خانه / پلان/ رساله / کاملترین رساله مدرسه با رویکرد معماری ایرانی

کاملترین رساله مدرسه با رویکرد معماری ایرانی

کاملترین رساله مدرسه با رویکرد معماری ایرانی

عنوان رساله : مدرسه معماری ایرانی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۳۹۵ صفحه

حجم فایل:  ۶٫۰۹ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله مدرسه با رویکرد  معماری ایرانی در قالب ورد و در ۳۹۵ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به معنی کلمه مصلا  به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

در دنياي امروز مهمترين وظيفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طريق رشد دادن حس مسئوليت شخصي است، به چنان شيوه‌اي كه اجتماع نتايج آن را بيش از مجموع افرادي كه در بر دارد، نشان دهد. افزايش حجم اطلاعات و دانش بشري و همچنين چگونگي انتقال آن به نسلهاي بعد نيز از مسائلي است كه بحث صلي آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.
با توجه و نگاهي دقيق‌تر به شرايط جامعه كنوني ما و بالاخص شرايط آموزشي در سطوح مختلف، كه شامل دو مرحله قبل از  مدرسه و  مدرسه (تحصيلات عالي) مي‌باشد نقش آموزش و پرورش در چكونگي رسيدن دانش آموختگان به مراحل بعدي قابل وجه مي‌باشد.
سيستم آموزش در نظام جديد آموزش و پرورش مشتمل بر چند شاخه مي‌باشد كه يكي از اين شاخه‌هاي شاخه فني حرفه‌اي مي‌باشد كه در اين شاخه، هدف، آموزش و تربيت افرادي مي‌باشد كه با توانايي كسب شده در اين دوره توانايي فعاليت در حرفه‌اي مرتبط با رشته گذراند شده در اين مقطع رت در بستر جامعه داشته باشند. مدارس  ايرانيرا مي‌توان به عنوان جايگاهي كه در آن دروس نظري كم رنگ مي‌شود اما از ميان نمي‌رود و دروس عملي پررنگ‌تر و اصلي‌تر مي‌باشد تا دانش‌آموزان را در برخورد با حرفه آينده خود آماده نمايد، معرفي نمود.
با نظري جدي‌تر و دقيق‌تر به جامعه و همچنين نقش مهم شاخه فني حرفه‌اي در آموزش افراد در رشته‌هاي مختلف و تاثير اين آموزش در بطن جامعه به عنوان جزيي كوچك از جامعه حرفه‌اي اما كامل كننده آن، طراحي فضايي كه بتواند به نيازهاي فرمي و عملكردي پاسگو باشد، حائز اهميت است.
پهنه گسترده ایران زمین چه بسیار هنرمندان و معماران زبده ای را به چشم خود دیده است که امروز آثار برجای مانده از آنان گویای تبحر دستان معجزه آسایشان است، آثاری که هر خشت و آجر آن بیانگر هویت، اصالت و فرهنگ ایرانیان است.

فهرست مطالب :

تقديمی

سپاسگزاري

هيئت داوران

فصل اول: بيان موضوع طراحي

۱- عنوان

چكيده

۲- بيان مساله و ضرورت طراحي

مفهوم مديريت دانش

مديريت دانش در مدارس ایرانی

۳- بيان اهداف

۴- مباني نظري عام طرح

فصل دوم: مطالعات پايه

۱- آموزش عمومي

۱-۱- هدف از آموزش

۱-۲- تأثير آموزش بر فرهنگ.

۱-۳- تأثير فرهنگ بر جامعه

۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهاي پايدار و كهن

۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهاي نيمه پايدار يا سبك

۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهاي زودگذر يا مد

۱-۴- وظايف مدرسه در مقابل فرهنگ

۱-۴-۱- فهم ميراث فرهنگي

۱-۴-۲- ارزش سنجي ميراث فرهنگي

۱-۴-۳- توسعه و پيشرفت ميراث فرهنگي

۲- آموزش و پرورش

۲-۱- تاريخچه آموزش و پرورش در ايران

پرداختن به پيشينه معماري مدارس در ايران

۲-۱-۱- سيستم آموزشي سنتي

۲-۲- مدرسه در تاريخ معماري ايران

۲-۲-۱- قبل از ورود اسلام

– شواهد و مدارك موجود

۲-۲-۲- بعد از ورود اسلام

۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اوليه سلجوق

۲-۲-۲-۲- مدارس ايراني در دوران ايلخاني

۲-۲-۲-۳- دوران طلايي مدارس ايرانی

۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفويه

۲-۲-۳- استخراج ويژگي‌هاي برجسته معماري ايراني در طراحي مدارس

۲-۲-۴- مدرسه در تاريخ معماري ايران

۲-۲-۴-۱- بررسي تعدادي از مدارس قديمي ايران

۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون

۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار

۲-۲-۴-۱-۳-  مدرسه عليا»‌ي تون (فردوس)

۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علميه عليا

۲-۲-۴-۲-  آموزش و پرورش در دوران معاصر

۲-۳- اهداف آموزش و پرورش در ايران

۲-۴- تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها

۲-۴-۱- پيدايش اولين مدارس  ايراني(مراكز فني حرفه اي) در ايران

۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در مدارس ا ي ران ي

۲-۴-۲-۱- محتواي آموزش

۲-۴-۳- اهميت و آموزش مدارس ايران ي )

۲-۴-۴- اهداف آموزش مدارس ايران ي

۲-۵- نقد و بررسي نظام‌هاي آموزش و پرورش

۲-۵-۱- سيستم آموزشي سنتي (معلم محور)

۲-۵-۲- سيستم آموزش رايج (موضوع محور)

۲-۵-۳- سيستم آموزشي مدرن (دانش‌آموز محور)

۲-۶- مقايسه سيستم‌هاي آموزشي و انتخاب شيوه آموزشي مناسب

۳- هنر

۳-۱- وابستگي انسان امروز با موضوعات فرهنگي مثل هنر

۳-۱-۱- تعريف فرهنگ

۳-۱-۲- تعريف و منشا هنر

۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن

۳-۲- فلسفه هنر- چيستي هنر

۳-۲-۱- تعريف هنر در موضوع

۳-۳- انواع هنر

۳-۳-۱-  هنرهاي ديداري

۳-۳-۲- هنرهاي شنيداري

۳-۳-۳- هنرهاي گفتاري

۳-۳-۴- هنرهاي آميخته

۳-۴- هنر زيبا و هنر كاربردي (دوگانگي كاذب)

۳-۵- تعريف هنرهاي تجسمي

۴- نوجواني و جواني

۴-۱- تعريف جواني (بررسي روانشناختي گروه سني جوان)

۴-۱-۱- مشخصه اصلي دوره جواني

۴-۱-۲- سنين نوجواني و جواني

نوجواني نخستين ۱۳ تا ۱۵ سالگي

تقسيم بندي اول:نوجواني ميانه ۱۵ تا ۱۸ سالگي

نوجواني بعدي ۱۸ تا ۲۱ سالگي

۴-۲- رشد جسمي و جنسي (بلوغ)

۴-۳- رشد و تغييرات تفكر در نوجوان و جوان

۴-۴- خلاقيت ويژگي مهم نوجوانان و جوانان

۴-۴-۱- خلاقيت چيست؟

۴-۴-۱-۱- تفكر واگرا

۴-۴-۱-۲- تفكر همگرا

۴-۴-۲- ويژگي‌هاي نوجوان خلاق

۴-۴-۳- خلاقيت و محيط اجتماعي

۴-۵- روحيات جوان

۴-۵-۱- خود و خودانگاره

۴-۵-۲- عزت نفس

۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران

۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس

۴-۵-۳- شخصيت و عوامل تاثير گذار برآن

۴-۵-۴- هويت و عوامل شكل دهنده آن

۴-۵-۴-۱- دستيابي به هويت

۴-۵-۴-۲- تعليق هويت

۴-۵-۴-۳- توقف هويت

۴-۵-۴-۴- پراكندگي هويت

۴-۵-۵- وضعيت هويت در سنين مختلف

۴-۵-۵-۱- هويت جنسي

۴-۵-۵-۲- هويت اجتماعي و فرهنگي.

۴-۶- عواطف در جوانان

۴-۷- نيازهاي جوانان

۴-۷-۱- نيازهاي كمبود

۴-۷-۲- نيازهاي رشد

۴-۷-۳- نيازهاي رواني نسل جوان و تبعات عدم ارضاي آنها

۴-۸- علايق جوانان

۴-۹- نظام‌هاي فرهنگي- اجتماعي موثر در رشد نوجوانان و جونان

۴-۱۰- تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي بر وضعيت نوجوانان و جوانان

۴-۱۱- جايگاه جوان در جامعه

فصل سوم: مطالعات تكميلي

۱- مقررات ساختماني در سايت با كاربري آموزشي

۱-۱-  تراكم ساختماني در كاربري آموزشي:

نوع استفاده حداكثر سطح اشغال حداكثر تراكم ساختماني

۱-۱-۱- مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزش

۱-۱-۲- پاركينگ در كاربري آموزشي

۲- اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي

۲-۱- مكان يابي فضاي آموزشي

۲-۱-۱- كاربري‌هاي سازگار

۲-۱-۲- كاربري‌هاي ناسازگار

۲-۱-۳- قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر با توجه به ضوابط و اولويتهاي همجواري و دسترسي

