کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

تومان 18,900

توضیحات محصول

کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

عنوان پروژه : کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

فایل ذخیره شده:

 •  در قالب ورد و در ۱۷۰ صفحه
 • پاورپوینت در ۲۵ اسلاید

حجم فایل: ۳۴٫۶ MB

.

فهرست مطالب :

 • ۱-   طرح مسئله و اهميت آن-
 • ۲-   اهداف پژوهش-
 • ۴- روش تحقيق-
 • حوزه دوم : شناخت-
 • بخش اول : مطالعات پايه

فصل اول : شناخت فرش

 • ۱- تاريخچه فرش-
 • ۱-۱-  ديباچه-
 • ۱-۲-  وجه تسميه فرش ايراني-
 • ۱-۳-  كهن ترين نمونه قالي-
 • ۱-۴-  فرش ايران درعصر ساسانيان-
 • ۱-۵-  فرش ايران بعد ازاسلام-
 • ۱-۶-  تسلط مغولان وفرش ايراني-
 • ۱-۷-  فرش ايران درعصر تيموريان-
 • ۱-۸-  فرش ايران درعصر صفويه-
 • ۱-۹-  تسلط افاغنه وفرش ايراني-
 • ۱-۱۰-قاجاريان وفرش ايراني-
 • ۱-۱۱-فرش ايران در دوران معاصر-
 • ۱-۱۱-۱-معرفي مراكز بافت فرشهاي نفيس در ايران-
 • ۱-۱۱-۱-۱- مشهد-
 • ۱-۱۱-۱-۲- كاشان-
 • ۱-۱۱-۱-۳- اصفهان-
 • ۱-۱۱-۱-۴- كرمان-
 • ۱-۱۱-۱-۵- تبريز باکو-
 • ۱-۱۱-۱-۶- تهران-
 • ۲-   گونه شناسي فرش-
 • – گونه هاي فرش ايراني-
 • ۲-۱-طبقه بندي فرش براساس سبك محلي-
 • ۲-۲-طبقه بندي فرش براساس شيوة بافت-
 • ۲-۳-طبقه بندي فرش براساس جنس-
 • ۲-۴-طبقه بندي فرش براساس شكل هندسي-
 • ۲-۵-طبقه بندي فرش براساس اندازه-
 • ۲-۶-طبقه بندي فرش براساس ممتاز بافي وامور تزئيني-
 • ۲-۷-طبقه بندي فرش براساس رنگ-
 • ۳-مرحله قبل از بافت فرش-
 • ۳-۱- مرحله قبل از بافت فرش-
 • ۳-۱-۱- طراحي نقش فرش-
 • ۳-۱-۲-كهن ترين نقش فرش ايراني-
 • ۳-۱-۳-عناصر اصلي نقش فرش ايراني-
 • ترنج-
 • لچك-
 • حواشي-
 • ۳-۱-۴-  نقش فرش ايراني-
 • ۱- نقش شكسته-
 • ۲-   نقش گردان-
 • شناخت ابزار بافت قالي۱۱-
 • ۳-۲-۱- ابزار بافندگي ورفوگري-
 • ۳-۲-۲-دستگاههاي قالي بافي ۱۲-
 • ۳-۲-۲-۱- اجزاء دار قالي-
 • ۳-۲-۲-۲- انواع دارقالي-
 • ۳-۲-۲-۳- دارهاي افقي-
 • ۳-۲-۲-۴- دارهاي عمودي-
 • ۳-۲-تهيه مواد ومصالح اوليه بافت فرش-
 • ۳-۳-۱- عناصر اوليه بافت فرش-
 • ۳-۳-۲- پشم-
 • ۳-۳-۲-۱- شستشوي پشم-
 • ۳-۳-۲-۲- شماره بندي پشم-
 • ۳-۳-۳- كرك-
 • ۳-۳-۴- پنبه-
 • ۳-۳-۵-ابريشم-
 • ۳-۳- عناصراصلي در بافت فرش-
 • ۳-۴-۱-تار-
 • ۳-۴-۲- پود-
 • ۳-۴-۳- خامه-
 • ۳-۴- رنگ ورنگرزي درفرش-
 • ۳-۵-۱- پيشينة تاريخي رنگرزي درهنرهاي ايراني-
 • ۳-۵-۲-رنگ هاي طبيعي-
 • ۳-۵-۳-دندانه دادن-
 • دندانه گياهي-
 • دندانه اسيدي-
 • دندانه فلزي-
 • ۳-۵-۴- بررسي چند نمونه از رنگ هاي طبيعي-
 • ۳-۵-۵-  رنگ هاي شيميايي-
 • رنگهاي جوهري-
 • رنگهاي دانه اي-
 • ۴-   مرحله بافت فرش ۱۶-
 • ۴-۱-  گره وانواع آن-
 • گره تركي (گره متقارن)-
 • گره فارسي (گره نامتقارن)-
 • گره جفتي (گره تقلبي)-
 • گره كمانشي (بي گره بافي)-
 • گره تك تاري-
 • گره آويز-
 • گره دورنگ-
 • ۴-۲- بررسي دوگره فارسي وتركي-
 • ۴-۳- رجشمار در فرش-
 • ۵- مرحله بعد از بافت فرش-
 • ۵-۱- تكميل-
 • ۵-۲-شستشو-
 • ۵-۳- پرداخت-
 • ۵-۴- داركشي-

