کاملترین رساله هتل ۳ ستاره

کاملترین رساله هتل ۳ ستاره

تومان 16,800

توضیحات محصول

کاملترین رساله هتل ۳ ستاره

عنوان پروژه :  رساله هتل ۳ ستاره

فایل ذخیره شده: در قالب ورد  و در ۱۸۴ صفحه

حجم فایل: ۱۰٫۹ MB

.

فهرست مطالب :

فصل اول ـ بــیان موضــوع پـــروژه

 • ۱-۱- عنوان پروژه
 • ۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
 • ١-٣- اهداف پروژه
 • ١-٤- منابع و مآخذ

فصل دوم ـ مطــالعات پــايه

 • ۲-۱-۱- جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه
 • ۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم
 • ۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
 • ۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
 • ۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد
 • ۲-۱-۱-۷-ارزش هاواثرات جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۸-جهانگردی به عنوان یک صنعت
 • ۲-۱-۱-۹- اهداف جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱۰- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
 • ۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
 • ۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
 • ۲-۱-۲-  اسکان واقامت
 • ۲-۱-۲-۱- معاني و ريشه واژه هتل
 • ۲-۱-۲-۱- ۱-هتل داري
 • ۲-۱-۲-۲- تاريخچه هتل
 • ۲-۱-۲-۲-۱- سير تحول هتل در اروپا
 • ۲-۱-۲-۲-۲- تاريخچه پذيرايي وهتل داري در ايران
 • ۲-۱-۲-۲-۳- تاريخچه هتل در ايران معاصر
 • ۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت
 • ۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل
 • ۲ -۱-۲-۵- اقتصاد هتل
 • ۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
 • ۲ -۱-۲-۷- دسته بندي هتل از نظر كيفيت و طرح
 • ۲-۱-۲-۸- هتل آپارتمان
 • ۲-۱-۲-۹- دسته بندي هتل آپارتمان از نظر كيفيت و طرح
 • ۲-۱-۲-۱۰- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
 • ۲-۱-۲-۱۱- اجزا و عناصر هتل به طور عام
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱- طبقات اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۱- ضوابط عام در طراحي و طبقه‌بندي اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۲- اشكال مختلف سازماندهي پلان اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۳- شكل وفرم معماري اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۴- مبلمان
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۶- پلان‌هاي مختلف اتاق خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۷- سوئيت‌‌ها
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲- فضاهاي عمومي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۱- چيدمان فضاهاي عمومي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۲- درب‌هاي ورودي و دسترسي از خارج به هتل
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۳- لابي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۴- فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني
 • ۲-۱-۲-۱۱-۳- فضاهاي ورزشي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۳-۱- استخر شنا
 • ۲-۱-۲-۱۱-۳-۲- كلوپ بدنسازي ـ ورزشي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۴- پاركينگ
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵- دفاتر اداري
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۱- پيشخوان و دفتر لابي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۲- دفتر حسابداري
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۳- دفتر مدير اجرائي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۴- دفاتر فروش و تداركات
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶- فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد)
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۱- فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۲- نواحي و فضاهاي مربوط به كاركنان
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۳- رختشويخانه و خانه‌داري
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۴- بخش مهندسي و تاسيسات مكانيكي

فصل سوم : مطالعات زمینه

 • ۲-۲-۱- خراسان
 • ۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
 • ۲-۲-۱- ۲- جغرافیای طبیعی واقلیم استان
 • ۲-۲-۱-۳-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
 • ۲-۲-۱-۴-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
 • ۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
 • ۲-۲-۲-۱- هتل های استان
 • ۲-۲-۲-۲-هتل آپارتمانهای استان
 • ۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان
 • ۲-۲-۳- مشهد
 • ۲-۲-۳-۱- نحوه شكل گيري شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۱-۱- چگونگي پيدايش شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاريخي رشد شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۲- خصوصيات شاخص شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۲-۱- اهميت مشهد به لحاظ ملي و مذهبي
 • ۲-۲-۳-۲-۲- اهميت بين المللي مشهد
 • ۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسي جمعيتي و اقتصادي
 • ۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعيت وميزان رشد آن
 • ۲-۲-۳-۳-۲- توسعه  كالبدي  شهر و آثار جمعيتي آن
 • ۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادي جمعيت ساكن
 • ۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسي جمعيتي زائران
 • ۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۳- وسيله مسافرت زائران و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۵- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
 • ۲-۲-۳- ۴-۵-۱- خصوصیات مسافر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۱- علت سفر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه سفر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر
 • ۲-۲-۳- ۵- مطالعه و بررسي فضاهاي اقامتي شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۵-۱- واحدهاي اقامتي مجاز (داراي پروانه)
 • ۲-۲-۳-۵-۲- واحدهاي اقامتي غير مجاز  (فاقد پروانه)
 • ۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
 • ۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا

فصل چهار : مطالعات تطبیقی

 • ۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران
 • ۳-۱-۱- هتل هما ۱
 • ۳-۱-۲- هتل بین المللی خرم آباد
 • ۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان
 • ۳-۲-۱- هتل متروپولیتن لندن
 • ۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک

فصل  پنج : اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند

 • ۴-۱- سیستم های حرارتی و برودتی
 • ۴-۲- گرمایش متمرکز
 • ۵- سازه
 • ۵-۱- بارگذاری
 • ۵-۲- محدودیت سختی و جابجایی
 • ۵-۳- سازه های متداول برای ساختمان های بلند

فصل شش : مطالعات تکمیلی

فصل هفت : تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک

 • ۷-۱- معرفی سایت پروژه
 • ۷-۲- آنالیز سایت

منابع و مآخذ

نگارخانه:

کاملترین رساله هتل 3 ستاره
کاملترین رساله هتل ۳ ستاره

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کاملترین رساله هتل ۳ ستاره”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com