خانه / پلان/ رساله / مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

عنوان پروژه : مطالعات مجتمع مسکونی

فایل ذخیره شده: در قالب ورد  و در ۳۰۹  صفحه

حجم فایل:  ۴٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن رساله و مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه در قالب ورد و در ۳۰۹صفحه نموده ایم، یکی از مهمترین شاخصه‌های شکل دهنده هر بنای معماری، توجه به مخاطبان آن است و یکی از بزرگترین ویژگی‌های هر مجموعه شهری (از جمله مجموعه های فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی و…) میزان توفیق آن در جلب مردم كه به عنوان مالکان اصلی آن می‌باشند. دعوت و جذب مخاطبان و برقراری ارتباطی ساده و بی پیرایه با آنان و ایجاد فضایی مناسب جهت تماس با مقوله هنر و فعالیتهای فرهنگی و هنری بدون هیچ گونه تشریفات خاص و دست و پا گیر مهمترین هدف در روند شکل‌دهی به این مجموعه می‌باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول:تعاملات اجتماعی

۱-۱-مقدمه.

۱-۲-مفاهيم و مباني نظري  پيشينه تحقيق

۱-۳- جايگاه تعاملات اجتماعي

۱-۴- فاكتورهاي مؤثر بر تعاملات اجتماعي

۱-۵- اجتماع پذیری و حیات جمعی

۱-۶- ویژگیهای محیطهای ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی:

۱-۷-ویژگیهای فضا

۱-۸-انواع فضا در معماری

۱-۹-معماری بر پایه فضا

۱-۱۰-وحدت بیرون و درون

۱-۱۱-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان

منابع:

فصل دوم:مجتمع ها و برجهای مسکونی

۲-۱-مفاهیم پایه  و تعاریف در مبحث مسکن

۲-۲-معاني واژه سكونت :

۲-۳-تاريخچه سكونت :

۲-۴-فلسفه سكونت :

۲-۵-تعاريف :

۲-۶-مفاهيم مسكن :

۲-۷-ديد گاهها :

۲-۸-مسكن ـ تاريخ ـ سنت :

۲-۹-ساكنين مسكن  :

۲-۱۰-طرح موضوع و اهمیت آن.

۲-۱۱-نگرش به مقوله مسکن.

۲-۱۲-اهداف زیربنایی مسکن.

۲-۱۳-روان شناسی محیط هاي مسکونی

۲-۱۴-مسکن.

۲-۱۵-عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی

۲-۱۶-معماري بومی

۲-۱۷-خانه هاي شهري

۲-۱۸-بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی.

۲-۱۹-شاخص هاي اصلی طراحی مسکن اجتماعی.

۲-۲۰-تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی).

۲-۲۱-بلوک هاي مسکونی زنجیره اي خطی

۲-۲۲-بلوك هاي مسکونی منفرد

۲-۲۳-بلوك هاي چند باله.

۲-۲۴-بلوك هاي مسکونی با حیاط داخلی پیاده

۲-۲۵-بلوك هاي مسکونی ترکیبی

۲-۲۶-مساحت زمین

۲-۲۷-جمعیت و ترکیب آن.

۲-۲۸-ضریب اشتغال طبقه همکف

۲-۲۹-ضریب پارکینگ.

۲-۳۰-فضاهاي واحد مسکونی

۲-۳۱-ورودي

۲-۳۲-فضاهاي عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوري)

۲-۳۳-عرصه مشترك

۲-۳۴-پذیرایی

۲-۳۵-بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی

۲-۳۶-سیستم حمل و نقل(سواره)

۲-۳۷-سیستم عابر پیاده

۲-۳۸-کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی

۲-۳۹-جهت وزش باد

منابع:

فصل سوم:مبانی نظری

۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری

۳-۱-۱-کیفیت فضا

۳-۱-۲-ویژگیهای فضا

۳-۱-۳-معماری بر پایه فضا

۳-۱-۴-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان

۳-۱-۵-نظر اندیشمندان در مورد فضا

۳-۲-رابطه درون و بیرون در معماری

۳-۳-رنگ در معماری ایران

۳-۴-ایهام وتداعی

۳-۵-گوناگونی معماری در ایران

۳-۶-حجم در معماری ایران

منابع:

فصل چهارم:برنامه فیزیکی و ظوابط و استاندارد های طراحی

۴-۱-فضاهاي زندگي و موقعيت آنها :

۴-۲-عناصر و اجزاء مسكن و روابط آنها

۴-۳-تعريف وتحليل فضاهاي خانه.