فصل دوم : بررسي نقوش پايه در فرش ( اسليمي )

 • ۱- ديباچه-
 • ۲- تاريخچه شكل گيري وتكوين اسليمي-
 • ۳- تاريخچه شكل گيري نقوش اسليمي در ايران-
 • ۴- نقوش اسليمي از تولد تا بلوغ-
 • ۵- بررسي تجريدي ساختار اسليمي-
 • ۶- انواع طرحهاي اسليمي-
 • ۶-۱-  طرحهاي اسليمي-
 • ۶-۲-  طرحهاي ختائي-
 • ۶-۳-  گلهاي شاه عباسي-
 • ۶-۴-  سبك شناسي طرحهاي قالي (ويژگيهاي طرحهاي اصلي)-
 • ۷-۵-۱- طرح ابنيه وآثار اسلامي-
 • ۷-۵-۲- طرح شاه عباسي-
 • ۷-۵-۳- طرح اسليمي-
 • ۷-۵-۴- طرح افشان-
 • ۷-۵-۵- طرح اقتباسي-
 • ۷-۵-۶- طرح نقشه بندي-
 • ۷-۵-۷- طرح بته اي-
 • ۷-۵-۸- طرح درختي-
 • ۷-۵-۹- طرح تركمني-
 • ۷-۵-۱۰-  طرح شكارگاه-
 • ۷-۵-۱۱- طرح گلداني-
 • ۷-۵-۱۲- طرح محرمات-
 • ۷-۵-۱۳- طرح ماهي درهم-
 • ۷-۵-۱۴- طرح محرابي-
 • ۷-۵-۱۵- طرح هندسي-
 • ۷-۵-۱۶- طرح ايلياتي-
 • ۷-۵-۱۷- طرح تلفيقي-
 • ۷-اسليمي وعرفان (وحدت معنوي هنرها)-
 • ۸- اسليمي و فرهنگ-
 • ۹-اسليمي و رنگ-
 • ۱۰- اسليمي و همنوايي با موسيقي-
 • ۱۱-اسليمي و شعر-
 • ۱۲-اسليمي وهنرهاي كتيبه نگاري وخوشنويسي درايران-
 • پي نوشت فصل دوم-

فصل سوم : مطالعات شناخت موزه

 • ۱-شناخت مفهوم موزه-
 • ۱-۱-ريشه كاوي ومعنا شناسي واژه موزه-
 • ۱-۲-موزه در فرهنگ نامه ها-
 • ۲- تاريخچه موزه در ایران و جهان-
 • ۲-۱-  تاريخچه موزه درجهان-
 • ۲-۱-۱-نهادينه شدن موزه ها درجهان-
 • ۲-۲-تاريخچه موزه درايران-
 • ۲-۲-۱-نهادينه شدن موزه درايران-
 • موزه همايوني-
 • موزه ملي-
 • موزه دانشكده افسري-
 • موزه هنر و صنايع –
 • موزة مردم‌شناسي تهران-
 • موزه‌هاي بقاع متبركه-
 • تأسيس موزه ايران باستان-
 • ۳- انواع موزه ها-
 • ۳-۱-  موزه هاي تاريخي-
 1. موزه‌هاي اماكن باستاني-
 2. موزه‌هاي انسان‌شناسي (مردم‌شناسي)-
 3. خانه‌هاي تاريخي و مسكن شخصيتهاي معروف فرهنگي، هنري و سياسي تاريخچة علوم مختلف-
 • ۴٫تاريخچة علوم مختلف-
 • ۳-۲-  موزه هاي هنري-
 • ۳-۳-  موزه هاي علمي-
 • ۳-۴-  موزه هاي فضاي باز-
 • ۳-۵-  كاخ موزه ها-
 • ۳-۶-  موزه هاي علوم وتاريخ طبيعي-
 • ۳-۷-  موزه هاي محلي يا منطقه اي-
 • پي نوشت فصل سوم-

مطالعات معماری موزه فرش-

 • ضوابط و استانداردها-
 • برنامه عملکردی و فیزیکی-
 • معرفی سازه و تاسیسات-
 • شناخت بستر طراحی-
 • طرح-

فهرست مطالب پاورپوینت  تحلیل موزه فرش :

 • تاریخچه-
 • اهداف موزه-
 • معرفی بنا-
 • پلان طبقه زیر زمین-
 • پلان طبقه همکف-
 • نمایشگاه-
 • شرایط محیطی نمایشگاه-
 • نمایشگاه موقت-
 • کتابخانه-
 • بخش موزه داری-
 • سالن سمعی بصری-
 • اتاق کنترل سیستم حفاظتی-
 • بخش اداری-
 • بخش آموزش-
 • باجه فروش بلیط-
 • محل فروش نشریات –
 • بخش خدمات-
 • نحوه نمایش ونگهداری آثاردرموزه-
 • نورپردازی-
 • محاسن این طرح-
 • معایب طرح-
 • بهینه سازی شرایط نمایش آثار و عملکرد بخشهای مختلف موزه-

خرید و دانلود آنی

نگارخانه:

کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش
کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش
کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش
کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

مطالب مشابه :

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com