خانه / پلان/ رساله / رساله طراحی باغ کودکان

رساله طراحی باغ کودکان

رساله طراحی باغ کودکان

عنوان پروژه : رساله طراحی باغ کودکان

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۱۶۹ صفحه

حجم فایل: ۱۲٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله طراحی باغ کودکان  در قالب ورد و در ۱۶۹ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم . با ما همراه باشید.

هنگاميكه كودك در اين فضا به‌ سر مي‌برد به‌صورت كاملاً آزاد و اختياري به دور از هرگونه اجبار به تجربة مسائل مي‌پردازد و بدون اينكه مورد بازخواست قرار بگيرد به آزمون و خطا مشغول مي‌شود .در همچین مجموعه ای سعي شده امكاناتي در اختيار كودكان قرار گيرد كه شايد در محيط تحصيل و زندگي آنان موجود نباشد . فضائي كه كودكان در آن به تبادل اطلاعات و استفاده از آموخته‌هاي يكديگر با راهنمائي و حضور مربيان مي‌پردازند .

در اين فضا كودكان ضمن گردش و گذراندن اوقات فراغت با مسائل و آموزش‌هاي عملي آشنا مي‌شوند و با حضور و در كنار هم‌سالان خود برخوردهاي اجتماعي را مي‌آموزند و با آموختن دانسته‌هاي خود به ديگران اعتماد‌ به‌نفس پيدا مي‌كنند . در اين مجموعه مراكزي نيز براي والدين و مربيان درنظر گرفته شده كه مي‌توانند در كنار كودكان خود از فعاليت‌هاي اين مجموعه بهره ببرند و اطلاعات خود را در زمينة نحوة برخورد با كودكان و تربيت و آموزش آنان افزايش دهند .

از آنجائي كه نصف مجموع ظرفيت هوش و استعداد كودك ، تا سن چهارسالگي و هشتاد درصد آن تا سن هشت سالگي رشد مي‌كند ، از اين رو تلاش صحيح براي آموزش كودكان خارج از محيطهاي آموزشي عمومي ضروري به‌نظر مي‌رسد . سابقاً عقيده براين بود كه هر كودك داراي زمينة هوش و استعداد معيني است كه در طول زندگي ثابت مانده و در مراحل رشد كودك آشكار مي‌شود . اين استعداد را مي‌توان با دقت معيني برحسب (I.Q) اندازه‌گيري نمود . همچنين عقيده بر اين بود كه بدون توجه به محيطي كه كودك در آن زندگي مي‌كند و آموزشهائي كه مي‌گيرد ميزان I.Q ثابت مي‌ماند . صحيح است كه در تعدادي از اطفال در سنين مختلف تحصيلي ميزان I.Q ممكن است ثابت بماند ولي اكنون روشن گرديده است كه اين ميزان در افراد قابل تغيير است .

فهرست مطالب:

