خانه / پلان/ رساله / رساله طراحی مدرسه معماری

رساله طراحی مدرسه معماری

رساله طراحی مدرسه معماری

عنوان پروژه: رساله طراحی مدرسه معماری

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۲۰۷ صفحه

حجم فایل: ۱۶٫۷ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله طراحی مدرسه معماری در قالب ورد و در ۲۰۷ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم . با ما همراه باشید.

طراحي مدرسه معماري همواره بازتاب تغييرات شرايط اجتماعي و مفاهيم آموزشي بوده است. مسلماً تاثير محيط زيست نيز بر افراد بر كسي پوشيده نيست و براي گسترش آن يا معماري كه وراي كاركردگرايي ساده است – انسان بدون شك توجهي خاص براي آن و آگاهي لازم از سلامت روحي كاربران آن دارد. به همين دليل مدارس و مراكز آموزشي كه انسان دوره‌اي طولاني از عمر خود را در آنها سپري مي‌كند، بايد به مكانهاي قابل توجه و جالب، هم براي معماران، هم بر عموم مردم و همچنين براي نهادهاي دولتي و خصوصي كه آنها را اداره مي‌كنند بدل گردند. همچنين واضح است كه تاثير معماري بر آموزش از مدتها پيش امري شناخته شده است و رفتار دانش‌آموزان و دانشجويان و معلمان در رابطه تنگاتنگ با آن قرار دارد. پرداختن به موضوع طراحي مراكز آموزش حرفه‌اي كه داراي نقشي انكار پذير در آموزش افراد حرفه‌اي براي ورود به جامعه و تبديل آن به يك جامعه حرفه‌اي و در حقيقت تزريق مهارت در همه سطوح كاربردي آن، مسئله‌اي است كه با توجه و دقت در نظم  و سازمان دهي و فضاهاي اينچنين كه مشابه كارگاه‌هاي كوچك اما با يك سيستم آموزشي مدون در جامعه موجود مي‌باشند، الزامي مي‌باشد.

فهرست مطالب :

فصل اول : بیان موضوع طرح

۱- عنوان

۲- بیان مساله و ضرورت طراحی

۳- بیان اهداف

۴- مبانی نظری عام طرح

فصل دوم : مطالعات تکمیلی

۱- آموزش عمومی

۱-۱- هدف از آموزش

۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ

۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه

۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهای پایدار و کهن

۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک

۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهای زودگذر یا مد

۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ

۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی

۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی

۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی

۲- آموزش و پرورش

۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران

۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی

۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران

۲-۲-۱- قبل از ورود اسلام

۲-۲-۲- بعد از ورود اسلام

۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق

۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی

۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی

۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه

۲-۲-۳- استخراج ویژگی‌های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس

۲-۲-۴- مدرسه در تاریخ معماری ایران

۲-۲-۴-۱- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران

۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون

۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار

۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه علیا»‌ی تون (فردوس)

۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علمیه علیا

۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر

۲-۲-۴-۲-۱- ایجاد نوعی مقایسه بین شرایط امروز و دیروز

۲-۳- اهداف آموزش و پرورش در ایران

۲-۴- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها

۲-۴-۱- پیدایش اولین هنرستان‌ها (مراکز فنی حرفه ای) در ایران

۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها

۲-۴-۲-۱- محتوای آموزش

۲-۴-۳- اهمیت و آموزش فنی حرفه‌ای (هنرستان ها)

۲-۴-۴- اهداف آموزش فنی حرفه‌ای

۲-۵- نقد و بررسی نظام‌های آموزش و پرورش

۲-۵-۱- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)

۲-۵-۲- سیستم آموزش رایج (موضوع محور)

۲-۵-۳- سیستم آموزشی مدرن (دانش‌آموز محور)

۲-۶- مقایسه سیستم‌های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب

۳- هنر

۳-۱- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر

۳-۱-۱- تعریف فرهنگ

۳-۱-۲- تعریف و منشا هنر

۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن

۳-۲- فلسفه هنر- چیستی هنر

۳-۲-۱- تعریف هنر در موضوع

۳-۳- انواع هنر

۳-۳-۱- هنرهای دیداری

۳-۳-۲- هنرهای شنیداری

۳-۳-۳- هنرهای گفتاری

۳-۳-۴- هنرهای آمیخته

۳-۴- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب)

۳-۵- تعریف هنرهای تجسمی

۴- نوجوانی و جوانی

۴-۱- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان)

۴-۱-۱- مشخصه اصلی دوره جوانی

۴-۱-۲- سنین نوجوانی و جوان

۴-۲- رشد جسمی و جنسی (بلوغ)

