خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی

رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی

رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی

عنوان پروژه :رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۲۲۲ صفحه

حجم فایل: ۲٫۲  MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی در قالب ورد و در ۲۲۲ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم . با ما همراه باشید.

نقش تاثیرگذار طبیعت در ارتقای کیفی محیط زندگی، پژوهش درباره آن را، به خصوص در حوزه تعریف و تدوین نسبت معماری با طبیعت، ضروری می سازد. در واقع غایت هر معماری کیفیت بخشی به فضا و ارتقا ظرف زندگی انسان هاست، در حالی که بحران های معاصر در رابطه انسان و طبیعت و به تبع آن کنار گذاردن وجه مقدس طبیعت موجب شده است که بسیاری از طرح های معماری از کیفیتی که به واسطه حضور معنایی و حضور مادی همراه با احترام به طبیعت فراهم می شود، دور بمانند. چنانچه حضور مادی و معنایی طبیعت، به عنوان عاملی موثر بر کیفیت یک اثر معماری قلمداد شود، نه تنها مطالعه سیر تحول رابطه انسان و طبیعت حائز اهمیت است، بلکه شناخت سطوح این رابطه، تاثیر آن بر معماری دوران های متفاوت و جایگاه آن در آثار معماری ضروری می نماید. این رساله با پیشنهاد موضوع طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی در شهرستان تفت، سعی دارد تا در فضایی که به منظور پژوهش در مورد وجوه مادی علوم طبیعی تعریف شده است، جایگاه طبیعت و حضور مادی و معنایی آن در کنار هم را تدوین نماید. قرار گرفتن بستر این مجموعه در باغشهر تفت (شهری که به واسطه باغ ها و طبیعت بکر خود شهرت دارد) نیز در راستای تحقق هر چه بیشتر رویکرد صورت گرفته است. به منظور نزدیک شدن به موضوع، با توجه به نقش تاثیر گذار طبیعت در معماری سنتی، ابتدا راهکارهای طبیعت محور معمار دوران سنت استخراج و به صورت خلاصه در دو مقوله ظهور معانی نمادین و منافع مادی طبیعت در کالبد بناها ارائه می گردد. در ادامه به تبیین و بررسی راهکارهای طبیعت محور بدست آمده از معماری سنتی در برخی از بناهای معاصر (که دارای ارتباط مطلوبی با طبیعت می باشند) پرداخته و سعی می شود اقدامات صورت گرفته در جهت هماهنگی این راهکارها با معماری عصر حاضر در ظرفیت رساله کارشناسی ارشد ارائه گردد. نتایج این بررسی ها به منظور دست یابی به مبانی طراحی جهت ارتباط بیشتر پژوهشکده و موزه علوم طبیعی تفت با طبیعت پیرامون خود، مورد تجربه قرار می گیرد. بخش نهایی این پژوهش در تلاش است تا نشان دهد که هر چند طبیعت در عصر حاضر چون گذشته در معماری نمود نیافته و بدان توجه کافی نشده است، اما معماری معاصر در آنجا که توانسته است رابطه ای مطلوب میان بناها و طبیعت برقرار نماید به میزان زیادی پیرو معماری سنتی بوده است. نکته ای که می تواند سرآغاز پژوهشی دیگر در این زمینه باشد.

فهرست مطالب:

۱-۱-فصل اول: ارتباط طبیعت و معماری..

۱-۱-۱-۱طبيعت..

۱-۱-۲-۱تأثير ديرينه ي طبيعت..

۲-۱-معماری طبیعی..

۲-۱-۲-۱اصل و مبدا معماری طبیعی..

۲-۱-۳-۱- معماری ارگانیک…

۱-۳-اصول معماری ارگانیک…

۴-۱-پيوند با طبيعت بيرون.

۵-۱-الهام از طبیعت کویر در معماری..

۶-۱-معماري كوير در ايران.

۷-۱-نقش طبیعت درخلاقیت معماری..

منابع

۱-۲تعریف موزه 

۱-۲-۱-۱تعریف لغوی موزه

۱-۲-۲-۱-تعریف اصطلاحی موزه

۱-۲-۳-۱-تعریف کلی موزه:

۲-۲-تعریف هنرهای تجسمی..