فصل اول كودك و آموزش و پرورش

۱-۱-۱ . كودك

۲-۱-۱ . تاريخچه توجه به كودك و تعليم و تربيت وي

۳-۱-۱ . آموزش و پرورش چيست

۴-۱-۱ . آموزش و پرورش كودك

۵-۱-۱ . آموزش و پرورش كودك در ايران

۶-۱-۱ . لزوم آموزش و پرورش

۷-۱-۱ . هدفهاي آموزش و پرورش

۱- ۷-۱-۱ . هدفهاي خودشناسي

۲-۷-۱-۱ . هدفهاي روابط انساني

۳- ۷-۱-۱ . هدفهاي پذيرش مسئوليت اجتماعي

۸-۱-۱ . آموزش مسئوليت به كودكان

۹-۱-۱ . عوامل تئوريك در نارسائي آموزش و پرورش كلاسيك

۲-۱ . رشد كودك

۱-۲-۱ . هدف از مطالعة رشد

۲-۲-۱٫ رشد و نيازهاي آن

۳-۲-۱٫ ويژگي‌هاي رشد از ديدگاه صاحب‌نظران

  • ۳-۱٫ كودك و بازي

۲-۳-۱٫ تعريف بازي

۳-۳-۱٫ ويژگي‌هاي بازي

  • ۳-۱٫ نقش بازي در رشد و پرورش كودك
  • ۴-۳-۱٫ بازي و رشد جسماني

۲-۴-۳-۱٫  بازي و تأثير آن بر هوش

۳-۴-۳-۱٫ بازي و رشد ذهني

۴-۴-۳-۱٫  بازي و ارزش آموزشي

۵-۴-۳-۱٫ بازي و رشد اجتماعي

۶- ۴- ۳-۱٫ بازي و رشد عاطفي

۷- ۴- ۳-۱٫ بازي و رشد تجارب و آموخته‌ها

۸- ۴- ۳-۱٫ بازي و رشد اخلاقي

۵- ۳-۱٫ بازي و ارتباط آن با رشد

۶-۳-۱٫ عوامل مؤثر در بازي

۱-۶-۳-۱٫ تأثير جنس

۱- ۱- ۶- ۳-۱٫ استفاده از وسايل بازي از ديدگاه جنسيت

۲- ۶- ۳-۱٫ تأثير هوش

۳- ۶- ۳-۱٫ تأثير سن

۴- ۶- ۳-۱٫ تأثير محيط

۷- ۳-۱٫ تحول بازي كودكانه

۱- ۷- ۳-۱٫ بازيهاي كنشي

۲- ۷- ۳-۱٫ بازيهاي تقليدي

۳- ۷- ۳-۱٫ بازيهاي دلخواه

۴- ۷- ۳-۱٫ بازيهاي دوران ابتدائي

۵- ۷- ۳-۱٫ بازيهاي پايان دوران كودكي

۶- ۷- ۳-۱٫ بازيهاي آزمون اراده

۸- ۳-۱٫ اهميت بازي

۹- ۳-۱٫ وسايل بازي

۱- ۹- ۳-۱٫ نكات ضروري در طراحي وسايل بازي

۱۰- ۳-۱٫ زمين بازي

۱- ۱۰- ۳-۱٫ شن

۲- ۱۰- ۳-۱٫ آب

۳- ۱۰- ۳-۱٫ درخت‌كاري

۴- ۱۰- ۳-۱٫ زمين‌هايي با پستي و بلندي ، حيوانات و باغچه‌ها

۵- ۱۰- ۳-۱٫ زمينهاي بازي ، ماجراجوئي

۴-۱٫ كودك و رنگ

۱- ۴-۱٫ رنگ از ديدگاه كودك

۲- ۴-۱٫ رنگ و خصوصيات رواني و عاطفي كودك

۳- ۴-۱٫ كودكان را در انتخاب رنگ آزاد بگذاريم

۴- ۴-۱٫ دلايل انتخاب رنگ در كودكان از ديدگاه روانشناسي

۵- ۴-۱٫ رنگ در نقاشي كودكان

۶- ۴-۱٫ تأثير رنگ در تربيت و شخصيت‌پردازي كودك

۷- ۴- ۱٫ معاني رنگ‌ها

۸- ۴-۱٫ دلايل توجه به رنگ در فضاهاي كالبدي و وسايل آموزشي

۱- ۸- ۴-۱٫ خواص رنگ‌ها

۲- ۸- ۴-۱٫ پژوهش‌هاي انجام شده

۳- ۸- ۴-۱٫ كاربرد رنگ نامناسب در فضاهاي كالبدي و وسائل آموزشي

۹- ۴-۱٫ چگونه از رنگ استفاده نمائيم

۵-۱٫كودك و هنر

۱- ۵-۱٫ نيازهاي اساسي كودكان

۱- ۱- ۵-۱٫ نيازهاي رواني

۲- ۱- ۵-۱٫ نيازهاي روحي و فطري

۲- ۵-۱٫ كودكان و هنر

۳- ۵-۱٫ كودكان و دنياي پردازش تخيلها

۴- ۵-۱٫ هنر و نيازهاي رواني

۵- ۵-۱٫ هدف تدريس هنرهاي زيبا

۶- ۵-۱٫ نقاشي كودكان

۱- ۶- ۵-۱٫ ارزش نقاشي

۲- ۶- ۵-۱٫ از رئاليسم اتفاقي تا رئاليسم هوشمندانه

۳- ۶- ۵-۱٫ مرحلة عمليات عيني

۴- ۶-۵-۱٫ شناخت كودكان از راه تفسير نقاشي‌هايشان

۵- ۶- ۵-۱٫ تفسير نقاشي چيست

۶- ۶-۵-۱٫ رابطه نقاشي با شخصيت كودك

۷- ۵-۱٫ تئاتر و هنرهاي نمايشي :

