مطالعات طراحی مجتمع تجاری (پاساژ)

مطالعات طراحی مجتمع تجاری (پاساژ)

تومان 9,000

توضیحات محصول

مطالعات طراحی مجتمع تجاری (پاساژ)

عنوان پروژه : مطالعات طراحی مجتمع تجاری (پاساژ)

فایل ذخیره شده : در قالب ورد  و در ۱۸۰ صفحه

حجم فایل : ۱۸٫۳  MB

.

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول :  بازار

 • ۱-۱- نگرشی کوتاه بر کالبد فیزیکی بازار و تجارتخانه های ایرانی
 • ۲-۱- عناصر مختلف بازار
 • ۱-۲-۱- راسته
 • ۲-۲-۱- رسته
 • ۳-۲-۱- دالان
 • ۵-۲-۱- خانبار يا كالنبار
 • ۶-۲-۱- تيم و تيمچه
 • ۷-۲-۱- قيصريه يا قيصرا
 • ۸-۲-۱- دكان

فصل دوم :  پاساژ

 • ۱-۱-۲- پاساژ نمونه ای از یک مکان تجاری
 • ۲-۱-۲- تعریف پاساژ
 • ۳-۱-۲- پاساژ، نسل دوم بازارچه
 • ۴-۱-۲- رقابت موجب شکلگیری پاساژها شد
 • ۵-۱-۲- پاساژها در اروپا
 • ۶-۱-۲- پاساژهای تهران
 • ۲-۲- مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری
 • ۱-۲-۲- رسيدن به بنا
 • ۱-۱-۲-۲- انواع رسيدن به بنا
 • ۱-۱-۱-۲-۲- از جلو
 • ۲-۱-۱-۲-۲- با زاويه
 • ۳-۱-۱-۲-۲- به طريق مارپيچي
 • ۲-۲-۲- رسش به بنا
 • ۳-۲-۲- ورودي
 • ۱-۳-۲-۲- مجتمع تجاري خاوران
 • ۲-۳-۲-۲- مجتمع تجاري زيست خاور
 • ۲-۳-۲-۲- بازار قسطنطنيه
 • ۴-۳-۲-۲- بازار گوهر شاد
 • ۵-۳-۲-۲- مجتمع تجاري تك
 • ۶-۳-۲-۲- مجتمع تجاري پروما
 • ۷-۳-۲-۲- بازار بزرگ بين المللي ( سپاد )
 • ۸-۳-۲-۲- مجتمع تجاري وصال
 • ۹-۳-۲-۲- پاساژ پويا
 • ۱۰-۳-۲-۲- مجتمع تجاری الماس شرق
 • ۱۱-۳-۲-۲- نمونه های خارجی

فصل سوم : بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی

 • ۱-۳- مجموعه (BERCY2)
 • ۱-۱-۳- پانل‌هاي فولادي پوشاننده
 • ۲-۱-۳- ساختمان‌هاي پيانو
 • ۳-۱-۳- شبكه‌ي سازه‌اي (بتن)
 • ۲-۳- مجتمع زيست‌خاور
 • ۱-۲-۳- همجواریها
 • ۲-۲-۳- ورودی مجموعه.
 • ۳-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه همکف
 • ۴-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه ۱

