کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

تومان 16,800

توضیحات محصول

کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

عنوان پروژه : کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

فایل ذخیره شده: در قالب ورد  و در ۳۰۹  صفحه

حجم فایل:  ۴٫۱ MB

.

فهرست مطالب :

فصل اول:تعاملات اجتماعی

 • ۱-۱-مقدمه.
 • ۱-۲-مفاهيم و مباني نظري  پيشينه تحقيق
 • ۱-۳- جايگاه تعاملات اجتماعي
 • ۱-۴- فاكتورهاي مؤثر بر تعاملات اجتماعي
 • ۱-۵- اجتماع پذیری و حیات جمعی
 • ۱-۶- ویژگیهای محیطهای ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی:
 • ۱-۷-ویژگیهای فضا
 • ۱-۸-انواع فضا در معماری
 • ۱-۹-معماری بر پایه فضا
 • ۱-۱۰-وحدت بیرون و درون
 • ۱-۱۱-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان
 • منابع:

فصل دوم:مجتمع ها و برجهای مسکونی

 • ۲-۱-مفاهیم پایه  و تعاریف در مبحث مسکن
 • ۲-۲-معاني واژه سكونت :
 • ۲-۳-تاريخچه سكونت :
 • ۲-۴-فلسفه سكونت :
 • ۲-۵-تعاريف :
 • ۲-۶-مفاهيم مسكن :
 • ۲-۷-ديد گاهها :
 • ۲-۸-مسكن ـ تاريخ ـ سنت :
 • ۲-۹-ساكنين مسكن  :
 • ۲-۱۰-طرح موضوع و اهمیت آن.
 • ۲-۱۱-نگاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی.
 • ۲-۱۹-شاخص هاي اصلی طراحی مسکن اجتماعی.
 • ۲-۲۰-تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی).
 • ۲-۲۱-بلوک هاي مسکونی زنجیره اي خطی
 • ۲-۲۲-بلوك هاي مسکونی منفرد
 • ۲-۲۳-بلوك هاي چند باله.
 • ۲-۲۴-بلوك هاي مسکونی با حیاط داخلی پیاده
 • ۲-۲۵-بلوك هاي مسکونی ترکیبی
 • ۲-۲۶-مساحت زمین
 • ۲-۲۷-جمعیت و ترکیب آن.
 • ۲-۲۸-ضریب اشتغال طبقه همکف
 • ۲-۲۹-ضریب پارکینگ.
 • ۲-۳۰-فضاهاي واحد مسکونی
 • ۲-۳۱-ورودي
 • ۲-۳۲-فضاهاي عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوري)
 • ۲-۳۳-عرصه مشترك
 • ۲-۳۴-پذیرایی
 • ۲-۳۵-بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی
 • ۲-۳۶-سیستم حمل و نقل(سواره)
 • ۲-۳۷-سیستم عابر پیاده
 • ۲-۳۸-کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی
 • ۲-۳۹-جهت وزش باد
 • منابع:

فصل سوم:مبانی نظری

 • ۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری
 • ۳-۱-۱-کیفیت فضا
 • ۳-۱-۲-ویژگیهای فضا
 • ۳-۱-۳-معماری بر پایه فضا
 • ۳-۱-۴-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان
 • ۳-۱-۵-نظر اندیشمندان در مورد فضا
 • ۳-۲-رابطه درون و بیرون در معماری
 • ۳-۳-رنگ در معماری ایران
 • ۳-۴-ایهام وتداعی
 • ۳-۵-گوناگونی معماری در ایران
 • ۳-۶-حجم در معماری ایران
 • منابع:

فصل چهارم:برنامه فیزیکی و ظوابط و استاندارد های طراحی

 • ۴-۱-فضاهاي زندگي و موقعيت آنها :
 • ۴-۲-عناصر و اجزاء مسكن و روابط آنها
 • ۴-۳-تعريف وتحليل فضاهاي خانه.
 • ۴-۴-فرمهاي مختلف آشپزخانه.
 • ۴-۵-خانه هاي تك واحدي مستقل :
 • ۴-۶-مزاياي خانه هاي تك واحدي :
 • ۴-۷- معايب خانه هاي تك واحدي :
 • ۴-۸-خانه هاي حياط مركزي :
 • ۴-۹-مزاياي خانه هاي حياط مركزي :
 • ۴-۱۰-خانه هاي شهري :
 • ۴-۱۱-انواع خانه هاي شهري :
 • ۴-۱۲-مجموعه مسكوني اشتراكي :
 • ۴-۱۳-آپارتمان هاي بلند :
 • ۴-۱۴-برج هاي مسكوني :
 • ۴-۱۵-آپارتمان ها با دسترسي مركزي :
 • ۴-۱۶-تفاوت بين آپارتمان ها با دسترسي مركزي با آپارتمانها ي مرسوم:
 • ۴-۱۷-مجتمع هاي مسكوني با ارتفاع متوسط:
 • ۴-۱۸-مجتمع هاي مسكوني جمعي :
 • ۴-۱۹-كلمات مشترك زبان معماري مسكن :
 • ۴-۲۰-جهت غالب قرار گيري ساختمان :
 • ۴-۲۱-درونگرايي :
 • ۴-۲۲-مسكن سنتي _ واحد مسكوني معاصر:
 • ۴-۲۳-برقراری استانداردهای مسکن و تسهيلات مربوطه.
 • ۴-۲۴-هدف از تدوين استانداردهاي مسكن.
 • ۴-۲۵-عوامل موثر در تدوين استانداردهاي مسكن.
 • ۴-۲۶-زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسكن.
 • ۴-۲۷-بخش دوم : استاندارد.
 • منابع:

فصل پنجم:طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی

 • ۵-۱-موقعیت جغرافیایی
 • ۵-۲- موقعیت طبیعی
 • ۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران.
 • ۵-۴-تاریخچه شهر تهران.
 • ۵-۵-ویژگی های اقلیمی
 • ۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی
 • ۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی
 • ۵-۵-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران
 • ۵-۶-اصول طراحی اقلیمی
 • ۵-۶-۱-تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم
 • ۵-۶-۲-تهويه طبيعی در رابطه بااقليم
 • ۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقليم
 • ۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی
 • ۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران
 • ۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
 • ۵-۹-کيفيت هوا در منطقه ۲۲ شهرداري تهران
 • ۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداري تهران
 • ۵-۱۱-ضرايب تعديل زيست محيطي و شهرسازي.
 • ۵-۱۲-ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸)
 • منابع.

فصل ششم:نمونه های موردی

 • ۶-۱-مجتمع مسکونی شهید عراقی در تهران
 • ۶-۲-مجتمع مسکونی سوندربرگ از بیارکه اینگلس
 • ۶-۳-مجتمع مسکونی شهر پراگ
 • ۶-۴-مجتمع مسکونی باغ ونک
 • ۶-۵-مجتمع مسکونی نمک‌آبرود
 • ۶-۶-شهرک مسکونی هرزبرگ
 • ۶-۷-مجموعه مسکونی لواسان
 • منابع:

فصل هفتم :کانسپت و طراحی

 • ۷-۱-طراحی
 • ۷-۱-۱-كانسپت ها:
 • ۷-۱-۲- ايده و طرح نهايي
 • ۷-۱-۳- طراحي معماري
 • ۷-۲-ايده ها:
 • ۷-۳-سناريوهاي کانسپچوال ( مفهومي )
 • ۷-۴-نظریه کوين روش مي گويد
 • ۷-۵-نظریه :ادوارد لارابي بارنز مي گويد
 • ۷-۶-سلسله مراتب کانسپت
 • ۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت:
 • ۷-۷-۱-کانسپت قياسي (Avalogies).
 • ۷-۷-۲-استعارات و تشبيهات (کانسپت هاي استعاري) (Metaphores and Similes).
 • ۷-۷-۳- (کانسپت هاي جوهري) Essences.
 • ۷-۷-۴-پاسخ مستقيم  و حل مساله (کانسپت هاي برنامه اي) Prigrammatic.
 • ۷-۷-۵-ايده آل ها (کانسپت هاي  ايده آل گرا)
 • ۷-۸-کانسپت طرح.

منابع:

نگارخانه:

کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه
کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com