کاملترین رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

کاملترین رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

تومان 13,900

توضیحات محصول

کاملترین رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

عنوان رساله : کاملترین رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۴۲ صفحه

حجم فایل:  ۱۲٫۴ MB

.

فهرست مطالب :

فصل ۱) طرح مسئله و شناخت موضوع

 • ۱-۱- شرح کلی مسئله
 • ۱-۲- علت انتخاب موضوع (توجیه طرح پیشنهادی)

فصل ۲) بی سرپرستی

 • ۲-۱- تاریخچه بی سرپرستی
 • ۲-۲- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
 • ۲-۲-۱  تاریخچه
 • ۲-۲-۲ نحوه حمایت
 • ۲-۳- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
 • ۲-۳-۱ تاریخچه
 • ۲-۳-۲ نحوه حمایت
 • ۲-۴-گروه های مختلف بی سرپرستان
 • ۲-۴-۱- کودکان فرزند خوانده
 • ۲-۴-۲- کودکان تک والدی
 • ۲-۴-۳- کودکان بی خانمان
 • ۲-۴-۴- کودکان بی سرپرست که در شبانه روزی ها زندگی می کنند
 • ۲-۵- برخورد جامعه با بی سرپرستی
 • ۲-۶- برخورد کودکان بی سرپرست با جامعه
 • ۲- ۷- ویژگی های فضایی پیشنهادی برای محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست
 • ۲-۸- چگونگی برنامه ریزی در محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست
 • ۲- ۸-۱- آموزش
 • ۲-۸-۲- ارائه خدمات مشاوره روان شناسی
 • ۲-۸-۳- مشارکت
 • ۲-۸-۴- بهره گیری از ظرفیت های بچه ها
 • ۲-۸-۵- هم آهنگی
 • ۲-۹- آخرین دستاوردها در راستای واحدهای اقامتی و مراقبتی
 • ۲-۹-۱- موسسه زدایی
 • ۲-۹-۲- حل شدن در جامعه و رفع مشکل استیگما
 • ۲-۹-۳- استفاده از مدل شبه خانواده
 • ۲-۹-۴- تبدیل موسسه به خانه
 • ۲-۹-۵- یکپارچه سازی
 • ۲-۱۰- نگرش قرآن و احادیث و منابع اسلامی نسبت به بی سرپرستی ( یتیم )

فصل سوم : مشکلات اجتماعی بچه های شبانه روزی و پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکلات

 • ۳-۱-۱- گریز از زندگی اجتماعی
 • ۳-۱-۲- وابستگی
 • ۳-۱-۳- عدم اعتماد به نفس
 • ۳-۱-۴- بی رنگ بودن محبت
 • ۳-۱-۵- ترس و اضطراب
 • ۳-۱-۷- تنوع طلبی
 • ۳-۱-۸- عصیانگری و سرکشی
 • ۳-۱-۸- عدم احساس مالکیت
 • ۳-۱-۹- عدم رشد اجتماعی
 • ۳- ۱- ۱۰- روابط نامعقول
 • ۳-۱-۱۱- فرار
 • ۳-۲-  مقایسه ساختار مرکز شبانه روزی با خانواده
 • ۳-۳- انگیزه های سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی
 • ۳-۳-۱  عوامل طبیعی
 • ۳-۳-۲  عوامل غیرطبیعی

فصل چهارم : معماری کودکان

 • ۴-۲- کودک و فضا در سنین مختلف دوران کودکی و نوجوانی
 • ۴-۳- تاثیر شخصیت کودک بر رابطه او با فضا
 • ۴-۴- ارتباط قوی تر با معماری بوسیله حواس رشد یافته تر
 • ۴-۵- ویژگی های یک فضای کودکانه
 • ۴-۶- کودک و فضای ساخته شده
 • ۴-۸- جمع بندی

فصل پنجم : کودک و شهرنشینی

 • ۵-۲- بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع از دیدگاه الکساندر
 • ۵-۲-۱- الگوی ۵۷(کودک در شهر)
 • ۵-۲-۲- الگوی ۸۶ (خانه کودک)
 • ۵-۲-۳- الگوی ۱۳۷(محوطه کودک)
 • ۵-۲-۴- الگوی ۶۱ (مسیرهای کوچک عمومی)
 • ۵-۳- جمع بندی