فصل چهارم : استاندارد ها و ضوابط مکان های تجاری

 • ۴-۱- تعريف كاربري تجاري
 • ۲-۴- كاربري تجاري
 • ۱-۲-۴- تجاري رده محله
 • ۲-۲-۴- تجاري رده ناحيه
 • ۳-۲-۴- تجاري رده منطقه
 • ۴-۲-۴- تجاري رده حوزه
 • ۵-۲-۴- تجاري رده  شهر و فراتر
 • ۳-۴- اراضي و مناطق تجاري
 • ۴-۴- ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي
 • ۱-۴-۴- وروديها
 • ۲-۴-۴- راهرو
 • ۳-۴-۴- سطح شيبدار
 • ۴-۴-۴- آسانسور
 • ۵-۴- ضوابط دسترسيها
 • ۱-۵-۴- كاربري تجاري مختلط مقياس محله.
 • ۲-۵-۴- كاربريهاي تجاري مختلط مقياس ناحيه و منطقه
 • ۳-۵-۴- كاربري تجاري مختلط و مستقل منطقه و شهر
 • ۶-۴- تفكيك اراضي تجاري
 • ۱-۶-۴- تفكيك اراضي تجاري مختلط
 • ۲-۶-۴- تفكيك اراضي تجاري مستقل
 • ۳-۶-۴- بررسي تراكم ساختماني تجاري مختلط در مراكز ناحيه و منطقه
 • ۷-۴- استانداردهاي طراحي مجتمع هاي تجاري
 • ۱-۷-۴- ارتفاع طبقات
 • ۲-۷-۴- دربهاي ورود
 • ۳-۷-۴- دربهاي خروج
 • ۴-۷-۴- ظرفيت كريدور
 • ۵-۷-۴- پلكانها
 • ۶-۷-۴- نقاله مسافرتي
 • ۷-۷-۴- آسانسور
 • ۸-۷-۴- سطح شيبدار
 • ۸-۴- ساختمان هاي اداري در بخش واحد تجار
 • ۱-۸-۴- روابط
 • ۲-۸-۴- ساختار اداره
 • ۱-۲-۸-۴- استانداردهاي فضا
 • ۲-۲-۸-۴- سرويس هاي اداري
 • ۳-۸-۴- پاركينگ ها
 • ۱-۳-۸-۴- پاركينگ بيرون خيابان
 • ۲-۳-۸-۴- پاركينگ هاي طبقاتي
 • ۱-۲-۳-۸-۴- سطوح نيم طبقه
 • ۲-۲-۳-۸-۴- طرح دال پوششي
 • ۳-۲-۳-۸-۴-  طرح شيب پاركينگ
 • ۴-۲-۳-۸-۴- رامپ شيبدار خارجي
 • ۴-۸-۴- بانك
 • ۵-۸-۴- رستورانها
 • ۶-۸-۴- خرده فروشيها
 • ۷-۸-۴- فروشگاههاي مواد غذايي

فصل پنجم :  موقعيت استان گلستان

 • ۱-۱-۵- ناحيه كوهستاني
 • ۲-۱-۵- ناحيه كوهپايه و دامنه
 • ۳-۱-۵- ناحيه دشتي.
 • ۲-۵- آب و هوا.
 • ۱-۲-۵- عناصر آب و هوا
 • ۱-۱-۲-۵- ناهمواريها
 • ۲-۱-۲-۵- توده هاي هوا
 • ۲-۲-۵- انواع آب و هوا
 • ۱-۲-۲-۵- آب و هواي معتدل
 • ۲-۲-۲-۵- آب و هواي كوهستاني
 • ۳-۲-۲-۵- آب و هواي خشك و نيمه خشك
 • ۲-۲-۵- دما
 • ۳-۵- جغرافياي انساني استان
 • ۱-۳-۵- تاريخچه ي سكونت
 • ۲-۳-۵- سكونتگاه ها
 • ۱-۲-۳-۵- سكونتگاه هاي شهري
 • ۲-۲-۳-۵- سكونتگاه هاي روستايي
 • ۴-۵- درآمد اقتصادي روستاييان
 • ۵-۵- تقسيمات سياسي استان
 • ۶-۵- منابع آب استان
 • ۱-۶-۵- آب‌هاي سطحي
 • ۲-۶-۵- رودهاي استان
 • ۱-۲-۶-۵- روداترك
 • ۲-۲-۶-۵- گركان رود
 • ۳-۲-۶-۵- رود قره‌سو
 • ۳-۶-۵- درياچه‌ها
 • ۷-۵- جنگل‌ها و مراتع استان
 • ۸-۵- مخاطرات طبيعي
 • ۱-۸-۵- سيل
 • ۲-۸-۵- خشك سالي
 • ۳-۸-۵- حركات دامنه‌اي (لغزش) و فرسايش
 • ۹-۵- جمعيت استان
 • ۱-۹-۵- رشد جمعيت در استان
 • ۲-۹-۵- مهاجرت‌هاي داخلي استان
 • ۱۰-۵- گردشگري در استان
 • ۱-۱۰-۵- جاذبه‌هاي جهانگردي در استان گلستان
 • ۱-۱-۱۰-۵- پارك ملي گلستان
 • ۲-۱-۱۰-۵- تپه‌ي باستاني تورنگ تپه‌ي گرگان
 • ۳-۱-۱۰-۵- برج قابوس‌بن و شمگير
 • ۴-۱-۱۰-۵- پارك جنگلي ناهار خوران گرگان
 • ۵-۱-۱۰-۵- آبشار لووه
 • ۶-۱-۱۰-۵- خليج و شبه جزيره‌ي ميانكاله
 • ۷-۱-۱۰-۵- آبشار كبودوال

فصل ششم :  پيشينة تاريخي شهرستان گنبد كاوس

 • ۲-۶- موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن
 • ۳-۶- عوامل طبيعي- عوامل زميني- وضع توپوگرافي و شيبهاي اصلي مؤثر در طرح جامع
 • ۴-۶- مسائل كلي زمين شناسي
 • ۱-۴-۶- جنس خاك
 • ۲-۴-۶- زلزله
 • ۳-۴-۶- آب‌هاي زيرزمينی
 • ۵-۶- اطلاعات و آمار
 • ۱-۵-۶- جمعيت ادواري شهرستان گنبد كاووس

