کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

تومان 18,700

توضیحات محصول

کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

عنوان رساله :  مجتمع تجاری تفریحی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۷۴ صفحه

حجم فایل :  ۲۱٫۰۹  MB

.

فهرست مطالب :

فصل اول : شناخت موضوع

 • ۱- ۱ کلیات-
 • ۱-۱-۱ پرسش اصلی تحقیق پایان نامه (مسئله تحقیق)-
 • ۱-۱-۲  بیان مسئله  تحقیق پایان نامه (تشریح ابعاد , حدود مساله , معرفی دقیق مساله , بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای- مربوط به پرسشهای تحقیق,منظوراز تحقیق )-
 • ۱-۱-۳  اهداف  تحقیق و دلایل انتخاب سایت-
 • ۱-۱-۴ دلایل انتخاب سایت پایان نامه :-
 • ۱-۱-۵  ضرورت انجام  تحقیق در این  پایان نامه-
 • ۱-۱ -۶ ضرودت انجام پروژه و كاربرد نتايج-
 • ۱-۱-۷ اهداف پروژه-
 • ۱-۱-۸ فرآیند پروژه-

فصل دوم : روند شکل گیری , اصول و احکام و نگرش های طراحی به فضا های خرید و تفریح

 • ۲-۱ مفهوم مراکز تجاری-
 • ۲-۱-۱ تاريخچه مجموعه هاي تجاري-
 • ۲-۱ -۲ تاریخچه مراکزتجاری در جهان
 • ۲-۱ -۳ تاریخچه مراکز تجاری در ایران-
 • ۲-۱-۴ لزوم مراكز تجاري و اجتماعي در يك شهر-
 • ۲-۱-۵ چگونگي پيدايش مجموعه هاي تجاري از نقطه نظرتاريخي واجتماعي-
 • ۲-۲ پیشینه تاریخی بازار در ایران-
 • ۲-۳ انواع بازار-
 • ۲-۳-۱ بازار های دائمی-
 • ۲-۳-۲ بازارهای ادواری-
 • ۲-۳-۳ بازارگاههای شهری-
 • ۲-۳-۴ بازارچه ها-
 • ۲-۴  بررسی ابعاد مختلف بازار-
 • ۲-۴ -۱ بررسی بازارها از دیدگاه معماری-
 • ۲-۴-۲ بررسی بازارها ازدیدگاه شهرسازی-
 • ۲-۴-۳ بررسی بازارها ازدیدگاه اجتماعی-
 • ۲-۵ سير تكاملي مجموعه هاي تجاري-
 • ۲-۶ انواع مجموعه هاي تجاري و بخش هاي تشكيل دهنده آن-
 • ۲-۷ انواع فضاهاي تجاري (شناخت مراكز خريد معاصر در ايران)-
 • ۲-۸ مراکز تجاری محله ای–
 • ۲-۸-۱ مراکز تجاری  در جوار خیابان ها-
 • ۲-۸-۲ پاساژها-
 • ۲-۸-۳ مجموعه های تجاری-
 • ۲-۸-۴ فروشگاه های بزرگ-
 • ۲-۸-۵ فروشگاه های زنجیره ای-
 • ۲-۹  ساختار بازارها-
 • ۲-۱۰ تعریف تفریح-
 • ۲-۱۰-۱ هدف تفریحات سالم-
 • ۲-۱۰-۲ مکان تفریحی-
 • ۲-۱۰-۳ میل به تنوع در ذات-
 • ۲-۱۰-۴ اهمیت تفریح-
 • ۲-۱۰-۵ برنامه ریزی اوقات فراغت :-
 • ۲-۱۰-۶ توسعه روابط میان جوامع-
 • ۲-۱۰-۷ فرآیند و مراحل برنامه ریزی اوقات فراغت :-
 • ۲-۱۰-۸ اصول برنامه ریزی اوقات فراغت-
 • ۲-۱۰-۹ عوامل موثر در برنامه ریزی اوقات فراغت-
 • ۲-۱۱  مطالعات تکمیلی-
 • ۲-۱۱-۱ خدمات پذیرایی:-
 • ۲-۱۱-۲ اصول طراحی رستوران-
 • ۲-۱۱-۳ فضاهاي مورد نياز-
 • ۲-۱۲  شهر بازی :-
 • ۲-۱۲-۱  پارک و فضای آزاد-
 • ۲-۱۲-۲ شرایط عمومی محوطه و وسایل بازی کودکان-
 • نتیجه گیری-