فصل ششم : بررسی فضاهای طراحی شده برای کودکان بی سرپرست در جهان

 • ۶-۱-۱- دهکده بچه های SOS
 • ۶-۱-۲- آمریکا
 • ۶-۱-۳- اردن
 • ۶-۱-۶- مکزیک
 • ۶-۱-۷- تونس
 • ۶-۱-۸- برکینا فاسو
 • ۶-۱-۱۱  پرورشگاه امید دختران و پسران
 • ۶-۱-۱۲- جمع بندی
 • ۶-۲-۲- مرکز شهید قدوسی– تهران
 • ۶-۲-۳- مرکز حمایتی کودکان و نوجوانان – تهران
 • ۶-۲-۴- مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه –کرج
 • ۶-۲-۵- مجتمع خدماتی حمایتی شهید ذوالفقاری – تهران
 • ۶-۲-۶- مهدی آباد ایران – تهران
 • ۶-۲-۷- مجتمع خدماتی حمایتی هاجر یک – تهران
 • ۶-۲-۸ – کانون فرهنگی آموزش و پرورش کودکان موقوفه مصلایی – شیراز
 • ۶-۲-۹- شیرخوارگاه حلیمه – قزوین
 • ۶-۲-۱۰- خیریه مهدی نمازی در شیراز
 • ۶-۲-۱۱- جمع بندی بررسی نمونه های موجود در ایران

فصل هفتم : استانداردهای فضای فیزیکی هر یک از خانه ها

 • ۷-۱-۱- شیرخوارگاه (خانه نوزادان،نونهالان و نوباوگان)
 • ۷-۲- استانداردها و ضوابط طراحی فضای باز و محوطه
 • ۷-۲-۲- طراحی زمین بازی
 • ۷-۲-۳- وسایل بازی
 • ۷-۲-۴- توصیه ها

فصل هشتم : برنامه ریزی فیزیکی طرح

 • ۷-۳-۱- عرصه سکونتگاهی
 • ۸-۳-۲- بخش خدماتی
 • ۸-۳-۳- عرصه اداری
 • ۸-۳-۴- عرصه آموزشی
 • ۸-۳-۵- عرصه پژوهشی
 • ۸-۳-۷- عرصه تجاری
 • ۸-۳-۸- فضا های مشترک
 • ۸-۱- طرح ایده

فصل نهم:  بررسی استانداردهای فضایی

 • ۹-بررسی استانداردهای فضایی
 • ۹-۱-شرایط عمومی خانه های کودکان (واحدهای شبانه روزی)
 • ۹-۱-۱- ساختار فیزیکی
 • ۹-۱-۲- بهداشت جسمی و روانی
 • ۹-۱-۳- نیروی انسانی
 • ۹-۲-۴- خانه مستقل فرزندان

فصل دهم:-تعاریف و مفاهیم

 • ۱۰-تعاریف و مفاهیم
 • ۱۰-۱- پیمان نامه حقوق کودک
 • ۱۰-۲- تعاریف (اصطلاحات)
 • ۱۰-۳- مطالعه و ارزیابی شیوه های سرپرستی کودکان
 • ۱۰-۳-۱- پرورشگاه
 • ۱۰-۳-۲- مهد کودک
 • ۱۰-۳-۳- کانون اصلاح و تربیت
 • ۱۰-۳-۴- خانه شبانه روزی، شبه خانواده
 • ۱۰-۳-۵- شیرخوارگاه
 • ۱۰-۳-۶- خانه نوباوگان
 • ۱۰-۳-۷- شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی
 • ۱۰-۳-۸- خانه فرزندان
 • ۱۰-۳-۹- شبانه روزی مستقل

 فصل یازدهم: ویژگی های روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی

 • ۱۱-ویژگی های روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی
 • ۱۱-۱- خصوصیات روانی و فیزیکی کودک
 • ۱۱-۱- ۱- اهمیت دوران کودکی
 • ۱۱-۱-۲- رشد کودک
 • ۱۱-۲- مراحل رشد جسمی و روحی کودک
 • ۱۱-۲-۱- دوره شیرخواری (۲-۰ سالگی)
 • ۱۱-۲-۲- دوره نونهالی (۶-۲ سالگی)

فصل دوازدهم : جداول آماری

 • ۱۲-جداول آماری
 • ۱۲-۱- جداول آماری

فهرست منابع و ماخذ

نگارخانه:

کاملترین رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست
کاملترین رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

خرید و دانلود آنی

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کاملترین رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com