رساله طراحی یک واحد مسکونی هوشمند با مصرف انرژی صفر در کوهپایه

رساله طراحی یک واحد مسکونی هوشمند با مصرف انرژی صفر در کوهپایه

تومان 10,300

توضیحات محصول

رساله طراحی یک واحد مسکونی هوشمند با مصرف انرژی صفر در کوهپایه

عنوان رساله : طراحی یک واحد مسکونی هوشمند با مصرف انرژی صفر در کوهپایه

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۹۶ صفحه

حجم فایل :  ۲٫۹ MB

.

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش  

 • ۱-۱ مقدمه
 • ۲-۱ بیان مساله
 • ۳-۱ اهميت و ضرورت
 • ۴-۱ اهداف تحقيق
 • ۵-۱ اهداف اصلی
 • ۶-۱ اهداف فرعی
 • ۷-۱ ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری

بخش اول : مبانی نظری

 • ۱-۲ پایداری از نظر لغوی
 • ۲-۲ تعریف پایداری
 • ۳-۲ تعاریفی از معماری پایدار
 • ۴-۲ الگوهای معماری پایدار
 • ۵-۲ توسعه
 • ۶-۲ توسعه پایدار
 • ۷-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار
 • ۸-۲ اهداف توسعه پایدار
 • ۹-۲ توسعه پایدار و معماری
 • ۱۰-۲ مولفه های توسعه پایدار
 • ۱-۱۰-۲ انسان
 • ۲-۱۰-۲ کودکان و  نوجوانان
 • ۳-۱۰-۲ زنان
 • ۴-۱۰-۲ محیط زیست
 • ۵-۱۰-۲ فرهنگ
 • ۶-۱۰-۲ آموزش
 • ۱۱-۲ پیشینه معماری پایدار
 • ۱۲-۲ مقدمه ای بر انرژی خورشیدی
 • ۱۳-۲ انرژی خورشیدی
 • ۱۴-۲ تاریخچه
 • ۱۵-۲کاربردهای انرژی خورشید
 • ۱۶-۲ استفاده از انرژی حرارتی خورشید
 • ۱۷-۲ معماری پایدار خورشیدی
 • ۱۸-۲ معماری خورشیدی
 • ۱۹-۲ ساختمان انرژی صفر
 • ۲۰-۲ استفاده از انرژی
 • ۲۱-۲ مصرف انرژی در مقابل حفظ انرژی
 • ۲۲-۲ عملکرد اشغال کنندگی
 • ۱-۲۲-۲ مزیت‌ها
 • ۲-۲۲-۲ معایب
 • ۲۳-۲ گواهی انرژی
 • ۲۴-۲ ماهیت ساختمانه‌های انرژی صفر
 • ۲۵-۲ معایب ساختمان‌های انرژی صفر-
 • ۲۶-۲ تفاوت ساختمان‌های انرژی صفر و ساختمان‌های خالص انرژی صفر
 • ۲۷-۲ ساختمان انرژی صفر در مقابل ساختمان سبز
 • ۲۸-۲ بهینه سازی مصرف انرژی در صنعتی سازی ساختمان
 • ۲۹-۲ طرح هوشمند سازی ساختمان مسکونی
 • ۳۰-۲ نیازهای کنترلی در فضاهای داخلی یک واحد مسکونی با تفکیک فضاها
 • ۱-۳۰-۱ ورودی ساختمان هنگام ورود
 • ۲-۳۰-۲ ورودی ساختمان هنگام خروج
 • ۳-۳۰-۳ سالن پذیرایی
 • ۴-۳۰-۲ ناهار خوری
 • ۵-۳۰-۲ نشیمن TV room
 • ۶-۳۰-۲ اتاق خواب اصلی
 • ۷-۳۰-۲ اتاق های خواب
 • ۸-۳۰-۲ سرویس بهداشتی میهمانان
 • ۹-۳۰-۲ راه پله ها
 • ۱۰-۳۰-۲ پارکینگ
 • ۱۱-۳۰-۲ فضای ورزشی
 • ۳۱-۲ ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی
 • ۳۲-۲   چرخه هزینه های عملیاتی ساختمان در طی ۴۰ سال
 • ۳۳-۲ از جمله مزایای سیستم هوشمند
 • ۳۴-۲ ساخت و ساز پایدار
 • ۳۵-۲ سیستمهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هوشمند ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ۳۶-۲ معماری فرهنگ گرا