۱- ۷- ۵-۱٫ تئاتر براي بچه‌ها

۲- ۷- ۵-۱٫ تئاتر به‌وسيلة بچه‌ها

۳- ۷- ۵-۱٫ تئاتر سازنده (خلاق)

۸- ۵-۱٫ موسيقي :

۹- ۵-۱٫ آواز :

۱- ۹- ۵-۱٫ روند تكامل آوازخواني :

۶-۱٫كودك و فضا

۱- ۶-۱٫ كودك و دريافت فضا

۲- ۶ -۱٫ چگونه مي‌توان فضائي مناسب براي كودكان طراحي كرد

۱- ۲- ۶-۱٫ رهيافتهاي طراحي براي كودكان

۲- ۲- ۶-۱٫ خصوصيات فضاي مناسب براي كودكان

۳- ۶-۱٫ دريافت حسي و هوشي فضاي معماري

۱- ۳- ۶-۱٫ كودك و فضاهاي ساخته‌شده

۲- ۳- ۶-۱٫ درك و توجه كودك به فضا

۳- ۳- ۶-۱٫ نياز به تملك فضا

۷-۱٫كودك و كامپيوتر

۱- ۷-۱٫ نقش كامپيوتر در آموزش كودكان

۲- ۷-۱٫ كودكان پيش‌دبستاني و كامپيوتر

۳- ۷-۱٫ كامپيوتر و رشد اجتماعي _ احساسي كودكان

۴- ۷-۱٫ تأثير برنامه‌هاي كمك‌آموزشي كامپيوتري در پيشرفت درسي

۵- ۷-۱٫ تأثير كامپيوتر در پيشرفت زبان و تكلم

۶- ۷ -۱٫ تأثير كامپيوتر در فراگيري مفاهيم رياضي

۷- ۷-۱٫ مزايا و معايب استفاده از كامپيوتر مراكز پيش‌دبستاني و دبستاني

۸- ۷-۱٫ نكاتي كه بايد مربيان و معلمان در استفاده كودكان از كامپيوتر به آن توجه داشته باشند .

۸-۱٫شناخت برخي مفاهيم در ارتباط با كودكان

۱- ۸-۱٫ هوش

۲- ۸-۱٫ خلاقيت كودكان

۱- ۲- ۸-۱٫ شكوفا كردن خلاقيت كودكان

۱- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشويق كودك

۲- ۱- ۲- ۸-۱٫ بيدار كردن تفكر خلاق

۳- ۱- ۲- ۸-۱٫ ايجاد كنجكاوي

۴- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشويق به بازي و سرگرمي

۵- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشويق به خيال‌پردازي

۶- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشويق بر بيان احساس خود

۷- ۱- ۲- ۸-۱٫ از بين بردن افكار منفي

۳- ۸-۱٫ درك كودك از پرسپكتيو

۴- ۸-۱٫ درك كودك از زمان

۵- ۸-۱٫ راست _ چپ

۶- ۸-۱٫ شكل و فرم

۷- ۸-۱٫ حركت و سر و صدا

۸- ۸-۱٫ ارتباط كودك پيش‌دبستاني با سايرين (بزرگسالان و كودكان )