۲-۱-۴- تحليل و پيشنهادات همجواريها

۲-۱-۵- مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين

۲-۱-۶- شرايط محيطي

۲-۱-۷- اوضاع طبيعي زمين

۲-۲- جهت يابي فضاي آموزشي

۲-۳-  دسترسي به فضاي آموزشي

۲-۳-۱- شعاع دسترسي

۲-۳-۲- عوامل كاهش شعاع دسترسي

شعاع دسترسي فضاهاي آموزشي متوسطه

۲-۴- ايمني واحدهاي آموزشي

۲-۴-۱- ايمني در مقابل سوانح طبيعي

۲-۴-۲- ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي

۲-۴-۲-۱- حريق

۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزيع برق

۲-۴-۳- ايمني در ارتباط با حوادث داخلي مدرسه

۲-۴-۴- رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس

۲-۵- ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه

۲-۶- تناسبات انساني و نقش آن در طراحي

۱- براي كلاس ۴۸ نفره، فضاي لازم به ازاي هر دانش‌آموز، ۷۵/۰ متر مربع

۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه

۲-۷- خصوصيات فيزيكي مدارس.

– اندازه‌هاي ميز و صندلي و فاصله‌هاي آنها از يكديگر

– پهناي معمول كلاس بر اساس پهناي ميزها

– سطح اشغال ميز تكي و فاصله دو ميز

ضوابط تعيين كننده ظرفيت و ابعاد كلاس

حريم فضاي مطالعه ۴ نفره

۲-۷-۱- انواع سازماندهي مدارس

۲-۷-۱-۱- سازماندهي مرکزی

۲-۷-۱-۲- سازماندهي خطي

۲-۷-۱-۳- سازماندهي شعاعي

۲-۷-۱-۴- سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي

۲-۷-  خصوصيات فيزيكي مدرسه

۲-۷-۲- ظرفيت مدارس

ظرفيت و تعداد طبقات مجاز مدارس متوسطه

۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس

۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز

۲-۷-۵- ضوابط تعيين كننده ظرفيت و ابعاد كلاس

۲-۷-۶- ظرفيت و  سرانه فضاها

۲-۷-۶-۱- فضاهاي بسته و سرپوشيده

– كلاس درس

۲-۷-۶-۲- فضاهاي محوطه

– فضاي بازي و ورزش.

سطوح خارجي (فضاي باز محوطه) مورد نياز در مدارس متوسط

اطلاعات مربوط به فضاهاي بسته كلاس درس تربيت بدني و سالن چند منظوره

مساحت

۱- سالن بسكتبال به ابعاد ۱۹*۳۱ متر‌ي ارتفاع حداقل ۷/۶ متر

۲-۷-۷- سازمان دهي و ساخت كلاس

۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعي كلاس

در الگوي سازمان دهي رقابتي

در الگوي سازمان دهي مشاركتي

در الگوي سازمان دهي انفرادي

۲-۷-۷-۲- سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس)

۲-۸- خصوصيات محيط درس

۲-۸-۱- نورگيري كلاس‌ها

۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبيعي

۲-۸-۱-۲- استفاده از نور مصنوعي

۲-۸-۲- اهميت عامل رنگ در فضاهاي آموزشي

۲-۸-۲-۱- مباني رنگها

معناي رنگ‌ها

رنگ خاكستري

سبز

قرمز

زرد

بنفش

قهو ه اي

سياه

سازواري اشكال هندسي و رنگها

اثر رنگ در فضا

تاثير رنگ‌ها بر انسان

زرد

قرمز

آبی

سبز

نارنجي

بنفش

كمپوزيسيون (تنظيم رنگ‌ها در فضا)

كنتراست‌هاي رنگ

كنتراست سرد- گرم

تضاد سطوح رنگ‌ها در يك فضا

نسبت‌هاي رنگ‌هاي مكمل

عوامل رنگ و اثرات رنگ.

جدول اثرات رنگ در فضاها

مثالهاي زير در يك فضا با ابعاد ثابت انجام پذيرفته.

۲-۸-۳- صوت

۲-۸-۳-۱- اصوات نامطلوب و مزاحم در فضاهاي آموزشي

۲-۸-۳-۲- آلودگي صوتي توسط وسايل نقليه

رابطه بين تراكم ترافيك و سطح صوتي.

