کاملترین-رساله-مرکز-کنوانسیون-همراه-با-نقشه-های-معماری

کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری

تومان 10,000

توضیحات محصول

کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری

عنوان پروژه : کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری

فایل ذخیره شده:

 • رساله در قالب ورد  و در ۲۴۷ صفحه
 • نقشه های معماری در قالب اتوکد (dwg 2004)

حجم فایل: ۱۴٫۱  MB

فهرست نقشه های موجود در پروژه :

 • سایت پلان (۱/۱۰۰)
 • پلان  طبقه منفی دو زیر زمین با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان  طبقه زیر زمین با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه همکف با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه اول با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه دوم با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان تیر ریزی تمامی طبقات با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • ۲ برش با مقیاس (۱/۱۰۰)

تمامی نقشه ها به صورت مبلمان می باشد.

فهرست مطالب رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی:

مقدمه

فصل اول : چهار چوب پژوهش

 • ۱-۱: طرح موضوع
 • ۲-۱: موقعیت موضوع
 • ۳-۱: مقیاس موضوع
 • ۴-۱: ضرورت موضوع
 • ۵-۱: اهداف موضوع

فصل دوم : شناخت کنوانسیون

 • ۱-۲: تعریف کنوانسیون
 • ۲-۲: تعهدات انضمامی و اصلاحی بر معاهده
 • ۳-۲: مرکز کنوانسیون
 • ۴-۲: حقوق خاص در کنوانسیون ها
 • ۵-۲: هسته معاهدات حقوق بشر
 • ۶-۲: برنامه و سیاست محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان
 • ۷-۲: نقد و بررسی کنوانسیون
 • ۸-۲: کنوانسیون و نظریه تساوی در چالش با عقلانیت و مدرنیزم
 • ۹-۲: خطای مبنایی کنوانسیون
 • ۱۰-۲: تجدید نظر واقع بینانه
 • ۱۱-۲: کنوانسیون ژنِو
 • ۱-۱۱-۲: آشنایی با کنوانسیون ژنِو
 • ۲-۱۱-۲: تعریف زخمداران و غریقان و وضعیت حقوقی آنها در کنوانسیون ژنِو
 • ۳-۱۱-۲: مقررات عمومی کنوانسیون ژنِو
 • ۴-۱۱-۲: حمایت از ناوهای بیمار بر
 • ۵-۱۱-۲: وضعیت حقوقی کارکنان بیمار بر
 • ۶-۱۱-۲: وضعیت ظاهری ناوهای بیمار بر و کارکنان آنها
 • ۱۲-۲: مرکز کنوانسیون در ایران
 • ۱۳-۲: سیستم سازمان ملل در ایران
 • ۱۴-۲: آژانسهای سازمان ملل متحد
 • ۱۵-۲: احزاب در ایران
 • ۱۶-۲: ضوابط و استانداردها
 • ۱-۱۶-۲: استانداردهای طراحی سالن های همایش چند منظوره
 • ۲-۱۶-۲: ضوابط و معيارهاي طراحي كتابخانه
 • ۳-۱۶-۲: ابعاد و استانداردهاي كتابخانه
 • ۴-۱۶-۲: الزامات طراحي فضاهاي اداري
 • ۵-۱۶-۲: الزامات طراحي پاركينگ
 • ۶-۱۶-۲: بررسي فني پار كينگ
 • ۷-۱۶-۲: عوامل تأثيرگذار در طراحي پاركينگ
 • ۸-۱۶-۲: پياده‌روي مقابل ساختمان

فصل سوم : تحلیل و بررسی کنوانسیون بین المللی

 • ۱-۳: نمونه های موردی
 • ۱-۱-۳: نمونه خارجی
 • ۱-۱-۱-۳: مرکز کنوانسیون ایروینگ
 • ۲-۱-۱-۳: مرکز کنوانسیون پورتو ریکو
 • ۳-۱-۱-۳: مرکز کنوانسیون بوستون
 • ۲-۱-۳: نمونه داخلی
 • ۱-۲-۱-۳: سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی طرح

 • ۱-۴: تدوين الگوهاي برنامه ريزي
 • ۲-۴: مقياس فضاهاي مجموعه (سطح و سطوح)
 • ۳-۴: محاسبه مساحت ریز فضاها (زیربنا)
 • ۱-۳-۴: طول و سطح جدول پياده روي مقابل مرکز
 • ۲-۳-۴: زیرزمین (پارکینگ ها)
 • ۳-۳-۴: طبقه همکف
 • ۴-۳-۴: طبقه اول ( + فضای بالکن ها)

