۰۰)
 • آب نمای میدان و باغ گل مقیاس (۱/۱۰)
 • سرسره آبی مقیاس (۱/۱۰)
 • آب نمای ورودی مقیاس (۱/۱۰)
 • آب نمای شهربازی مقیاس (۱/۱۰)
 • استخر شنا مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سیستم پمپاژ آب دریاچه به آبشار مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات اجرایی مربوطه به سیستم آبرسانی مقیاس (۱/۱۰)
 • شهر بازی
 • میدان و باغ گل
 • سر در ورودی
 • دریاچه
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

۲-نقشه ساختمان مجموعه :

۱ . نقشه های رستوران 

 • پلان طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبمان همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۲ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۳ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سیستم تهویه مطبوع رستوران مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم آبرسانی رستوران مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم فاضلاب رستوران مقیاس (۱/۱۰)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

۲ . پلان سرایداری

 • پلان مبلمان سرایداری مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۲ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)

۳ . پلان نگهبانی 

 • پلان بام مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان نگهبانی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سیستم تهویه مطبوع نگهبانی مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم آبرسانی نگهبانی مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم فاضلاب نگهبانی مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم آبرسانی سرویس بهداشتی مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم فاضلاب سرویس بهداشتی مقیاس (۱/۱۰)

۴ . پلان رختکن پارک آبی

 • پلان بام مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان رختکن پارک آبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)

۵ . پلان اتاق پمپاژ

 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سیستم تهویه مطبوع رختکن مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم آبرسانی رختکن مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم فاضلاب رختکن مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)

۶ . پلان مدیریت پیست 

 • پلان بام مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان مدیریت پیست مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سیستم تهویه مطبوع مدیریت پیست مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم آبرسانی مدیریت پیست مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم فاضلاب مدیریت پیست مقیاس (۱/۱۰)

۷ . پلان مدیریت پارک

 • پلان مبلمان مدیریت پارک مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای ۱ مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)

۸ . نقشه های سالن کتابخانه

 • پلان بام مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبمان همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای شرقی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای جنوبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سیستم تهویه مطبوع مقیا مقیاس (۱/۱۰۰)
 • لوله کشی درین مقیاس (۱/۱۰)
 • لوله کشی فاضلاب و ونت و درین مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم آبرسانی مقیاس (۱/۱۰)

۹ . نقشه های سالن اجتماعات 

 • پلان بام مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبمان همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان مبلمان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای شرقی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای جنوبی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰۰)
 • سیستم تهویه مطبوع مقیاس (۱/۱۰)
 • لوله کشی درین مقیاس (۱/۱۰)
 • لوله کشی فاضلاب و ونت و درین مقیاس (۱/۱۰)
 • سیستم آبرسانی مقیاس (۱/۱۰)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

نقشه های سر در ورودی :

 • پلان سر در ورودی مقیاس (۱/۱۰)
 • نمای اصلی مقیاس (۱/۱۰)
 • پلان سقف مقیاس (۱/۱۰)
 • نمای جانبی مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع B-B مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع C-C مقیاس (۱/۱۰)
 • طرح سه بعدی سردر مقیاس (۱/۱۰)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

آبنمای میدان مرکزی :

 • پلان آبنما مقیاس (۱/۱۰۰)
 • جزئیات آبنما مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع A مقیاس (۱/۱۰۰)

پلان سکو میدان مرکزی :

 • پلان سکو مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات سکو مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع B مقیاس (۱/۱۰)

پلان غرفه بازی :

 • پلان غرفه مقیاس (۱/۱۰۰)
 • نمای شرقی مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A-A مقیاس (۱/۱۰۰)

آبنمای ورودی :

 • پلان آبنما مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع آبنما مقیاس (۱/۱۰۰)
 • مقطع A مقیاس (۱/۱۰۰)

جزئیات اجرایی : 

