خانه / پلان/ رساله / رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تعاملات اجتماعی فرهنگی

رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تعاملات اجتماعی فرهنگی

رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تعاملات اجتماعی فرهنگی

عنوان پروژه :رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تعاملات اجتماعی فرهنگی

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۱۲۵ صفحه

حجم فایل: ۵٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تعاملات اجتماعی فرهنگی در قالب ورد و در ۱۲۵ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم . با ما همراه باشید.

امروزه پردیس های فرهنگی – سینمایی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد وستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن، شناخته می شود. به طوری که می توان ادعا کرد اندیشه ها، عقاید، نگرش ها و در یک مسیر کلی، فلسفه زندگی انسان ها تحت تاثیر این روند تغییر می کند، اصلاح یا تخریب می شود. در موازات این امر باتوجه به ذات مدرن سینما و تمایل فرهنگ ها به ایده های نوین و جذاب و پربازده،رویکرد معماری اجتماعی – فرهنگی را در تحقق ساخت برترین پردیس های سینمایی برمی گزینیم. فضاهای فرهنگی به عنوان یکی از زیر ساخت ها برای شناساندن ویژگیهای فرهنگی و برقراری ارتباط با سایر فرهنگ ها به شمار می روند. با درنظر گرفتن نیاز انسان به برقراری تعامل و ارتباط با انسان ها و فضا، همواره مکانی لازم است که این نیازها را برطرف سازد و فضاهای شهری از مهم ترین خواستگاه های جامعه برای تعاملات است. یکی از این فضاهای شهری سینما می باشد که با تبدیل شدن این کاربردی به پردیس سینمایی و چند عملکردی بودن آن دیگر به آن فراتر از یک تماشا خانه نگاه می شود و متاسفانه تقاضای آن از سوی مردم ایران، به ویژه شهر تهران رو به کاهش است و از آنجا که مجموعه های سینمایی خود می تواند محلی برای برقراری ارتباط و تعاملات اجتماعی ، باز خوانی زندگی و نظایر آن باشد توجه به معیارهای کمی و کیفی در فرآیند برنامه ریزی، طراحی ،احداث و بهره برداری از این مرکز، امری بسیار مهم در فراهم ساختن فضای مناسب جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- روش تحقیق

۱-۴- ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری طراحی

۲-۱- مقدمه

۲-۲-مفهوم سینما

۲-۳-تاریخچه ی سینما

۲-۳-۱-پیش از سینما

۲-۳-۲-تولد سینما در جهان

۲-۳-۳-دوران صامت

۲-۴-تاریخچه ی سینما در ایران

۲-۴-۱سینما متروپل

۲-۵- اصول مبانی نظری

۲-۵-۱-مبانی نظری معماری

۲-۵-۲-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح

۲-۵-۳-مبانی نظری طراحی معماری

۲-۵-۴-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی

۲-۶-فضا و زمان

۲-۶-۱- مفهوم فضا – زمان

۲-۶-۲-معماری همگام با زمان

۲-۶-۳-انسان فضا معماری

۲-۷-کانسپت

۲-۸-سینما و معماری

۲-۸-۱- ارتباط بین سینما و معماری

۲-۸-۲-نقد

۲-۸-۳-صدا، دوربین، معماری

۲-۸-۴-فضا در معماری و سینمای امروز متاثر از حق انتخاب تماشاگر است

۲-۹- زمینه های پیداش فلسفه فولدینگ ومعماری آن

۲-۹-۱- فولد

۲-۱۰- معماري فولدينگ

۲-۱۰-۱- ويژگي‌هاي معماري فولدينگ

۲-۱۰-۲- اصول معماری فولدینگ

۲-۱۱- فلسفه‌ي فولدينگ

۲-۱۲- فولدینگ علیه سلسله مراتب

۲-۱۳- ادغام در لایه ها

۲-۱۴- نظريه نئو فولدينگ

۲-۱۴-۱- مباني نظري و فكري سبك نئو فولدينگ

۲-۱۵- معماری دیکانستراکشن

۲-۱۵-۱- کل و جزء

۲-۱۵-۲- خصوصی عمومی

۲-۱۵-۳- ایستایی و پویایی فضا

۲-۱۵-۴- کمپوزیسیون

۲-۱۵-۵- مقیاس و تناسبات

۲-۱۵-۶- محصور کردن فضا

۲-۱۶- شباهت هاي  فولدينگ و ديكانستراكشن

۲-۱۷- تفاوت هاي فولدينگ و ديكانستراكشن

۲-۱۸- مبانی نگرش فرهنگي – اجتماعي

۲-۱۸-۱- تفاوت هاي و شباهت نگرش فرهنگي -اجتماعي و  معنا گرا(سنت گرا)