ايجاد سر و صدا در يك اتومبيل سواري

۱- حركت با شتاب حداكثر

۲-۸-۳-۳- روش‌هاي كنترل سر و صدا

نحوه استقرار ساختمان در كنار خيابان:

۲-۸-۴-  شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي

تهويه طبيعي:

سرعت تهويه جهت تجديد هوا:

۲-۹- خروجي‌هاي مدارس

۲-۱۰-راهروهاي پله

۲-۱۱- راهرو ها

۲-۱۲- نرده‌هاي حفاظ پله

۲-۱۳- درها

۲-۱۴- فضاهاي واحد آموزشي

۲-۱۴-۱- فضاهاي بسته يا سرپوشيده

۱- فضاهاي آموزشي

۲- فضاهاي پژوهشي

۳-فضاهاي اداري

۴-فضاهاي پشتيباني يا خدماتي

۵-فضاهاي گردش

۲-۱۴-۲-  فضاهاي باز و محوطه

۲-۱۵-  نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي

۲-۱۶- اصول كلي در طراحي مدارس ا يراني

۲-۱۷- آشنايي بارشته معماري در مدارس

۲-۱۸- اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس

تنيس روي ميز

زمين بدمينتون

زمين فوتبال

زمين بسكتبال

چکيده فصل سوم ( مطالعات تكميلي  )

مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي

مكان يابي فضاي آموزشي

دسترسي به فضاي آموزشي

ايمني واحدهاي آموزشي

حريق

ايمني در ارتباط با حوادث داخلي مدرسه

رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس

شرح تناسبات انساني و نقش آن در طراحي

خصوصيات فيزيكي مدارس

– اندازه‌هاي ميز و صندلي و فاصله‌هاي آنها از يكديگر

انواع سازماندهي مدارس

سازماندهي مرکزي

سازماندهي خطي

سازماندهي شعاعي

سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي

تعداد طبقات مدارس ایرانی

سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس)

صوت

خروجي‌هاي مدارس

راهرو ها

۱- فضاهاي بسته يا سرپوشيده

۲-  فضاهاي باز و محوطه

نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي

فصل چهارم: مطالعات تطبيقي

۱- بررسي نمونه‌هاي داخلي

۱-۱- مدارس  ايرانيدخترانه پاپلي خلعتبري، تهران

مدرسه ایثار تهران

مدرسه مهدیه در تهران

تاريخچه مراكز آموزش دبيرستان

۳بررسي نمونه‌هاي خارجي.

مدرسه ای ابتدایی در فاگنانو الونا در اروپا

۴- ۲-۱-  مدرسه پل

۲-۲- مدرسه فلوريدا

فصل پنجم: مطالعات زمينه

مطالعات زمينه

۱-۱- ويژگي‌هاي شهر مشهد

۱-۱-۱- مطالعات جغرافيايي و اقليمي

۱-۱-۲-  خصوصيات اقليمي

دما و درجه حرارت

رطوبت و بارندگي

ميزان بارندگي

وزش باد

۱-۱-۳- تقسيمات اقليمي و تيپولوژي معماري

۱-۱-۴- ويژگي‌هاي معماري در مناطق گرم و خشك

۱-۲- اثرات اقليمي در طراحي فضاهاي آموزشي

۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحي اقليمي در ساختمان‌هاي آموزشي

نيازهاي حرارتي

۱-۴- فرم كالبدي و سازمان دهي پلان

۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها

۱-۶- عمق سايه بان

۱-۶-۱- ضريب سايه بان (c)

۱-۷- تهويه مورد نياز

۱-۸- مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي

۱-۸-۱- تاثير رنگ خارجي

۱-۹- گياهان و فضاي سبز

۱-۱۰- پيشنهاد سيستم سرمايش و گرمايش  مكانيكي مناسب

۲- مطالعات جمعيتي شهر مشهد

۲-۱- جمعيت كنوني شهر مشهد

۲-۲- جمعيت شناور شهر مشهد

۲-۳- جمعيت آينده شهر مشهد

فصل ششم: معرفي سايت پروژه

۱ـ عوامل مهم و تأثير گذار در مكان يابي سايت آموزشي

۲ـ معرفي سايت

۲-۱- بررسي منطقه پروژه

۲-۱-۲- موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف

۲-۱-۳- دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن

۲-۱-۴- ترافيك

۲-۱-۵- تراكم ساختماني در محدوده سايت

۳- سايت آناليز

۳-۱- تحليل دسترسي‌ها و درجه بندي معابر

۳-۲- بررسي كاربري‌هاي اطراف و تراكم طبقاتي

۳-۳- بررسي گره‌هاي ترافيكي و آگوستيك

۳-۴- بررسي وضعيت تابش

۳-۵- ديد و منظر از بيرون سايت به درون

۴- عكس‌هاي سايت

فصل هفتم: برنامه فيزيك طرح

زون فضاهاي آموزشي

زون فضاهاي كمك آموزشي

زون فضاهاي اداري.

زون فضاهاي پشتبياني و خدمات

زون فضاهاي باز و محوطه

فصل هشتم: مباني طراحي معماري پروژه

۱- مباني نظري خاص طرح

انجام

منابع و مآخذ 

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com