فصل پنجم : مکان یابی و شناخت بستر طرح

 • ۱-۵: معرفی استان فارس
 • ۱-۱-۵: بررسی مشخصات و موقعیت جغرافیایی استان فارس
 • ۲-۱-۵: جغرافیای سیاسی_تقسیمات کشوری استان فارس
 • ۳-۱-۵: آب و هوای استان فارس
 • ۴-۱-۵: ویژگی جمعیتی و پراكندگي آن در استان فارس
 • ۲-۵: شیراز
 • ۱-۲-۵: پیشینه شیراز
 • ۲-۲-۵: نژاد
 • ۳-۲-۵: زبان
 • ۴-۲-۵: لهجه شیرازی
 • ۵-۲-۵: دین
 • ۶-۲-۵: وضعیت فرهنگی شهر شیراز
 • ۷-۲-۵: وضعيت جاذبه هاي توريستي
 • ۱-۷-۲-۵: جاذبه‌های تاریخی
 • ۲-۷-۲-۵: جاذبه‌های طبیعی
 • ۳-۷-۲-۵: جاذبه‌های مذهبی
 • ۸-۲-۵: حجم و رشد جمعیت
 • ۹-۲-۵: جغرافیای طبیعی و سیاسی شهر شیراز
 • ۱۰-۲-۵: عوامل طبيعي، عوارض زمين و توپوگرافی
 • ۱۱-۲-۵: ویژگی آب و هوای شیراز
 • ۱-۱۱-۲-۵: دمای هوا
 • ۲-۱۱-۲-۵: رطوبت سنجی
 • ۳-۱۱-۲-۵: بارندگی
 • ۴-۱۱-۲-۵: بادها
 • ۵-۱۱-۲-۵: تابش خورشید
 • ۳-۵: تقسیم بندی اقلیمی ایران
 • ۱-۳-۵: اقليم معتدل و مرطوب سواحل جنوبي درياي خزر
 • ۱-۱-۳-۵: شرایط اقلیمی
 • ۲-۱-۳-۵: خصوصیات آب و هوایی
 • ۳-۱-۳-۵: بافت شهری
 • ۴-۱-۳-۵: خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی در این منطقه
 • ۵-۱-۳-۵: فرم بنا
 • ۱-۵-۱-۳-۵: خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه
 • ۶-۱-۳-۵: نوع مصالح
 • ۲-۳-۵: اقليم گرم و مرطوب سواحل جنوبي
 • ۱-۲-۳-۵: خصوصیات آب و هوایی
 • ۲-۲-۳-۵: بافت شهری
 • ۳-۲-۳-۵: فرم بناها
 • ۴-۲-۳-۵: باز شوها
 • ۵-۲-۳-۵: پوشش بام ها
 • ۶-۲-۳-۵: زمستان نشین و تابستان نشین
 • ۳-۳-۵: اقليم سرد كوهستان هاي غربي
 • ۱-۳-۳-۵: شرایط اقلیمی
 • ۲-۳-۳-۵: جهت گیری بناها
 • ۳-۳-۳-۵: پوشش بام
 • ۴-۳-۳-۵: فرم بنا
 • ۵-۳-۳-۵: مصالح ساختمانی
 • ۶-۳-۳-۵: معابر و گذرها
 • ۷-۳-۳-۵: پوشش سطح بنا
 • ۴-۳-۵: اقليم گرم و خشك فلات مركزي
 • ۱-۴-۳-۵: شرایط اقلیمی
 • ۲-۴-۳-۵: بافت شهری
 • ۳-۴-۳-۵: پلان ها و نقشه ها
 • ۴-۴-۳-۵: پوشش بام
 • ۵-۴-۳-۵: تعداد و مساحت بازشوها و درها
 • ۶-۴-۳-۵: گذرها و معابر
 • ۷-۴-۳-۵: گذرهای سر پوشیده (ساباط)
 • ۷-۴-۳-۵:  مصالح بدنه دیوارها
 • ۹-۴-۳-۵: سطوح و نما
 • ۱۰-۴-۳-۵: حیاط مرکزی
 • ۱۱-۴-۳-۵: باد گیرها
 • ۵-۳-۵: نتیجه گیری و اصول طراحی اقلیمی شهرستان شیراز

فصل ششم : تحلیل سایت پروژه

 • ۱-۶: دسترسی ها
 • ۱-۱-۶: محور توریستی _ تاریخی
 • ۲-۱-۶: محور تاریخی _ مذهبی
 • ۳-۱-۶: محور فرهنگی
 • ۴-۱-۶: محور گذر اصلی
 • ۵-۱-۶: محور ترافیکی
 • ۲-۶: راه دسترسی به سایت
 • ۳-۶: همسایگی
 • ۱-۳-۶: فرهنگی
 • ۲-۳-۶: توریستی_تاریخی
 • ۳-۳-۶: ورزشی
 • ۴-۶: مجاورت
 • ۵-۶: ابعاد زمین
 • ۶-۶: کاربری فعلی
 • ۷-۶: آنالیز سایت
 • ۱-۷-۶: جهت تابش
 • ۲-۷-۶: جهت باد غالب
 • ۳-۷-۶: جبهه_دید اصلی
 • ۴-۷-۶: ورودی اصلی