۲-۱۸-۲- ظرف مكاني ،فرهنگ و روابط اجتماعي

۲-۱۸-۳- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی

۲-۱۸-۳-۱ انسان شناسی شهری

۲-۱۸-۳-۲- شهر فضا

۲-۱۹- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی

۲-۲۰- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری

۲-۲۱- پایداری اجتماعی

۲-۲۲- ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی

۲-۲۲-۱- مفهوم توسعه اجتماعی

۲-۲۲-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی

۲-۲۲-۲-۱- شاخصهای آموزش و سوادآموزی

۲-۲۲-۲-۲- شاخصهای کار و عدم اشتغال

۲-۲۲-۲-۳- شاخصهای مصرف

۲-۲۳- پردیس سینمایی پارک ملت

۲-۲۳-۱-مشخصات پردیس سینمای پارک ملت

۲-۲۳-۲- طراحی سینما در نیویورک

۲-۲۳-۲-۱- روند طراحی 

۲-۲۳-۳- سینما آزادی تهران

۲-۲۳-۳-۱-تاریخچه

۲-۲۳-۳-۲-پس از انقلاب

۲-۲۳-۳-۳- آتش سوزی و ویرانی سینما آزادی

۲-۲۳-۳-۴- مسابقه معماری سینما آزادی

۲-۲۳-۳-۵- مجموعه جدید تجاری فرهنگی سینما آزادی

۲-۲۳-۴- مرکز سینمایی یو افت ای پالست

۲-۲۳-۵- مرکز سینمایی بوسان

فصل سوم : مطالعات اقلیمی 

۳-۱- موقعیت جغرافیایی تهران

۳-۱-۱- ساختار کالبدی

۳-۲- موقعیت جغرافیایی

۳-۳- موقعیت طبیعی

۳-۴- موقعیت اقلیمی

۳-۵- وضعیت توپوگرافی

۳-۶-  سیمای طبیعی و کالبدی

۳-۷- پهنه ی خط زمین لرزه در تهران

۳-۸- ویژگی های اقلیمی شهر تهران

۳-۸-۱-  دما و رطوبت

۳-۸-۲- بارندگی

۳-۸-۳- باد

۳-۸-۴-  تابش

فصل چهارم : ضوابط و استانداردها

مقدمه

۴-۱- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي طراحي سالن های سینما 

۴-۱-۱-هدف از بررسی

۴-۱-۲-سالن انتظار سينما

۴-۱-۳-ورودي سينما

۴-۱-۴-گيشة بليط‌فروشي

۴-۱-۵-راهروهاي سالن نمايش

۴-۱-۶-صندلي تماشاگران

۴-۱-۷-ورودي‌ها و خروجي‌هاي سالن نمايش سينما

۴-۱-۸-سرويسهاي بهداشتي سينما

۴-۱-۹-اتاق پروژكتور و ملحقات آن

۴-۱-۱۰-صداگیرها

۴ -۱-۱۱-پخش صدا

۴-۱-۱۲-پرده نمايش فيلم

۴-۱-۱۳-فضای پارکینگ

۴-۱-۱۴ انواع مختلف پاركينگ

۴-۲- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي طراحي گالری های هنری

۴-۲-۱-ساختار عمومی گالری‌ها

۴-۲-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء

۴-۲-۳-نورپردازی گالری‌ها

۴-۲-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها

۴-۲-۵- تنظیم شرایط محیطی

۴-۲-۶- تهویه مطبوع

۴-۲-۷- آکوستیک

۴-۲-۸- حریق

۴-۳- بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي مرکز خرید محصولات  هنری

۴-۳-۱-بررسی بخش های مختلف

۴-۴-بررسي ضوابط و مقررات ونيازمنديهاي فضايي رستوران

۴-۴-۱- بار غذاي مختصر

۴-۴-۲-كافه سرويس

۴-۴-۳-كافه ترياي سلف سرويس

۴-۴-۴- سرويس قهوه خانه

۴-۴-۵-آشپزخانه و محل شستشو

۴-۴-۶-رعايت نكاتي براي بهتر و ايده آل بودن رستوران

۴-۴-۷- نكاتي كه بايد در طراحي رستوران مد نظر باشد

۴-۴-۸-محل هاي ضروري ديگر

۴-۵-ضوابط واستانداردهاي طراحي

۴-۵-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید

۴-۵-۱-۱-سینما

۴-۵-۱-۲-گالری ها

۴-۵-۱-۳-مرکز خرید

۴-۵-۲- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی

۴-۵-۳- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف

۴-۵-۴-مقررات ساختمانی در تجارت شهری

۴-۵-۵- احداث بالكن با تراس و پيش آمدگي بر روي معابر

۴-۵-۶- كنسول در قسمت راه پله

۴-۵-۷- تراس

۴-۵-۸-رعايت محدوديت ارتفاع

۴-۵-۹-مسيرهاي دسترسي(گذرگاهها)

۴-۵-۱۰- تخصيص فضا

۴-۵-۱۱-گذرگاه ها

۴-۵-۱۲-آسانسورها

۴-۵-۱۳- اتاق هاي فرعي

۴-۵-۱۴- سرويس بهداشتي كارمندان

۴-۵-۱۵-محل هاي ضروري ديگر

۴-۵-۱۶- پله برقي

۴-۵-۱۷- مشخصات فني پله برقي

۴-۵-۱۸- نقاله مسافرتی

۴-۵-۱۹سطح شيبدار

۴-۵-۲۰- مقررات ساختماني —

۴-۵-۲۱- آتش سوزي –

۴-۵-۲۲- دما وتهويه

۴-۵-۲۳- ورودي و خروجي ها –

۴-۵-۲۴- ورودي ها و گذر گاهها

۴-۵-۲۵- درهاي اتوماتيك و درهاي برقي

۴-۵-۲۶-درب‏هاي خروجي

۴-۵-۲۷- پلكان ها

۴-۵-۲۸ سرما

۴-۶- دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی

۴-۷-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی

فهرست تصاویر

منابع و مآخذ

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com