رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر

رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر

تومان 35,000

توضیحات محصول

رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر

عنوان پروژه : رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر ( درقالب jpg )

فایل ذخیره شده :  word و در ۲۳۰ صفحه

رندر نهایی : در قالب jpg

نقشه ها : در قالب jpg

حجم فایل : ۳۰٫۳ MB

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه

فصل اول: معرفی استان و شهرستان

 • ۱-۱ استان فارس
 • ۱-۱-۱ نام
 • ۱-۱-۲ تاریخ
 • ۱-۱-۳ جغرافیا
 • ۱-۱-۴ آب و هوا
 • ۱-۱-۵ جمعیت
 • ۱-۱-۶ صنایع و محصولات
 • ۱-۱-۷ صنایع دستی
 • ۱-۱-۸ سوغات
 • ۱-۱-۹ زبان ها
 • ۱-۱-۱۰ جاذبه ها و آثار تاریخی
 • ۱-۱-۱۱ گردشگاهها
 • ۱-۱-۱۲ تقسیمات کشوری
 • ۱-۲ شیراز
 • ۱-۲-۱ شیراز نامی خیال انگیز
 • ۱-۲-۲ مشاهیر شیراز
 • ۱-۲-۳ غذاهای سنتی شیراز
 • ۱-۲-۴ سوغات شیراز
 • ۱-۲-۵ آثار تاریخی
 • ۱-۲-۶ گردشگاهها

فصل دوم: ضرورت طرح

 • ۲-۱ شناخت بیشتر بر جامعه ایران
 • ۲-۱-۱ افسردگی و برخی علل آن در ایران
 • ۲-۱-۲ افسردگی در ایران و جهان
 • ۲-۱-۳ مشکلات پیچیده ذهنی
 • ۲-۱-۴ راههای کسب موفقیت در زندگی
 • ۲-۲ ضرورت وجود فضای سبز
 • ۲-۲-۱ تعریف فضای سبز شهری
 • ۲-۲-۲ مفهوم واژه پارک
 • ۲-۳ نقش و اهمیت پارک و فضای سبز شهری
 • ۲-۳-۱ دلایل رفتن به پارک
 • ۲-۳-۲ اصول طراحی پارک و فضای سبز با کیفیت
 • ۲-۳-۳ اهمیت پارک و فضای سبز شهری
 • ۲-۴ تاریخچه پارک
 • ۲-۵ انواع پارکها
 • ۲-۵-۱ پارکهای ملی
 • ۲-۵-۲ پارکهای گیاه شناسی
 • ۲-۵-۳ پارکهای وحش
 • ۲-۵-۴ پارکهای نمایشگاهی
 • ۲-۵-۵ پارکهای ورزشی
 • ۲-۵-۶ پارکهای عمومی
 • ۲-۵-۷ پارکهای منظم
 • ۲-۵-۸ پارکهای نامنظم
 • ۲-۵-۹ پارکهای مختلط
 • ۲-۵-۱۰ پارک فانتزی
 • ۲-۵-۱۱ پارکهای مدرن
 • ۲-۵-۱۲ پارکهای جنگلی
 • ۲-۶ نکاتی دربارۀ فرهنگ پارک و پارکداری

فصل سوم: ضوابط طراحی پارک شهری

 • ۳-۱ موارد استفاده از زمین
 • ۳-۱-۱ ضوابط مربوط به تفکیک زمین
 • ۳-۱-۲ ضوابط مربوط به احداث ساختمان
 • ۳-۱-۳ استفاده از سایه ها
 • ۳-۲ ایجاد تعادل در معماری پارک
 • ۳-۲-۱ تعادل
 • ۳-۲-۲ انواع تعادل
 • ۳-۲-۳ کاربرد تعادل در پارکسازی
 • ۳-۳ آب در معماری پارک
 • ۳-۳-۱ آب و روان شناسی
 • ۳-۳-۲ آب و انعکاس
 • ۳-۳-۳ آب و تأثیر آن در کاهش درجه حرارت
 • ۳-۳-۴ طراحی آب در سبکهای مختلف
 • ۳-۳-۴-۱ استخر
 • ۳-۳-۴-۲ آب نما
 • ۳-۳-۴-۳ چشمه
 • ۳-۳-۴-۴ برگه ها یا باغچه های آبی
 • ۳-۳-۴-۵ آبشار و جویبار
 • ۳-۳-۴-۶ فواره ها
 • ۳-۴ گیاهان در معماری پارک
 • ۳-۴-۱ حجم گیاهی
 • ۳-۴-۲ فرم های مجموعه ای گیاهی
 • ۳-۴-۳ نقش دوایر و چهارگوش ها در هندسه معماری گیاهی
 • ۳-۴-۴ سطح گیاهی
 • ۳-۴-۴-۱ سطح سقف گیاهی
 • ۳-۴-۴-۲ سطح دیوار گیاهی
 • ۳-۴-۴-۳ سطح گف گیاهی
 • ۳-۴-۵ خط گیاهی
 • ۳-۵ نورپردازی در معماری پارک
 • ۳-۵-۱ تاریخچه نورپردازی
 • ۳-۵-۲ اصطلاحات
 • ۳-۵-۳ انواع نورپردازی
 • ۳-۵-۳-۱ نورپردازی تزئینی
 • ۳-۵-۳-۲ نورپردازی یکنواخت
 • ۳-۵-۳-۳ نورپردازی کاربردی
 • ۳-۵-۳-۴ نورپردازی مسیر دسترسی
 • ۳-۵-۳-۵ نورپردازی امنیتی
 • ۳-۵-۴ نتیجه گیری
 • ۳-۶ طراحی محیط هایی برای کودکان
 • ۳-۶-۱ ادراک کودک
 • ۳-۶-۱-۱ دریافت حسی کودک از فضا
 • ۳-۶-۱-۲ دریافت اشکال
 • ۳-۶-۱-۳ دریافت رنگها
 • ۳-۶-۱-۴ سر و صدا
 • ۳-۶-۲ نیاز به تملک فضا
 • ۳-۶-۳ تأثیر بزرگترها بر روی درک کودک از فضا
 • ۳-۶-۴ فضا و مشکلات رفتاری کودک
 • ۳-۶-۵ خصوصیات معماری برای کودک
 • ۳-۶-۵-۱ معیارهای کیفیت فضا
 • ۳-۶-۵-۱-۱ سازماندهی
 • ۳-۶-۵-۱-۲ زمان و مسیر
 • ۳-۶-۵-۱-۳ جزء کل
 • ۳-۶-۵-۱-۴ فرم
 • ۳-۶-۵-۱-۵ هماهنگی
 • ۳-۶-۵-۱-۶ نور
 • ۳-۶-۵-۱-۷ رنگ
 • ۳-۶-۵-۱-۸ نشانه ها
 • ۳-۶-۶ ما به ازاء مکانی ـ فیزیکی نیازهای کودک
 • ۳-۶-۷ نتیجه گیری