 بخش دوم : فضا

 • ۳۸-۲ فضاهای معماری
 • ۱-۳۸-۲ فضاهای خارجی
 • ۲-۳۸-۲ فضای داخلی
 • ۳-۳۸-۲ فضاهای ساختاری
 • ۴-۳۸-۲ طراحی داخلی
 • ۳۹-۲ فرم فضایی
 • ۴۰-۲ ابعاد فضایی
 • ۴۱-۲ گذار فضایی
 • ۴۲-۲ مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟
 • ۴۳-۲ مسكن درايران
 • ۴۴-۲ تعاریف و مفاهیم مسکن
 • ۴۵-۲ سیر تاریخی اسکان انسان
 • ۴۶-۲ واحد همسایگی چیست؟
 • ۴۷-۲ حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی
 • ۴۸-۲ حریم اجتماعی و خصوصی
 • ۴۹-۲ خدمات شهر
 • ۵۰-۲ تعاريف و مفاهيم مسکن
 • ۵۱-۲ بررسی نيازها و رفتارهای سکونت
 • ۵۲- ۲ ساختمان با طراحی بهینه سازی
 • ۵۳-۲ باغ معطر
 • ۵۴-۲ آشنایی با اولین خانه “انرژی مثبت” دنیا: خانه آفتاب‌گردان

بخش سوم : مطالعات اقلیمی 

 • ۵۵-۳ اقليم هاي آب و هوايي ايران
 • ۵۶-۳ اقلیم ایران
 • ۵۷-۳ موقعیت جغرافیایی استان کرمان
 • ۱-۵۷-۳ همسایگان استان
 • ۵۸-۳ وجه تسمیه استان کرمان
 • ۵۹-۳ وضعیت توپوگرافی استان کرمان
 • ۶۰-۳ ویژگی های اقلیمی استان کرمان
 • ۶۱-۳ بادهای استان کرمان
 • ۶۲-۳ پوشش گیاهی استان کرمان
 • ۶۳-۳ ویژگی جمعیتی استان کرمان
 • ۶۴-۳ زبان در استان کرمان
 • ۱۹-۳ دین و مذهب در استان کرمان

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

 • ۱-۴ عوامل موثر بر طراحی سایت
 • ۲-۴ تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت
 • ۳-۴ قرارگیری نسبت به خورشید
 • ۴-۴ نسبت سطح طبقه
 • ۵-۴ زاویه مانع نور
 • ۶-۴ تاثیر باد در طراحی سایت
 • ۷-۴ اثر ونتوری در باد
 • ۸-۴ پدیده مونرو
 • ۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی
 • ۱۰-۴ ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی
 • ۱۱-۴ ابعاد پذیرائی و نشیمن
 • ۱۲-۴ فضای خواب
 • ۱۳-۴ سرویس های بهداشتی
 • ۱۴-۴ پارکینگ
 • ۱۵-۴ مطالعات طراحی تجهیزات
 • ۱۶-۴ انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی
 • ۱۷-۴ ایمنی در برابر حریق
 • ۱۸-۴ مکانیزم حرکت دود در ساختمان
 • ۱۹-۴ انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی
 • ۲۰-۴ عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم
 • ۲۱-۴ استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی
 • ۲۲-۴ عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی
 • ۲۳-۴ حياط
 • ۲۴-۴ پخي
 • ۲۵-۴ پيش آمدگي ساختماني در گذرها
 • ۲۶-۴ رعايت محدوديت ارتفاع
 • ۲۷-۴ پارکينگ
 • ۳۱-۴ سازمان خانه
 • ۳۲-۴ رابطه همسايگی
 • ۳۳-۴ حريم
 • ۳۴-۴ مسکن و اقليم
 • ۳۵-۳ عملکرد و تجهيزات خانه
 • ۳۶-۴ تأسيسات
 • ۳۷-۴ عملكرد و تجهيزات مسكن
 • ۱-۴۰-۴ عرصه مشترك
 • ۲-۴۰-۴ عرصه والدين
 • ۳-۴۰-۴ عرصه فرزندان
 • ۴-۴۰-۴ عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده
 • ۵-۴۰-۴ عرصه مهمان
 • ۶-۳۷-۴  فضاهاي بهداشتي
 • ۷-۳۷-۴  نگهداري وسايل اضافي
 • ۳۸-۴  شبكه دسترسي
 • ۳۹-۴ نور

 فهرست شکل ها

فهرست تصاویر 

فهرست جداول

منابع و مآخذ

نگارخانه :

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “رساله طراحی یک واحد مسکونی هوشمند با مصرف انرژی صفر در کوهپایه”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com