آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات ۱۶

برسی آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای کاهش خسارات (۱۶ اسلاید)

تومان 8,900

توضیحات محصول

برسی آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای کاهش خسارات (۱۶ اسلاید)

عنوان پروژه : برسی آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای کاهش خسارات

فایل ذخیره شده پاورپوینت _ ۱۹ اسلاید

حجم فایل : ۴٫۱۹ MB

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • مخاطرات زمین و بلایاي طبیعی مؤثر در سیر و حرکت قطارها
 • نحوه پیشگیري از آثار مخرب بلایاي طبیعی بر روي شبکه راه آهن
 • زمین لرزه و زلزله
 • آسیب هاي ناشی از زلزله:
 • الف _ آسیب هاي وارده بر سازه هاي ابنیه مسیر از قبیل پلها، تونلها
 • ب _ آسیب هاي وارده بر ساختمانهاي ایستگاهها
 • ج _ آسیب هاي وارده بر سیستم زهکشی مسیر
 • د _ آسیب هاي وارده بر ترانشه ها و خاکریزها زمین لغزش
 • و _ آسیبهاي وارده بر شبکه بالاسري و علایم الکتریکی
 • انواع دامنه ها و شیبها :
 • ۱ _ ناپایداري قوسی عمیق دامنه ها( ناپایداري لغزشی یا برشی)
 • ۲ _ ناپایداري کم عمق دامنه ها( واژگونی خمشیflexural toppling ترکیب ناپایداري لغزشی و برشی)
 • ۳ _ ناپایداري لغزشی ( لغزش مسطح، لغزش لبه اي)
 • ۴ _ افتادن سنگ ( واژگونی، ناپایداري خمشی)
 • ۵ _ آسیبهاي وارده بر روسازي خط آهن
 • راهکارهاي اساسی در جهت کاهش خسارات
 • نتیجه گیري
 • منابع و مراجع

نگارخانه:

برسی آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای کاهش خسارات (16 اسلاید)

مطالب مشابه :

کاملترین رساله و مطالعات ایستگاه راه آهن ( word _ صفحه ۱۲۰ )

رساله و مطالعات ایستگاه راه آهن ( word _ صفحه ۱۴۱)

دانلود تحلیل و بررسی مترو ( پاورپوینت _ ۳۶ اسلاید )

تحلیل و بررسی اثر زلزله بر پل های بتنی (پاورپوینت _ ۲۹ اسلاید)

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com