۳-۲-تعریف فرهنگ:

۳-۲-۱-۱تعریف جامعه:

۳-۲-۲-۱تعریف خلاقیت:

۴-۲-پیشینه موزه

۴-۲-۱-۱تاریخچه موزه در جهان:

۴-۲-۲-۱-تاریخچه موزه در ایران.

۴-۲-۳-۱تاریخچه موزه تا قبل از انقلاب..

۴-۲-۴-۱موزه در بینش اسلامی..

۵-۲-گونه شناسی موزه ها

-۱-۱-۲-۵انواع موزه

۱-۲-۵-۲موزه تاریخی..

۱-۳-۲-۵موزه هاي علمي:

۱-۴-۲-۵موزه های علوم طبیعی

۱-۵-۲-۵موزه تاريخي و باستان شناسي..

۱-۶-۲-۵موزه هاي محلي يا منطقه اي..

۶-۲-آشنایی با طراحی موزه ها و گالریهای آثار هنری

۲-۶-۱-۱نورپردازی موزه

۶-۲-۲-۱مصالح شناسی موزه

منابع:

۱-۳-فصل سوم:مبانی نظری طرح.

۱-۳-۱-۱بررسی مفهوم فضا در معماری..

۱-۳-۲-۱ویژگیهای فضا

۱-۳-۳-۱مفهوم فضا از نظر اندیشمندان.

۲-۳-رابطه درون و بیرون در معماری..

۳-۳-رنگ در معماری ایران.

۴-۳-ایهام وتداعی..

۵-۳-گوناگونی معماری در ایران.

۶-۳-حجم در معماری ایران.

منابع: 

۴-۱برنامه فیزیکی..

۱-۱-۴-۱عرصه بندی کل مجموعه.

۱-۲-۴-۱گالریها

۱-۳-۴-۱ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی..

۱-۴-۴-۱آمفی تاتر (سالن چند منظوره).

۱-۵-۴-۱کتابخانه.

۱-۶-۴-۱تالار ورودي:

۱-۷-۴-۱عرصه اداری..

۱-۸-۴-۱عرصه پژوهشی..

۱-۹-۴-۱عرصه خدمات رفاهی و عمومی.

۲-۴خلاصه جدول برنامه فیزیکی.

منابع:

۱-۵-فصل  پنجم : طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی.

۱-۵ -۱-۱موقعیت جغرافیایی.

۱-۵-۲-۱ موقعیت طبیعی..

۱-۵-۳-۱توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران

۱-۵-۳-۱تاریخچه شهر تهران.

تهران چگونه پايتخت شد ؟.

۲-۵-ویژگی های اقلیمی.

۵-۲-۱-۱ تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی.

۵-۲-۲-۱ تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی..

۵-۲-۳-۱ بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران.

۳-۵-اصول طراحی اقلیمی..

۳-۵-۱-۱ تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم.

۳-۵-۲-۱ تهويه طبيعی در رابطه بااقليم.

تصویر ۲-۲-۱ : جهت استقرار ساختمان..

۳-۵-۳-۱فرم ساختمان در رابطه با اقليم.

۳-۵-۴-۱نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی.

۳-۵-۵-۱ تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران.

۳-۵-۶-۱کيفيت هوا در منطقه ۲۲ شهرداري تهران.

۳-۵-۷-۱-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداري تهران

۳-۵-۸-۱ضرايب تعديل زيست محيطي و شهرسازي

۳-۵-۹-۱طرح تدقيقي مکانيابي.

منابع.

۱-۶-فصل ششم:معرفی مصادیق..

۲-۶-موزه علوم طبیعی (اصفهان).

۳-۶-موزه تاریخ طبیعی امریکا

۴-۶-موزه علوم طبیعی لندن.

۵-۶-موزه علوم طبیعی و تکنولوژی شیراز

۶-۶-موزه علوم طبیعی ارومیه.

منابع:

۱-۷فصل هفتم :کانسپت و طراحی.

۱-۷-۱-۱طراحی..

۱-۷-۲-۱ ايده و طرح نهايي..

۱-۷-۳-۱ طراحي معماري.

منابع:

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا  کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com