فصل سوم : مطالعات اقلیمی-

 • ۳-۱  وضعيت اقليم شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی-
 • ۳-۲ تابش آفتاب-
 • ۳-۲-۱ تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به تابش آفتاب-
 • ۳-۳ دماي هوا-
 • ۳-۴ رطوبت هوا-
 • ۳-۵ باد-
 • ۳-۶ بارندگي-
 • ۳-۷ جهت استقرار ساختمان-
 • ۳-۸ نتیجه روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي-
 • ۳-۸-۱  كاهش اتلاف حرارت مجتمع-
 • ۳-۸-۲ كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان-
 • ۳-۸-۳ بهره گيري از  انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان-
 • ۳-۸-۴ محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج-
 • ۳-۸-۵ بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا-
 • ۳-۸-۶ بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج-
 • ۳-۸-۷ ايجاد كوران در فضاهاي داخلي-
 • ۳-۸-۸ افزايش رطوبت هوا-
 • ۳-۸-۹ جلوگيري از افزايش رطوبت هواي-
 • ۳-۸-۱۰ محافظت مجتمع در برابر بارندگي-
 • ۳-۸-۱۱ كاهش تاثير بادهاي غبارآلود برمجتمع
 • ۳-۹  نيازهاي حرارتي فضاهاي داخلي مجتمع-

فصل چهارم :  معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی-

 • بررسي نمونه هايي از مراكز تجاري درايران-
 • ۴-۱ مجتمع تجاري الماس شرق-
 • ۴-۲ مجتمع تجاری – اداری ونوس-
 • ۴-۲-۱ معماری و اقلیم در مجتمع ونوس-
 • ۴-۳ مجتمع تجاري – اداري ستاره شمال-
 • ۴-۳-۱ پلان-

فصل پنجم : مبانی نظری-

 • ۵-۱ حکام ومعیارهای نظری طراحی-
 • ۵-۱-۱ مباني طراحي المانهاي مهم مراكزخريد-
 • ۵-۱-۲ ساختمانهاي مستاجرين-
 • ۵-۱-۳ جايگاه حركت پياده–
 • ۵-۱-۴ تسهيلات اجتماعي-
 • ۵-۲ ملاحظات اصلي در طراحي مراكز خريد-
 • ۵-۲-۱  جلب عناصر تجارت-
 • ۵-۲-۲ دسترسي مشتريان-
 • ۵-۲-۳ ورودي ها-
 • ۵-۲-۴ سير كولاسيون در مراكز تجاري-
 • ۵-۲-۵ سرويس دهي-
 • ۵-۳ ويژگي هاي فضاها-
 • ۵-۳-۱ سيركولاسيون داخلي-
 • ۵-۳-۲ محوطه هاي مياني-
 • ۵-۳-۳  بازارچه-
 • ۵-۳-۴  نورگيري در مراكز تجاري وتفریحی-
 • ۵-۳-۵ انعطاف پذيري مراكز تجاري-
 • ۵-۳-۶ ستون بندي واسكلت در مراكز تجاري-
 • ۵-۳-۷ عمق ساختمان تجاری-
 • ۵-۳-۸  ويترين در مراكز تجاري-
 • ۵-۳-۹ آب نما در مراكز تجاري-
 • ۵-۳-۱۰ فضاي سبز در مراكز تجاري-
 • ۵-۳-۱۱ تهويه در مراكز تجاري-
 • ۵-۴  تفریح-
 • ۵-۴-۱  خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون شهرها-
 • ۵-۵ رنگ-
 • ۵-۶ طراحی داخلی و گزینش مبلمان