 • جزئیات دیواره استخر سرسره مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات دیواره استخر مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات نصب چراغ روشنایی خیابان مقیاس (۱/۱۰)
 • پل شهر بازی مقیاس (۱/۱۰)
 • چرخ و فلک مکانیکی شهر بازی مقیاس (۱/۱۰)
 • سرسره بادی شهر بازی مقیاس (۱/۱۰)
 • آبنمای شهر بازی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات ساحل دریاچه مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع طولی آبشار مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع عرضی آبشار مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات پله خارجی ساختمان ها مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات پله محوطه از جنس سنگ لاشه مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات پیاده رو و کانال تاسیسات مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات ورودی بلوار ۲۴ متری مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات خیابان های داخلی و پیاده رو مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات بلوار ۲۴ متری و پیاده رو مقیاس (۱/۱۰)
 • اتصال پروفیل درب به کف در مجاورت فضای مرطوب مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع از درب دو لنگه مقیاس (۱/۱۰)

مقطع از پنجره با پروفیل قوطی آهنی مقیاس (۱/۱۰)

 • پلان درب باد بزنی دو لنگه مقیاس (۱/۱۰)
 • پلان درب باد بزنی یک لنگه مقیاس (۱/۱۰)
 • پرسپکتیو از سقف کاذب مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات سقف کاذب مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع از دیوار با سقف شیب دار اجرا شده با خرپای فلزی و سقف کاذب مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع از دیوار و سقف تیرچه بلوک مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات پله خارجی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات کفشوی پشت بام مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات آبرو در همکف مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات کاسه توالت ایرانی با سیفون در همکف مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات دستشویی و اتصالات در همکف مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات پیشخوان چوبی مقیاس (۱/۱۰)
 • دیوار های سبک پیش ساخته – جزئیات اتصال دیوار ماسونری و دیوار سبک پیش ساخته
 • اتصال دیوار آجری به کرسی چینی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات اتصال کف پنجره و نعل درگاه پنجره آلومینیومی
 • جزئیات اجرایی پله مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع از دیوار خارجی اتاقک های پمپاژ مقیاس (۱/۱۰)
 • مقطع از دیوار خارجی و جان پناه بام بدون باران گیر مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات دیوار خارجی با سقف تیرچه بلوک ساختمان های دو طبقه مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات دیوار خارجی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات کرسی چینی و دیوار ۲۲ سانتی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات اجرایی دستشویی با مصالح بنایی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات جا گلی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات کف پنجره سیمانی با روکش گالوانیزه مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات نصب چاه زمین مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات اجرایی کابل کشی مقیاس (۱/۱۰)
 • ترمینال سیستم ارتینگ مقیاس (۱/۱۰)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

جزئیات اجرایی کابل کشی فشار ضعیف

 • جزئیات عبور کابل از کانال آب مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات چراغ خیابانی با پایه مقیاس (۱/۱۰)
 • نحوه اتصال کابل برق به پمپ مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات نصب سینی کابل مقیاس (۱/۱۰)
 • چراغ گریفی سقفی رو کار با پایه فلزی مقیاس (۱/۱۰)
 • نصب سیستم اتصال زمین با الکترود صفحه مسی تخت یا مشبک مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات سپتیک تانک و حوضچه تنظیم مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات منهول بتنی فاضلاب مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات چاه جذبی مقیاس (۱/۱۰)

جزئیات عبور لوله های آب و ی فاضلاب در محوطه

 • دریچه حوضچه آبیاری مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات کف شوی سیفون سرخود مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات دریچه بازدید مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات توالت شرقی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات نصب لوله ونت مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات روشویی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات توالت فرنگی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات شلنگ و قرقره اتش نشانی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات حوضچه شیر فلکه در محوطه مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات نصب زیر دوشی مقیاس (۱/۱۰)
 • جزئیات نصب توالت ایرانی مقیاس (۱/۱۰)
 • جداول شامل ۴ شیت با ارائه توضیحات کامل در رابطه با سایر جزئیات
 • و ….

نگارخانه:

بعد قبل
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)
بعد قبل

مطالب مشابه :

 1. رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی(۹۸ صفحه)
 2. کاملترین رساله و مطالعات طراحی پارک آبی(۱۲۵ صفحه)
 3. رساله و مطالعات طراحی پارک علم و فناوری(۱۳۲ صفحه)
 4. رساله اصول طراحی پارک های شهری(۱۱۶ صفحه)
 5. رساله طراحی پارک آموزش(۷۸ صفحه)
 6. نمونه پارک همراه با تمامی جزئیات معماری(dwg)

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com