خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله طراحی دبیرستان معلولان

رساله طراحی دبیرستان معلولان

رساله طراحی دبیرستان معلولان

عنوان پروژه: رساله طراحی دبیرستان معلولان

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۲۵۷ صفحه

حجم فایل: ۵۲۴ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله طراحی سراي دوستي مركز كودكان خياباني  در قالب ورد و در ۲۵۷ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم . با ما همراه باشید.

معلولیت با آغاز زندگی انسان همزمان است و با رشد صنعت و ماشینی شدن انجام کارها و وقوع جنگها، تعداد معلولین در حال افزایش است. امروزه تعداد قابل توجهی از جمعیت جهان (حدود ۱۰ درصد) به نوعی معلولند و برای گذراندن یک زندگی عادی به یاری سازمانها و موسسات ذیربط جامعه نیازمندند. پذیرفتن این اصل که هر انسان (فارغ از رنگ، نژاد، ملیت و نوع معلولیت) حق مسلم دارد که از موهبت های خدادادی بهره مند شود،ضرورت توجه و تاکید بر آموزش و اشتغال معلولین را بیش از پیش مورد تأیید قرار می دهد. انسان معلول تمام نیازها و امیدهای یک فرد عادی را دارد و می خواهد آموزش ببیند، کار کند و مایحتاج زندگیش را برآورده سازد. او به شدت خواهان استقلال است و هیچگاه دوست ندارد دیگران با او رفتار ترحم آمیزی داشته باشند

فهرست مطالب:

بخش نخست: مفاهيم و تعاريف آموزش و پرورش

۱-۱- تعاريفي از آموزش و پرورش

۱-۱-۱- واكاوي نظام آموزش و پرورش در ايران

۱-۱-۲- ديدگاههاي نظام تحصيلي

۱-۱-۲-۱- آموزش و پرورش پيش از دبستان

۱-۱-۲-۲- نظام آموزشي دوره ابتدائي

۱-۱-۲-۳- نظام آموزشي دوره راهنمايي

۱-۱-۲-۴- نظام آموزشي دوره متوسطه

۱-۲- تعريفي از مدرسه و چگونگي آن

۱-۲-۱- وجوه تكامل جسمي

۱-۲-۲- تفاوتهاي تربيت دختر و پسر

بخش دوم: مفاهيم و تعاريف معلولیت

۲-۱- تعریف معلولیت

۲-۲- طبقه بندی معلولیت ها

۲-۳- عوارض ناشی از معلولیت

۲-۴- معلولیت بنا به تعریف مرکز آمار ایران

۲-۵- آمار و ارقام معلولین

بخش سوم: اصول مکان یابی مراکز آموزشی

۳-۱- پیشینه مکان یابی

۳-۲- شاخص های مکان یابی مراکز آموزشی

۳-۲-۱- ماتریس سازگاری

۳-۲-۲- ماتریس ظرفیت

۳-۲-۳- ماتریس مطلوبیت

۳-۲-۴- ماتریس وابستگی

۳-۳- عوامل موثر در مکان یابی مراکز آموزشی

۳-۳-۱- آلودگي صوتي

۳-۳-۲- آلودگي هوا

۳-۳-۳- ساير آلاينده هاي محيطي

۳-۴- کاربری آموزشی در ارتباط با دیگر کاربریها

۳-۴-۱- كاربري آموزشي و كاربري مسكوني

۳-۴-۲- كاربري آموزشي و كاربري فرهنگي

۳-۴-۳- كاربري آموزشي و تجاري

۳-۴-۴- كاربري آموزشي و كاربري بهداشتي

۳-۴-۵- كاربري آموزشي و فضاي سبز

۳-۴-۶- كاربري آموزشي و شبكه ارتباطي حمل و نقل

۳-۴-۷- كاربري آموزشي و ديگرتأسيسات شهري

۳-۵- مکان بابی مراکز آموزشی با توجه به عوامل اقلیمی

۳-۵-۱- باد

۳-۵-۲- تابش آفتاب

۳-۵-۳- سيل

۳-۵-۴- زلزله و تكتونيك

۳-۵-۵- ريزش كوه و بهمن

۳-۶- مکان یابی مراکز آموزشی و شعاع دسترسی

۳-۶-۱- دسترسي

۳-۶-۱-۱- دسترسي يياده

۳-۶-۱-۲- دسترسي سواره

بخش چهارم: تئوريهاي سازماندهي و طراحي فضاهاي آموزشي

۴-۱- نقش محيط كالبدي در پويايي آموزش و پرورش نوين

۴-۲- پويايي و خلاقيت در ساماندهي فضاهاي آموزشي

۴-۳- عوامل آسيب­زا در مدارس ايران

۴-۳-۱- پيشنهادهاي مربوط به عوامل فني- معماري

۴-۳-۲- پيشنهادات براي بهبود عوامل رفتاري

۴-۴- تاثیر اقلیمهای چهارگانه بر معماری مدارس ایران

۴-۴-۱- اقلیم سرد

۴-۴-۲- اقلیم بارانی

۴-۴-۳- اقلیم گرم و خشک

۴-۴-۴- اقلیم گرم و مرطوب

۴-۵- ايمن­سازي ساختمان مدارس در مقابل حريق

بخش پنجم: تاريخچه مدارس در ايران

۵-۱- مدارس قديم

۵-۲- مدارس سنتي

۵-۲-۱- مدارس صفوي «الگوي كلاسيك مدارس سنتي ايران»