۴-۳- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان

۴-۴- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان

۴-۴-۱- خلاقیت چیست؟

۴-۴-۱-۱- تفکر واگرا

۴-۴-۱-۲- تفکر همگرا

۴-۴-۲- ویژگی‌های نوجوان خلاق

۴-۴-۳- خلاقیت و محیط اجتماعی

۴-۵- روحیات جوان

۴-۵-۱- خود و خودانگاره

۴-۵-۲- عزت نفس

۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران

۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس

۴-۵-۳- شخصیت و عوامل تاثیر گذار برآن

۴-۵-۴- هویت و عوامل شکل دهنده آن

۴-۵-۴-۱- دستیابی به هویت

۴-۵-۴-۲- تعلیق هویت

۴-۵-۴-۳- توقف هویت

۴-۵-۴-۴- پراکندگی هویت

۴-۵-۵- وضعیت هویت در سنین مختلف

۴-۵-۵-۱- هویت جنسی

۴-۵-۵-۲- هویت اجتماعی و فرهنگی

۴-۶- عواطف در جوانان

۴-۷- نیازهای جوانان

۴-۷-۱- نیازهای کمبود

۴-۷-۲- نیازهای رشد

۴-۷-۳- نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ارضای آنها

۴-۸- علایق جوانان

۴-۹- نظام‌های فرهنگی- اجتماعی موثر در رشد نوجوانان و جونان

۴– تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نوجوانان و جوانان

۴– جایگاه جوان در جامعه

فصل سوم : مطالعات تکمیلی

۱- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی

۱-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی

۱-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی

۱-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی

۲- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی

۲-۱- مکان یابی فضای آموزشی

۲-۱-۱- کاربری‌های سازگار

۲-۱-۲- کاربری‌های ناسازگار

۲-۱-۳- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی

۲-۱-۴- تحلیل و پیشنهادات همجواریها

۲-۱-۵- مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین

۲-۱-۶- شرایط محیطی

۲-۱-۷- اوضاع طبیعی زمین

۲-۲- جهت یابی فضای آموزشی

۲-۳- دسترسی به فضای آموزشی

۲-۳-۱- شعاع دسترسی

۲-۳-۲- عوامل کاهش شعاع دسترسی

۲-۴- ایمنی واحدهای آموزشی

۲-۴-۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی

۲-۴-۲- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی

۲-۴-۲-۱- حریق

۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق

۲-۴-۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه

۲-۴-۴- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس

۲-۵- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه

۲-۶- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی

۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه

۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدارس

۲-۷-۱- انواع سازماندهی مدارس

۲-۷-۱-۱- سازماندهی مرکزی

۲-۷-۱-۲- سازماندهی خطی

۲-۷-۱-۳- سازماندهی شعاعی

۲-۷-۱-۴- سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی

۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدرسه

۲-۷-۲- ظرفیت مدارس

۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس

۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز

۲-۷-۶- ظرفیت و سرانه فضاها

۲-۷-۶-۱- فضاهای بسته و سرپوشیده

۲-۷-۶-۲- فضاهای محوطه

۲-۷-۷- سازمان دهی و ساخت کلاس

۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعی کلاس

۲-۷-۷-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)

۲-۸- خصوصیات محیط درس

۲-۸-۱- نورگیری کلاس‌ها

۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبیعی

۲-۸-۱-۲- استفاده از نور مصنوعی

۲-۸-۲- اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی

۲-۸-۲-۱- مبانی رنگها

۲-۸-۳- صوت

۲-۸-۳-۲- آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه

۲-۸-۳-۳- روش‌های کنترل سر و صدا

۲-۸-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی

۲-۹- خروجی‌های مدارس

۲–راهروهای پله

۲– راهرو ها

۲– نرده‌های حفاظ پله

۲– درها

۲– فضاهای واحد آموزشی

۲–۱- فضاهای بسته یا سرپوشیده

۲–۲- فضاهای باز و محوطه

۲– نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی

۲-۱۶- اصول کلی در طراحی هنرستانها

۲-۱۷- آشنایی بارشته نقشه کشی معماری

۲-۱۸- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس

چکیده فصل سوم ( مطالعات تکمیلی )

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

۱- بررسی نمونه‌های داخلی

۱-۱- هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران

۱-۲- دانشکده هنر‌های زیبا

۲- بررسی نمونه‌های خارجی

۲-۱- دانشگاه پل

۲-۲- مدرسه هنر و معماری فلوریدا

فصل پنجم : مطالعات زمینه

مطالعات زمینه

۱-۱- ویژگی‌های شهر مشهد

۱-۱-۱- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی

۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی

۱-۱-۳- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری

۱-۱-۴- ویژگی‌های معماری در مناطق گرم و خشک

۱-۲- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی

۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی

۱-۳- عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد

۱-۴- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان

۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها

۱-۶- عمق سایه بان

۱-۶-۱- ضریب سایه بان (c)

۱-۷- تهویه مورد نیاز

۱-۸- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی

۱-۸-۱- تاثیر رنگ خارجی

۱-۹- گیاهان و فضای سبز

۱– پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب

۲- مطالعات جمعیتی شهر مشهد

۲-۱- جمعیت کنونی شهر مشهد

۲-۲- جمعیت شناور شهر مشهد ۰

۲-۳- جمعیت آینده شهر مشهد ۰

فصل ششم : معرفی سایت پروژه

۱ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی

۲ـ معرفی سایت

۲-۱- بررسی منطقه پروژه

۲-۱-۱- وضعیت فیزیکی زمین (ابعاد و اندازه‌های سایت)

۲-۱-۲- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف

۲-۱-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن

۲-۱-۴- ترافیک

۲-۱-۵- تراکم ساختمانی در محدوده سایت

۳- سایت آنالیز

۳-۱- تحلیل دسترسی‌ها و درجه بندی معابر

۳-۲- بررسی کاربری‌های اطراف و تراکم طبقاتی

۳-۳- بررسی گره‌های ترافیکی و آگوستیک

۳-۴- بررسی وضعیت تابش

۳-۵- دید و منظر از بیرون سایت به درون

۴- عکس‌های سایت

فصل هفتم : برنامه فیزیکی طرح

برنامه فیزیکی طرح

فصل هشتم : مبانی طرح پروژه

۱- مبانی نظری خاص طرح

۲- روند طراحی

۲-۱- لکه های پیشنهادی

۲-۲- احجام پیشنهادی

۳- دیاگرام توجیه طرح پروژه

منابع و ماخذ

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com