فصل هفتم :  سبک رازی در معماری اسلامی ایرانی

 • ۱-۱-۷- معماري
 • ۲-۱-۷- نيارش
 • ۲-۷- برج قابوس نماد فرهنگ، عظمت وشکوه ایرانی
 • ۱-۲-۷- برج قابوس ( مقبره قابوس بن وشمگير )
 • ۲-۲-۷- گنبد قابوس
 • ۳-۲-۷- مختصري درمورد شهر جرجان
 • ۴-۲-۷- گنبد قابوس در زمان كميسيون ايران و روس
 • ۵-۲-۷- مشخصات بنا.
 • ۶-۲-۷- تعميرات بنا
 • ۷-۲-۷- مصالح بنا
 • ۸-۲-۷- نحوة اجراي ساختمان اين بنا
 • ۹-۲-۷- شيوه معماري بنا
 • ۱۰-۲-۷- اصطلاحات و تعاريف
 • ۳-۷- آسيب شناسي بافت
 • ۱-۳-۷- ساماندهي بافت و جداره شهري
 • ۱-۱-۳-۷- رفتار پياده‌ها
 • ۲-۳-۷- اهميت مسئله
 • ۱-۲-۳-۷- اختصاص درصد قابل ملاحظه‌اي از سطح شهرها به خيابان
 • ۲-۲-۳-۷- خيابان به عنوان عنصر اصلي فرم شهر
 • ۳-۲-۳-۷- خيابان‌ها محل اتصال و ارتباط فضاها و فعاليتهاي شهري به يكديگر
 • ۴-۲-۳-۷- خيابانها به عنوان نهاد فرهنگي
 • ۵-۲-۳-۷- خيابان مهمترين وسيله و ابزار طراحي شهري
 • ۳-۳-۷- عناصر موجود در فضاها (عناصر ثابت و عناصر متحرك)
 • ۱-۳-۳-۷- عناصر ثابت
 • ۲-۳-۳-۷- عناصر متحرك
 • ۴-۳-۷- ثبت الگوهاي رفتاري
 • ۵-۳-۷- نتايج حاصله از بررسي سايت پروژه
 • ۶-۳-۷- تفسير نتايج
 • ۷-۳-۷- تأثير عوامل اقليمي- محيطي
 • ۸-۳-۷- ضوابط و ايده‌هاي كلي طراحيDesign Guidelines
 • ۱-۸-۳-۷- نياز به طراحي
 • ۲-۸-۳-۷- حفظ تحرك و جنب‌وجوش
 • ۳-۸-۳-۷- توجه به جنبه‌هاي چند عملكرد فضاها
 • ۴-۸-۳-۷- تعريف فضاها
 • ۵-۸-۳-۷- ناسازگاري فعاليتها
 • ۶-۸-۳-۷- اولويت دادن به پياده‌ها
 • ۷-۸-۳-۷- استفاده از ابزار طراحي
 • ۸-۸-۳-۷- توجه به طراحي كل هر فضا
 • ۹-۸-۳-۷- زون‌بندي (منطقه بندي)
 • ۱۰-۸-۳-۷- تأمين وسايل شهري لازم در مكانهاي مناسب
 • ۱۱-۸-۳-۷- رفتار شناسي سايت پروژه

فصل هشتم :  آلترناتيوهاي پيشنهادي در روند طراحی

 • ۱-۱-۸- زيبائي Beauty
 • ۲-۱-۸- وحدت Unity.
 • ۳-۱-۸- هويت Identity
 • ۴-۱-۸- هماهنگي Harmony
 • ۵-۱-۸- نظم  Order
 • ۱-۵-۱-۸- آشفتگي
 • ۲-۵-۱-۸- ساختاريافتگي
 • ۳-۵-۱-۸- شكل يافتگي
 • ۶-۱-۸- ماندگاري Durability.
 • ۷-۱-۸- پايداري Sustainability.
 • ۲-۸- سايت آناليز و شكل‌گيري كانسپت اوليه
 • ۳-۸- مباني نظري پروژه
 • ۱-۳-۸- نمود مباني نظري پروژه
 • ۴-۸- قرارگيري سايت پروژه در بافت شهري گنبد و ميزان اهميت آن
 • ۵-۸- لزوم وجود قسمت اداري و پاركينگ طبقاتي و خصوصيت آنها
 • ۶-۸- تدقيق برنامه فيزيكي
 • ۱-۶-۸- بخش تجاري
 • ۲-۶-۸- بخش اداري.
 • ۳-۶-۸- بخش خدماتي

منابع

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “مطالعات طراحی مجتمع تجاری (پاساژ)”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com