فصل چهارم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت

 • ۴-۱ مکان سایت
 • ۴-۲ دلیل انتخاب سایت
 • ۴-۳ عکس هوایی از سایت

فصل پنجم: مطالعات تطبیقی

 • ۵-۱ پارک کارخانه سیتروئن
 • ۵-۲ پارک هزاره
 • ۵-۳ پارک معماری Jinhua در چین
 • ۵-۴ پارکها و باغهای سوجو
 • ۵-۵ پارک ملی تندوره
 • ۵-۶ پارک چیتگر

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی طرح

 • ۶-۱ حصارکشی باغ ها
 • ۶-۲ آلاچیق ها، مسیرها، پلکان ها، دیوارهای حفاظ
 • ۶-۳ استحکامات خاکی
 • ۶-۴ حفاظ سطح شیب دار
 • ۶-۵ روش های کاشت
 • ۶-۵-۱ پیچکها و گیاهان بالارونده
 • ۶-۶ بسترهای پشته ای و برجسته
 • ۶-۷ گل خانه ها
 • ۶-۸ درختان و حاشیه ها
 • ۶-۹ حوضچه های باغ
 • ۶-۱۰ تجهیزات باغ بانی
 • ۶-۱۱ زمینهای بازی
 • ۶-۱۲ پارکینگهای اتومبیل
 • ۶-۱۲-۱ دور زدن و پارک کردن
 • ۶-۱۳ رستورانها
 • ۶-۱۳-۱ مقدار فضای موردنیاز
 • ۶-۱۳-۲ نحوه چیدن وسایل
 • ۶-۱۴ باغ وحشها

فصل هفتم: پیدایش ایده و تبدیل آن به فرم

 • ۷-۱ نقش ایمان و اعتقاد در آرامش
 • ۷-۲ تأثیر ورزش بر آرامش
 • ۷-۳ تأثیر طبیعت بر آرامش
 • ۷-۴ تأثیر گل و گیاه بر آرامش
 • ۷-۵ تأثیر معماری بر آرامش
 • ۷-۵-۱ رنگ
 • ۷-۵-۲ نور
 • ۷-۶ نتیجه گیری

فصل هشتم: نقشه ها

 • ۸-۱ موقعیت های سایت
 • ۸-۱-۱ شمای سایت
 • ۸-۱-۲ دیاگرام ارتباطی بین فضاها
 • ۸-۱-۳ جانمایی فضاها
 • ۸-۱-۴ موقعیت سایت
 • ۸-۲ ورودی های پارک
 • ۸-۲-۱ ورودی شماره ۱
 • ۸-۲-۲ ورودی شماره ۲
 • ۸-۲-۳ ورودی شماره ۳
 • ۸-۳ زون های پارک
 • ۸-۳-۱ زون کودکان
 • ۸-۳-۲ زون خانواده
 • ۸-۳-۳ زون افراد مسن و کهنسال
 • ۸-۳-۴ زون نوجوانان و جوانان
 • ۸-۴ عملکردها
 • ۸-۴-۱ کافی شاپ
 • ۸-۴-۲ عرضه محصولات فرهنگی
 • ۸-۴-۳ گل فروشی
 • ۸-۴-۴ عرضه خوراکی
 • ۸-۴-۵ غرفه های نمایشگاهی
 • ۸-۴-۶ باغ وحش
 • ۸-۴-۷ سرویس بهداشتی
 • ۸-۴-۸ پارکینگ
 • ۸-۵ نمادها
 • ۸-۵-۱ نماد حافظ
 • ۸-۵-۲ نماد تخت جمشید
 • ۸-۵-۳ نماد دروازه قرآن
 • ۸-۵-۴ آبخوری
 • ۸-۶ نماهای کلی پارک (full view)
 • ۸-۶-۱ پلان
 • ۸-۶-۲ پرسپکتیو

منابع

فهرست تصاویر

نگارخانه:

بعد قبل
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر
بعد قبل

رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر

مطالب مشابه :

کاملترین پلان معماری پارک ورزشی (Auto Cad)

پروژه طراحی پارک سیمرغ (اتوکد+ ۳D + رندر+ پوستر)

نقشه اتوکدی پارک آبشار امیدیه ( Auto cad )

طراحی پارک همراه با تمام جزئیات معماری ( Auto cad )

کاملترین نقشه پارک با تمام جزئیات اجرایی(dwg)

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “رساله طراحی پارک شهری همراه با نقشه و رندر”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com