فصل ششم : استاندارد و مبانی مطالعاتی فضا ها و برنامه فیزیکی

 • ۶-۱ بررسی مسائل ترافیکی :-
 • ۶-۱-۱تفکیک انواع تراکیف :-
 • ۶-۲ استاندارد ها و نکات مورد نیاز پارکینگ :-
 • ۶-۲-۱انواع مختلف پارکینگ :-
 • ۶-۲-۲ نحوه محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز :-
 • ۶-۳ فضاهاي ارتباطي :-
 • ۶-۳-۱ فضاهاي سبز :-
 • ۶-۳-۲ فضاهاي تأسيساتي وتجهيزاتي –
 • ۶-۴ نكات قابل توجه در برنامه ريزي –
 • ۶-۵ دسته بندی عملکرد ها و سطوح زیر بنا-
 • ۶-۵-۱ انواع فضا-
 • ۶-۶ فضاهاي ارتباطي-
 • ۶-۶-۱ استاندارد ها و نکات مورد نیاز فضای ورودی راه روها-
 • ۶-۶-۳  پله-
 • ۶-۶-۴ استاندارد ها و نکات مورد نیاز پله برقي مشخصات فنی پله برقی-
 • ۶-۶-۵  استانداردها و نکات آسانسور-
 • ۶-۷ مسیر دسترسی (گذرگاهها)-
 • ۶-۷-۱ ارتفاع طبقات-
 • ۶-۷-۲ گذرگاه ها-
 • ۶-۷-۳ اتاق های فرعی-
 • ۶-۷-۴ وزیع کالاها-
 • ۶-۷-۵  ویترین ها-
 • ۶-۷-۶ برای کارمندان WC-
 • ۶-۷-۷ مقررات ساختمانی-
 • ۶-۷-۸ آتش سوزی-
 • ۶-۷-۹دما و تهویه-
 • ۶-۷-۱۰ طرح کلی مغازه ها-
 • ۶-۷-۱۱محل  مغازه ها-
 • ۶-۷-۱۲ورودی و خروجی ها-
 • ۶-۷-۱۳ پلکان ها-
 • ۶-۷-۱۴پنجره ها-
 • ۶-۷-۱۵ سرما-
 • ۶-۸ امکانات ورودی برای معلولین.-
 • ۶-۹  راههاي فرار از آتش.-
 • ۶-۱۰  سرویسها-
 • ۶-۱۱ کافی نت-
 • ۶-۱۲ کافی شاپ-
 • ۶-۱۳ رستوران-
 • ۶-۱۴ بررسي استاندارد و مباني مطالعاتي فضاها-
 • ۶-۱۴-۱  واحدهاي تجاري-
 • ۶-۱۴-۲  واحدهاي تجاري – نمايشگاهي-
 • ۶-۱۴-۳ لابي تجاري-
 • ۶-۱۴-۴ خرده فروشی ها-
 • ۶-۱۴-۵ فروشگاه های مواد غذایی-
 • ۶-۱۴-۶ استاندارد ها و نکات مورد نیاز بخش اداري-
 • ۶-۱۴-۷ فضا براي مبلمان و اثاثيه:-
 • ۶-۱۴-۸  برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی فرشته

فصل هفتم : تحلیل سایت–

 • تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع تجاری تفریحی-
 • ۷-۱ عکس هوایی از شهرتبریز.-
 • ۷-۲ جانمایی موقعیت زمین نسبت به شهر-
 • ۷-۳موضوعات مورد بررسی-
 • ۷-۴ مکان یابی فضاهای تجاری تفریحی-
 • ۷-۵ کاربری های سازگار و ناسازگار-
 • ۷-۶  منازل مسکونی اطراف-
 • ۷-۷ دسترسی ها-
 • ۷-۸ جهت باد و حرکت خورشید-
 • ۷-۹ تحلیل سایت-
 • نتیجه گیری-

منابع و ماخذ-

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com