فصل هفتم : چهار چوب نظری طرح

 • ۱-۷: ديدگاههاي نظري
 • ۲-۷: مباني نظري طرح
 • ۳-۷: هدف
 • ۴-۷: اصول طراحي
 • ۵-۷: معيارهاي طراحي

فصل هشتم : الگو و ایده های طراحی

 • ۱-۸: نحوه استقرار خرد فضاها ( ماتريس فضاها )
 • ۲-۸: نظام عملكردي
 • ۳-۸: نظام دسترسي
 • ۴-۸: ارزيابي الگوهاي طراحي بر مبناي سه نظام

فصل نهم : ارزیابی سازه پروژه

 • ۱-۹: سيستم هاي ساختماني با جسم فعال
 • ۲-۹: سيستم هاي ساختماني با بردار فعال
 • ۳-۹: سازه های فضایی ( فضاکار)
 • ۱-۳-۹: تعریف و تاریخچه سازه های فضاكار
 • ۲-۳-۹: خصوصیات سازه های فضایی
 • ۳-۳-۹: امتيازات سازه هاي فضاكار
 • ۴-۳-۹: چهارچوب های فضایی
 • ۵-۳-۹: انواع سازه های فضاكار
 • ۱-۵-۳-۹: چليك
 • ۲-۵-۳-۹: گنبدها
 • ۱-۵-۳-۹: انواع گنبدها
 • ۴-۹: ساختار کشیده و شکم دار
 • ۵-۹: ساختارهای محافظ در برابر هوا
 • ۶-۹: ساختارهای شبکه کابلی
 • ۷-۹: ساختارهای معلق و کششی
 • ۸-۹: مزایای سازه فلزی
 • ۹-۹:  معايب سازه فلزی
 • ۱۰-۹:  بادبند سازه فلزی
 • ۱-۱۰-۹: بادبند افقی
 • ۲-۱۰-۹: بادبند قائم
 • ۱۱-۹: انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی
 • ۱-۱۱-۹: انواع اتصالات تیربه ستون
 • ۲-۱۱-۹: انواع اتصالات مفصلی
 • ۳-۱۱-۹: اتصالات ستون به بیس پلیت در سوله
 • ۴-۱۱-۹: انواع اتصال خطی ریلی سازه فلزی
 • ۵-۱۱-۹: اتصال نقطه ای سازه فلزی
 • ۶-۱۱-۹: اتصال پیچی سازه فلزی
 • ۱۲-۹: مزایای سازه فلزی پیش ساخته
 • ۱۳-۹: سازه هاي سنتي( سازه هاي با مصالح بنايي)
 • ۱۴-۹: خلاصه و نتيجه گيری

فصل دهم : بررسی ومعرفی تاسیسات پروژه

 • ۱-۱۰: هواساز
 • ۱-۱-۱۰: ساختار هواساز
 • ۲-۱-۱۰: اجزا
 • ۳-۱-۱۰: نحوه کار
 • ۲-۱۰: تاسیسات در پروژه
 • ۳-۱۰: برآورد فضاي لازم براي موتور خانه
 • ۴-۱۰: فضاي لازم براي دستگاه هاي مكانيكي و الكتريكي(موتورخانه)
 • ۵-۱۰: فضاي لازم براي اتاق هواساز وبادزن
 • ۶-۱۰: شفتهاي داخلي( Interior Shaft.)
 • ۷-۱۰: نقل وانتقال دستگاهها وتجهيزات
 • ۸-۱۰: سامانه تاسیسات الکتریکی و روشنایی
 • ۱-۸-۱۰: کنترل روشنایی در واحدهای اداری
 • ۲-۸-۱۰: کنترل روشنایی در پارکینگ
 • ۹-۱۰: اکوستیک
 • ۱-۹-۱۰: اندازه و شکل
 • ۲-۹-۱۰: سقف
 • ۳-۹-۱۰: ابر ها
 • ۴-۹-۱۰: دیوارهای بالایی
 • ۵-۹-۱۰: دیوارهای پایینی
 • ۶-۹-۱۰: کف سالن

فصل یازدهم : فرایند طراحی

 • پلان ها ؛ نماها و مقاطع

منابع و مآخذ

فهرست تصاویر

فهرست جداول

کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری
کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری
کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری
کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کاملترین رساله مرکز کنوانسیون همراه با نقشه های معماری”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com