۹- ۸-۱٫ خودآگاهي

۱۰- ۸-۱٫ ادراك فضا

۱۱- ۸-۱٫ آداب و رسوم فرهنگ كودكان

۱۲- ۸-۱٫ استدلال و قضاوت كودكان

۱۳- ۸-۱٫ سرگرمي‌هاي كودكان

۱۴- ۸-۱٫ ورزش كودكان

فصل دوم (در این فصل اسم نمونه ها موزه هستش اما در رابطه با بازی و محیط های بازی کودکان هستش)

oنمونه كارهاي مشابه

۱-۲ . موزة كودكان هوستون

s Museum of Houston’Children

۱- ۱- ۲ . تاريخچه موزه

۲- ۱- ۲ . نمايشگاههاي موزه كودكان هوستون در سال ۱۹۹۳

گالري آغاز

The Begining Gallery

دهكده بازاري در تايوان

۲-۲ . موزه كودكان بوستون   s Museum’Boston Children

۳- ۲ . موزه كودكان هيوگو در ژاپن  Hyogo

 فصل سوم  سايت پيشنهادي

۱-۱-۳ . ويژگيهاي مورد نظر براي سايت مجموعه

۲-۱-۳ . امكانات فرهنگي تفريحي آموزشي منطقه ۲ تهران

۳-۱-۳ . مطالعات آماري

۴-۱-۳ . موقعيت بوستان گفتگو

۵-۱-۳ . تحليل سايت

۱- ۵-۱-۳ .  موقعيت ، وسعت راههاي مجاور و امكانات دسترسي

۲- ۵-۱-۳ . وضعيت توپوگرافي

۲-۳  .مطالعات اقليمي

۱-۲-۳  . مشخصات جغرافيايي شهر تهران

۲-۲-۳   . موقعيت طبيعي جغرافيايي

۳-۲-۳ . مشخصات اقليم منطقه

۱- ۳- ۲-۳ . دما

۲- ۳- ۲- ۳ . ميزان بارش

۳- ۳- ۲- ۳  . رطوبت نسبي

۴- ۳-۲- ۳  . روزهاي يخبندان

۵- ۳-۲- ۳    . روزهاي باراني

۶- ۳- ۲- ۳     . تابش خورشيد

۷- ۳-۲- ۳٫ باد

۱- ۷- ۳- ۲- ۳ . تأثير وزش باد در جهت گيري ساختمان

فصل چهارم طرح پيشنهادي باغ كودك

۱- ۴٫ معرفي باغ كودك و نحوة فعاليت آن

۱- ۱- ۴ . باغ كودك مكمل آموزشهاي كلاسيك

۲- ۱- ۴ . افراد در چه سنيني به مجموعه مراجعه مي‌كنند

۳- ۱- ۴٫ مجموعه در چه زمان‌هائي فعاليت مي‌كند

۲- ۴ . طرح پيشنهادي

۱- ۲- ۴ . فضاهاي داخل بنا

فضاي كودكان نوپا:

گالري هنري كودكان

آشنايي با تاريخ

آشنائي با جغرافيا

آشپزخانه كودك

نمايشگاه گل و گياه

فضاي بازي

استوديويي تلويزيوني

لباسهاي محلي

كودك جهاني

بدن انسان

ايستگاه موسيقي

گالري هنر نوجوانان

توانائيهاي جسمي

كارگاه ساختماني

ايستگاه شيمي

ايستگاه فيزيك

ايستگاه كامپيوتر

سالن اجتماعات

كتابخانه

قسمت أموزشي

نمايشگاه موقتي

كافه تريا

مركز مشاوره

كمكهاي اوليه

مديريت و روابط عمومي

۲- ۲- ۴ . فضاهاي درون سايت

پلانتاريوم

فضاي بازي كودكان

آمفي تئاتر روباز

باغ روي بام

فضاي نواختن موسيقي

نقاشي روي ديوار

رمپ دوچرخه سواري

۳- ۴ . ايده هاي اصلي و فرآيند طراحي پروژه

هدف از طرح اين فضا :

تصویر ۱-۴ . ایده های طراحی .

تصویر ۲-۴ . ایده های طراحی .

تصویر ۳-۴ . ایده های طراحی (قرار گرفتن سطوح منحنی بروی هم .)

تصویر ۴-۴ . ایده گرفتن از بازی MAZE در طراحی.

تصویر ۵-۴ . ایده های طراحی.

تصویر۶-۴ . چگونگی حرکت در سایت.

۴- ۴ . جدول برنامه فيزيكي

o  فهرست منابع و مآخذ 

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com