۵-۲-۱-۱- مدرسه خان شيراز

۵-۲-۱-۲- مدرسه چهار باغ اصفهان

۵-۳- مدارس كنوني

۵-۳-۱- پيدايش مدارس جديد

۵-۳-۲- مدارس خارجيان

۵-۳-۳- گسترش مدارس مدرن

۵-۴- مدارس فردا

بخش ششم: بررسی نمونه های موردی

۶-۱- مجتمع آموزشی و فرهنگی احسان

۶-۲- مدرسه بین المللی اسلو

بخش هفتم: آیین نامه ها و اطلاعات فضایی مدارس

۷-۱- آیین نامه ایمنی در مدارس

۷-۲- ضوابط طراحی برای معلولین

۷-۳- بهداشت مدارس

۷-۴- آیین نامه جانمایی فضایی مدارس

۷-۵- ابعاد و اندازه تجهیزات در مدارس

۷-۶- ابعاد و اندازه فضایی مدارس

۷-۷- طراحي محيطی مناسب براي معلولين جسمي

بخش هشتم: عوامل مؤثر در ساماندهي فضايي و معماري مدارس

۸-۱- كلاس درس

۸-۱-۱- تراكم جمعيت كلاس درس

۸-۱-۲- نور کلاس درس

۸-۱-۳- صوت در کلاس درس

۸-۱-۴- شرایط حرارتی در کلاس درس

۸-۱-۴-۱- فضای داخلی ساختمان

۸-۱-۴-۲- فضای آزاد

۸-۱-۵- تهویه کلاس درس

۸-۱-۶- مبلمان آموزشی در کلاس درس

۸-۱-۶-۱- سطوح عمودی آموزشی

۸-۱-۶-۲- الگوی چیدمان در کلاس درس

۸-۱-۶-۳- سازماندهی ردیفی ستونی

۸-۱-۶-۴- سازماندهی دایره ای

۸-۱-۶-۵- سازماندهی گروهی

۸-۱-۷- رنگ کلاس

۸-۱-۸- فرم کلاس درس

۸-۱-۸-۱- مربع

۸-۱-۸-۲- مستطیل

۸-۱-۸-۳- اشکال غیر منتظم

۸-۱-۹- ابعاد و تناسبات کلاس درس

۸-۲- فعالیتهای انجام گیرنده در کلاس درس

۸-۲-۱- فعالیتهای شاگردان

۸-۳- تقسیم بندی فضاهای آموزشی

۸-۳-۱- کتابخانه

۸-۳-۲- فرهنگی ـ نمازخانه

۸-۳-۳- اداری (اتاق مربی پرورشی)

۸-۳-۴- آموزشی (آزمایشگاه علوم)

۸-۳-۵- کلاسهای آموزشی و عمومی

۸-۴- فضاهای دبیرستان

بخش نهم: معرفی سازه و تاسیسات طرح

۹-۱- انواع سازه‌هاي مرسوم و متناسب با طرح

۹-۱-۱- اسکلت فلزی

۹-۱-۲- محاسن و معايب سازه هاي اسكلت فلزي

۹-۱-۳- اجزای ساختمان اسکلت فلزی

۹-۲- تاسیسات مكانيكي طرح

۹-۲-۱-  سیستم حرارت مرکزی تمام آبی

بخش دهم: شناخت کلی بستر طراحی

۱۰-۱- معرفی بستر طرح

۱۰-۱-۱- مشخصات جغرافیایی استان

۱۰-۱-۲- ویژگیهای جمعیتی استان

۱۰-۱-۳- معرفی شهرستان شیراز به لحاظ تاریخی و فرهنگی

۱۰-۱-۴- زبان و نژاد مردم فارس

۱۰-۱-۵- معرفی شهرستان شیراز از لحاظ جغرافیایی و طبیعی

۱۰-۱-۵-۱- موقعیت پستی ها و بلندی ها

۱۰-۱-۶- منابع آب

۱۰-۱-­۶-۱- منابع آب زیرزمینی

۱۰-۲- ویژگیهای آب و هوایی شیراز

۱۰-۲-۱- دمای هوا

۱۰-۲-۲- رطوبت نسبی

۱۰-۲-۳- بارندگی

۱۰-۲-۴- باد

۱۰-۲-۵- سایر عوامل

۱۰-۲-۶- تحلیل شرایط آب و هوایی شیراز

۱۰-۲-۷- تقویم نیاز سایه و آفتاب

۱۰-۲-۸- تأثیر تابش آفتاب بر محیط

۱۰-۲-۹- تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارجی

۱۰-۳- جداول و نمودارهای زیست – اقلیمی شهر شیراز

۱۰-۴- معرفی سایت طراحی

۱۰-۴-۱- کاربری اراضی وضع موجود

۱۰-۴-۲- ترافیک اطراف سایت

۱۰-۴-۳- محله های اطراف سایت

۱۰-۴-۴- خیابان های اطراف سایت

۱۰-۴-۵- اماکن شاخص در محدوده اطراف سایت

۱۰-۴-۶- شبکه ترافیکی حمل و نقل

۱۰-۴-۷- مسیر متروی شیراز

۱۰-۴-۸- ایستگاه آتش نشانی نزدیک سایت

۱۰-۴-۹- اقلیم سایت

۱۰-۴-۱۰- دسترسی های سایت

۱۰-۴-۱۱- پهنه بندی صدا

۱۰-۴-۱۲- تاثیر همسایگی ها بر سایت

منابع و مآخذ

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com