۴-۴-فرمهاي مختلف آشپزخانه.

۴-۵-خانه هاي تك واحدي مستقل :

۴-۶-مزاياي خانه هاي تك واحدي :

۴-۷- معايب خانه هاي تك واحدي :

۴-۸-خانه هاي حياط مركزي :

۴-۹-مزاياي خانه هاي حياط مركزي :

۴-۱۰-خانه هاي شهري :

۴-۱۱-انواع خانه هاي شهري :

۴-۱۲-مجموعه مسكوني اشتراكي :

۴-۱۳-آپارتمان هاي بلند :

۴-۱۴-برج هاي مسكوني :

۴-۱۵-آپارتمان ها با دسترسي مركزي :

۴-۱۶-تفاوت بين آپارتمان ها با دسترسي مركزي با آپارتمانها ي مرسوم:

۴-۱۷-مجتمع هاي مسكوني با ارتفاع متوسط:

۴-۱۸-مجتمع هاي مسكوني جمعي :

۴-۱۹-كلمات مشترك زبان معماري مسكن :

۴-۲۰-جهت غالب قرار گيري ساختمان :

۴-۲۱-درونگرايي :

۴-۲۲-مسكن سنتي _ واحد مسكوني معاصر:

۴-۲۳-برقراری استانداردهای مسکن و تسهيلات مربوطه.

۴-۲۴-هدف از تدوين استانداردهاي مسكن.

۴-۲۵-عوامل موثر در تدوين استانداردهاي مسكن.

۴-۲۶-زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسكن.

۴-۲۷-بخش دوم : استاندارد.

منابع:

فصل پنجم:طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی

۵-۱-موقعیت جغرافیایی

۵-۲- موقعیت طبیعی

۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران.

۵-۴-تاریخچه شهر تهران.

۵-۵-ویژگی های اقلیمی

۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی

۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی

۵-۵-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران

۵-۶-اصول طراحی اقلیمی

۵-۶-۱-تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم

۵-۶-۲-تهويه طبيعی در رابطه بااقليم

۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقليم

۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی

۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران

۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران

۵-۹-کيفيت هوا در منطقه ۲۲ شهرداري تهران

۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداري تهران

۵-۱۱-ضرايب تعديل زيست محيطي و شهرسازي.

۵-۱۲-ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸)

منابع.

فصل ششم:نمونه های موردی

۶-۱-مجتمع مسکونی شهید عراقی در تهران

۶-۲-مجتمع مسکونی سوندربرگ از بیارکه اینگلس

۶-۳-مجتمع مسکونی شهر پراگ

۶-۴-مجتمع مسکونی باغ ونک

۶-۵-مجتمع مسکونی نمک‌آبرود

۶-۶-شهرک مسکونی هرزبرگ

۶-۷-مجموعه مسکونی لواسان

منابع:

فصل هفتم :کانسپت و طراحی

۷-۱-طراحی

۷-۱-۱-كانسپت ها:

۷-۱-۲- ايده و طرح نهايي

۷-۱-۳- طراحي معماري

۷-۲-ايده ها:

۷-۳-سناريوهاي کانسپچوال ( مفهومي )

۷-۴-نظریه کوين روش مي گويد

۷-۵-نظریه :ادوارد لارابي بارنز مي گويد

۷-۶-سلسله مراتب کانسپت

۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت:

۷-۷-۱-کانسپت قياسي (Avalogies).

۷-۷-۲-استعارات و تشبيهات (کانسپت هاي استعاري) (Metaphores and Similes).

۷-۷-۳- (کانسپت هاي جوهري) Essences.

۷-۷-۴-پاسخ مستقيم  و حل مساله (کانسپت هاي برنامه اي) Prigrammatic.

۷-۷-۵-ايده آل ها (کانسپت هاي  ايده آل گرا)

۷-۸-کانسپت طرح.

منابع:

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

—-————————————————————————

مطلب پیشنهادی

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی

رساله و مطالعات معماری موزه مردم شناسی

رساله و مطالعات معماری موزه مردم شناسی عنوان رساله : رساله و مطالعات معماری موزه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com